World peace

Twee dagen naar Brussel voor de plenaire sessie van het Comitxc3xa9 van de Regio’s dat ik voor de tweede keer bijwoon. Het Comitxc3xa9 van de Regio’s (CvdR) is een politiek orgaan dat als spreekbuis van de lokale en regionale overheden in de Europese Unie fungeert en de bestuursorganen van de EU adviseert.

De Nederlandse delegatie is de eerste vergadering die ik bezoek. Hierin zitten 6 provincievertegenwoordigers (CdK, gedeputeerde) en 6 gemeentevertegenwoordigers (burgemeester, wethouder); uiteraard gaan de Structuurfondsen en de vele verwikkelingen/overleggen daaromtrent over de tong. ’s Middags is de plenaire zitting, dit keer in de grote Parlementszaal.

Voor het CvdR zit in nu in de commissie COTER, naar het schijnt de belangrijkste commissie omdat o.a. de structuurfondsendiscussie en het regionaal beleid daaronder vallen. Mooi, want die structuurfondsendiscussie is erg belangrijk voor Nederland, de gemeenten en voor Den Haag.

Op de agenda staan diverse rapporten waarop amendementen kunnen worden ingediend. Over de uitbreiding van de EU met drie landen zijn drie rapporten uitgebracht. Vooral het rapport over de toetreding van Turkije maakt wat discussie los. Uiteindelijk beslist de meerderheid dat het CvdR vindt dat de onderhandelingen moet plaatsvinden richting voor een echt lidmaatschap, en dat niet nu al kan worden gesproken over een mogelijkheid van een geprivilegieerd partnerschap.
De koppeling met het dossier ‘Cyprus’ levert ook debatten op. De meerderheid vindt dat Turkije eerst Cyprus moet erkennen voordat de onderhandelingen xc3xbcberhaupt mogen beginnen.
De rest van de agenda duurt tot 21.00 uur waarna een buffet is georganiseerd. Met het G4-kantoor en een G4-keycord, gaan we genieten van het buffet en de bubbels. Tussendoor sms ik met oud-collega Frits, ook gek op bubbels, waarmee het gelukkig goed gaat.

Er wordt veel gepraat in Brussel en dat wordt ook allemaal vertaald in vele talen. Dat levert stapels papier op en vele tolken.

Naar het schijnt, wordt Iers t.z.t. ook een werktaal; raar want weinig mensen spreken Gaelic. Al die talen zorgen ook voor veel toetsenborden. Bij de internetzuilen staan vele, verschillende keyboards. Blijkbaar gebruikt niet elk land dezelfde QWERTY-borden.
Men is ook graag lang, lang, lang aan het woord; en veelal met teksten waar niemand tegen is.
Doet me vaak denken aan de beroemde tekst uit “Miss Congeniality” over ‘world peace’.

Op donderdagochtend ontmoet een delegatie uit de ALDE-fractie (liberalen/democraten) de EU-commissaris Kroes. Gesprek is goed, koffie is slap.

Ik ben dus lid van de Nederlandse delegatie xc3xa9n lid van de ALDE-fractie (huiskleur hiervan is geel, zie bordje). De voltallige zitting gaat verder met allerlei rapporten. Tussendoor komen schokkende mededelingen vanuit Londen binnen. Aan het einde van de ochtend terug naar Den Haag.

Ik had nog een foto toegezegd van de Gouden Koetsjes, hierbij.

Ik zag dat al veel mensen via deze site mee hebben gedaan aan het afstudeeronderzoek van Annelies; waarvoor dank. Ik hoop dat nog meer mensen ff meedoen.

Advertenties