Maandelijks archief: april 2005

Happxc3xbbh

Ik had gedacht dat het beter weer zou zijn maar niettemin, het wordt het een leuke dag. Deze begint met een aubade op het Binnenhof. Diverse collega’s zijn er ook, Bruno en Marnix met hun kinderen, en een paar honderd genodigden. Ik zing niet mee (ken de oude liedjes ook niet en mijn zangkwaliteiten zijn…ahum) maar het klinkt leuk.
Volgens Ronald Verbiest was Koninginnenach een groot succes. De stad stroomt vol met oranje gekleurde mensen. Gezellige sfeer.
Dadelijk naar Schevingen toe. Koekhappxc3xbbh!
Dan nog een nazit, het feest op het Malieveld en de afterparty!

Zilveren

Geen B&W op vrijdag dus ik kan iets uitslapen en da’s nog verstandig ook want het was iets te gezellig in Stout de nacht daarvoor. Oef.
De start van de ochtend was een overleg als verantwoordelijk portefeuillehouder over de Megastores. Aansluitend de beheerraad DSO en toen de stuurgroep Binckhorst. Wij zijn bezig met het opstellen van een Gebiedsvisie+ voor dat gebied. Tientallen hectares zijn te ontwikkelen en dan is het goed een beeld te hebben wat wij willen met het gebied, wat kan, wat zijn ontwikkelingen waarmee je rekening moet houden (OV, weg) enz enz. Aan zo’n kaart wordt hard gewerkt naast een aantal bouwprojecten en het vormen van een PPS. Boeiend werk.
In Novotel is het juryberaad over de Zilveren Ooievaar. Er waren drie genomineerden. Dat zijn bedrijven die nu langs komen om een toelichting te geven op hun onderneming. Daarna hebben we een keuze gemaakt en een winnaar gekozen. Maar die wordt pas op 25 mei bekend gemaakt .
Tussendoor een interview met Sjors Frolich (bekend van de Zilveren Paperclip) van Radio 1. Snel door naar de opening van Koninginnenach. Veel bekenden zijn aanwezig maar ik kan niet lang met hen drinken want mijn smoking wacht op mij. Als lid van het Comite van Aanbeveling van het Koninginnegala ga ik naar het Kurhaus. Met ruim 400 anderen geniet ik in een bijzondere ambiance van dit feest. Veel boboxc2xb4s en netwerken zoals dat heet maar een relaxte sfeer. Ik zit aan een leuke tafel. Ik ga op tijd naar huis want morgen is een drukke dag.

In het NRC staat dat Jan van Zanen is voorgedragen als burgemeester van Amstelveen. Heel leuk voor hem, gefeliciteerd! Ben benieuwd of Halbe hem opvolgt. Zou wel passen in de VVD-traditie van de G4 met jonge wethouders (Frits, Mark, Bruno, moi, Stefan en … Halbe?).
Ik hoor voor de tweede keer een ingrijpend verhaal over CDA Den Haag. Schijnt behoorlijk wat op stapel te staan. Ben benieuwd wat daadwerkelijk gaat gebeuren.
Ik lees net op de site van RTV West dat er 4 plekken zijn voor de Amerikaanse ambassade.

Top gear

Het was weer zo’n dag in de 5e versnelling. Voor het Haags Werk Bedrijf is een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen. De ID-ers gaan op 1 mei naar hen over en het sociaal akkoord wordt ’s ochtends getekend. In de nazit praat ik nog met de lokale bonden over het niet lukken van een CAO voor alle gemeenten. Het gaat over 8 miljard en de onderhandelingen waren dinsdagavond vastgelopen. Ze zijn acties aan het voorbereiden maar ik merk ook dat zij het bod tav de FLO nog niet goed hadden bestudeerd.

Na een sectoroverleg over nieuwe ideexc3xabn en projecten, nog een interview met de Tsjechische radio over Den Haag. Ik kan makkelijk uitleggen waarom men Koninginnedag niet in Amsterdam maar in Den Haag moet vieren .

Vervolgens breng ik een bezoek aan de Uithof en laat me bijpraten over hun nieuwe plannen. Klinkt allemaal goed en naar gezond ondernemerschap. Door voor een bezoek aan Kijkduin en de Stichting Beachresort. Ook hier laat ik me informeren. Kijkduin is een prachtige badplaats die heel goed hun sterke kaart, hoogwaardige familiebadplaats, goed uitspeelt.

Voor de rest meerdere overleggen: over de invoering van een Visitorscard, met de Kamer van Leiden, met slager Paul van de Leyweg die heel bewogen vertelt over het probleem van een blinde winkelmuur, met oud-wethouder Chris, over een groot nieuwbouwproject op de Binckhorst; en dan gezelligheid tijdens de jaarlijkse ontmoeting tussen college en de pers. Dat is in de glazen zaal naast de synagoge. Een prachtig pand waar ik een rondleiding van Thea van Bennekum krijg. Met een keppel op bezoeken wij de eeuwenoude synagoge.

Door naar een startbijeenkomst. Op drie bedrijventerreinen slaan de Haagse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. “School zoekt stageplaatsen” meets “Bedrijf zoekt vakmensen”. Fantastisch project waar ik enthousiast over ben. Ik zet graag mijn handtekening daaronder. Kom veel ondernemers tegen, sommigen zijn te spreken over de plannen met Laakhaven-West.

Trouwens, gisterenavond bij de Kamer was een bijeenkomst over de winkelopeningstijden. Van de 75 winkelverenigingen kwamen er 3. De meningen waren verdeeld; sommigen zijn tegen, anderen zijn laaiend enthousiast. Frits Lubout van de Dierenselaan was vxc3xb3xc3xb3r; met recht vertelde hij trots dat zijn vereniging weer meer leden had geworven. Hulde!

Gisterenavond kon ik niet naar Schlemmer om de nieuwe voorzitster van harte te feliciteren. Zij is inderdaad de leukste van het jaar. Voor altijd. Zij zal het fantastisch doen, heb ik veel vertrouwen in. Robert, het is trouwens: Mick.

’s Avonds nog raadsvergadering. Tijdens een schorsing hoor ik een fantastisch verhaal over een oud-wethouder welke ik niet kan plaatsen alhier. Ik ga de post en stukken wegwerken op mijn kamer.

Leuker xc3xa9n gemakkelijker

De dag begon met taart bij het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris van EZ, Karien van Gennip. Heb mijn hart gelucht over de detailzucht van het Rijk soms, maar het aanbod gedaan samen iets te doen tegen lastige regels. Den Haag was 1 van de 7 pilot-gemeenten ‘tegenstrijdige regels’ en dat is goed bevallen. Smaakt naar meer. Ik wil graag de volgende stap zetten en overbodige artikelen/formulieren afschaffen en het ondernemers gemakkelijker maken.
Karien wil graag met gemeenten dit echt oppakken.

Collega Huffnagel uit Amsterdam vertelt over zijn site. Ik wil die meldingen en oplossingen graag bekijken en waar mogelijk overnemen.

Ondernemers oordelen over de Haagse gemeente steeds positiever en geven een hoger rapportcijfer. En zo hoort het ook.

We kunnen ondernemen leuker xc3xa9n gemakkelijker maken!

Terug op het stadhuis overleg ik met collega Stolte over de Economische Visie Scheveningen. Daarna ontvang ik een grote Turkse delegatie. Diverse gemeentebestuurders uit Izmir, Antalya etc zijn hiervoor een bezoek ook in het kader van economische samenwerking. Ik kan hen niet begeleiden naar de Binckhorst want ik heb raadscommissie.

Op de agenda staan het experiment winkeltijden en het nieuwe Startersbeleid. Het overgrote deel van de raad schaart zich achter een betere/meer voorlichting, meer mogelijkheden voor financiering en huisvesting voor starters. Mooi resultaat.

De winkeltijden levert een leuke discussie op. Je kan echt verschillend denken over dit onderwerp. Ik heb al eerder uitgelegd waarom ik in alle stadsdelen ondernemers de vrijheid wil geven zelf te bepalen wanneer ze open zijn.

CDA en CU/SGP betogen consequent dat ze tegen zijn om diverse redenen. Ik wijs Lutter op het feit dat zijn betoog dan ook zou moeten inhouden dat de 12 koopzondagen in de stad en de 52 koopzondagen in Scheveningen en het Centrum moeten verdwijnen. Hij vond dat wel een goed idee. Ik minder.

In heel Den Haag mogen winkels nu al vanaf 06.00 uur open zijn; en mogen nu al tot 22.00 uur open zijn. Maar de meeste winkels zijn dat niet. Maar het mag, het kan, maar het hoeft niet.

Winkels mogen op koopavonden open zijn. Maar niet alle winkels zijn dat ook. Maar het mag, het kan, maar het hoeft niet.

In sommige wijken mogen winkels nu al, alle zondagen open zijn. Maar de meeste winkels zijn dat niet. Maar het mag, het kan, maar het hoeft niet.

En wat mij betreft mag het straks ook in de andere 6 stadsdelen.

PvdA, VVD en D66 zijn voor mijn plannen en dat is een meerderheid. GroenLinks twijfelt en het standpunt van de PPS kan ik niet vatten.

Bijna 90% van de poll (zie linkerkant) is voor en ik weet dat ook ondernemers dit graag willen. Bij de gemeente kwamen tientallen telefoontjes binnen om men a.s. zondag de winkel al mocht openen….
Het is een leuk en een echt debat; dat goed was voorbereid door Gabry.

Na afloop onderteken ik met InnHolland een samenwerkingproject om het ondernemerschap in de opleiding te introduceren.

Snel gezond eten halen bij de AH (kom onderweg Nico tegen die de laatste loodjes richting zaterdag hard wegwerkt!) en ondertussen de post en deze log.

Op naar de KvK voor een bijeenkomst met ondernemer(sverenigingen) over het uitbreiden van de koopzondagen van 2 naar 8 stadsdelen.

Het persbericht over de bedrijventerreinenstrategie staat nog niet op de website van de gemeente maar gelukkig al wel die van de Uitenhagestraat. Een binnenstedelijk bedrijventerrein dat wordt opgeknapt voor het bedrijfleven. Heel mooi.

Panorama

B&W begint wat later vandaag dus ik kan tevoren nog overleggen met het hoofd EZ over nieuwe projecten en thema’s. Zaten leuke onderwerpen in B&W vandaag waaronder bedrijventerrein Uitenhagestraat. Gelukkig zijn er nu stappen gezet om het terrein op te knappen en de bedrijvigheid een impuls te geven. Heel mooi resultaat waaraan hard is gewerkt en waarmee ik erg blij ben.

Veel ge-sms-t vandaag. Tijdens B&W met Wilbert en na afloop met Rob. Hij had toen al gelijk met de transformatie maar soms duurt het enige jaren voordat gelijk hebben ook gelijk krijgen wordt.

Nog een korte bestuursvergadering van Panorama Haaglanden en door naar Haagse Hout voor een spreekuur als stadsdeelwethouder. Twee betrokken inwoners van Mariahoeve wijzen op de kansen (en de bedreigingen) van hun wijk voor de komende jaren. Leuke discussie met hen gevoerd over waar de stad en hun wijk heen moet/zou kunnen in de toekomst.
Geen structuurvisie voor mij vandaag maar overleg met de vakbonden. Er is overleg over de CAO-gemeenten. Ben benieuwd of we eruit komen. Morgen meer nieuws hopelijk.

Broedplaatsen zijn net als aardbeien

Diverse overleggen vandaag. Ook diverse ten aanzien van de Binckhorst. In toenemende mate wordt dit gebied als spannend herkend. Dat vertaalt zich ook in de agenda met allerlei afspraken.

Vanmiddag perspresentatie voor o.a. de HC en de Telegraaf. Het college is akkoord gegaan met drie belangrijke projecten:
– Laakhaven-West (zie de log van 20 april)
– functiemengingsstrategie
– bedrijventerreinenstrategie

Bij functiemengingsstrategie moet je het volgende voorstellen.
Veel werkgelegenheid zit in Den Haag buiten de bedrijventerreinen (83%) en dus elders in de stad. Als je die de ruimte wil bieden, dan moet dus in de rest van de stad voldoende m2 zijn om een bedrijf te vestigen/te beginnen. Dan moet je dus functies (werken en wonen) mengen. En op zo’n manier dat milieuregels niet onnodig in de weg zitten.
En soms moeten functies worden gescheiden. Sommige bedrijvigheid/industrie moet op een apart terrein of op een bepaalde plek in een wijk zitten.
Om die ruimte crexc3xabren zijn beleidsregels geformuleerd.

Vraag en aanbod aan terreinen voor bedrijvigheid zijn in kaart gebracht. Tot 2020 zijn nog veel hectares nodig. Die moeten worden gevonden binnen Haaglanden en aan de rand van de stad.
Ruim 40.000 mensen werken in Den Haag op een bedrijventerrein. Om deze werkgelegenheid te behouden en te laten groeien voor de stad en de regio, zal er duidelijkheid moeten komen voor het bedrijfsleven over de toekomst van een aantal bedrijventerrein.
Duidelijkheid voor het bedrijfsleven stelt hen in staat de juiste afwegingen te maken en mogelijk nieuwe investeringen te realiseren. M.a.w. een bedrijventerreinenstrategie.
De keuze is gemaakt om:
– nieuwe terreinen te ontwikkelen (buiten Den Haag)
– een aantal binnenstedelijke terreinen op te knappen de komende jaren (Uitenhagestraat, Kerketuinen, Zichtenburg, Dekkershoek)
– behoud van de overige (vele) bedrijventerreinen m.u.v. Laakhaven-West, het GIT-terrein en een deel van de Binckhorst (waarover in 2003 al een principebesluit is genomen).

Rode draad bij deze 3 projecten is wat mij betreft: economische en werkgelegenheidsgroei!

Nog een interview met TV West over Laakhaven-West bij de maquettes, en dan een overleg op het ministerie van EZ over “Nieuw Ondernemerschap”. De eerste keer dat ik ben uitgenodigd maar het onderwerp sprak me. Het is een pizza-sessie met Karien van Gennip. In een ongedwongen en leuke sfeer boven 15 dozen van Al Capone wordt gebrainstormd over Nieuw Ondernemerschap (ook wel etnisch of allochtoon ondernemerschap genoemd). Vele ideexc3xabn passeren de revue, moet helaas na 1 uur weg voor een debat. Ik kom terug op dit onderwerp!

Geen fractievergadering bij kunnen wonen i.v.m. een discussieavond over cultuur en economie. Het vond plaats op de Schelpkade in het pand van Drang. Onderwerp: “creativiteit is geld waard” alwaar mensen vanuit de cultuur- en de economiehoek (moi) waren uitgenodigd. Over Florida en zijn theorie heb ik al wat geschreven.
In een hele simpele causale relatie tussen culturele broedplaatsen en werkgelegenheidsgroei geloof ik niet. Was het maar zo simpel.
Waar ik wel in geloof is dat om mensen en bedrijvigheid te binden en te boeien aan de stad, een spannend cultureel klimaat noodzakelijk is. Het is een van de voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat!

En oh ja, creativiteit is niet alleen cultuur maar ook innovatieve werkgelegenheid. Met de kenniseconomie van heden en de toekomst is dat geld waard. En dat wordt ook besteed, zie bij de Caballero-fabriek.

Het was een geanimeerde avond waar tal van onderwerpen van links naar rechts over de vloer vlogen. Van klaagzangen tot adhesiebetuigingen, sociale huurwoningen, culturele promotie, hoge cultuur, laagcultuur, trots, calimero-gedrag, city-marketing, broedplaatsen en veel broedplaatsen. De mooiste uitspraak van de avond was van Marjolein de Jong: “broedplaatsen zijn net als aardbeien: niet uit te roeien”.
Kon haar aan het einde van de avond nog een stemadvies meegeven voor woensdagavond.

Fotoxc2xb4s

Ik had beloof nog enkele foto’s te plaatsen.

Dit is rustiek Schipluiden waar ik gisteravond een bestuursvergadering had, het ligt slechts op enkele kilometers van Den Haag.

Gisterenmiddag was het werkbezoek met de raadscommissies aan de bedrijventerreinen. Voor het stadhuis in de zon nog ff wachten op de bus.

Het ketelhuis (onderdeel van het Caballero-complex/CabFab) waar straks horeca komt.

De eerder beloofde maquettes.

Humerus

I.p.v. een aantal geplande afspraken, loopt de ochtend ietsjes anders . Geen 4 werkdagen heb ik hoeven wachten op de uitslag van de rontgen. Nadat ik gisterenochtend het Westeinde had verlaten, bleek de specialist al gebeld te hebben met de huisarts dat ik terug moest komen. Dat hoorde ik vanochtend; dat ik meteen naar de EHBO moet komen. Fractuur.
(ongetwijfeld gevolgd door een factuur…)

De humerus kop bleek een breuk te bevatten. Ik wist niet eens dat ik dat bot had, laat staan dat ik het kan breken. Snap nu ook beter de pijn van de afgelopen tijd. Ik loop er al 4 weken meer rond.
Ik zag me al op de operatietafel liggen (hieronder is niet mijn arm hoor).

Maar de chirurg was vanochtend tevreden over het genezingsproces. Niets meer aan doen. Dus geen gips, stalen pinnen of zo maar ik kreeg voor 3 maanden vitamine C pillen mee . Schijnt te helpen bij fracturen?!
(trouwens altijd een goede aanvulling op KFC)

Vanmiddag met de stadsdeelcommissie Laak en de raadscommissie Economie een werkbezoek aan 3 bedrijventerreinen gebracht. Gezellige sfeer en met de bus rondgereden op Fruitweg, de Laakhavens en Binckhorst om meerdere locaties en (bouw)ontwikkelingen te bekijken. Het is goed om te zien waar wat staat te gebeuren.

Discussixc3xabren over iets gaat altijd beter als je ter plekke bent gaan kijken. Als een soort reisleider praat ik in de bus de diverse locaties aan elkaar. De tocht eindigt in cafe Tijdverdrijf op het Leeghwaterplein alwaar het bestuur van de bedrijventerreinenverenging BLF (Binckhorst, Laakhavens en Fruitweg) ook aanwezig is. Een geslaagd werkbezoek.
Tineke van Nimwegen vraagt terecht aandacht voor de waterfeesten die gaan plaatsvinden op 2 juli as.

Ik ga door naar rustiek Schipluiden voor een bestuursvergadering van Harnaschpolder. En sluit de dag af op het stadhuis met de postmappen.

Morgen een bruiloft van een goede vriendin en vriend. Zal snel foto’s van de afgelopen dagen plaatsen. Er is geprobeerd een USB-kabel aan te sluiten op de stadhuis-PC; werkt nog niet maar we blijven proberen.
Vandaag was het secretaressedag. Een (hopelijk mooie) verrassing voorbereid.

Keuzes

Eerst langs het Westeinde voor foto’s en dan door naar het overleg van stadsgewest Haaglanden met de wethouders Economie. ’s Middag nog een intern overleg over de bestuurlijke stukkenstroom (raar woord trouwens) en met collega Norder over de bedrijventerreinenstrategie.

Ik breng nog een werkbezoek aan Tebodin. Een verborgen parel in Den Haag. Maar weinig mensen weten dat binnen onze stadsgrenzen een internationaal bedrijf zit met vestigingen in 20 landen en meer dan 2000 werknemers. Begonnen vanuit Den Haag is dit een ingenieurs- en adviesbureau dat wereldwijd grote gebouwen etc ontwerpt (en de Nederlandse verkeersborden).

Aansluitend is een discussiebijeenkomst georganiseerd door VNO-NCW West en de Kamer van Koophandel. Zij maken zich zorgen over het aanbod aan binnenstedelijke bedrijventerreinen in de stad.
De afgelopen maanden is de vraag en het aanbod in de stad en de regio in kaart gebracht. Niet alle binnenstedelijke bedrijventerreinen kunnen voor de industrie en extensieve werkgelegenheid (dat betekent weinig arbeidsplaatsen per hectare) bewaard worden. Den Haag is krap, grond is schaars en functies/maatschappelijke wensen botsen.

Tegelijk moet de komende 15 jaar genoeg ruimte zijn voor onze bedrijven en werkgelegenheid; genoeg dat ze kunnen groeien. Niet voor niets leggen we de tientallen hectares bedrijventerrein aan, aan de rand van de stad, in de nieuwe gebieden van Den Haag en buiten de gemeentegrenzen met de omliggende gemeenten.
Daar gaat de discussie vanmiddag en de komende weken over.
Het is een boeiende discussie waarin CDA-er Hartman en D66-ster Marjolein de Jong haarfijn de dillema’s en keuzes schetsen.

Ik schreef gisteren al dat de plannen ten aanzien van Laakhaven-West zijn geaccordeerd door B&W. Ik heb al meer geschreven over dat gebied. Gekozen is voor de woon-werk-variant. Er waren drie varianten uitgewerkt (ik zal een foto van de maquettes hier nog plaatsen). Dit is een haalbare variant die 28.000 m2 bedrijfsruimte crexc3xabert.
En in de nabijheid ruimte laat voor andere bedrijvigheid. Maar het is niet de werkvariant. Een echt, ‘klassiek’ bedrijventerrein met hoge milieucategoriexc3xabn en extensief grondgebruik is niet meer op zijn plaats daar. Dat kan beter elders en die ruimte wordt dan ook elders gecreerd. Overigens in deze woon-werk-variant komt meer werkgelegenheid en bedrijfruimte terug in het gebied dan dat er ooit heeft gezeten.
Uitgangspunt en doel blijft: werkgelegenheidsgroei en economische groei!

Het Startersbeleid is herzien. Het is belangrijk dat er meer ondernemende Hagenaars een eigen bedrijf beginnen. Dat is werkgelegenheidsgroei! Daarnaast moeten starters beter worden toegerust zodat ze niet afhaken of moeten stoppen. Belangrijk bij het starten is: voorlichting, advies, huisvesting en financiering. Dat wil ik beter en meer organiseren. Daarnaast heeft de gemeente voor startende ondernemers de komende jaren 2 miljoen euro beschikbaar vanuit het Startersfonds.
Startende en groeiende ondernemers zijn voor de Haagse economie en samenleving een belangrijk speerpunt.

Leuk nieuws verder! De nominaties van de Zilveren Ooievaar kunnen bekend worden gemaakt. De genomineerden zijn:
TNS
BAVA lichttechniek
City Dance (o.a. ASTA)
Nu rest de jury nog de moeilijke taak een winnaar aan te wijzen.

Start

Er zijn van die B&W-vergaderingen die je makkelijk vergeet en sommigen zullen je wat langer bijblijven. Dit was er zo eentje. Nog voordat B&W begon was er eerst een ontbijtvergadering met Westland over de Structuurvisie. In goede sfeer konden tal van zaken de revue passeren. Ik zei al eerder hier dat het goed werken is met de nieuwe, grote buur.
B&W duurde tot 15.00 waardoor weinig of eigenlijk geen tijd restte voor het promotie/citymarketing-overleg. Na de (altijd gezellige) beheerraad van Stadsbeheer had ik nog een stafoverleg over de nieuwbouwprojecten Laakhaven-West en Binckhorst. Het plaatje en het proces betreffende de Binckhorst wordt steeds duidelijker. Volgende week overleg ik met collega’s hierover. Daarna moet ik B&W en de raad deelgenoot maken van al het werk dat tot nu toe is verzet.
Aansluitend nog een kennismakingsgesprek met de BAM en ik werk de postmappen weg. Op naar huis om te eten en de stukken voor morgen voor te bereiden.

Het nieuwe Startersbeleid en de plannen voor Laakhaven-West zijn vandaag geaccordeerd door het college. Ik zal deze week alhier een toelichting geven op mijn plannen daartoe.

Laatst las ik in het Toetsenbord: “politiek is slalommen tussen het wenselijke en het haalbare”. Leuk om iets terug te lezen van vele, vele jaren geleden.