E 06.25

Een leuke dag vandaag. Twee interviews, een met het Haagse AD over het Ondernemersportaal en een over het programma ANSWER waarmee 5 innovatieve projecten gesubsidieerd konden worden. ’s Middags de raadscommissie Economie waarin de Voorjaarsnota, de jaarrekening, de Detailhandelsnota en de Leisurenota (sorry, Anton Kamp voor de Engelse taal) werden besproken. Een volle agenda dus. Niettemin de discussies waren boeiend en goed.
Rode draad van beide documenten is economische en werkgelegenheidsgroei. De beide nota’s, Detailhandel en de Leisure, heb ik hier al eens besproken dus ga dat ik niet herhalen. Daarvoor kent deze log ook een archieffunctie. Over de discussie wil ik wel iets schrijven. De PvdA vroeg bijv. terecht aandacht voor een betere marketing vanuit DHME, en het realiseren van feestzalen.
Tijdens de bedrijven door, met Wil Vonk nog overlegd over de Loosduinse konijnen. En met Else over de begrotingsclaims.

Aansluitend op de commissie heb ik een bijeenkomst met het grotere bedrijfsleven over de Structuurvisie. Ze leveren commentaar en willen graag meediscussixc3xabren over de nota. Niet onbelangrijk want als de private partijen ons verhaal niet met woord, daad en geld ondersteunen dan wordt het wel heel lastig.
Op het stadhuis nog de postmappen en de stukken voor morgen weggewerkt.
Leuk nieuws nog ff (of even): het Laakhavenfestival, 101 jaar binnenhavens, dat op 2 juli plaats vindt, krijgt subsidie. Dat wordt een mooi festijn!

En dit weekend heb ik de film Ocean’s Twelve gezien, waarin het Haagse stadhuis en onze raadszaal ook nog voorkomen. Op de achtergrond van de foto uit de film, is bijvoorbeeld het atrium te herkennen.
De werkkamer (in de buurt van mijn kamer) waarin de schone Catherine Zeta-Jones werkt, wordt nu bezet door het centraal bedrijfsbureau van de dienst Stadsbeheer. Echt niets ten nadele van stadsbeheer maar ik zie liever Catherine op de 6e verdieping .