Dynamiek

Voor mijn doen vroeg begonnen om 08.00 uur maar gelukkig krijg ik wel meteen koffie in de B&W-kamer. Deze dag kende veel gaten in de agenda maar heeft zich aardig gevuld met allerlei kleine overlegjes. Wat wel al in de agenda stond, was een interview met het Haagse Hout Journaal i.v.m. de feestelijke opening van de nieuwbouw van het stadsdeelkantoor, en over het stadsdeel Haagse Hout. Het is erg mooi geworden en op zaterdag 9 april is groot feest voor de buurt. Er is een leuk programma opgesteld.
Dit is een oudere bouwschets van het nieuwe kantoor.

Na het overleg met de staf, spreek ik met Jagersma over de begrotingclaims. 2006 is nog ver weg maar de begrotingsvoorbereiding is al wel begonnen.
Wat ook ver weg lijkt, is het zomerreces en de laatste raadsvergadering. Maar eind juni is sneller dichterbij dan je denkt.
En de bestuurlijke planning werkt zo dat als iets in mei in de raad moet worden behandeld, het ongeveer nu al bij de wethouder moet liggen. Want na de bespreking met de wethouder, komt het voorstel 1 a 2 weken later in het college en dan ongeveer 2 weken later in de commissie en dan nog 2 weken later in de raad (als het snel en goed loopt). Je bent zo vele weken doorlooptijd kwijt. M.a.w. haast.

De markt begint door te krijgen dat in de bedrijventerreinen Laak en Binckhorst beweging zit. De interesse groeit en ontwikkelaars worden zichtbaar. Men beweegt. Leuk xc3xa9n goed om te zien. Dynamiek moet er zijn!

Het tweede interview van vandaag gaat over Grote Steden Beleid en de Lissabon-strategie. De G4 heeft gesteld dat de lidstaten en Europa meer met de steden moet doen om de economische doelstellingen te halen. Het is een goed ‘position paper’ (positie-papier klinkt ook niet echt) geworden. Die boodschap is volgens mij goed doorgekomen. Op de EU-top vorige week in de Brussel lijkt de lobby zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Ik ontvang nog een Chinese delegatie die investeringsplannen hebben voor een project op een bepaald bedrijventerrein. Ik heet hen welkom en natuurlijk moet ik nog diverse keren op de foto met hen .

Over alle bedrijventerrein is vanavond een discussiebijeenkomst georganiseerd. Met diverse betrokkenen (bedrijventerreinverenigingen, ontwikkelaars, banken, grootgrondgebruikers en andere sleutelfiguren (‘key persons’ klinkt niet echt) etc etc) overleggen we over de toekomst van de bedrijventerreinen in Den Haag en omgeving. Over enkele weken verschijnt hierover namelijk het gemeentelijke standpunt. Ik hou wel van deze open discussiebijeenkomsten en ben benieuwd naar hun bijdragen.