Binckhorst

Een druk dagje vandaag. Komt niet toe aan de groeiende postmappen; kijken het morgen lukt deze weg te werken. Na een presentatie over city-marketing, de B&W-vergadering. Boeiende discussies maar kan er hier niets over kwijt. Nog een korte beheerraad van Stadsbeheer ’s middags en dan een langere sessie over (delen van) de Binckhorst.

Steeds meer materiaal en kaarten worden verzameld. Aan de hand hiervan worden de onmogelijkheden en mogelijkheden van de transformatie van dit bedrijventerrein (letterlijk) in kaart gebracht. De transformatie (m.a.w. opknappen, nieuwe bedrijfsruimte en andere functies zoals woningen, toevoegen) is een lang en duur proces. Een goede strategie richting de markt is belangrijk maar ook de inhoud van de plannen (wat kan er met het gebied en wat willen wij met het gebied).
Natuurlijk spreken we in de staf ook over de plannen voor Laakhaven-West en Petroleumhaven.