Regelen

Een uitje met de raadscommissie (en dus mis ik B&W en de beheerraad DSO). Vandaag krijgt de commissie VEM (Verkeer, Economie en Monumenten) een rondleiding langs diverse projecten, en toelichtingen. De ochtend staat in het teken van de economie, ’s middags verkeer.
We beginnen in Schipluiden met een toelichting op het aan te leggen bedrijventerrein Harnaschpolder (80 hectare). We lopen kort door het kassengebied dat de komende jaren ingrijpend gaat veranderen. Het is goed om naast de reeds bekende binnenstedelijke bedrijventerreinen, de vele bedrijventerreinen die Den Haag ook nog heeft in het 8e stadsdeel (en buiten de gemeentegrens) over het voetlicht te brengen.

Met het busje door naar Drievliet voor een rondleiding en een toelichting van de directie op de uitbreidingsplannen.

Ik ga terug naar het stadhuis om met het bedrijfsleven en hun koepels te overleggen over tal van projecten en plannen. We willen de samenwerking op een andere wijze (en beter) gaan organiseren. Ik betrek liever de ondernemers in een vroeg stadium bij de plannen dan inspraak achteraf te organiseren. Lijkt me effectiever en efficixc3xabnter.

Het stadsgewest wil het detailhandelsbeleid herzien en heeft in dat proces, een workshop georganiseerd. Naast veel bestuurders zie ik ook vertegenwoordigers van winkelketens, winkels en ontwikkelaars. Grote opkomst, men vindt het blijkbaar belangrijk. Niet ten onrechte; want hopelijk gaat de regio en dus ook de provincie, de regels verruimen. Zodat ondernemers iets meer mogelijkheden krijgen zonder roofbouw op de detailhandel te plegen.

Frappant is dat in zo’n discussie redelijk veel ondernemers vurig een pleidooi houden dat de overheid iets moet regelen, in regels moet vervatten en verbieden. De ene ondernemer wil een supermarkt kunnen beginnen op een bedrijventerrein, de ander wil dat de gemeente dat verbiedt. Wat te doen?

In de poll van de CU-SGP neemt het aantal voorstanders van verruiming van de winkelopeningstijden toe. Maar het is nog geen meerderheid.
Een duidelijke meerderheid (>80%) kiest voor de windhondenrenbaan als vestigingsplaats voor de Amerikaanse ambassade, zo zie ik. Ben benieuwd.
In het artikel van het NJB stelt een bestuursjurist van de RUG (en dan zal het ook wel zo zijn) dat de logs van bestuurders onder de Wob en de Awb vallen. Moet niet gekker worden. Dan maar snel de opslag van de oude logs regelen.