Maandelijks archief: juni 2005

Regelen

Een uitje met de raadscommissie (en dus mis ik B&W en de beheerraad DSO). Vandaag krijgt de commissie VEM (Verkeer, Economie en Monumenten) een rondleiding langs diverse projecten, en toelichtingen. De ochtend staat in het teken van de economie, ’s middags verkeer.
We beginnen in Schipluiden met een toelichting op het aan te leggen bedrijventerrein Harnaschpolder (80 hectare). We lopen kort door het kassengebied dat de komende jaren ingrijpend gaat veranderen. Het is goed om naast de reeds bekende binnenstedelijke bedrijventerreinen, de vele bedrijventerreinen die Den Haag ook nog heeft in het 8e stadsdeel (en buiten de gemeentegrens) over het voetlicht te brengen.

Met het busje door naar Drievliet voor een rondleiding en een toelichting van de directie op de uitbreidingsplannen.

Ik ga terug naar het stadhuis om met het bedrijfsleven en hun koepels te overleggen over tal van projecten en plannen. We willen de samenwerking op een andere wijze (en beter) gaan organiseren. Ik betrek liever de ondernemers in een vroeg stadium bij de plannen dan inspraak achteraf te organiseren. Lijkt me effectiever en efficixc3xabnter.

Het stadsgewest wil het detailhandelsbeleid herzien en heeft in dat proces, een workshop georganiseerd. Naast veel bestuurders zie ik ook vertegenwoordigers van winkelketens, winkels en ontwikkelaars. Grote opkomst, men vindt het blijkbaar belangrijk. Niet ten onrechte; want hopelijk gaat de regio en dus ook de provincie, de regels verruimen. Zodat ondernemers iets meer mogelijkheden krijgen zonder roofbouw op de detailhandel te plegen.

Frappant is dat in zo’n discussie redelijk veel ondernemers vurig een pleidooi houden dat de overheid iets moet regelen, in regels moet vervatten en verbieden. De ene ondernemer wil een supermarkt kunnen beginnen op een bedrijventerrein, de ander wil dat de gemeente dat verbiedt. Wat te doen?

In de poll van de CU-SGP neemt het aantal voorstanders van verruiming van de winkelopeningstijden toe. Maar het is nog geen meerderheid.
Een duidelijke meerderheid (>80%) kiest voor de windhondenrenbaan als vestigingsplaats voor de Amerikaanse ambassade, zo zie ik. Ben benieuwd.
In het artikel van het NJB stelt een bestuursjurist van de RUG (en dan zal het ook wel zo zijn) dat de logs van bestuurders onder de Wob en de Awb vallen. Moet niet gekker worden. Dan maar snel de opslag van de oude logs regelen.

Advertenties

Filmpje

Kom ik gisterenavond laat thuis hoor ik de schaterlach van Marjolein de Jong door mijn huiskamer… Leuk hoor die afsplitsingsliberalen die in huize van Woensel bestuursvergaderen.

Wederom raadscommissie vandaag, nu MSSS en dat staat voor Middelen, Sport, Stadsbeheer en Scheveningen. Aan mij de taak het personeelsbeleid te verdedigen. Het diversiteitsbeleid, inhuur derden en de CAO waren de belangrijkste punten vanuit de fracties.
Nog een vergadering van de Stuurgroep D2 die de projecten gesubsidieerd met D2-geld (Europese subsidie voor economie) bijhoudt, adviseert en controleert. Mijn bedoeling is dat aan het einde van de D2-periode, alle subsidie-euro’s helemaal op zijn. En dat gaat lukken. Nog een interview met de periodiek van MKB Den Haag, Haagse Zaken, over het ondernemingsklimaat.

Vanmiddag de opening van het Ondernemersportaal waarmee wordt geprobeerd het voor Haagse ondernemers leuker en gemakkelijker te maken om te ondernemen in deze stad. Zo iets is een feestje waard en dat doen we in FAB aan de overkant.
Dit portaal is hxc3xa9t startpunt voor het verkrijgen van informatie, onder andere over het starten van een bedrijf, bedrijfsruimte, personeel en financixc3xabn.
Nieuwe functies/modules worden in oktober eraan toegevoegd zoals het digitaal aanvragen van vergunningen.
Blij ben ik met de nieuwsbrief. Rechtstreeks informatie over de plannen, projecten, subsidies etc etc in de mailbox van de ondernemer. Ik heb mezelf meteen aangemeld. En oh ja, een filmpje dat elke maand wordt geactualiseerd.

’s Middags bezoek ik het jaarcongres van VNO NCW West. De voorzitter, Frans-Theo Niemeijer, daarvan vertrekt binnenkort. Ik ben benieuwd naar zijn opvolgster of opvolger. Het is een druk congres waar veel ondernemers aanwezig zijn, elkaar ontmoeten en genieten van de asperge-maaltijd.
Vanuit de VVD is er van tijd tot tijd overleg met de wijkvereniging Benoordenhout, zo ook vanavond. De Amerikaanse ambassade is een gespreksonderwerp. Op de raadsagenda van 23 juni staat dat een gewijzigd raadsvoorstel wordt nagezonden. Wat zou dat zijn?

De Haagse ICT-wethouder meldt op zijn eigen website iets bijzonders. Na 12 jaar in de gemeentepolitiek vind hij het welletjes, zo begrijp ik. In de jaren 90 zijn ongeveer gelijktijdig, meerdere gemeentebestuurders aangetreden. Zeker de helft is of gaat weg; zo tel ik. Ik vermoed dat de klassefoto’s van de gemeenteraad en het college, in 2006 nogal gaan verschillen van die uit 1998 of 2002.

In het NJB staat een artikel over webloggende politici en bestuurders, en de relatie met de Wob en de Awb. Zware kost, deze log schijnt onder beide wetten te vallen. Zou Remco dan toch gelijk krijgen? Ik zal het artikel eens opvragen.

E 06.25

Een leuke dag vandaag. Twee interviews, een met het Haagse AD over het Ondernemersportaal en een over het programma ANSWER waarmee 5 innovatieve projecten gesubsidieerd konden worden. ’s Middags de raadscommissie Economie waarin de Voorjaarsnota, de jaarrekening, de Detailhandelsnota en de Leisurenota (sorry, Anton Kamp voor de Engelse taal) werden besproken. Een volle agenda dus. Niettemin de discussies waren boeiend en goed.
Rode draad van beide documenten is economische en werkgelegenheidsgroei. De beide nota’s, Detailhandel en de Leisure, heb ik hier al eens besproken dus ga dat ik niet herhalen. Daarvoor kent deze log ook een archieffunctie. Over de discussie wil ik wel iets schrijven. De PvdA vroeg bijv. terecht aandacht voor een betere marketing vanuit DHME, en het realiseren van feestzalen.
Tijdens de bedrijven door, met Wil Vonk nog overlegd over de Loosduinse konijnen. En met Else over de begrotingsclaims.

Aansluitend op de commissie heb ik een bijeenkomst met het grotere bedrijfsleven over de Structuurvisie. Ze leveren commentaar en willen graag meediscussixc3xabren over de nota. Niet onbelangrijk want als de private partijen ons verhaal niet met woord, daad en geld ondersteunen dan wordt het wel heel lastig.
Op het stadhuis nog de postmappen en de stukken voor morgen weggewerkt.
Leuk nieuws nog ff (of even): het Laakhavenfestival, 101 jaar binnenhavens, dat op 2 juli plaats vindt, krijgt subsidie. Dat wordt een mooi festijn!

En dit weekend heb ik de film Ocean’s Twelve gezien, waarin het Haagse stadhuis en onze raadszaal ook nog voorkomen. Op de achtergrond van de foto uit de film, is bijvoorbeeld het atrium te herkennen.
De werkkamer (in de buurt van mijn kamer) waarin de schone Catherine Zeta-Jones werkt, wordt nu bezet door het centraal bedrijfsbureau van de dienst Stadsbeheer. Echt niets ten nadele van stadsbeheer maar ik zie liever Catherine op de 6e verdieping .

Naar de kamer

Nog voor B&W eerst een vergadering van de stuurgroep managers. B&W heeft vandaag een dunne agenda omdat veel tijd is ingeruimd voor de voortzetting van de begrotingsretraite en de structuurvisie. M.a.w. een lange B&W vandaag. Verder, in een vergadering nog de stand van zaken rondom citymarketing doorgenomen en een kort/gezellig stafoverleg Internationale zaken.
Maar dan iets leuks. Donderdag is de lancering van het ondernemersportaal. Nu mag ik een welkomstfilmpje voor de website inspreken. Leuk werk om te doen. Met het ondernemersportaal wil ik het ondernemen in Den Haag leuker en gemakkelijker maken. Met deze website is de informatievoorziening en dienstverlening in ieder geval weer een stuk beter georganiseerd.

Voor het spreekuur op het stadsdeelkantoor hadden zich geen Haagse Houters aangemeld dus ik kan naar de Binnenstadsborrel.
Gisterenavond zag ik Piet Bierens weer op TV en dat is goed teken! De strijd tegen de huisjesmelkers komt dan namelijk in beeld en ik steun samen met Anne Mulder die strijd op vele fronten. Jarenlang lobbyen, duwen en trekken levert natuurlijk iets op. De TK-fracties waaronder de VVD maken zich nu sterk om hard in te grijpen en op te treden tegen deze criminele situaties. Heel goed, dat is belangrijke steun voor buurtbewoners!

Wilhelmina

Deze week weer IBS-dienst, dat staat voor InBewaringStelling, en dan moet je 24 uur bereikbaar zijn voor het afgeven van een last tot inbewaringstelling. Vandaag nog maar 1 x gebeld. De last geldt voor personen met gevaarindicatie en psychische/psychiatrische indicatie.

De maandag is zoals altijd, voor een groot gedeelte gevuld met stafoverleggen. Niettemin ’s middags een leuk en interessant werkbezoek. Ik ben ook commissaris bij DZH en om een goede indruk te krijgen van het bedrijf, krijg ik een rondleiding op het pompstation in de Scheveningse duinen en een toelichting vanuit de directie.
Boeiend om te horen hoe de processen van duinwaterwinning verlopen, vervolgens een kijkje te nemen in de zuiveringsmachines/-bakken en het gebied te bekijken alwaar het water in de duinen wordt gezuiverd. We lopen door de duinen over het pad dat ooit voor Wilhelmina was aangelegd.


Uitleg van duinwaterwinning op een kaart.


Na enkele maanden door de duinen te hebben gesijpeld, komt het water in een van de zuiveringsbakken.


Trouwens nog steeds in functie; de prachtige watertoren.


De watertoren, de duinen en in de verte de sky-line van Den Haag.
WOW !


De duinen en de zee (op de foto niet zichtbaar maar wel met het blote oog: IJmuiden en het REM-eiland)
WOW !

Het blijft zo mooi de duinen, de zee en het groen. Den Haag is een prachtige wereldstad aan zee!

Daarna nog een bestuursvergadering van de WFIA, het samenwerkingsverband om internationale bedrijven hierheen te halen. Ze zijn bezig met een evaluatie. We proberen in kaart te brengen hoeveel bedrijven door de WFIA o.a. naar Den Haag zijn gehaald en hoeveel arbeidsplaatsen dat de afgelopen jaren heeft opgeleverd voor de stad.

Plaquette maquette

Met een poster van Unicef ga ik op de foto voor de Posthoorn. Den Haag is Unicefstad en dat mogen we best van de daken schreeuwen. Een goed doel dat deze internationale stad steunt.

Een ander goed doel is het Residentieorkest. De nieuwe chef-dirigent van het orkest is de wereldwijd gerespecteerde Estlandse Maestro Neeme Jxc3xa4rvi. Als we zo’n topper hebben binnengehaald, dan moeten we daaraan ook ruchtbaarheid geven onder het motto: promotie van de stad. Ook hieraan lever ik een bijdrage.

Naast de begrotingsclaims wordt er nu ook gewerkt aan de beleidsteksten die in de programmabegroting komen te staan. Daarover deze week ook een paar overlegjes.
Met Wilbert en Bruno zit ik in de Stichting Binnenstadsmanagement en eens in de zoveel weken spreekt het bestuur af hoe de gemeente samen met de binnenstadsondernemers en -bewoners, onze huiskamer verder kan verbeteren.

Op naar Drievliet. Dat attractiepark wil graag uitbreiden en we gaan kijken hoe hun plannen passen in onze plannen voor de Vlietzone/Trekvlietrace.

Behalve de collegeauto’s rijden er nog veel meer gemeentelijke auto’s rond in Den Haag, bijvoorbeeld veeg- en bestelbusjes. Ik wil de komende tijd bekijken of de gemeente ook een bescheiden bijdrage kan leveren in de strijd tegen de slechte luchtkwaliteit.

Elke keer als we een nieuwe auto moeten aanschaffen/leasen, kunnen we best een auto kiezen die in zijn categorie erg duurzaam is. Zo iets moet te regelen zijn en daarover leg ik met de Facilitaire Dienst.

Morgenmiddag is een bijeenkomst van het Nederlands Architectuur Instituut. Daar mag ik als wethouder ‘stadhuis’ een Architectuurplaquette in ontvangst nemen. Het stadhuis bestaat binnenkort 10 jaar. En het maakt de (architect)tongen nog steeds los, ik spreek nu nog mensen die vinden dat toenertijd bijv. Koolhaas had moeten worden gekozen.
Daarnaast is het nieuwe stadhuis echt een impuls geweest voor de binnenstad. Daarin had Adri D. toen wel gelijk; het kost wat, maar dan heb je ook wat. Het is onvoorstelbaar maar 15 jaar geleden lag de kavel tussen het Spui en de Zwarteweg grotendeels en langdurig braak omdat niemand wilde en durfde te investeren.
Dat het stadhuis een decennium geleden is opgeleverd, moet worden gevierd. We zijn bezig met het bedenken van allerlei leuke (publieks-)activiteiten. Ik zou het wel leuk vinden om de 5 oorspronkelijke maquettes te zien.

34.000 euro

Het verkiezingsprogramma wordt geschreven door een interne VVD-commissie. Hiervoor lever ik graag ideexc3xabn en informatie aan, en daarmee begon de dag. Diverse stafoverleggen vandaag en haring happen.
Eerst op Scheveningen bij de BAM die een haringparty heeft, en vervolgens bij de bedrijventerreinvereniging van Zichtenburg-Kerketuinen-Dekkershoek.

Deze laatste heeft de party gecombineerd met een happening in de Haeghe Groep. De Haeghe Groep heeft een panel georganiseerd over (sociale) werkgelegenheid in Den Haag alwaar men op een speelse wijze in discussie gaat over dit thema. De panelleden, waaronder ik, worden bijgestaan door secondanten. Marieke Bolle was een goede mentale steun voor mij die middag. Net als jonkvrouwe Anneke.
Leuk debat waarbij de conclusie voor mij was dat de bekendheid van de mogelijkheden van Sociaal Werkplaats-medewerkers (SW-ers) bij ondernemers omhoog moet. Te weinig bedrijven weten dat je 34.000 euro ! subsidie krijgt als je een SW-er in dienst neemt, nog afgezien van hun kwaliteiten en hun arbeidscapaciteit. Ik ga eens kijken of meer promotie mogelijk is.

Vanavond raadsvergadering; op de agenda staan o.a. de functiemengingsstrategie en de bedrijventerreinenstrategie. Over deze onderwerpen heb ik hier al meer dan eens iets geschreven (kan je ook opzoeken via archief, linksboven), bijvoorbeeld op 25 en 20 april, 14 maart en 24 januari. Vandaag mag de raad er zich over uitspreken. Het debat verloopt goed. Op 2 raadsleden na stemt de gehele raad in met mijn voorstellen. En ik kan je verzekeren: dat is een lekker gevoel!