Maandelijks archief: februari 2005

The eagle has landed

Van het weekend oude vrienden ontmoet en gegeten in De Sien. Een restaurant met heerlijke toetjes en waar ik als fractievoorzitter met de top van GroenLinks boeiende gesprekken heb gevoerd. Nu zat ik er met een topvrouw die lid is van D66.

Men kan ook kopen via Internet. Ik heb dat laatst weer gedaan en zaterdag werd ie bezorgd! YES. Jaargang 4 van de West Wing (in Amerika draait nu seizoen 6). Fantastische en favoriete serie!!! Meteen al 7 afleveringen bekeken. Vanavond verder. Heerlijk.

Op zondagmiddag met de directeur van de Bibliotheek en de Chinese ambassadeur, de Shangai Window geopend. Een expositie in de bibliotheek met o.a. Chinese literatuur. In de bieb van Shangai komt nu ook expositie. Het is goed dat naast economische ook culturele samenwerking plaatsvindt. Het was ook meteen de afsluiting van het China Festival waarvan ik de afgelopen weken heb genoten.

Deze week heb ik IBS-dienst, inbewaringstelling. Zal ik ff uitleggen. Dag en nacht moet je mobiel aanstaan want een arts kan bellen. Via WAP op je mobiel kan je dan vervolgens het dossier van de betrokkene bekijken en met pincodes geef je je akkoord met de inbewaringstelling, knappe technologie. Inbewaringstelling geldt voor personen die een gevaar zijn voor zichzelf en/of omgeving, stoornissen kennen en niet vrijwillig willen worden opgenomen.

Vandaag alweer begonnen met videoconference met de G4, nu over mijn oude werkgever. We zijn het snel eens en spreken af hoe de lobby-actie wordt georganiseerd. Ik heb diverse stafoverleggen maar minder dan gebruikelijk. In mijn agenda is het duidelijk voorjaarsvakantie.

Het is onze ambitie om de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland te worden. We stijgen goed op de ranglijst maar nog niet genoeg. Ik bezoek samen met de gemeentesecretaris een bijeenkomst/cursus met medewerkers. Ik beluister meerdere ideexc3xabn die het bestuderen waard zijn. De gemeentesecretaris en ik pakken dat samen op.

Aansluitend heb ik een interview met RTV West over het experiment met de winkelopeningstijden. Voor de camera leg ik het wat&hoe&waarom van het voorstel uit:
1. Het schrapt veel regelgeving, regels en uitzonderingen
2. Het maakt een einde aan de oneerlijke concurrentie omdat sommige ondernemers iets niet mogen wat anderen in andere wijken wel mogen
3. Het maakt de handhaving veel eenvoudiger
4. Het is een antwoord op de klachten dat de 12 koopzondagen niet goed worden verdeeld
5. Het schrapt de lappendeken aan verschillende regelingen tav de zondagen en tijden
6. Het beantwoordt aan de vraag vanuit de samenleving
7. Het verbetert de concurrentiepositie van de winkelstad tov bijv. Rotterdam en regiogemeenten
8. Het geeft de vrijheid en de ruimte aan mensen of zelf te bepalen wat hen goed lijkt en wanneer ze open willen zijn. Men kan prima zelf besluiten wanneer ze dicht of open willen zijn
9. En sommige ondernemers willen op zondagen open zijn.

In sommige wijken mogen winkels nu al, alle zondagen open zijn. In heel Den Haag mogen winkels nu al vanaf 06.00 uur open zijn; en mogen nu al tot 22.00 uur open zijn. Winkels mogen op koopavonden open zijn. Maar niet alle winkels zijn dat ook. Maar het mag, het kan, maar het hoeft niet. Dit als reactie op het artikel in de HC.

Bubbels

Gisteren de OZB-aanslag gekregen. Oef. Nu de afvalstoffenheffing via dezelfde rekening wordt geheven, is het totaalbedrag fors hoger .
Een tijdje geleden heb ik HaagID aangevraagd, daarvan heb ik hier verslag gedaan.
Toch knap van de gemeente want die gebruikersnaam staat al geprint op mijn aanslag. Ik kan dus meteen mijn taxatieverslag etc bekijken.
Ik kan dus snel inloggen en WOW! State of the art. Ongelofelijk, in een paar klikken zie je je huis, het taxatieverslag, referentiepanden, bewegende beelden van de omgeving en een soort bestemmingsplan. Fantastisch indrukwekkend.
Ik ga geen bezwaar aantekenen want alhoewel de waarde van mijn pand in korte tijd fors is gestegen (>25%) is de aanslag lager omdat de tarieven zijn gedaald. Dank u wel, VVD .

Vandaag een rustige dag. O.a. bespreking van een interessant bouwplan en daarna een loopbaangesprek. Vanmiddag nog een afscheidsreceptie.
Op internet opgezocht dat bij de VNG een verandering van de statuten gesteund moet worden door ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen op de ALV. Hoewel stemmen hebben de G4 eigenlijk?

In Groningen is eindelijk de blunder van Willem hersteld en is de norm ten aanzien van studentenpanden geschrapt.

Gisteravond een leuk debat over De Creatieve Stad bijgewoond. Oud-collega’s tegen gekomen. En gelachen met Frits en Stefan, de collega’s uit Amsterdam en Rotterdam. Het debat was eerst een strijd Amsterdam-Rotterdam maar rolde toen goed.
Ik constateer wel dat er weinig antwoorden zijn op de vraag: hoe je dit gaat realiseren/faciliteren. Niettemin waren velen ervan overtuigd dat de theorie ook klopt. Ik ben nog niet zo ver.
M.i. trekt een aantrekkelijke stad bewoners en werkgelegenheid (waaronder creatieve) aan. Een aantrekkelijke stad is een bereikbare, veilige, schone stad waar je een huis/pand vindt dat bij je past en met een uitstekend uitgaansklimaat.
Huisvesten van creatievelingen levert geen werk op. Een aantrekkelijke stad trekt wel aan (en dus ook creatievelingen) en dat levert werk op. Een andere aanvliegroute dus.

Wij houden thuis van bubbels. In de weekenden ontkurk ik graag champignonachtige kurken. Nou heeft Frits in een interview laatst geroepen dat hij ook van bubbels houdt. Gisterenavond vertelde ie dat overal waar hij nu komt, hij eraan wordt herinnerd en aan geholpen!
Hij vertelde dat Rob O. vele flessen campari heeft ontvangen omdat hij toen riep, dat ie naar huis ging om een campari te drinken. Net als Frits: I love bubbels.

En oh ja, bubbels drinken is een bijdrage leveren aan duurzaamheidbeleid en CO2-reductie. Je neemt namelijk veel CO2 op .

In de poll is een sterke voorkeur voor winkelopeningstijden i.p.v. winkelsluitingstijden, zo te zien.

Mission possible

Een relaxed dagje vandaag, iets later op stadhuis begonnen. Heerlijk. Eerst gelunched met de staf. Daarna een boeiend gesprek, als voorzitter van de WFIA met een vrouw die een internationaal bedrijf wil vestigen alhier. Daar werken we natuurlijk graag aan mee. Voor de rest enkele bilateraaltjes. ’s Middags ben ik aanwezig bij de uitreiking van het eerste boek “The Hague, legal capital of the world”. Een actueel onderwerp, mede gelet op de perspublicaties. Op de receptie met veel mensen vanuit de internationale organisaties, vanuit Buitenlandse Zaken, een enkele VNG-ster, is het ‘the talk of the town’, namelijk het internationale vestigingsklimaat.

’s Avonds reis ik af naar Rotterdam om een debat bij te wonen. Het NRC organiseert een debattenreeks over/met ‘wethouders met een missie’, ik ga vanavond voor de 2e keer. Centraal staat nu de creatieve economie. De theorie van de Amerikaanse professor Florida wordt besproken. Heel kort gezegd: via de creatieve klasse crexc3xaber je economische groei. Steden moeten die klasse dan ook koesteren en stimuleren, zo stelt hij. Deze zomer heb ik een GSB-masterclass hierover meegemaakt. Er valt wel iets af te dingen op deze theorie. Met statistiek kan je veel stellingen onderbouwen, zo ook deze. Een statistische correlatie is ook in Nederland wel te leggen. Vestiging van deze klasse correspondeert met economische groei. Maar is er ook een causale relatie? M.a.w. als je meer personen uit deze klasse trekt, groeit dan ook de economie en hoe doe je dat dan precies?
Er is veel over te doen. Is het een buzz, een wondermiddel of een goede/te volgen strategie? Ik ga eens luisteren in Rotterdam.

Gisteren de discussie gehad in de raadscommissie over Laakhaven. Aan de vorige poll deden 53 mensen mee. Over de plannen ten aanzien van Laakhaven-West vond:
– 47,2 % dat er alleen woningen mogen komen om het gebied te kunnen herstructureren,
– 37,7% dat er zeker ook woningen en voorzieningen naast bedrijven kunnen komen,
– 15,1% dat er alleen bedrijven en kantoren mogen worden gehuisvest.
In de raadscomissie was een ruime meerderheid voor woningen toevoegen.

Tijd voor een nieuw onderwerp, een nieuwe poll. Actueel onderwerp: de winkelopeningstijden.

Denkend aan Laakhaven…

Een goede dag vandaag! Allereerst een interview met het NRC over Den Haag als internationale stad. Groningers kom je ook overal tegen, nu als collega van Freek. Leuk gesprek. Den Haag heeft een goed vestigingsklimaat nodig, ook voor internationale instellingen. Ik ga een lobby beginnen de komende dagen. De ijzersterke positie die Den Haag als residentie van recht, vrede en veiligheid heeft, moet worden versterkt. Ik geef in het gesprek aan hoe.

De volgende vergadering sluit daarop goed aan. We bespreken het laatste concept “Plan van Aanpak City-marketing”. Dit wordt dadelijk voorgelegd aan het college en de raad. Het plan start met de sterke identiteit die Den Haag heeft. Ziet er goed uit.
Nog een interview maar dan met de HC en nu over het kantorenbeleid en Beatrixkwartier. Dat wordt een prachtig gebied, zeg ik ook als wijkbewoner. Allure van een Zuid-As en toch binnenstedelijk Haags. WOW.

’s Middag een goede vergadering van de commissie Economie. Met drie insprekers. VNO-NCW pleit o.a. voor bedrijventerreinen en voor een brede afweging, en dhr. Bloemberg pleit voor een binnenhaven voor historische binnenhavens. Dat laatste zou leuk zijn maar ik heb er een hard hoofd in of het ook echt kan.
Een aantal fracties laat weten wat zij met dit gebied willen. In dit stadium wordt nog gesproken over scenario’s. Het CDA, Ton Lutter, houdt een pleidooi, schetst een visie over wat zij voor ogen hebben met het gebied. Ik parafraseer: “Denkend aan Laakhaven zie ik ’n breed Laakkanaal traag door oneindig Haagland gaan…”

Heel goed van hem en daar was ik ook naar op zoek. Ik geniet van dit soort debatten met een commissie over de grote lijnen. Zo betrek je de politiek en het bedrijfsleven bij de afwegingen. Ik vertel de (on)mogelijkheden van het gebied en de scenario’s.

Ik hou de raadscommissie voor, dat pleidooien voor terreinen met veel en milieuhinderlijke bedrijven zich niet verhouden tot scenario III, tot woningen of tot woonschepen. Warme woorden voor industrie moeten gepaard gaan met weinig woningbouw en met tekorten van vele tientallen miljoenen euro’s.
De meeste fracties hebben een voorkeur voor scenario II en/of III. Dat betekent een behoorlijke toevoeging van woningen en het betrekken van Petroleumhaven in de plannen.

Ik geloof dat het gebied Laakhaven een enorme potentie heeft. Nu rest mij de uitwerking en een keuze. Het signaal is helder: snel uitvoeren. Met de opmerkingen van de raadscommissie kan ik aan de slag. Daarnaast is het belangrijk tegelijkertijd aan te geven wat met de andere bedrijventerreinen gaat gebeuren. De secretaris van VNO-NCW West is aan het eind van de vergadering niet zo blij volgens mij. Scenario I (veel bedrijvigheid) hadden zij liever gezien.

Moet nu wel een nieuwe vraag voor de poll (linkerkant) verzinnen. Heb je suggesties?

Straks nog dinervergadering met de beheerraad DSO over duurzaamheid, windmolens (ja, echt, Robert!), bedrijfsvoering, concept-jaarrekening. Doe nog snel de Opzij op de post voor een raadslid…..

Opzij, opzij, opzij

Een goede en leuke B&W gehad. Mooie discussie kunnen voeren over de winkelsluitingstijden of eigenlijk liever over de winkelopeningstijden. Het besluit wordt een dezer dagen gecommuniceerd via een raadsmededeling. Dan zal ik het ook toelichten alhier.

Met collega Marnix enkele lopende dossiers doorgenomen. Hij is druk bezig met het opstellen van de structuurvisie. Aan de hand van dergelijke vergezichten kan je boeiende discussies voeren over de gewenste ruimtelijke (infra-)structuur van de stad. Hoe zou de stad ingericht/geordend willen hebben en welke functies voeg je waar en hoe toe? Diverse portefeuilles vanuit het college zijn daarbij betrokken en hebben we het over internationale instellingen, bedrijventerreinen etc.

Morgenmiddag heb ik een discussie in de raadscommissie Economie over Laakhaven, dat was eerder uitgesteld, waar ik naar uit kijk. Met Marjolein en Cees neem ik de laatste stand van zaken door ten aanzien van dit dossier. Wat zou het mooi zijn als met dit gebied snel iets kan gebeuren. Ben benieuwd naar de ideexc3xabn van de fracties hierover. Volgens het politieke residentienet wordt morgen over de toekomst (!) besloten. In zekere zin klopt dat wel. Volgens de poll aan de linkerkant mogen er zeker woningen komen.

Met de burgemeester kort gesproken over Den Haag als internationale stad. Tuurlijk daarbij ook betrokken de persberichten n.a.v. de uitspraken Van den Hout. Namens enkele internationale instellingen uit hij zijn zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland voor dit soort instellingen. Emolumenten en fiscale regimes zijn een rijksaangelegenheid en geen gemeentelijke, maar ik snap zijn punt maar al te goed. Een uitstekend vestigingsklimaat is erg belangrijk voor Nederland xc3xa9n Den Haag.

De aanstaande fractievoorzitter van D66 komt langs met een nieuw idee wat mij wel aanspreekt. Ben benieuwd of het haar gaat lukken

Vanavond eet ik weer KFC. Om 19.00 uur is het namelijk stadsdeelcommissievergadering van Haagse Hout, die in het teken staat van veiligheid. Vanwege dit tijdstip eet ik crispy strips achter de PC met TMF op de achtergrond. Kan dus dadelijk niet naar de masterclass van de VVD over onderwijs verzorgd door Mark Rutte, jammer.

Gisterenavond niet te laat gemaakt. In de kroeg Stout nog wel leuke gesprekken gevoerd met CDA-ers en VVD-ers. Ik zal sommige uitspraken uit de kroeg niet herhalen maar in het licht van internationale vrouwendag over 2 weken zal ik voor een bepaald mannelijk raadslid maar eens proefnummer van Opzij aanschaffen

Haags bakje

Om 08.00 uur gestart met een videoconferentie van de G4; ten aanzien van het GSB worden de puntjes op de I gezet. Job wordt gefeliciteerd met de finaleplaats in “De Grootmeesters” die hij zaterdag heeft bereikt. Heb de uitzending via de video gevolgd want ik was uit eten en heb dus niet kunnen stemmen op de Deet. Maar gelet op de uitslag weet ik ook niet of mijn sms-je veel verschil had uitgemaakt. Had gegeten in een leuk eetcafe St. Pieter dat in de Pieterstraat zit. Ik geef toe dat de naam mijn aandacht trok maar ik kan je het etablissement aanbevelen.

Overigens zag ik op de rekening dat een kop koffie in het stadhuis iets goedkoper is . Vorige week was daar veel over te doen. Laat ik er dit over zeggen. Al heel lang geleden is besloten tot omvangrijke bezuinigen (80 miljoen), zowel in de stad als op het stadhuis en dat heeft iedereen mee kunnen maken. Daarnaast was de prijs van koffie, ik geloof al 9 jaar niet verhoogd. Dus ach…. Maar het was wel een leuke stunt in het kader van de Ondernemingsraadverkiezingen. Menzo Willems heeft er zaterdag in de wakkere ochtendkrant wel een prachtig stukje over geschreven met kleurrijke beeldspraak.

7 stafoverleggen later heb ik een interview met de Haagsche Courant over de verplaatsing van de demontagebedrijven naar Pijnacker-Nootdorp. Ze maken een groter artikel met een jarenlange terugblik met alle betrokkenen. Ik richt de blik liever op de toekomst. Ik ga voortvarend door met de noodzakelijke transformatie van de Binckhorst en deze bedrijven moeten gewoon een plekje krijgen in Pijnacker-Nootdorp. Via een provinciale aanwijzing kan daarvoor worden gezorgd. Ben blij met de rol van de provincie.

Ik verzorg ’s middags ook de opening van de semi-interne arbodienst bij de dienst Sociale Zaken. Het ziekteverzuim daalt daar goed en via deze pilot willen ze een nog beter personeelsbeleid uitvoeren. Ik steun ze daarin en werk dus graag mee.

Ik heb een CD gekregen met mooie foto’s van het recente symposium over aanbestedingsbeleid gekregen. Lukt me nog niet om ze te laten zien aan je, bestanden zijn nog iets te groot. Wordt vervolgd.
’s Avonds nog fractievergadering. Willem “Rooie Reiger” Minderhout heeft de schrijfsels uit de 18e eeuw van mijn naamgenoot op het internet ontdekt. Toentertijd waren er minder afkortingen en clubs en kon er meer worden gereisd; het zijn deze reisverhalen waarom hij het meest bekend is. Ten overvloede Willem, G4= de 4 grootste gemeenten en GSB= Grote Steden Beleid

Stranden

Wederom retraite van B&W, weer aan het Kijkduinse strand, maar nog geen brainwave gevoeld.
Tussen de middag met het bedrijf AEON het eerste huurcontract getekend. Ze hebben een deel van de Caballero-fabriek, die nu wordt verbouwd en rond de jaarwisseling klaar moet zijn, gehuurd. Zo’n eerste huurcontract wordt natuurlijk feestelijk gevierd met alle betrokkenen. Projectleidster Sylvia is zo te zien blij met deze mijlpaal en terecht. Mooi resultaat.
Terug naar het strand maar nu naar het Scheveningse strand, alwaar in een ander hotel informeel overleg met de vakbonden plaats vindt. Kan er niets over zeggen. Ik ga niet meer Utrecht voor de G4-borrel, ik moet helaas andere prioriteiten stellen. Na de postmappen, ga ik op huis aan. Koffiegeld en GSB waren belangrijke dossiers vandaag. Over GSB gesproken: in G4 verband zijn er wisselingen bij de GSB-wethouders. Na de Haagse Bas, gaat nu ook Utrechtse Rene weg, hij gaat werken bij Nyenrode. Gefelciteerd, Rene! Ben dadelijk niet meer de nieuwste GSB-wethouder .

Kijkduin-brainwave

Na een sectoroverleg, gesproken met een onderneming uit de Binckhorst, personeelsmanagement en zelfs met de Haagsche Courant.
Ik kan voor het eerst niet een vergadering bijwonen van de Stichting Binnenstadsmanagement, jammer genoeg. In plaats daarvan open ik een goed georganiseerd symposium in de Caballero-fabriek over (gemeentelijk) aanbestedingbeleid. Het is bedoeling MKB-ondernemingen te informeren zodat ze beter weten hoe ze kunnen meedoen, waaraan ze kunnen meedoen zodat ze ook daadwerkelijk meedoen. Want dat levert werkgelegenheid en een betere Haagse economie op .
Aan het einde van de middag is het tijd voor de B&W-retraite. Deze namiddag, avond en ook morgenochtend zitten we in een zaaltje in Kijkduin. Wie weet krijg ik daar ook wel een brainwave zoals een van mijn voorgangers. We komen bijeen om in rust een aantal thema’s te bespreken.

Heel klein bier

Een leuk en interessant werkbezoek gebracht aan Madurodam. Een toelichting gekregen op hun situatie en hun plannen. Ze trekken bijna 700.000 toeristen, een prestatie! We bespreken mogelijkheden om Madurodam nog beter te positioneren, in samenwerking. Daarna een kijkje achter de schermen. Prachtig! In de werkplaats worden nieuwe, minutieuze miniaturen gemaakt en vele handen werken aan het onderhoud ervan. En wie ooit treintjes heeft gehad (zoals ik) kan zijn lol helemaal op bij het professionele bedieningscherm alwaar de meerdere treintjes door het park worden gestuurd via de stations Eindhoven en Groningen. Tuurlijk ook het park zelf gezien met diverse Haagse gebouwen. Over enkele maanden wordt een miniatuur toegevoegd, namelijk de socixc3xabteit van Vindicat Atque Polit. Ik heb al gekeken waar die komt te staan.

Ben benieuwd hoe klein de glaasjes bier zijn die de poppetjes achter de socixc3xabteitsramen gaan vasthouden .

De rest van de dag is gevuld met overleggen over onder andere city-marketing, Norfolk-terrein, de WFIA. In Kijkduin zijn Pierre en ik aanwezig bij de start van een project in Kijkduin waar bedrijfsleven en onderwijs samen werken. Mondriaan-leerlingen krijgen in de praktijk les via het onderhouden van de vakantiehuisjes. Zij leren de praktijk en het bedrijfsleven krijgt straks betere vakmensen afgeleverd. Prachtig. Ik zie graag dit soort projecten.
Na de post nog een opening samen met de Chinese ambassadeur van een receptie, die geheel in het teken staat van China, voor het bedrijfsleven (500 ondernemers). Grote belangstelling, China is booming. Terecht want de handel met Nederland nam met 39% toe en richting China zijn we de 2e handelspartner in de EU. En meer en meer bedrijven landen ook in onze regio.

Toen ik gisterenavond naar huis ging, liep ik langs een debat van “rust aan de kust”. In het panel zaten onder andere Wil Vonk, Henk Kool en Cees de Jager; onder toeziend oog van Adri Hartman en Pieter den Dulk. Een pittig debat onder havengerelateerde bedrijvigheid. Ik heb al een sterk vermoeden hoe een en ander gaat aflopen maar ik wacht het advies van de commissie af. Ik neem een foto van het debat over de toekomst van het Norfolk-terrein.

Aan het einde van de rondleiding in Madurodam zie ik in het water nog een blauw bootje varen. Zou deze in 2006 ook Madurodam gaan verlaten?

Hap snap

De dag vroeg begonnen met een gesprek met de OR van DSO. Ze hebben nog te weinig kandidaten. Heb zelf ook ooit in de OR gezeten namelijk bij de VNG. Dus hierbij een oproep: ga stemmen en stel je kandidaat!

Zoals altijd, op dinsdagochtend B&W. Het ondernemersontbijt op 8 maart wordt een bijzondere editie, met leuke gasten, een mooie locatie, een belangrijk thema en hopelijk een nog beter inhoudelijk resultaat, daarover binnenkort meer. Na de terugkoppeling nog allerlei losse zaken en kwesties. Weinig spannends deze middag behalve de knipselkrant.

Er heeft zich niemand aangemeld voor het spreekuur in Haagse Hout waar ik stadsdeelwethouder ben. Blijkbaar geen klachten .Ga toch om ff met de stadsdeelcoxc3xb6rdinator lopende zaken uit het stadsdeel door te nemen. Binnenkort is bijvoorbeeld de opening van de nieuwe stadsdeelkantoor en dat wordt een leuk feestje.

Lees op de site van Robert van Lente dat ie maandag interessant bezoek heeft gehad tijdens de fractievergadering. Werd ook interessant gevonden .
En ook nog een reactie geplaatst inzake zijn vertrek. Begrijpelijk maar jammer dat Robert de raad verlaat. Hij heeft zijn ontslagbrief

getekend. Zal de weblog van hem als raadslid zeker missen .
Wat wel leuk is dat binnenkort weer een borrel is van StuSta met Marjo van Dijken, nu TK-lid, als speciale gast. En het is gelukt afspraken te maken om zowel te pokeren, als met oud-Selwerd-gangers af te spreken. Old times revisited.