Maandelijks archief: maart 2005

Dynamiek

Voor mijn doen vroeg begonnen om 08.00 uur maar gelukkig krijg ik wel meteen koffie in de B&W-kamer. Deze dag kende veel gaten in de agenda maar heeft zich aardig gevuld met allerlei kleine overlegjes. Wat wel al in de agenda stond, was een interview met het Haagse Hout Journaal i.v.m. de feestelijke opening van de nieuwbouw van het stadsdeelkantoor, en over het stadsdeel Haagse Hout. Het is erg mooi geworden en op zaterdag 9 april is groot feest voor de buurt. Er is een leuk programma opgesteld.
Dit is een oudere bouwschets van het nieuwe kantoor.

Na het overleg met de staf, spreek ik met Jagersma over de begrotingclaims. 2006 is nog ver weg maar de begrotingsvoorbereiding is al wel begonnen.
Wat ook ver weg lijkt, is het zomerreces en de laatste raadsvergadering. Maar eind juni is sneller dichterbij dan je denkt.
En de bestuurlijke planning werkt zo dat als iets in mei in de raad moet worden behandeld, het ongeveer nu al bij de wethouder moet liggen. Want na de bespreking met de wethouder, komt het voorstel 1 a 2 weken later in het college en dan ongeveer 2 weken later in de commissie en dan nog 2 weken later in de raad (als het snel en goed loopt). Je bent zo vele weken doorlooptijd kwijt. M.a.w. haast.

De markt begint door te krijgen dat in de bedrijventerreinen Laak en Binckhorst beweging zit. De interesse groeit en ontwikkelaars worden zichtbaar. Men beweegt. Leuk xc3xa9n goed om te zien. Dynamiek moet er zijn!

Het tweede interview van vandaag gaat over Grote Steden Beleid en de Lissabon-strategie. De G4 heeft gesteld dat de lidstaten en Europa meer met de steden moet doen om de economische doelstellingen te halen. Het is een goed ‘position paper’ (positie-papier klinkt ook niet echt) geworden. Die boodschap is volgens mij goed doorgekomen. Op de EU-top vorige week in de Brussel lijkt de lobby zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Ik ontvang nog een Chinese delegatie die investeringsplannen hebben voor een project op een bepaald bedrijventerrein. Ik heet hen welkom en natuurlijk moet ik nog diverse keren op de foto met hen .

Over alle bedrijventerrein is vanavond een discussiebijeenkomst georganiseerd. Met diverse betrokkenen (bedrijventerreinverenigingen, ontwikkelaars, banken, grootgrondgebruikers en andere sleutelfiguren (‘key persons’ klinkt niet echt) etc etc) overleggen we over de toekomst van de bedrijventerreinen in Den Haag en omgeving. Over enkele weken verschijnt hierover namelijk het gemeentelijke standpunt. Ik hou wel van deze open discussiebijeenkomsten en ben benieuwd naar hun bijdragen.

Den Haagelslag

De ochtend staat in het teken van bedrijventerreinen. ’s Ochtend gesproken met ondernemers/ontwikkelaars over de Binckhorst en Scheveningen; vervolgens in Leidschendam-Voorburg over de terreinen aan de Westvlietweg. Daarna met een onderneemster overlegd over nieuwe initiatieven om bijeenkomsten te organiseren in een aantal aandachtswijken. Mijn bedoeling is om in een aantal sessies met betrokkenen/sleutelfiguren en ondernemers te zoeken naar economische impulsen en ideexc3xabn. Ik ben ervan overtuigd dat integratie, herstructurering en leefbaarheid ook via de stadseconomie stimulansen kunnen krijgen.
Daarnaast had ze een goed idee om allochtone vrouwen aan werkgelegenheid/eigen zaak te helpen.

Ik loop nog langs de raadscommissie MSSS. Aankomend fractievoorzitter van D66, Marjolein de Jong, complimenteert me met mijn nieuwe das. Zou ze weten dat het de nieuwe VVD-das is?
Ik hoop dat ook zij vanavond op hun ALV in Mook voor het Paas-akkoord stemt.

In de gang tref ik Adri Kaland van het CDA. Op een Frans terrasje zag ik groot zijn foto in de Telegraaf waarin hij pleitte voor een monument voor Juliana.
Er is al wel een Haags monument voor een Juliana van Stolberg, maar nog niet voor Juliana von Lippe-Biesterfeld. Overigens vindt de herdenking van het bombardement op Bezuidenhout bij dat eerste monument plaats.

Soms lopen kwesties langzaam, moeizaam, onverwacht en onnavolgbaar. Een loopbrug bij een winkelcentrum waarop niet mag worden gelopen, is zo’n voorbeeld. Of een fractie-computer die geen webplek is. Of een buitenklok die alleen maar mag hangen op een plek waarbij ie onzichtbaar is.
Deze verhalen belanden soms op mijn bureau in de hoop dat een wethouder iets kan betekenen. Dat hoop ik met hen.

Samen met Fred Witte van DHME en de burgemeester open ik de geheel vernieuwde, internationale website van Den Haag. In meerdere talen wordt info gegeven over Den Haag, congressen, toerisme, wonen en zaken doen in onze residentie. Het ziet er erg fantastisch uit.
Gasten kunnen de website ook meteen uitproberen. Ik zie Krijn Taat meteen zoeken naar zijn hotel. O.a. de ambassadeurs van Rusland en Engeland zijn te gast en onze VN-ambassadeur spreekt via een satellietverbinding ons live vanuit NY toe. State of the art. Met een glas bubbels ga ik graag op de foto voor de nieuwe website.

Na een korte stop bij Subway door naar de Haagse Ontmoeting. Deze dag worden onder het motto ‘De buurt, die maken we samen’ ruim twintig bijeenkomsten georganiseerd, verdeeld over alle stadsdelen. Het doel van de Haagse Ontmoeting is dat Hagenaars met elkaar bespreken wat het betekent om samen in xc3xa9xc3xa9n stad en in xc3xa9xc3xa9n buurt te leven. In het stadhuis is er een speciale bijeenkomst voor de Haagse expat-gemeenschap.
Bij deze bijeenkomst zijn ongeveer 50 personen aanwezig. Een boeiende avond waarbij alledaagse problemen worden besproken en ook allerlei ideexc3xabn en initiatieven. Opvallend is dat men complimenteus is over de gemeentelijke informatievoorziening maar het kan xc3xa9n het moet ook nog beter. Bij de uitgang wordt iets typisch Nederlands xc3xa8n typisch Haags uitgedeeld; namelijk groen-gele hagelslag. Het heet: “Den Haagelslag” .

The Hague Rotterdam Airport

I.p.v. het gebruikelijke tijdstip van 09.00 begint B&W op deze derde paasdag om 10.00 uur. Dat geeft nog wat tijd voor voorverleg en het bijpraten met de staf over de afgelopen week. De college-vergadering duurt bijna de hele dag, tot 15.00 uur. ’s Middags heb ik een gesprek met TCN. Ik laat me informeren en bijpraten over de internationale congresfunctie van Den Haag, evenementenhallen, en over hun ambitieuze plannen ten aanzien van World Forum. Aan het eind van de middag kan ik beginnen aan het wegwerken van de indrukwekkende stapel postmappen.

Na een kleine doch voedzame maaltijd bij KFC bezoek ik vanavond de masterclass van de VVD. Al enkele jaren kunnen leden van de Haagse VVD-afdeling een cursus volgen waarbij ze meerdere avonden aan de bak moeten. Een zeer succesvol opleidingstraject waaraan ik als fractievoorzitter altijd graag heb meegewerkt. Als wethouder probeer ik af een toe een bijeenkomst van hen bij te wonen. Ik geloof sterk in het betrekken van leden en het opleiden/scouten van talenten. Volgens mij is dat DE functie van en DE garantie voor de toekomst van een politieke partij.
Vanavond gaat de masterclass over het Grote Steden Beleid met als gast Ivo Opstelten. Ongetwijfeld komt de gekozen burgemeester ook nog wel ter sprake. Hij had het vast gewonnen in Rotterdam.
Trouwens, de Rotterdamse VVD is net als ik overtuigd van een naamsverandering van de luchthaven, zo las ik. Hulde!

Le Monde

Ik had de Voorjaarsvakantie enkele weken uitgesteld en ben dus afgelopen week wezen skixc3xabn. Vandaar dat de afgelopen dagen geen berichten van mijn hand zijn verschenen. Op eerste Paasdag de poststapel van de afgelopen zeven dagen weggewerkt. En vandaag geen stadhuis. Heerlijk andere dingen doen. Skivakantie in Val Thorens was erg goed. Veel sneeuw, maar een dag bewolkt geweest, en de rest van de dagen was het strakblauw en dus veel zon.

Via mobiel internet wel het nieuws over de ‘crises’ van het andere Den Haag gevolgd. Ongelofelijk van de PvdA, snap je toch niets van. Rare jongen die Wouter.
Nu kunnen we op 8 maart 2006 nog steeds gaan stemmen maar dan alleen voor de gemeenteraad. En zo wordt alles weer anders, ingenomen en voorgesorteerde posities wisselen waarschijnlijk. Het is wat.
Het is wel goed dat het Kabinet verder kan regeren. De klus moet worden geklaard. Nu nog moet het congres van D66 op zaterdag het Akkoord nog wel goed keuren. Dat vindt plaats in de Prins Willem Alexanderzaal van het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, omdat ze een grote zaal zochten. Deze zaal biedt aan ruim 2150 stoelen ruimte, zo stellen ze. Ik wist niet eens dat ze zoveel leden hadden.

Enige tijd geleden ben ik op werkbezoek geweest in Forepark en ik had nog een foto beloofd van de winderige zandvlakte waar straks ADO gaat voetballen (zoek de middenstip).

Afkaarten en vredespijp

Wederom B&W-vergadering, nu geheel aan de structuurvisie gewijd. We komen er wel, het wordt een leuke discussienotitie. Topografie lijkt me een moeilijk vak. Naast tekstexegese kan aan de Dikke van Dale ook kaartexegese worden toegevoegd. Aansluitend beheerraad van DSO en nog wat andere overlegjes.

Door het uitlopen van de ochtendvergadering moest een ingelast overleg met enkele leden vanuit de medezeggenschap worden verplaatst naar de middag. Niettemin ben ik blij dat ’s middags nog tijd kon worden gevonden om enkele zaken te bepraten en kijken hoe we gezamenlijk nu verder kunnen komen. Als oud-lid van de OR maar ook als wethouder Personeel vind ik medezeggenschap van onze medewerkers belangrijk. Ik waardeer hun constructieve houding.

Daarna overleg met de Haagse afdeling van Horeca Nederland. We kunnen enkele concrete afspraken maken. Op het terrein van deregulering, congresfunctie en feestzalen kunnen xc3xa9n moeten acties worden ondernemen. Ik kan hen bijpraten en melden dat er soms al veel schot inzit. De komende maanden moet de congresfunctie, de feestzalen en deregulering worden geregeld.

Vanavond is weer overleg tussen de G4 van de VVD. Een dinervergadering waar ik altijd naar uit kijk. De liberale fractievoorzitters en de liberale B&W-leden van de G4 komen van tijd tot tijd bijeen, samen met de landelijke top. Uitermate gezellig en erg nuttig. Boeiende gesprekken waarover ik niets mag schrijven alhier.

OM ADO

Geregeld breng ik werkbezoeken, ongeveer 1 x per week. Ik breng zo ook bezoeken aan bedrijventerreinen, vanochtend aan het terrein Forepark. Een prachtig bedrijventerrein met een actieve vereniging.
Met enkele bestuursleden bespreek ik enkele onderwerpen, zoals detailhandel, een crematorium, beveiliging etc etc. Vanzelfsprekend wordt er veel aandacht besteed aan het te realiseren ADO-stadion in de buurt. Ik ben niet de verantwoordelijke wethouder maar ben wel gexc3xafnteresseerd in hun verhaal.

Ik ga ook kijken op het terrein, met projectleider Erik als gids. Het is nu nog een verhoogde zandvlakte waar het ontzettend hard waaide. Met deze harde wind vliegt niet alleen de bal uit het stadion maar is meteen het fijnstof weggewaaid .
Verderop liggen de tunnels en de aanvoerroutes richting de parkeerterreinen. Ik zal de foto van deze vlakte nog wel eens plaatsen. Het was een nuttig bezoek. Blijf wel vinden dat het stadion er moet komen.

Na een loopbaangesprek met een directeur, heb ik op de VNG een bestuursvergadering van de VZHG alwaar ik snel nog een aantal oud-collega’s kan begroeten. Leuk om ze weer te zien. Nog een goede vergadering van de stuurgroep Buitenland en dan heb ik afspraak die al lang stond met een vriendin van de middelbare school. Was lang geleden dat wij voor het laatst contact hadden en de Schoolbank was aanleiding om weer eens af te spreken.

Uit de knipselkrant begrijp ik dat er landelijk schot in de burgemeestersverkiezingen. Mooi, waarschijnlijk kunnen we op 8 maart 2006 stemmen, niet alleen voor de raad maar ook voor de burgemeester. Begrijp dat de landelijke fractie een burgemeester met nog meer bevoegdheden wenst. Ik ben het daar niet mee eens. Als fractievoorzitter heb ik met de collega’s van de G4 ooit een opinieartikel geschreven over de positie van de gemeenteraad. Ik vind dat de positie van de volksvertegenwoordiging sterk moet zijn en dat hun mandaat het hoogste moet zijn.

Nog een leuke mail van een democratisch raadslid. Ik krijg een nieuwe titel, eentje waar ik heel trots op ben.

VoOR

In een prachtige lentezon stond vanochtend een orgel te spelen bij de ingang van het stadhuis. Een orgel met een grote blauwe AbvoKabo-vlag erop wel te verstaan. Het zijn vandaag namelijk OR-verkiezingen.

’s Ochtends een mooie presentatie van een nieuw gebouw (nog ff geheim) en vervolgens wethoudersspreekuur. Om de zoveel weken heb ik spreekuur zowel in Haagse Hout (als stadsdeelwethouder) en in het stadhuis (als wethouder economie). Vandaag een drietal ondernemers op het spreekuur/uren met vragen en opmerkingen. Daarna een lunch als voorzitter van de WFIA met de Japanse ambassadeur.

Vanwege de raadscommissie Economie kan ik niet aanwezig zijn bij het portefeuillehoudersoverleg van Haaglanden alwaar collega Norder een presentatie geeft over de Structuurvisie. Zal de komende weken wel veel te doen zijn over dit discussiestuk. Merkte trouwens dat een aantal relevante domeinnamen nog niet waren geclaimd.
www.haagsestructuurvisie.nl
www.wereldstadaanzee.nl
www.structuurvisiedenhaag.nl

In de commissie Economie wordt door het CDA aangekondigd dat ze een debat willen hebben over het experiment Winkeltijden. Lijkt me leuk, het is een mooi onderwerp om over van gedachten te wisselen.
Commissievergaderingen vinden nu plaats in de heel grote raadszaal maar over enkele maanden zal een aparte vergaderzaal voor commissievergaderingen worden gerealiseerd.

Tijdens de commissievergadering bedankt Michel Dufresne mij voor het definitief verplaatsten van de Boerenmarkt naar de Hofplaats. Een idee dat de gemeente voorbereidde en waarbij Leefbaar DH een initiatief indiende. Het was niet gemakkelijk om de verplaatsing te regelen maar ik ben blij dat het eindelijk is gelukt. Deze markt verdient een mooie plaats en dat is de Hofplaats zeker.

Bij de kleerkast dacht ik er nog aan, zou ze het zien? Inderdaad, het valt Marjolein op. Ik heb de officixc3xable, meerkleurige “Den Haag”-das om. Het toeval wil dat Bruno dezelfde smaak heeft. Het levert een mooie rondvraag van haar op.

Verder deze middag nog een vergadering van het AB van het samenwerkingsverband “Regio Randstad”; ik ga niet eens proberen uit te leggen wat dat doet, bestuurlijke spaghetti. Ik mis daardoor de lancering van The Hague Academic Coalition (het HAC is een samenwerkingsverband op het gebied van internationaal juridisch onderwijs).
Ik kan nog wel de uitslagenbijeenkomst van de OR-verkiezingen bijwonen. De opkomst bij een aantal diensten is iets hoger, en dat is mooi. Dat zeg ik ook als oud-lid van een OR. Ik kan een aantal kandidaten feliciteren met hun benoeming.

Nog een mooie CD gekregen met foto’s van het Ondernemersontbijt. Ik zal er 2 nog plaatsen.

Afsluitend nog een mooi bericht. Medio januari konden medewerkers deel nemen aan een actie om verlofuren in te leveren voor de slachtoffers van de Zeebeving in Zuid Oost Azixc3xab. € 48.767,= is de opbrengst van deze spontane actie binnen de gemeentelijke organisatie. Hulde! Ik ben trots op onze ambtenaren.

Binckhorst

Een druk dagje vandaag. Komt niet toe aan de groeiende postmappen; kijken het morgen lukt deze weg te werken. Na een presentatie over city-marketing, de B&W-vergadering. Boeiende discussies maar kan er hier niets over kwijt. Nog een korte beheerraad van Stadsbeheer ’s middags en dan een langere sessie over (delen van) de Binckhorst.

Steeds meer materiaal en kaarten worden verzameld. Aan de hand hiervan worden de onmogelijkheden en mogelijkheden van de transformatie van dit bedrijventerrein (letterlijk) in kaart gebracht. De transformatie (m.a.w. opknappen, nieuwe bedrijfsruimte en andere functies zoals woningen, toevoegen) is een lang en duur proces. Een goede strategie richting de markt is belangrijk maar ook de inhoud van de plannen (wat kan er met het gebied en wat willen wij met het gebied).
Natuurlijk spreken we in de staf ook over de plannen voor Laakhaven-West en Petroleumhaven.

Dudok

Naast veel (staf)overleggen staat deze dag grotendeels in het teken van bedrijventerreinen. Naast Petroleumhaven en Laakhaven-West krijgen we de komende maanden een discussie over alle oude xc3xa9n nieuwe terreinen. Een gespecialiseerd onderzoeksbureau is hiermee al enige tijd bezig. Tijdens dit proces worden de diverse verenigingen van bedrijventerreinen en andere belanghebbenden (MKB, VNO, KvK) op de hoogte gehouden. Dat gebeurde al in januari en vanavond weer.
Een avondje Dudok heet dat ook wel. Deze avond staat in het teken van de bedrijventerreinenstrategie maar verder ook het nieuwe ondernemersportaal en citymarketing.
Het is belangrijk om ondernemers(verenigingen) tijdig en zo vroeg mogelijk te betrekken. Een open discussie levert altijd meer op. Daarom zijn ze wederom allemaal uitgenodigd om over deze onderwerpen te spreken.
Na een presentatie van de tussentijdse resultaten van de bedrijventerreinenstrategie, worden veel vragen gesteld xc3xa9n beantwoord. We gaan in discussie en debat; de keuzes die gemaakt moeten worden, zijn duidelijk en helder.
Welke terreinen knappen we op, welke terreinen worden van functie veranderd en welke nieuwe terreinen gaan we aanleggen. M.a.w.: “hoe zorgen we ervoor dat voldoende terrein overblijft voor de verschillende vragen”. Boeiende vraagstukken en keuzes.
Als men vraagt, is het leuk om wethouder te zijn. Dan zeg ik: ja. Volmondig ja. Het is een genot en een eer om met stad te werken aan deze vraagstukken. Heerlijke avondje Dudok.

Fotolog

Ik had nog enkele foto’s toegezegd die de afgelopen week zijn gemaakt door mij en de laatste twee door Anneke.

Op dinsdagochtend was het Ondernemersontbijt met o.a. Maxima.

Op vrijdagochtend bracht ik een werkbezoek aan de visafslag en aan de mijnzaal.

’s Middags was de ondertekeningsceremonie van het GSB.