Maandelijks archief: juli 2005

Have a break

Het wordt nu echt rustiger in het stadhuis. De postmappen worden dunner,de gangen worden stiller, de agenda’s worden leger. Het stadhuis komt niet tot ‘full stop’ maar a ‘full throttle’ is het ook niet. Al iets meer dan een half jaar hou ik deze log bij; en ik doe dat met veel plezier. Ik ga hiermee natuurlijk door maar de komende weken wordt het zo rustig dat het beter is een pauze in te lassen. Ik hoop alle bezoekers medio augustus hier weer aan te treffen.

De poll laat ik vanzelfsprekend staan de komende weken. Vlak na het reces worden bij de politieke partijen de conceptkandidatenlijsten bekend gemaakt en weten we o.a. wie de lijsttrekkers zijn geworden, welke gezichten we niet meer gaan terugzien en wie de nieuwe gezichten zijn. Ik verwacht een vernieuwing bij de Haagse Stadspartij, de Socialistische Partij, Leefbaar Den Haag, het CDA en de PvdA. Sommige raadsleden hebben al aangekondigd geen nieuwe periode te ambixc3xabren. Bij GroenLinks heeft Niek Roozenburg dat gisteren gedaan. Meerdere keren hebben Bert, Niek, Anne en ik samen gegeten in De Sien (heerlijke chocoladetoetjes). Uit deze beraden zijn enkele gezamenlijke activiteiten en betere onderlinge contacten voortgekomen. Niek was een goed raadslid. Jammer, maar begrijpelijk zijn vertrek als raadslid.

Ff de tussenstand van de poll. Eenvijfde van de stemmers wil graag een college van een andere samenstelling dan de 5 mogelijkheden die ik had bedacht. Dat moeten dan combi’s zijn met partijen erin zoals SP, HSP, CU-SGP of met 5 partijen erin. Bij mijn keuze van de combi’s lette ik op de waarschijnlijkheid dat de optelsom van de zetels meer dan 23 was, en wat politiek enigszins rexc3xabel was volgens mij.

Absoluut favoriet is een combi waarbij de sociaal-democraten in de oppositie gaan; met 41 % scoren VVD, CDA, GroenLinks en D66 de 1e plaats als gewenst college. Een centrumrechtse coalitie (VVD, CDA, PPS en D66), een paarse coalitie (VVD, PvdA en D66) maar ook de huidige coalitie (VVD, PvdA en CDA) scoren laag. Ik vind opvallend dat in deze stad die overwegend links van signatuur is, een centrumlinks verbond van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 niet verder komt dan 13%. Ik maak verder op dat toevoeging van twee kleinere oppositiepartijen aan traditionele coalitiepartijen populair is. Ben benieuwd naar de einduitslag. Tot na het reces laat ik de poll staan.

Landmerk

Deze week is de B&W-vergadering nog korter. Om tien uur waren we met ons tweetjes al klaar. Ik had een commissiebrief geschreven over de volgende stap richting twee mooie torens in Laakhaven. Twee torens voor starters op de woningmarkt (jongeren en studenten). Aan dit soort woningen is een groot tekort in de stad.
Een toren van 100 meter (en da’s hoog!) en een kleinere toren van 50 meter. Hierin komen o.a. ruim 600 zelfstandige wooneenheden. De twee torens komen op de hoek Van der Kunstraat/Leeghwaterstraat.

Het zal het nieuwe Laakhaven markeren en past goed bij de transformatie van Laakhaven-West. Dat ligt namelijk aan de overkant van de straat waar ook meerdere, hoge torens gaan komen.

We'll survive, they'll be back

Het was weer mooi bij NSJ. Vrijdag eerst nog een ontvangst vanuit DSO waarbij relaties van Den Haag worden uitgenodigd, deze dag met name (rijks)overheid. Goede sfeer en je spreekt op zo’n vrijdagavond veel mensen uit de netwerken m.a.w. dus ook erg nuttig.
De organisatie deelde bij de uitgang van de lounge, tasjes uit met give-aways. Op zich leuk idee maar across the line met het opschrift….

Zaterdag was echt helemaal top. Ook deze dag eerst nog een relatieontvangst, deze dag veelal ondernemers, vastgoed etc. De concerten waren fantastisch. Jamie Cullum was leuk maar de kleine kruising van Jamie Oliver en Jochem Myjer zingt veel te veel met de ogen dicht.
Daarna Solomon Burke die een feest kan maken! Deze Jabba the Hutt verzamelde op het podium een groep prinses Leia’s om zich heen en stond zelfs 4 seconden op!
Niettenmin, zijn interpretatie van I’ll survive was nog beter dan die van het RSC . In de lounge zaten de VVD, D66 en PvdA vergezeld door het AD, broedelijk bijeen. Geen pizza wel jazzakkoorden. Het werd nog laat .

Zondag ook geweest, naar Joss Stone, het Catsheuvel-paviljoen en met mijn vrouw nog genoten van Cubaanse jazz. Het was mooi weer en weer mooi.

Vandaag geen afspraken maar post e.d. wegwerken, lopende zaken zoals konijnen, zwartboek, structuurfondsen (dankzij of ondanks de lobby zijn de juiste besluiten genomen vrijdag) en mails over de toeristenbelasting.
In Rotterdam wordt de logiesbelasting per 1 januari 2006 afgeschaft omdat toeristen en zakelijke bezoekers van Rotterdam een zeer waardevolle inbreng leveren aan de stedelijke economie, het afschaffen ervan de administratieve lasten verlaagt en het ondernemersklimaat verbetert. De Rotterdamse VVD-motie hiertoe is aangenomen door de raad. In Den Haag willen we het komende jaar deze belasting (jaarlijkse opbrengst 3,9 miljoen) niet verhogen, zelfs niet verhogen met een inflatie-percentage.

Last but not least

Met het consortium overlegd over Laakhaven-West. Sinds de raadscommissie akkoord is gegaan met de plannen, breekt nu de fase van uitwerking en uitvoering aan. Daarover overleggen we deze vrijdagochtend. Nu definitief de transformatie met wonen/werken kan beginnen, moeten we de opgaande spiraal van energie en tempo vasthouden!
Ik ga lunchen met Ingrid van de VVD. Daarna komt de directeur van de WFIA langs om enkele lopende zaken te bespreken. De WFIA is opgericht door de steden Leiden, Den Haag, Delft, Zoetermeer, Stadsgewest Haaglanden, en de Kamers van Koophandel van Leiden en Den Haag, met als doel de gezamenlijke acquisitie van buitenlandse bedrijven. Vanaf de oprichting tot en met 2004 heeft de WFIA 135 bedrijven naar Den Haag en omstreken gehaald. In totaal heeft dit geleid tot bijna 3000 arbeidsplaatsen!
In 2004 hebben zich 40 nieuwe buitenlandse bedrijven in de regio Den Haag gevestigd, waarvan 20 in de stad Den Haag. Wederom een stijging .

Vervolgens een onderwijsinstelling met plannen waaraan ik graag een bijdrage wil leveren. Aan het einde van de middag ga ik naar het Statenkwartier. NSJ begint en ik bezoek alle dagen. Genieten zolang het nog kan.

World peace

Twee dagen naar Brussel voor de plenaire sessie van het Comitxc3xa9 van de Regio’s dat ik voor de tweede keer bijwoon. Het Comitxc3xa9 van de Regio’s (CvdR) is een politiek orgaan dat als spreekbuis van de lokale en regionale overheden in de Europese Unie fungeert en de bestuursorganen van de EU adviseert.

De Nederlandse delegatie is de eerste vergadering die ik bezoek. Hierin zitten 6 provincievertegenwoordigers (CdK, gedeputeerde) en 6 gemeentevertegenwoordigers (burgemeester, wethouder); uiteraard gaan de Structuurfondsen en de vele verwikkelingen/overleggen daaromtrent over de tong. ’s Middags is de plenaire zitting, dit keer in de grote Parlementszaal.

Voor het CvdR zit in nu in de commissie COTER, naar het schijnt de belangrijkste commissie omdat o.a. de structuurfondsendiscussie en het regionaal beleid daaronder vallen. Mooi, want die structuurfondsendiscussie is erg belangrijk voor Nederland, de gemeenten en voor Den Haag.

Op de agenda staan diverse rapporten waarop amendementen kunnen worden ingediend. Over de uitbreiding van de EU met drie landen zijn drie rapporten uitgebracht. Vooral het rapport over de toetreding van Turkije maakt wat discussie los. Uiteindelijk beslist de meerderheid dat het CvdR vindt dat de onderhandelingen moet plaatsvinden richting voor een echt lidmaatschap, en dat niet nu al kan worden gesproken over een mogelijkheid van een geprivilegieerd partnerschap.
De koppeling met het dossier ‘Cyprus’ levert ook debatten op. De meerderheid vindt dat Turkije eerst Cyprus moet erkennen voordat de onderhandelingen xc3xbcberhaupt mogen beginnen.
De rest van de agenda duurt tot 21.00 uur waarna een buffet is georganiseerd. Met het G4-kantoor en een G4-keycord, gaan we genieten van het buffet en de bubbels. Tussendoor sms ik met oud-collega Frits, ook gek op bubbels, waarmee het gelukkig goed gaat.

Er wordt veel gepraat in Brussel en dat wordt ook allemaal vertaald in vele talen. Dat levert stapels papier op en vele tolken.

Naar het schijnt, wordt Iers t.z.t. ook een werktaal; raar want weinig mensen spreken Gaelic. Al die talen zorgen ook voor veel toetsenborden. Bij de internetzuilen staan vele, verschillende keyboards. Blijkbaar gebruikt niet elk land dezelfde QWERTY-borden.
Men is ook graag lang, lang, lang aan het woord; en veelal met teksten waar niemand tegen is.
Doet me vaak denken aan de beroemde tekst uit “Miss Congeniality” over ‘world peace’.

Op donderdagochtend ontmoet een delegatie uit de ALDE-fractie (liberalen/democraten) de EU-commissaris Kroes. Gesprek is goed, koffie is slap.

Ik ben dus lid van de Nederlandse delegatie xc3xa9n lid van de ALDE-fractie (huiskleur hiervan is geel, zie bordje). De voltallige zitting gaat verder met allerlei rapporten. Tussendoor komen schokkende mededelingen vanuit Londen binnen. Aan het einde van de ochtend terug naar Den Haag.

Ik had nog een foto toegezegd van de Gouden Koetsjes, hierbij.

Ik zag dat al veel mensen via deze site mee hebben gedaan aan het afstudeeronderzoek van Annelies; waarvoor dank. Ik hoop dat nog meer mensen ff meedoen.

VAP

B&W in een reces gaat een stuk sneller. Om half elf waren we al klaar. De agenda telt dan ook veel minder punten. Ik had nog een nota ingebracht over het personeelsbeleid met daarin een pakket van concrete maatregelen en doelstellingen. De bedoeling is dat de komende jaren meer allochtonen en meer vrouwen bij de gemeente gaan werken en ook gaan doorstromen binnen de organisatie.
Hierbij heb ik gekeken naar de succesvolle aanpak van het ziekteverzuim en die aanpak overgenomen. We gaan per gemeentelijk dienst streefcijfers opstellen, zowel percentages voor vrouwen als voor allochtonen (instroom xc3xa8n doorstroom). Daar waar de ziekteverzuimpercentages de afgelopen jaren zijn gedaald, moet deze aanpak ervoor zorgen dat de percentages vrouwen en allochtonen gaan stijgen de komende jaren.
Ook leuk om te vermelden: Intermediair heeft weer een top 25 gemaakt van de beste werkgevers in de non-profit sector. Den Haag is gestegen van plek 14 naar plaats 7 op de ranglijst. Kon slechter, zeggen ze dan in Grxc3xb8n .

Trotse opa Chris komt de, door babyinfo.nl uitverkozen, baby van de maand nog laten zien. Carien laat nog de website van haar koor zien (en horen). Oh ja, svp niet zoals Hugh Grant in ‘about a boy’ het lied “killing me softly” met de ogen dicht zingen.

Op de website van RTV West zie ik dat de sociaal-democraten zie ook zorgen maken over het winkelcentrum Leyweg. Deze week nog rustig met de IBS. En het HHC is de verhuisdozen al aan het uitpakken; het Hospitality Center krijgt de plek die het verdient.

Vandaag verder nog een presentatie van het onderzoek naar de congresfunctie/evenementen-sport-hal/zwembad etc. inclusief locatiestudie. En een detailhandelsbedrijf komt langs voor een nieuwbouwproject. Op naar de Grote Kerk voor de Binnenstadsborrel waar ook de officixc3xable presentatie is van een nieuwe binnenstadattractie: de Gouden Koetsjes.

De Haagsche Gouden Koetsjes voeren je door de traditionele en de kleurrijke wijken van Den Haag. De rondrit rijdt langs het Paleis Noordeinde, de Denneweg, het statige Lange Voorhout, de beeldententoonstelling Den Haag Sculptuur 2005 ‘De Paleistuin’, een tour langs het Binnenhof, de eeuwenoude Haagse grachten en het mystieke Chinatown. Veel te zien en te wuiven!
Ik onthul een bordje op een van de koetsjes en dan maken we een kort ritje met de twee koetsjes; samen in de koets met Wilbert en El Loco. Hartstikke leuk.
Zal foto nog plaatsen.

Aansluitend nog een ronde-tafel-bijeenkomst over toeristische marketing/promotie in Zuid-Holland met de gedeputeerde. Er is o.a. gesproken over VAP’s en dat zijn geen lxc3xa9xc3xa9den uit Grxc3xb8n maar Value Adding Propositions ; m.a.w. hoe kunnen er meer toeristen onze kant op komen.

De komende tijd kan je nog meedoen aan het afstudeeronderzoek van Annelies. Bezoek haar website hiervoor. Kleine moeite, groot plezier!

Afstuderen

Raar zo’n maandagmorgen in het reces. Geen stafoverleggen maar wel een volle agenda. Allereerst bespreken we de voortgang van de gebiedsvisie+ van de Binckhorst en de vorming van een gebiedsautoriteit. Later die ochtend wordt een concreet bouwplan door een ontwikkelaar en de architect toegelicht. Zij willen in de Binckhorst nieuwbouw realiseren dat zou passen in de nieuwe-stijl-Binckhorst, en zij horen graag van de wethouder wat die ervan vindt. Ik geef mijn reactie maar herhaal die niet op het internet.

Een overleg over de verhuizing van Steenworp, de Haaglandse vestigingsadviseur voor het bedrijfsleven, en ik spreek met de afdeling Economische Zaken over Den Haag Marketing en Events (DHME). Met name over de opdrachtgeverrol die m.i. de gemeente moet spelen richting DHME; wat willen van hen, welke relatie gaan we met hen aan, welke markting en evenementen willen wij graag terug zien voor de subsidiegelden. Dat soort vragen (en antwoorden).

Nog twee interviews vandaag; xc3xa8xc3xa8n over citymarkting, congresfunctie en gouden koetsjes met Business Haaglanden; en xc3xa8xc3xa8n over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid met De Ondernemer. Broodje gegeten met Bruno en met het GSB-bureau overlegd over de eindverantwoording van de vorige periode Grote Steden Beleid.

’s Middags reis ik af naar Utrecht voor een overleg tussen P4 en G4. Deze letter-cijfer-combinatie slaat op de vier randstadprovincies (en ja, Flevoland telt dan mee) en de vier grote steden. Onderwerp van gesprek is de Structuurfondsen waarover wij al eerder met ons achten van gedachten hebben gewisseld. Deze fondsen genereren de Europese subsidies voor de jaren 2007 en verder.
De meningsverschillen tussen provincies en gemeenten zijn duidelijk aan te geven maar we blijven proberen ook te kijken naar die punten waarover we het wel inhoudelijk eens zouden kunnen worden.

Terug in Den Haag voor fruitsnacks van de AH en crispy strips. ’s Avonds geen fractievergadering maar wel een bijeenkomst met de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft. We bespreken het eerste concept, en leveren commentaar en aanvullingen. Maar die briljante ideexc3xabn, zoals het THIC, ga ik natuurlijk nu nog niet prijs geven aan het internet. Na afloop waarschijnlijk nog naar Stout.

Oh ja, Annelies wil graag afstuderen en heeft daarbij jouw hulp nodig. Bezoek haar website svp. Je krijgt een filmpje te zien en dan een heel kort vragenlijstje ter beantwoording. Leuk om te doen!

VN stad

Woensdag

Ze zeggen dat het woensdagochtend was maar ik vond het dinsdagnacht; Ruud komt me op halen me naar Schiphol te brengen. Samen met Frans en Bob van de gemeente, bureau internationale zaken, en John van het ministerie van Buitenlandse Zaken reizen we voor een driedaags bezoek naar Wenen en Genxc3xa8ve.

Dit zijn ook internationale (VN) steden en we willen graag van hen leren, ervaringen uitwisselen, zien hoe zijn een goed internationaal vestigingsklimaat realiseren. Bij dit vestigingsklimaat kan je denken aan vergaderfaciliteiten/congresgebouwen, onderwijs, medische zorg, huisvesting, beveiliging, cultuur, belastingen etc.

Behalve dat bij een internationale stad ook verplichtingen horen om voorzieningen te realiseren, gaat het ook om een economische spin-off die erg groot kan zijn. Veel werkgelegenheid, koopkracht en investeringen hangen samen met de internationale functie. Met andere woorden een bezoek waard aan de concucollega-steden.

Het bezoek was goed voorbereid en georganiseerd waarbij we veel hulp hebben gekregen van onze Weense ambassade en de Geneefse Permanente Vertegenwoordiging. Zij hadden veel geregeld, en gezorgd voor gesprekken met de juiste instellingen/personen. Hulde en dank!

De reliable airline zorgt in Wenen voor het verdwijnen van een koffer. Na veel inspanningen, telefoontjes wordt deze ’s avonds gevonden en bezorgd. Door de opgelopen vertraging wordt het ochtendprogramma krap aan.

Allereerst een bezoek aan het Vienna International Centre (VIC). In Wenen is op het VIC een soort compound/zone gerealiseerd voor veel grote, internationale instellingen. Aldaar zijn grote vergaderfaciliteiten op VN-niveau. Dat laatste betekent twee rijen stoelen achter de tafels, voor de delegatieleider en zijn/haar delegatie. Ze beschikken over vele zalen in diverse omvang met tolkencabines. In het gebouw is ook een tax-free winkels voor expats met een bepaalde accreditatie.

Wenen heeft fors gexc3xafnvesteerd in het VIC, de gebouwen en komst van de organisaties. Hierbij aan gratis grond, superzachte leningen over lange tijd en/of lage rente, giften, meebetalen over allerlei maatregelen en voorzieningen/faciliteiten. Het legt ze overigens geen economische windeieren!
Tijdens de lunch met de ambassadeur spreken we met vertegenwoordigers van de IAEA, UN, UNIDO, CTBTO (internationale/VN-organisaties) over beveiligingsmaatregelen, Europees en internationaal onderwijs, gebouwen, zetelovereenkomsten en belastingverdragen.

’s Middags een korte rondleiding en een bezoek aan het Weense stadhuis voor een gesprek met de loco-burgemeester. We spreken over de internationale betekenis van Wenen, de investeringen, de onderzochte economische spin-off en samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst. Het valt op dat ondanks verschil in omvang, er veel overeenkomsten tussen onze internationale steden zijn, dezelfde ervaringen etc. We kunnen m.i. veel van elkaar leren.

We eten ’s avonds op een terras gezellig Wiener schnitzel en vermaken ons goed, mede dankzij Bob. ’s Nachts verneem ik per sms de teleurstellende uitslag van het Groninger referendum en de uitslag van peiling op de CDA-ALV.

Donderdag

Ze zeggen dat het donderdagochtend was maar ik vond het woensdagnacht; we moeten naar het vliegveld. Op naar Genxc3xa8ve. Op de Geneefse Permanente Vertegenwoordiging ontmoeten we de ambassadeur en zijn plaatsvervanger. We bezoeken allereerst een internationaal conferentiecentrum dat nu nog wordt gerenoveerd.

Wow. Het is gebouw met veel break-out-rooms (kleinere vergaderzaaltjes) en een enorme plenaire zaal (2500 personen). Die grote zaal kan in 4 minuten en 17 seconden (!) met omhoogkomende muren in 4 afzonderlijke zalen worden opgesplitst. Dit soort voorzieningen zijn toegesneden op internationale congressen. We spreken met de organisatie die dit bestuurt, internationale instellingen en diverse overheidsvertegenwoordigers. Met hen lunchen we ook in het Palais des Nations, het oude Volkenbondgebouw en na NY het grootste VN-vergadergebouw.

Ook Genxc3xa8ve heeft fors gexc3xafnvesteerd in gebouwen en komst van de organisaties. Hierbij aan gratis grond en gebouwen, superzachte leningen/giften en ze betalen mee aan allerlei voorzieningen/faciliteiten. Maar ook Genxc3xa8ve vaart er wel bij, de stad en het canton (zeg maar stadsregio) krijgen hierdoor veel werkgelegenheid. Door de internationale instellingen krijgt Genxc3xa8ve elk jaar een economische impuls van 5,2 miljard SFR, meer dan € 3 miljard!

Wederom valt op dat ondanks verschil in omvang, er veel overeenkomsten tussen onze internationale steden zijn, ook hier geldt dat we veel van elkaar kunnen leren. De VN-steden zouden meer moeten samenwerken en hun banden onderling versterken.
Na een rondleiding door het Palais terug naar het hotel. We eten op een Geneefs terras in de oude binnenstad.

Vrijdag

We bezoeken de gebouwen van de WTO en de WIPO, ook hier de congresruimten bekeken. We rijden langs de Amerikaanse ambassade die goed beveiligd buiten het centrum ligt. Daarna naar het stadhuis voor een ontmoeting met de wethouder van onder andere internationale zaken. In Genxc3xa8ve wissel de leden van het college elk jaar van burgemeesterschap, leuk he?! Hij was tot voor kort dus de burgemeester. Overigens bestaat het college daar uit twee communisten, een socialist, een groene en een liberaal. Oef.

Door voor een ontmoeting met de presidente van het canton Genxc3xa8ve en de huidige burgemeester van Genxc3xa8ve-stad. Ook hier weer spreken we over het zijn van een internationale stad, het internationale vestigingsklimaat en samenwerkingsmogelijkheden.
De Nederlandse delegatie mag het gouden boek tekenen onder toeziend oog van de garde. We sluiten af met een werklunch met de consul-generaal en de (plaatsvervangend) ambassadeur.

De binnenstad nog snel bekeken en dan naar het vliegveld. De reliable airline zorgt voor 3,5 uur vertraging. Ze zeggen dat het vrijdagavond was maar ik vond het zaterdagochtend; we landen.

We hebben een hoop opgestoken, ideexc3xabn opgedaan en het bezoek aan Wenen en Genxc3xa8ve heeft veel informatie opgeleverd. De komende maanden moeten de contacten en leads worden verstevigd en moeten de inzichten (Den Haag: internationale stad!) worden gebruikt. Ik overweeg beide steden binnenkort nogmaals te bezoeken om de fysieke infrastructuur te onderzoeken en de congresfaciliteiten diepgrondig te bestuderen. Niet in de laatste plaats omdat we onderzoek doen naar een nieuwe congresruimte. Het was nuttig, deze drie dagen.

Tijdens de drie dagen heb ik nog een aantal foto’s genomen.


Frans bij een Weens bord: “VVD, grenzeloos Europees en wereldwijd”.


De congreszaal die snel vier zalen wordt.


De Zweedse inzending bij de VN-tentoonstelling in het Palais des Nations. Dansende krenten bij een VN-concert onder het motto “we never stop trying”.


De Nederlandse inzending bij dezelfde VN-tentoonstelling. Een beeld van Kofi Annan.


Het uitzicht vanaf het Palais op de stad Genxc3xa8ve


Het uitzicht vanaf het Palais op het meer van Genxc3xa8ve


De grote VN-vergaderzaal in het Palais.


De vergaderzaal waarin vele vredesonderhand
elingen plaatsvonden en de basis voor de OPCW in Den Haag werd gelegd. Deze zaal in het Palais is beschilderd door Seret.


Een meer moderne vergaderzaal in het Palais, vergaderen in VN-stijl.


Water-mark.


Beach-volleybal in de binnenstad.


Vergaderen in WTO-stijl


De ambassadeur tekent het gouden boek.