Keuzes

Eerst langs het Westeinde voor foto’s en dan door naar het overleg van stadsgewest Haaglanden met de wethouders Economie. ’s Middag nog een intern overleg over de bestuurlijke stukkenstroom (raar woord trouwens) en met collega Norder over de bedrijventerreinenstrategie.

Ik breng nog een werkbezoek aan Tebodin. Een verborgen parel in Den Haag. Maar weinig mensen weten dat binnen onze stadsgrenzen een internationaal bedrijf zit met vestigingen in 20 landen en meer dan 2000 werknemers. Begonnen vanuit Den Haag is dit een ingenieurs- en adviesbureau dat wereldwijd grote gebouwen etc ontwerpt (en de Nederlandse verkeersborden).

Aansluitend is een discussiebijeenkomst georganiseerd door VNO-NCW West en de Kamer van Koophandel. Zij maken zich zorgen over het aanbod aan binnenstedelijke bedrijventerreinen in de stad.
De afgelopen maanden is de vraag en het aanbod in de stad en de regio in kaart gebracht. Niet alle binnenstedelijke bedrijventerreinen kunnen voor de industrie en extensieve werkgelegenheid (dat betekent weinig arbeidsplaatsen per hectare) bewaard worden. Den Haag is krap, grond is schaars en functies/maatschappelijke wensen botsen.

Tegelijk moet de komende 15 jaar genoeg ruimte zijn voor onze bedrijven en werkgelegenheid; genoeg dat ze kunnen groeien. Niet voor niets leggen we de tientallen hectares bedrijventerrein aan, aan de rand van de stad, in de nieuwe gebieden van Den Haag en buiten de gemeentegrenzen met de omliggende gemeenten.
Daar gaat de discussie vanmiddag en de komende weken over.
Het is een boeiende discussie waarin CDA-er Hartman en D66-ster Marjolein de Jong haarfijn de dillema’s en keuzes schetsen.

Ik schreef gisteren al dat de plannen ten aanzien van Laakhaven-West zijn geaccordeerd door B&W. Ik heb al meer geschreven over dat gebied. Gekozen is voor de woon-werk-variant. Er waren drie varianten uitgewerkt (ik zal een foto van de maquettes hier nog plaatsen). Dit is een haalbare variant die 28.000 m2 bedrijfsruimte crexc3xabert.
En in de nabijheid ruimte laat voor andere bedrijvigheid. Maar het is niet de werkvariant. Een echt, ‘klassiek’ bedrijventerrein met hoge milieucategoriexc3xabn en extensief grondgebruik is niet meer op zijn plaats daar. Dat kan beter elders en die ruimte wordt dan ook elders gecreerd. Overigens in deze woon-werk-variant komt meer werkgelegenheid en bedrijfruimte terug in het gebied dan dat er ooit heeft gezeten.
Uitgangspunt en doel blijft: werkgelegenheidsgroei en economische groei!

Het Startersbeleid is herzien. Het is belangrijk dat er meer ondernemende Hagenaars een eigen bedrijf beginnen. Dat is werkgelegenheidsgroei! Daarnaast moeten starters beter worden toegerust zodat ze niet afhaken of moeten stoppen. Belangrijk bij het starten is: voorlichting, advies, huisvesting en financiering. Dat wil ik beter en meer organiseren. Daarnaast heeft de gemeente voor startende ondernemers de komende jaren 2 miljoen euro beschikbaar vanuit het Startersfonds.
Startende en groeiende ondernemers zijn voor de Haagse economie en samenleving een belangrijk speerpunt.

Leuk nieuws verder! De nominaties van de Zilveren Ooievaar kunnen bekend worden gemaakt. De genomineerden zijn:
TNS
BAVA lichttechniek
City Dance (o.a. ASTA)
Nu rest de jury nog de moeilijke taak een winnaar aan te wijzen.

4 gedachten over “Keuzes

  1. Ben

    Wat erg opvalt aan die laatste twee onderwerpen is dat 2 van de 3 genomineerden op de Werf zijn gevestigd. Een voor een flink deel leegstaand en vervallen bedrijventerrein.

  2. Pieter

    Beste Ben,

    Volgens mij heb je gelijk en zijn TNS en BAVA beiden nog op ZKD gevestigd. Daar is inderdaad deels leegstand. Verval noem ik het zeker niet. Overigens weet ik dat bijv. Shurgard zich binnenkort gaat vestigen. Daanaast zijn op het binnenterrein van Zichtenburg binnenkort grotere herontwikkelingen te verwachten.
    Maar causaal verband tussen de postcode en de nominaties kan ik echt uitsluiten.

Reacties zijn gesloten.