Maandelijks archief: juni 2005

Naar de kamer

Nog voor B&W eerst een vergadering van de stuurgroep managers. B&W heeft vandaag een dunne agenda omdat veel tijd is ingeruimd voor de voortzetting van de begrotingsretraite en de structuurvisie. M.a.w. een lange B&W vandaag. Verder, in een vergadering nog de stand van zaken rondom citymarketing doorgenomen en een kort/gezellig stafoverleg Internationale zaken.
Maar dan iets leuks. Donderdag is de lancering van het ondernemersportaal. Nu mag ik een welkomstfilmpje voor de website inspreken. Leuk werk om te doen. Met het ondernemersportaal wil ik het ondernemen in Den Haag leuker en gemakkelijker maken. Met deze website is de informatievoorziening en dienstverlening in ieder geval weer een stuk beter georganiseerd.

Voor het spreekuur op het stadsdeelkantoor hadden zich geen Haagse Houters aangemeld dus ik kan naar de Binnenstadsborrel.
Gisterenavond zag ik Piet Bierens weer op TV en dat is goed teken! De strijd tegen de huisjesmelkers komt dan namelijk in beeld en ik steun samen met Anne Mulder die strijd op vele fronten. Jarenlang lobbyen, duwen en trekken levert natuurlijk iets op. De TK-fracties waaronder de VVD maken zich nu sterk om hard in te grijpen en op te treden tegen deze criminele situaties. Heel goed, dat is belangrijke steun voor buurtbewoners!

Wilhelmina

Deze week weer IBS-dienst, dat staat voor InBewaringStelling, en dan moet je 24 uur bereikbaar zijn voor het afgeven van een last tot inbewaringstelling. Vandaag nog maar 1 x gebeld. De last geldt voor personen met gevaarindicatie en psychische/psychiatrische indicatie.

De maandag is zoals altijd, voor een groot gedeelte gevuld met stafoverleggen. Niettemin ’s middags een leuk en interessant werkbezoek. Ik ben ook commissaris bij DZH en om een goede indruk te krijgen van het bedrijf, krijg ik een rondleiding op het pompstation in de Scheveningse duinen en een toelichting vanuit de directie.
Boeiend om te horen hoe de processen van duinwaterwinning verlopen, vervolgens een kijkje te nemen in de zuiveringsmachines/-bakken en het gebied te bekijken alwaar het water in de duinen wordt gezuiverd. We lopen door de duinen over het pad dat ooit voor Wilhelmina was aangelegd.


Uitleg van duinwaterwinning op een kaart.


Na enkele maanden door de duinen te hebben gesijpeld, komt het water in een van de zuiveringsbakken.


Trouwens nog steeds in functie; de prachtige watertoren.


De watertoren, de duinen en in de verte de sky-line van Den Haag.
WOW !


De duinen en de zee (op de foto niet zichtbaar maar wel met het blote oog: IJmuiden en het REM-eiland)
WOW !

Het blijft zo mooi de duinen, de zee en het groen. Den Haag is een prachtige wereldstad aan zee!

Daarna nog een bestuursvergadering van de WFIA, het samenwerkingsverband om internationale bedrijven hierheen te halen. Ze zijn bezig met een evaluatie. We proberen in kaart te brengen hoeveel bedrijven door de WFIA o.a. naar Den Haag zijn gehaald en hoeveel arbeidsplaatsen dat de afgelopen jaren heeft opgeleverd voor de stad.

Plaquette maquette

Met een poster van Unicef ga ik op de foto voor de Posthoorn. Den Haag is Unicefstad en dat mogen we best van de daken schreeuwen. Een goed doel dat deze internationale stad steunt.

Een ander goed doel is het Residentieorkest. De nieuwe chef-dirigent van het orkest is de wereldwijd gerespecteerde Estlandse Maestro Neeme Jxc3xa4rvi. Als we zo’n topper hebben binnengehaald, dan moeten we daaraan ook ruchtbaarheid geven onder het motto: promotie van de stad. Ook hieraan lever ik een bijdrage.

Naast de begrotingsclaims wordt er nu ook gewerkt aan de beleidsteksten die in de programmabegroting komen te staan. Daarover deze week ook een paar overlegjes.
Met Wilbert en Bruno zit ik in de Stichting Binnenstadsmanagement en eens in de zoveel weken spreekt het bestuur af hoe de gemeente samen met de binnenstadsondernemers en -bewoners, onze huiskamer verder kan verbeteren.

Op naar Drievliet. Dat attractiepark wil graag uitbreiden en we gaan kijken hoe hun plannen passen in onze plannen voor de Vlietzone/Trekvlietrace.

Behalve de collegeauto’s rijden er nog veel meer gemeentelijke auto’s rond in Den Haag, bijvoorbeeld veeg- en bestelbusjes. Ik wil de komende tijd bekijken of de gemeente ook een bescheiden bijdrage kan leveren in de strijd tegen de slechte luchtkwaliteit.

Elke keer als we een nieuwe auto moeten aanschaffen/leasen, kunnen we best een auto kiezen die in zijn categorie erg duurzaam is. Zo iets moet te regelen zijn en daarover leg ik met de Facilitaire Dienst.

Morgenmiddag is een bijeenkomst van het Nederlands Architectuur Instituut. Daar mag ik als wethouder ‘stadhuis’ een Architectuurplaquette in ontvangst nemen. Het stadhuis bestaat binnenkort 10 jaar. En het maakt de (architect)tongen nog steeds los, ik spreek nu nog mensen die vinden dat toenertijd bijv. Koolhaas had moeten worden gekozen.
Daarnaast is het nieuwe stadhuis echt een impuls geweest voor de binnenstad. Daarin had Adri D. toen wel gelijk; het kost wat, maar dan heb je ook wat. Het is onvoorstelbaar maar 15 jaar geleden lag de kavel tussen het Spui en de Zwarteweg grotendeels en langdurig braak omdat niemand wilde en durfde te investeren.
Dat het stadhuis een decennium geleden is opgeleverd, moet worden gevierd. We zijn bezig met het bedenken van allerlei leuke (publieks-)activiteiten. Ik zou het wel leuk vinden om de 5 oorspronkelijke maquettes te zien.

34.000 euro

Het verkiezingsprogramma wordt geschreven door een interne VVD-commissie. Hiervoor lever ik graag ideexc3xabn en informatie aan, en daarmee begon de dag. Diverse stafoverleggen vandaag en haring happen.
Eerst op Scheveningen bij de BAM die een haringparty heeft, en vervolgens bij de bedrijventerreinvereniging van Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek.

Deze laatste heeft de party gecombineerd met een happening in de Haeghe Groep. De Haeghe Groep heeft een panel georganiseerd over (sociale) werkgelegenheid in Den Haag alwaar men op een speelse wijze in discussie gaat over dit thema. De panelleden, waaronder ik, worden bijgestaan door secondanten. Marieke Bolle was een goede mentale steun voor mij die middag. Net als jonkvrouwe Anneke.
Leuk debat waarbij de conclusie voor mij was dat de bekendheid van de mogelijkheden van Sociaal Werkplaats-medewerkers (SW-ers) bij ondernemers omhoog moet. Te weinig bedrijven weten dat je 34.000 euro ! subsidie krijgt als je een SW-er in dienst neemt, nog afgezien van hun kwaliteiten en hun arbeidscapaciteit. Ik ga eens kijken of meer promotie mogelijk is.

Vanavond raadsvergadering; op de agenda staan o.a. de functiemengingsstrategie en de bedrijventerreinenstrategie. Over deze onderwerpen heb ik hier al meer dan eens iets geschreven (kan je ook opzoeken via archief, linksboven), bijvoorbeeld op 25 en 20 april, 14 maart en 24 januari. Vandaag mag de raad er zich over uitspreken. Het debat verloopt goed. Op 2 raadsleden na stemt de gehele raad in met mijn voorstellen. En ik kan je verzekeren: dat is een lekker gevoel!

Burger

De afgelopen dagen in Zeeland verbleven. De VNG had haar jaarcongres in Goes e.o. Tout-gemeentelijk-nederland loopt daar rond en dus behalve gezellig, is het erg nuttig. Op maandagavond was het bestuursdiner dat goed was georganiseerd door Annelies en Peter (bijna net zo goed als vorig jaar ). Op dinsdagochtend begon het congres met een optreden van Ali B; leuke confrontatie 2700 pakken versus een paar rappers . Thema van het congres was ‘burger in beeld’.

Ter illustratie van dit thema was Frans Bromet (van het programma Buren) in een gemeente gaan filmen over een picknicktafel die al jarenlang zorgt voor cohesie in een VINEX-buurt, maar nu van een wethouder weg moest omdat die er illegaal stond en maar 5 meter moest worden verplaatst naar een stukje op te offeren groen. Hilarisch, kostelijk, fantastisch materiaal van Bromet!

Maar eigenlijk heel schrijnend, diep triest en ongelofelijk.
Laat die picknicktafel toch lekker staan, dacht iedereen in de zaal. Het contrast tussen de burgemeester die pleit voor cohesie, de ambtenaar die in openbare ruimte geen rariteiten wil en een wethouder die daadkrachtig wil handhaven.
Een 2e voorbeeld was een Leefbaar Utrecht-wethouder en een vergunning voor een helihaven. Wat kan een bestuurder voor de camera spartelen! De buurt heeft (onbedoeld) een cohesie-impuls gekregen en het actie-comite “Helihaven NEE” was geboren.

Nog een leuk deelcongres bijgewoond over de WMO, een overkoepelende welzijnswet die eraan komt. En ’s avonds was er een feest in de koude buitenlucht midden in de Middelburgse abdij. Woensdagochtend was de Algemene Ledenvergadering waar ik namens Den Haag mocht stemmen maar dat niet hoefde. Meerdere speeches en ’s middags terug naar Den Haag. Het was een goed VNG-congres.

Buiten voerde de politie actie (eindelijk blauw op straat ) tegen Remkes. Morgen is de landelijke dag voor de gemeenteambtenaren. Volgens mij valt het de bonden zelf ook al tegen, de actiebereidheid. Binnenkort maar weer verder onderhandelen.

De CU-SGP heeft nog steeds de poll op hun website over de winkelopeningstijden. Als je, net als ik, vind dat de winkeltijden mogen worden verruimd, stem dan snel ff “JA” op hun poll. Zo ontstaat tenminste een genuanceerd beeld uit die poll bij die partij.

Rapportcijfers

Meerdere korte overlegjes en stafvergaderingen vandaag. Vanmiddag wederom een haringparty. Nu van MKB Den Haag. Men verwacht meer dan 400 ondernemers. Pieter den Dulk geeft een toelichting op de plannen van de commissie Van der Zwan en ik neem de 10 MKB-aanbevelingen ten aanzien van de Structuurvisie in ontvangst. Dat doen ze wel slim, die MKB-ers. Heel puntig verwoorden ze 10 aanbevelingen, geven dit vervolgens in een handzame brochure uit, en zorgen er dus voor dat deze 10 punten blijven hangen en moeilijk te negeren zijn. Goede lobbyisten!
Elk jaar in september hebben ook 10 concrete ideexc3xabn voor de wethouder Economie om het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Ik weet niet of het daardoor komt maar de Haagse ondernemers zijn veel meer tevreden geworden. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs navraag gedaan bij de ondernemers in de grootste gemeenten en hen gevraagd een oordeel te geven over het ondernemingsklimaat. En wat blijkt: het oordeel over Den Haag stijgt fors . En eigenlijk op alle onderdelen. De gemeente krijgt nu een 6,4 als rapportcijfer. Dat is heel mooi, op naar de 7!

Het instrument referendum is populair aan het worden. Ik kan me herinneren dat een tijdje geleden in de Haagse raad, een bepaalde motie door de Haagse liberalen aan een meerderheid is geholpen. Die motie riep op tot een startnotitie over een concreet onderwerp (Zuiderpark).
Zo’n startnotitie is de basis/de start voor een referendum. Hierin staan alternatieven/keuzes beschreven waarover de bevolking zich mag uitspreken. Met de startnotitie in de hand kan je 10.000 handtekeningen gaan ophalen bij de inwoners. I.t.t. veel andere grote steden heeft Den Haag bij mijn weten nog nooit een lokaal referendum gehad. Een referendum is best leuk hoor!

Mesdag

Collega Else is geveld door de griep; ik wens haar beterschap! In het college bestaan allerlei regelingen voor vervangingen. De wethouder FC wordt vervangen door de wethouder EP… dus ik ben nu ook ff wethouder Financixc3xabn. Hmm, dat biedt nieuwe mogelijkheden. Ik vind als wethouder FC dat alle begrotingsclaims van collega-wethouder Economie als onontkoombaar moeten worden beschouwd en dienen te worden gehonoreerd .

In de vergadering van het Industrieschap Plaspoelpolder overleg ik met Rijswijk o.a. over de mogelijke herontwikkeling van Sion en ’t Haantje. Dat zijn grote gebieden ten oosten van de Harnaschpolder waar een bedrijventerrein komt. Er is een Masterplan gemaakt voor dat gebied, m.a.w. wat kan er allemaal, en waar, worden gerealiseerd.

In het provinciehuis is een overleg van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Tja, hoe leg ik uit: wat dat is en wat dat doet? Goede vraag. Kijk zelf maar op hun website.

In Leidschenveen-Ypenburg mocht ik met Ries de eerste paal slaan voor het nieuwe stadsdeelkantoor. Yeah, mijn eerste eerste paal! Maar ik was te laat (opgehouden door de Zuidvleugel) dus Ries heeft de paal geslagen. Jammer maar helaas. Overigens zag ik naast de 1e paal reeds soortgenoten als asperges uit de grond steken…

Het wordt een heel mooi en een heel duurzaam gebouw (samen met een politiebureau).

Aansluitend heb ik een haringparty die is georganiseerd door Panorama Haaglanden. Het zou op de Estrella in Scheveningen zijn maar gelet op het weer is terecht gekozen voor verplaatsing naar Panorama Mesdag. Voor een wethouder is netwerken net werken. Maar het is zeker heerlijk werken in zo’n omgeving. Wat een prachtige schilderijen en een mooi panorama.

Vandaag schijnen er acties te zijn geweest in Den Haag in het kader van de CAO-onderhandelingen. Tijdens de lunch was een personeelbijeenkomst gepland. Aangezien ik in Rijswijk zat, weet ik niet of de actiebereidheid erg groot was. Denk het niet. Niet voor niets is de landelijke manifestatie door de bonden al verplaatst van Den Haag naar het Amsterdamse Museumplein. In Amsterdam schijnt iets meer bereidheid te zijn.

Ook de CU-SGP heeft een poll op hun website. Als je, net als ik, vind dat de winkeltijden mogen worden verruimd, stem dan snel ff “JA” op hun poll. Een tegengeluid laten horen, kan geen kwaad.

ZeeHelden

Gisterenavond nog ff langs de raadscommissie gelopen waar de Amerikaanse ambassade werd besproken. De tribune zat vol. Ik begrijp dat de uitkomst is dat opnieuw met de Amerikanen moet worden gesproken over alternatieven zoals de hondenrenbaan en de rugbyvelden. Volgens mij is de hondenrenbaan de favoriet (zie poll linkerkant).

De opkomst bij het referendum was hoog in Den Haag, zelfs hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Hagenaar stemt iets meer “JA” dan de gemiddelde Nederlander, in Haagse Hout stemde de meerderheid “JA” maar daarmee heb ik ook wel alle lichtpunten genoemd. Voor de rest is het spijtig en teleurstellend. De uitspraak is wel glashelder. De kiezer heeft gesproken en hoe!

Vanochtend een bezoek gebracht aan het Zeeheldenkwartier. De nieuwe ondernemers- en winkeliersvereniging bestaat 1 jaar, reden voor een feestje. Het nieuwe bestuur is erg actief en enthousiast; en is blijkbaar aanstekelijk enthousiast want ze hebben in no-time tientallen winkeliers lid gemaakt. Nu al bijna 90 leden.

We lopen door de winkelstraten (Piet Heinstraat, Zoutmanstraat en de Prins Hendrikstraat) waar ze onlangs zelf nieuwe plantenbakken hebben opgehangen. Deze winkelstraten kennen meerdere, unieke speciaalzaken en echt heel bijzondere winkeltjes.
De positieve spiraal van energie verdient ondersteuning. Zij slaan de handen in xc3xa9xc3xa9n en zij verdienen een steuntje in de rug. Via de Stichting Winkels en Bedrijven krijgen ze van mij ondersteuning om een plan te maken zodat de buurt verder kan worden opgeknapt. Deze actieve ondernemers zijn de helden van hun kwartier.

Voor het stadsdeel Haagse Hout, waar ik stadsdeelwethouder ben, verschijnt het stadsdeelplan 2006. Een overzicht van de zaken die de gemeente in Haagse Hout wil gaan aanpakken. Binnenkort wordt dat plan met de stadsdeelcommissie en de bewoners(organisaties) besproken. Met het Managementteam van het stadsdeelkantoor heb ik vooroverleg hierover. We gaan proberen de dienstverlening richting de inwoners te verbeteren; en we gaan voor: Schoon, Heel en Veilig.

Aan het einde van de middag heb ik een bijeenkomst met buitenlandse journalisten. Ik praat hen bij over Den Haag als internationale stad, en over ons plan van € 900 miljoen.

Internationale stad II

Vanochtend zelf gestemd vxc3xb2xc3xb2r het grondwettelijk verdrag. In mijn stembureau is het normaal rustig, nu stond er een kleine rij. Ik ben benieuwd of de opkomst hoger is dan bij het Europees Parlement. In het stadhuis is het een drukte van belang. Veel (25) buitenlandse journalisten verdringen zich om de kiezers die in het stadhuis-stembureau gaan stemmen. Ik geef korte radio- en TV-interviews aan o.a. Duitsland, Belgixc3xab, Italixc3xab, Zweden, Spanje en Aljazeera.

Terugkoppeling gegeven vanuit de begrotingsretraite aan mijn staf en veel tussendoor-overlegjes. Vanmiddag meerdere vergaderingen zoals de Stuurgoep Buitenland (de komst van de EU-Structuurfondsen en de Haagse claims) en de perspresentatie over ons ambitiedocument “Werken aan de wereld in Den Haag”.
Voor de internationale stad Den Haag willen wij inzetten op investeringen van € 900 miljoen. Daarvoor hebben we goede ideexc3xabn en die gaan we samen met anderen uitwerken en uitvoeren.

Verder nog een gesprek met de directeur van de Visafslag over Scheveningen,de vissector en het advies van de commissie Van der Zwan etc.; en met de voorzitter van MKB Den Haag over de promotie van het lokale bedrijfsleven. Vervolgens vervang ik de burgemeester bij een Innovatiediner. De bedoeling is om met belangrijke (bestuurlijke) spelers na te gaan wat onze gezamenlijke strategie is ten aanzien van innovatie in de economie.
En misschien ga ik vanavond nog ff naar de uitslagenavond in Nieuwspoort. Spannend.