Naar de kamer

Nog voor B&W eerst een vergadering van de stuurgroep managers. B&W heeft vandaag een dunne agenda omdat veel tijd is ingeruimd voor de voortzetting van de begrotingsretraite en de structuurvisie. M.a.w. een lange B&W vandaag. Verder, in een vergadering nog de stand van zaken rondom citymarketing doorgenomen en een kort/gezellig stafoverleg Internationale zaken.
Maar dan iets leuks. Donderdag is de lancering van het ondernemersportaal. Nu mag ik een welkomstfilmpje voor de website inspreken. Leuk werk om te doen. Met het ondernemersportaal wil ik het ondernemen in Den Haag leuker en gemakkelijker maken. Met deze website is de informatievoorziening en dienstverlening in ieder geval weer een stuk beter georganiseerd.

Voor het spreekuur op het stadsdeelkantoor hadden zich geen Haagse Houters aangemeld dus ik kan naar de Binnenstadsborrel.
Gisterenavond zag ik Piet Bierens weer op TV en dat is goed teken! De strijd tegen de huisjesmelkers komt dan namelijk in beeld en ik steun samen met Anne Mulder die strijd op vele fronten. Jarenlang lobbyen, duwen en trekken levert natuurlijk iets op. De TK-fracties waaronder de VVD maken zich nu sterk om hard in te grijpen en op te treden tegen deze criminele situaties. Heel goed, dat is belangrijke steun voor buurtbewoners!