Broedplaatsen zijn net als aardbeien

Diverse overleggen vandaag. Ook diverse ten aanzien van de Binckhorst. In toenemende mate wordt dit gebied als spannend herkend. Dat vertaalt zich ook in de agenda met allerlei afspraken.

Vanmiddag perspresentatie voor o.a. de HC en de Telegraaf. Het college is akkoord gegaan met drie belangrijke projecten:
– Laakhaven-West (zie de log van 20 april)
– functiemengingsstrategie
– bedrijventerreinenstrategie

Bij functiemengingsstrategie moet je het volgende voorstellen.
Veel werkgelegenheid zit in Den Haag buiten de bedrijventerreinen (83%) en dus elders in de stad. Als je die de ruimte wil bieden, dan moet dus in de rest van de stad voldoende m2 zijn om een bedrijf te vestigen/te beginnen. Dan moet je dus functies (werken en wonen) mengen. En op zo’n manier dat milieuregels niet onnodig in de weg zitten.
En soms moeten functies worden gescheiden. Sommige bedrijvigheid/industrie moet op een apart terrein of op een bepaalde plek in een wijk zitten.
Om die ruimte crexc3xabren zijn beleidsregels geformuleerd.

Vraag en aanbod aan terreinen voor bedrijvigheid zijn in kaart gebracht. Tot 2020 zijn nog veel hectares nodig. Die moeten worden gevonden binnen Haaglanden en aan de rand van de stad.
Ruim 40.000 mensen werken in Den Haag op een bedrijventerrein. Om deze werkgelegenheid te behouden en te laten groeien voor de stad en de regio, zal er duidelijkheid moeten komen voor het bedrijfsleven over de toekomst van een aantal bedrijventerrein.
Duidelijkheid voor het bedrijfsleven stelt hen in staat de juiste afwegingen te maken en mogelijk nieuwe investeringen te realiseren. M.a.w. een bedrijventerreinenstrategie.
De keuze is gemaakt om:
– nieuwe terreinen te ontwikkelen (buiten Den Haag)
– een aantal binnenstedelijke terreinen op te knappen de komende jaren (Uitenhagestraat, Kerketuinen, Zichtenburg, Dekkershoek)
– behoud van de overige (vele) bedrijventerreinen m.u.v. Laakhaven-West, het GIT-terrein en een deel van de Binckhorst (waarover in 2003 al een principebesluit is genomen).

Rode draad bij deze 3 projecten is wat mij betreft: economische en werkgelegenheidsgroei!

Nog een interview met TV West over Laakhaven-West bij de maquettes, en dan een overleg op het ministerie van EZ over “Nieuw Ondernemerschap”. De eerste keer dat ik ben uitgenodigd maar het onderwerp sprak me. Het is een pizza-sessie met Karien van Gennip. In een ongedwongen en leuke sfeer boven 15 dozen van Al Capone wordt gebrainstormd over Nieuw Ondernemerschap (ook wel etnisch of allochtoon ondernemerschap genoemd). Vele ideexc3xabn passeren de revue, moet helaas na 1 uur weg voor een debat. Ik kom terug op dit onderwerp!

Geen fractievergadering bij kunnen wonen i.v.m. een discussieavond over cultuur en economie. Het vond plaats op de Schelpkade in het pand van Drang. Onderwerp: “creativiteit is geld waard” alwaar mensen vanuit de cultuur- en de economiehoek (moi) waren uitgenodigd. Over Florida en zijn theorie heb ik al wat geschreven.
In een hele simpele causale relatie tussen culturele broedplaatsen en werkgelegenheidsgroei geloof ik niet. Was het maar zo simpel.
Waar ik wel in geloof is dat om mensen en bedrijvigheid te binden en te boeien aan de stad, een spannend cultureel klimaat noodzakelijk is. Het is een van de voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat!

En oh ja, creativiteit is niet alleen cultuur maar ook innovatieve werkgelegenheid. Met de kenniseconomie van heden en de toekomst is dat geld waard. En dat wordt ook besteed, zie bij de Caballero-fabriek.

Het was een geanimeerde avond waar tal van onderwerpen van links naar rechts over de vloer vlogen. Van klaagzangen tot adhesiebetuigingen, sociale huurwoningen, culturele promotie, hoge cultuur, laagcultuur, trots, calimero-gedrag, city-marketing, broedplaatsen en veel broedplaatsen. De mooiste uitspraak van de avond was van Marjolein de Jong: “broedplaatsen zijn net als aardbeien: niet uit te roeien”.
Kon haar aan het einde van de avond nog een stemadvies meegeven voor woensdagavond.