Start

Er zijn van die B&W-vergaderingen die je makkelijk vergeet en sommigen zullen je wat langer bijblijven. Dit was er zo eentje. Nog voordat B&W begon was er eerst een ontbijtvergadering met Westland over de Structuurvisie. In goede sfeer konden tal van zaken de revue passeren. Ik zei al eerder hier dat het goed werken is met de nieuwe, grote buur.
B&W duurde tot 15.00 waardoor weinig of eigenlijk geen tijd restte voor het promotie/citymarketing-overleg. Na de (altijd gezellige) beheerraad van Stadsbeheer had ik nog een stafoverleg over de nieuwbouwprojecten Laakhaven-West en Binckhorst. Het plaatje en het proces betreffende de Binckhorst wordt steeds duidelijker. Volgende week overleg ik met collega’s hierover. Daarna moet ik B&W en de raad deelgenoot maken van al het werk dat tot nu toe is verzet.
Aansluitend nog een kennismakingsgesprek met de BAM en ik werk de postmappen weg. Op naar huis om te eten en de stukken voor morgen voor te bereiden.

Het nieuwe Startersbeleid en de plannen voor Laakhaven-West zijn vandaag geaccordeerd door het college. Ik zal deze week alhier een toelichting geven op mijn plannen daartoe.

Laatst las ik in het Toetsenbord: “politiek is slalommen tussen het wenselijke en het haalbare”. Leuk om iets terug te lezen van vele, vele jaren geleden.