Denkend aan Laakhaven…

Een goede dag vandaag! Allereerst een interview met het NRC over Den Haag als internationale stad. Groningers kom je ook overal tegen, nu als collega van Freek. Leuk gesprek. Den Haag heeft een goed vestigingsklimaat nodig, ook voor internationale instellingen. Ik ga een lobby beginnen de komende dagen. De ijzersterke positie die Den Haag als residentie van recht, vrede en veiligheid heeft, moet worden versterkt. Ik geef in het gesprek aan hoe.

De volgende vergadering sluit daarop goed aan. We bespreken het laatste concept “Plan van Aanpak City-marketing”. Dit wordt dadelijk voorgelegd aan het college en de raad. Het plan start met de sterke identiteit die Den Haag heeft. Ziet er goed uit.
Nog een interview maar dan met de HC en nu over het kantorenbeleid en Beatrixkwartier. Dat wordt een prachtig gebied, zeg ik ook als wijkbewoner. Allure van een Zuid-As en toch binnenstedelijk Haags. WOW.

’s Middag een goede vergadering van de commissie Economie. Met drie insprekers. VNO-NCW pleit o.a. voor bedrijventerreinen en voor een brede afweging, en dhr. Bloemberg pleit voor een binnenhaven voor historische binnenhavens. Dat laatste zou leuk zijn maar ik heb er een hard hoofd in of het ook echt kan.
Een aantal fracties laat weten wat zij met dit gebied willen. In dit stadium wordt nog gesproken over scenario’s. Het CDA, Ton Lutter, houdt een pleidooi, schetst een visie over wat zij voor ogen hebben met het gebied. Ik parafraseer: “Denkend aan Laakhaven zie ik ’n breed Laakkanaal traag door oneindig Haagland gaan…”

Heel goed van hem en daar was ik ook naar op zoek. Ik geniet van dit soort debatten met een commissie over de grote lijnen. Zo betrek je de politiek en het bedrijfsleven bij de afwegingen. Ik vertel de (on)mogelijkheden van het gebied en de scenario’s.

Ik hou de raadscommissie voor, dat pleidooien voor terreinen met veel en milieuhinderlijke bedrijven zich niet verhouden tot scenario III, tot woningen of tot woonschepen. Warme woorden voor industrie moeten gepaard gaan met weinig woningbouw en met tekorten van vele tientallen miljoenen euro’s.
De meeste fracties hebben een voorkeur voor scenario II en/of III. Dat betekent een behoorlijke toevoeging van woningen en het betrekken van Petroleumhaven in de plannen.

Ik geloof dat het gebied Laakhaven een enorme potentie heeft. Nu rest mij de uitwerking en een keuze. Het signaal is helder: snel uitvoeren. Met de opmerkingen van de raadscommissie kan ik aan de slag. Daarnaast is het belangrijk tegelijkertijd aan te geven wat met de andere bedrijventerreinen gaat gebeuren. De secretaris van VNO-NCW West is aan het eind van de vergadering niet zo blij volgens mij. Scenario I (veel bedrijvigheid) hadden zij liever gezien.

Moet nu wel een nieuwe vraag voor de poll (linkerkant) verzinnen. Heb je suggesties?

Straks nog dinervergadering met de beheerraad DSO over duurzaamheid, windmolens (ja, echt, Robert!), bedrijfsvoering, concept-jaarrekening. Doe nog snel de Opzij op de post voor een raadslid…..

5 gedachten over “Denkend aan Laakhaven…

 1. Robert

  Bij de bedrijfsvoering en de jaarrekening heb je geen last meer van me. Toch jammer, dat ik je als voorzitter van de Rekeningencommissie niet meer kan “overhoren” over jouw deel van de jaarrekening van DSO.

 2. Pieter

  Ha ha ha saved by the bell. mazzel voor mij 😛 .
  Gaat Jan of Marjolein mij nu “overhoren”?

 3. amarins

  dan ben je vast blij met de kamervragen die vandaag door Bert Koenders gesteld zijn over de positie van Den Haag als internationale stad.

 4. Pieter

  Ik ga ze meteen opvragen. Dank voor de tip. Zou best kunnen helpen maar ik heb ze niet ingestoken hoor!

 5. Pieter

  Ik heb ze. Tenminstte ik heb de vragen die gisteren zijn gesteld door Karimi en Vos over hetzelfde onderwerp. Zijn dus wel andere namen. De eerste vragen zijn in de trant van kennie de krant?
  De laatste en zevende vraag is een hele slimme van beide kamerleden. Hiermee hebben ze beet. Zouden ze dat zelf hebben bedacht?
  Ben benieuwd naar de antwoorden. Wij blijven ons inzetten voor de (internationale) stad.

Reacties zijn gesloten.