Jongen

Veel ge-sms-t vandaag. Vannacht kwam de mededeling dat Michel Santbergen de CDA-geleding gaat aanvoeren; hetgeen tot enige discussie leidt. En Aad en Linda hebben een zoon. Het is een jongen en hij heet Rein. Gefeliciteerd .

Na overleg met de staf, komt de kersverse Haagse lobbyist langs voor afspraken ten aanzien van zijn werkprogramma. Ik kan meteen al een paar klussen bedenken voor hem om richting het parlement een aantal Haagse dossiers onder de aandacht te brengen.
Jong (ambtelijk) Den Haag heeft vernieuwende ideexc3xabn om goede collega’s in het zonnetje te zetten; daar werk ik graag aan mee. Vervolgens twee raadsleden over een bank, waar je geen geld kan opnemen, die toch nodig blijkt te zijn. Met vier city-concils gelucht. Deze onvermoeibare vrijwilligers zijn een van onze schakels tussen de internationale gemeenschap en het stadhuis. Hun ervaringen en suggesties, die wij bij de lunch bespreken, zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van de internationale organisaties, internationale bedrijven en hun medewerkers/expats.

De raad begint al om 14.00 uur. Met o.a. de jaarrekening, de voorjaarsnota, de detailhandelnota en de leisure-nota. Bij de voorjaarsnota omarm ik twee moties van een liberale partij. Beide nota’s worden zonder stemming aanvaard .
Met ongeveer hetzelfde percentage als in de poll, heeft de raad ingestemd met de hondenrenbaan. Ga een nieuwe poll-vraag bedenken.

Tijdens de raadsvergadering ook veel gelachen en veel ge-sms-t. En tussendoor op de receptie van de International Association of Prosecutors gesproken. Na afloop nog een lobby-document inzake de Structuurfondsen afgemaakt, dit moet vandaag en de komende dagen bij diverse landelijke politici liggen. Nu naar bed, het is mooi geweest.