Sterren

De dinsdag begint zoals altijd met het college. B&W gaat akkoord met de brief naar enkele raadscommissies over een onderzoek naar de doelmatigheid van onze huisvesting. Het blijkt dat dat goed zit maar nog beter kan. En dan moeten we dat ook inderdaad oppakken zodat het beheer wordt verbeterd. De interne sturing rondom het Grote Steden Beleid is ook geaccordeerd. Nu nog het convenant ondertekenen en dan kunnen we echt aan de slag met de uitvoering. Na de college-vergadering heb ik een nabespreking met mijn staf.

’s Middags breng ik een bezoek aan de Caballero-panden en de naastgelegen Hildersgebouwen samen met collega Else en Wim van Krimpen. Deze industrieel-historische gebouwen, aan het water, zijn bewaard gebleven en worden gerenoveerd zodat ze voor allerlei doeleinden geschikt zijn zoals creatieve (door)startende bedrijven en wellicht ook cultuur. Beide projectleiders leiden ons door allerlei hallen, gangen, trappen en zaaltjes. Dit stukje van de Binckhorst kan heel mooi gaan worden.

Bekend is geworden dat Le Cirque een Michelin-ster heeft gekregen. Fantastisch nieuws voor Robert Kranenborg en zijn ploeg. Namens het college feliciteer ik hem en zijn medewerkers met dit prachtige resultaat van hard werken. Den Haag en de regio is aardig in de prijzen gevallen en er zijn meer sterren neergedaald. Volgende week is het Bib Gourmand-gala waar sterrenkoks gaan koken. Culinair Den Haag staat weer hoger op de kaart!

’s Avonds wederom een diner. Nu met de VVD-fractie. We eten de vertrekkers: Louise, Anton en Lilian uit. Gezellig!