Afstuderen

Raar zo’n maandagmorgen in het reces. Geen stafoverleggen maar wel een volle agenda. Allereerst bespreken we de voortgang van de gebiedsvisie+ van de Binckhorst en de vorming van een gebiedsautoriteit. Later die ochtend wordt een concreet bouwplan door een ontwikkelaar en de architect toegelicht. Zij willen in de Binckhorst nieuwbouw realiseren dat zou passen in de nieuwe-stijl-Binckhorst, en zij horen graag van de wethouder wat die ervan vindt. Ik geef mijn reactie maar herhaal die niet op het internet.

Een overleg over de verhuizing van Steenworp, de Haaglandse vestigingsadviseur voor het bedrijfsleven, en ik spreek met de afdeling Economische Zaken over Den Haag Marketing en Events (DHME). Met name over de opdrachtgeverrol die m.i. de gemeente moet spelen richting DHME; wat willen van hen, welke relatie gaan we met hen aan, welke markting en evenementen willen wij graag terug zien voor de subsidiegelden. Dat soort vragen (en antwoorden).

Nog twee interviews vandaag; xc3xa8xc3xa8n over citymarkting, congresfunctie en gouden koetsjes met Business Haaglanden; en xc3xa8xc3xa8n over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid met De Ondernemer. Broodje gegeten met Bruno en met het GSB-bureau overlegd over de eindverantwoording van de vorige periode Grote Steden Beleid.

’s Middags reis ik af naar Utrecht voor een overleg tussen P4 en G4. Deze letter-cijfer-combinatie slaat op de vier randstadprovincies (en ja, Flevoland telt dan mee) en de vier grote steden. Onderwerp van gesprek is de Structuurfondsen waarover wij al eerder met ons achten van gedachten hebben gewisseld. Deze fondsen genereren de Europese subsidies voor de jaren 2007 en verder.
De meningsverschillen tussen provincies en gemeenten zijn duidelijk aan te geven maar we blijven proberen ook te kijken naar die punten waarover we het wel inhoudelijk eens zouden kunnen worden.

Terug in Den Haag voor fruitsnacks van de AH en crispy strips. ’s Avonds geen fractievergadering maar wel een bijeenkomst met de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft. We bespreken het eerste concept, en leveren commentaar en aanvullingen. Maar die briljante ideexc3xabn, zoals het THIC, ga ik natuurlijk nu nog niet prijs geven aan het internet. Na afloop waarschijnlijk nog naar Stout.

Oh ja, Annelies wil graag afstuderen en heeft daarbij jouw hulp nodig. Bezoek haar website svp. Je krijgt een filmpje te zien en dan een heel kort vragenlijstje ter beantwoording. Leuk om te doen!