Aanhalingstekens

Bij een oud-collega moest je wel eens zeggen: niet voor je weblog bedoeld maar… Die keerzijde begin ik nu ook te merken. Niettemin, ik weet wat wel en wat niet moet worden gelezen/onthouden. Het overleg over de winkel was een lastige. Een deja-vu gevoel kan sommigen niet worden ontzegd. Ik hoop echt dat ze met een oplossing, een “new plan” komen.
Kent u die aanhalingstekens uit de films van Austin Powers, gebezigd door dr. Evil en Mini Me? Je had erbij moeten zijn om dit te snappen .
Plezierig overleg vervolgens gehad met twee onderwijsinstellingen om concreet handen en voeten te geven aan de koppeling bedrijfsleven-onderwijs. We denken na om in twee panden zowel ondernemers als scholieren/studenten ruimte te geven en tegelijkertijd door bundeling/samenwerking, 1+1=3 te maken.
Sollicitatiegesprekken gevoerd in het kader van de Stuurgroep Managers, dus mond en weblog dicht.
Kort overleg met mijn staf en dan naar Naaldwijk voor een overleg tussen de gemeente Westland en het IPP. Dat staat voor het Industrieschap Plaspoelpolder waarvan ik voorzitter ben. Het IPP is een goed samenwerkingsverband van Rijswijk en Den Haag dat vele bedrijventerreinen ontwikkeld en beheerd. Samen met een ander industrieschap, Harnaschpolder, wordt gezorgd voor vele tientallen (nieuwe) hectares industrie- en bedrijventerrein. Door naar de afscheidsreceptie van Ruud Bergh. Erg druk en gezellig. Jammer dat deze plaatsvervangend directeur van DSO weg gaat. Veel mensen van DSO, en ook daarbuiten zoals de VNG, NCC, DHME, maar ook raadsleden kort kunnen spreken. Ik heb Dennis en Chris kunnen feliciteren met hun nieuwe functies.