Maandelijks archief: augustus 2005

Trots

Een volle dag vandaag. De voorzitter van MKB Den Haag komt langs om hun Beachborrel voor te bespreken waar ik hun nieuwe wensenlijst in ontvangst mag nemen. Met collega Else overleg ik over ‘de creatieve stad’. Economie en cultuur kunnen elkaar versterken
Het CPB mag dan een kritische houding hebben en ook ik heb enige twijfels over de theoriexc3xabn van Richard Florida zoals ik eerder heb geschreven, maar ik ben ervan overtuigd dat cultuur een enorme toeristische trekker is. Denk alleen maar aan het Rembrandt-jaar. Aan de internationale stad Den Haag is cultuur onlosmakelijk verbonden. En dat verdient een stimulans. Bijvoorbeeld in de Binckhorst en Laakhaven-West hebben culturele en creatieve activiteiten het effect van een economisch vliegwiel.

Verder nog een interview met Binnenlands Bestuur over gastvrij en internationaal Den Haag, een gesprek met twee ondernemers over een niet alledaags idee voor de verbetering van het ondernemingsklimaat, een lunch met VVD-er Herman Wilmer, en een overleg met de raadscommissievoorzitter over de agenda voor de komende maanden (ik zei al een vol dagje).

In de namiddag overlegt de jury van de Promotieprijzen over de mogelijke winnaars in de diverse categoriexc3xabn. Aan het einde van dit jaar krijgen die personen/organisaties die Den Haag positief hebben gepromoot, deze prijzen van ons.

Een paar maanden geleden is het plan van aanpak voor de Dierenselaan/Apeldoornselaan goedgekeurd door de raadscommissie. Deze winkelstraat wordt de komende jaren flink onder handen genomen en opgeknapt. Voor de buurt en de winkels is deze steun belangrijk. Vandaag is de feestelijke start met ballonnen, vlaggen en een nieuw logo. Nog dit jaar is het ontwerp voor de herinrichting gereed en de HEMA gaat zich in de straat vestigen. Den Haag is trots op de Dierenselaan en deze straat heeft nu de opgaande spiraal te pakken.

De winkeliersvereniging werd een aantal jaren geleden gerund door xc3xa9xc3xa9n man. Hij heeft doorgezet, de schouders eronder gezet en is zich blijven inzetten voor zijn winkelstraat. En met succes want 2/3 van winkeliers is lid geworden, de straat wordt opgeknapt en het optimisme is terug. Dat soort vrijwilligers zijn goud waard voor de stad! Ik ben dan ook erg blij dat ik deze ondernemer, Frits Lubout vanmiddag de stadsspeld mag opspelden.

Ik kan een internationaal gas- en oliecongres niet bezoeken want ik moet naar een ingelast overleg in Amsterdam met de bonden over de gemeente-CAO. We praten informeel al weer een tijdje en nu wordt het tijd om formeel te praten (het verschil tussen informeel en formeel is: een notulist, meelopende cassettebandjes en de externe status van het gesprek). Deze doorbraak had zijn tijd nodig. Veel tijd eigenlijk.

We zijn eruit gekomen met afspraken over het salaris, het ziektekostenstelsel, de FLO, de FPU, doorbetaling bij ziekte en enkele kleinere onderwerpen. Gemeenteambtenaren krijgen per 1% per 1 juni jl. bij, de bonden zijn toch akkoord gegaan met de hervorming van de FLO en de FPU en met de afspraak dat voor 1 december deze hervormingen moeten zijn uitgewerkt en overeengekomen. Er komen collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekeringen vanuit de gemeenten met een werkgeversbijdrage. Voor de details verwijs ik naar het persbericht en de CAO-tekst.
De onderhandelingen in de ambtswoning van Job duurden lang, tot half 6 ’s ochtends en vergden talloze (lange) schorsingen met verhitte discussies in een verhitte kamer. Ik vind het bereikte CAO-akkoord evenwichtig en afgewogen. Tegen 7 uur was ik thuis.

Onze delegatie tijdens een van de nachtelijke schorsingen nog voor dat de kroketten werden binnengereden.

Bezoekerskaart

De dag begonnen met een gesprek met de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD Den Haag. Het conceptprogramma nadert zijn voltooiing dus de laatste potloodjes wegen het zwaarst.
De collegevergadering duurt niet al te lang, tot 12 uur. Op de agenda stond o.a. een brief aan de raadscommissie Economie over de visitorscard (bezoekers- of toeristenkaart) die volgend jaar zou kunnen worden ingevoerd maar ik wil nog enkele zaken uitgezocht hebben. Veel internationale steden hebben zo’n kaart voor hun toeristen zodat zij de vele attracties, tentoonstellingen, musea etc gemakkelijker (en goedkoper) kunnen bezoeken. Een service die natuurlijk het liefst wordt gecombineerd met het Openbaar Vervoer en een moderne chip.

En des te meer welkom toeristen zich voelen, des te vaker ze komen, des te langer ze blijven, des te meer ze bezoeken, des te meer ze uitgeven (en des te meer toeristenbelasting wij innen want deze wordt nog niet afgeschaft zoals in Rotterdam het voornemen is).
Verder ben ik blij met een toekenning van een stadsspeld aan iemand. Daarnaast stonden op de agenda veel schriftelijke vragen uit de recesperiode die moesten worden beantwoord, en gedegen onderzoek heeft opgeleverd dat er geen proefdierrijke schoonmaakmiddelen op de markt worden gebracht. Na afloop van B&W gaan op excursie naar Des Indes. Over een paar weken gaat het open en wij kregen alvast een rondleiding tijdens de afrondende bouwwerkzaamheden.


Wethouders bewonderen Des Indes

Na een stafoverleg internationale zaken, ga ik naar het Hospitality Center om een groep expats te verwelkomen in de stad. In die hoek van het stadhuis is men tevens bezig de expositie op te bouwen in het kader van “10 jaar stadhuis”.
Vlak nadat ik wethouder, o.a. van het stadhuis, was geworden kreeg ik van Koen Baart, die net opa is geworden, het boek van Adri Duijvestein kado. Ik vond het leuk om te lezen. De keuze uit de maquettes was xc3xa9n is nog steeds omstreden. Recentelijk nog zei een tafelgenoot met luide stem tegen mij: “het had Rem Koolhaas moeten worden!”.
Dat zo’n gebouw zoveel kan los maken. In de expositie in het Atrium zijn straks o.a. de maquettes van toen te bewonderen. Ik ben onder de indruk van het effect dat het stadhuis had xc3xa9n heeft op Den Haag en haar stadscentrum.


De maquettes

Van Sander kreeg ik nog enkele oudere foto’s gemaild die ik alhier plaats, op een na die Anne reeds heeft geplaatst, en er was nog tegoed van de opening van 26 augustus.


Democratisch NSJ


Jazz-akkoord


Bij de opening van de nieuwe VVV en het Haags Uitburo

Chanson

Zaterdagochtend vroeg is de Casema gekomen en na een paar uur werkte het ook nog! Dit weekend een leuk feest gehad in Schlemmer. Zij waren gastvrij en ze hadden het weer goed georganiseerd. Ik vond het dan ook terecht dat zij de terrassenwedstrijd van het Haagse AD hadden gewonnen.

Ik was vrijdagmiddag geschrokken van de log van Cees de Jager; het Haagse AD schreef er zaterdag ook over. Ik ben bang dat deze strijd nog wel een tijdje gaat duren maar het niveau van deze strijd wordt wel erg triest. Dit is niet goed voor de personen, de gemeenteraad en de Haagse politiek. Maar ik zag vandaag dat Cees de desbetreffende entry heeft verwijderd van zijn website, gelukkig maar.

Veel stafoverleggen natuurlijk vandaag maar ook meerdere interviews zoals met de stadskrant over de Binckhorst en de Caballero-fabriek (waar Stroom op 17 september een leuke activiteit organiseert), met de Haagse Zakengids van MKB Den Haag over de Haagse economie en mijn ideexc3xabn, met een onderzoeker van Campus Den Haag/Leiden over het functioneren van het fenomeen stadsdeelcommissies, en met een videoploeg over het welkomstpakket.
Ondernemers die zich in Den Haag gaan vestigen, zijn uiterst welkom en zij moeten zich ook welkom voelen en dus zijn we bezig met een welkomstpakket voor hen. Lossen we meteen weer xc3xa9xc3xa9n van de tien-punten-wensenlijst van het MKB in. Over een paar weken krijg ik weer een nieuwe wensenlijst van ze. Ik hoop dat plannen voor Zichtenburg op hun lijstje staat, ’t zou wel goed zijn.

De zon schijnt, door het raam klinkt een accordeon met Franse muziek vanaf het Spuiplein. Ik ben blij met enige verlevendiging op dit plein. Het is nog niet echt de meest bruisende huiskamer van Den Haag. Maar de accordeon klinkt leuk, misschien nog wat meer terrassen her en der. Vanavond weer fractievergadering, zal minder schokkend zijn dan de laatste keer.

Krachtenbundeling

Een korte B&W vanochtend om de laatste overgebleven punten van dinsdag af te ronden. Daarom heb ik tijd om even een cappuccino te halen bij Else. Vervolgens heb ik met Bruno en Marnix overlegd over alle tal van onderwerpen rondom de Binckhorst. De rest van de dag was redelijk volgepland maar diverse afspraken vallen uit dus ik heb tijd voor de postmappen etc.
Vanmiddag heb ik nog een opening die ik samen met Else verricht. De VVV en het Haagse Uitburo zijn bij elkaar ingetrokken. In een van de Gouden Koetsjes worden Else, een Haagse Ooievaar en ik gereden naar de Hofweg. Het is nu een plek waardig om toeristen te ontvangen en informatie te geven over uitgaan en cultuur. Cultuur en economie bundelen de krachten.

Tussen de middag ben ik samen met de griffier gaan kijken naar de nieuwe raadscommissiezaal. De perskamer en het voormalige rookhol zijn samengetrokken en verbouwd tot een vergaderfaciliteit. Het is nu voortvarend aangepakt en de verbouwing is bijna klaar. De nieuwe commissiezaal heeft alleen nog geen naam. Hmm, Thorbecke-zaal klinkt goed.

Nog meer zalen vandaag. Den Haag kent een tekort aan feestzalen en er is ruimte voor nieuwe feestzalen. Sterker nog, de gemeenteraad heeft een tijd geleden in een nota een drietal gebieden (o.a. Laakhaven en Fruitweg) aangewezen waar feestzalen zouden mogen komen. De Haagse samenleving zit dringend verlegen om deze faciliteiten. Ik steun die wens en ik ben altijd een tijdje bezig om twee nieuwe feestzalen te laten realiseren. Het zijn niet de gemakkelijkste trajecten en procedures maar het dreigt nu toch te gaan lukken; gelukkig maar en terecht. Daarover heb ik vandaag enkele keren overlegd.

Vanavond moet ik helaas het feest van Jetta missen maar ik heb teveel conflicterende afspraken. Ik ga naar de pre-campagnebijeenkomst van de VVD en daarna naar ADO-Heerenveen inclusief DSO-ontvangst. En nu maar hopen dat het beter gaat dan tegen Heracles…

Haven

Vandaag een hele ochtend doorgebracht in Scheveningen. Met meerdere raadsleden van de VVD en Tweede Kamerlid Charlie Aptroot bezoeken wij enkele visbedrijven en de haven. Leuke gesprekken met ondernemers die veel informatie aandragen en wij discussixc3xabren over de Haven, Scheveningen, de vis en het rapport van de commissie Van der Zwan. Ik zie de variant die ook door de commissie wordt bepleit als kansrijk maar tevens als een absolute kans. Hiermee wordt het eigen van de Scheveningen-Haven met zijn bedrijvigheid, werkgelegenheid en vis behouden xc3xa9n versterkt. Zodat het ook echt een Haven blijft.


Visrokerij Roeleveld


Ontvangst op de Mercuur

Ook vanochtend weer verhalen gehoord over de lastige indeling van bedrijven in milieucategoriexc3xabn, wel effect dat heeft op deze ondernemingen en wat er in de buurt van deze ondernemingen mag plaatsvinden. Het is erg ingewikkeld om uit te leggen hoe deze indeling met 5 categoriexc3xabn met meerdere subcategoriexc3xabn en de koppeling met ruimtelijke ordening werkt maar het moet flexibeler en beter kunnen. Ik ga binnenkort maar eens met de VNG praten over grondige herziening van die milieucategorie-indeling. Veel te veel gaan deze regels uit van papieren overlast i.p.v. werkelijke hinder. Rigide regels zorgen voor rare situaties en belemmeren onnodig.

Na de bedrijfsbezoeken ontmoeten wij op de Mercuur ongeveer 40 betrokken Scheveningers en Hagenaars tijdens een lunch. Hier komen diverse onderwerpen (starterswoningen, parkeerdruk, geen woningen in de duinen, vis, Haven, rijden op de boulevard) langs. Ik geniet van de gesprekken en de dialogen. Om 14.00 uur is het afgelopen en ga ik naar een overleg dat zo geheim is dat ik niet eens mag opschrijven dat het heeft plaatsgevonden.
Charlie Aptroot hield nog een pleidooi voor het afschaffen van de verplichte bijdrage door ondernemers aan de product- en bedrijfsschappen. Ik ben het daar mee eens. Als ze werkelijk zo goed werk leveren, betalen ondernemers wel vrijwillig. Maar geld incasseren zonder dat ondernemers zeggenschap hebben, kan natuurlijk niet. Ik hou niet van verplichte lidmaatschappen. Aan deze lastenverzwaring mag best een einde worden gemaakt.
Trouwens, we hebben lastenverlichting nodig in dit land. Ik ben blij dat het kabinet dat ook inziet. De verkiezingsbelofte van de VVD wordt ingelost: de OZB wordt deels afgeschaft. Dat stond in ons verkiezingsprogramma en vervolgens in het regeerakkoord, en dus moet dat gewoon worden uitgevoerd.

Tipp-Ex

En het zonnetje brak ook nog door! En toen was het Ondernemersontbijt compleet. Om 08.00 uur waren de tafels prachtig gedekt, midden op de grasmat in het ADO-stadion! Een bijzondere locatie voor een croissantje.

Dit soort bijeenkomsten zijn belangrijk om als gemeente uit stralen dat je het ondernemersklimaat erg belangrijk vind. Koffie en een lekker ontbijtje erbij, netwerken en een film gezien over het nieuwe stadion van ADO.

Deze dag heb ik afspraken gehad inzake de gebiedsautoriteit voor de Binckhorst, (kennismaking)gesprekken met ontwikkelaars, met een ambassadeur, met enkele ambtenaren, en een interview met de Posthoorn over het vrijgeven van de winkelopeningstijden. Een voorstel hiertoe ligt namelijk nu in de inspraak.

Het AD/Haagsche Courant sprak vandaag over een stoelendans in het stadhuis. Er gebeurt inderdaad een hoop. Zo ook bij de VVD; de doorgeverfde lijstrekker doet het niet. Hoe nu verder? Die vraag is turbovoer voor de politieke wandelgangen en speculaties. M.i. is het redelijk simpel. Binnen de VVD bestaat een lijn, die ik zelf ook altijd heb aangehangen en recentelijk zelfs op een partijcongres is geformaliseerd, dat de politiek aanvoerder en de fractievoorzitter precies hetzelfde zijn.
Nu el loco het niet doet, kijken wij naar de politiek aanvoerder/fractievoorzitter. Ik stel me voor dat Sander kandidaat-lijsttrekker is. Ik kreeg trouwens vandaag een versgedrukt exemplaar van de plattegrond van de raadszaal toegezonden. Maar na gisteren kan de griffier met Tipp-Ex deze plattegrond weer aanpassen .

Omwenteling

Na een overleg met de burgemeester over tal van lopende zaken is er B&W. Deze duurt maar drie uur. Aan het einde deelt Bruno mee dat over hij over zeven maanden net als Pierre en Wilbert stopt. El loco wordt geen lijstrekker. Damn, balen. Een grote verrassing was het wel vrijdag maar ik respecteer zijn keuze wel. Jammer.
Een dag vol ontwikkelingen. Dan is er die ochtend ook het bericht dat Evert de Niet weggaat bij de PPS xc3xa9n overstapt naar de CU-SGP. En naast Jetta blijkt ook Marnix de ambitie te hebben om lijsttrekker te worden. Veel politiek op een dag.

In B&W zaten nog diverse stukken zoals een voortgangsbericht toerisme, de eindresultaten over de vorige periode van 4 jaar Grote Steden Beleid, en het programma van de viering van het 10-jarig bestaan van het stadshuis.
Mijn log en de poll worden door de collega-politici aardig bijgehouden, heb ik deze week gemerkt. De log van Marnix is sinds vijf dagen begonnen, zo lees ik via David.

De collegevergadering duurde slechts tot 12 uur want we gaan op uitje. Het (bijna) voltallige college bezoekt elk van de acht stadsdelen de komende tijd. Vandaag is Escamp aan de beurt. We bekijken onder andere de bouwplaats van het nieuwe stadsdeelkantoor, de winkelcentra Leyweg en Ambachtsgaarde, gezondheidscentrum Pius X, het pannenkoekenrestaurant in het Zuiderpark en de herstructurering.
Oef, wat lag het winkelcentrum Ambachtsgaarde er erg bij; ontredderd. Kan niet wachten tot volgende maand de verbouwing ervan begint, ’t is bittere noodzaak.
Opmerkelijk de herstructurering in Zuid-West. Je ziet een huizenblok dat is dichtgetimmerd, om de hoek wordt een blok gesloopt en verderop in de straat staat de nieuwbouw in de steigers. Tempo is belangrijk want leegstand verloedert snel. Boeiend dit bezoek.

Terug in het stadhuis heb ik een terugkoppeling naar mijn staf, en een gesprek over de WFIA. Nog enkele telefoontjes en dan ga ik naar de studie van RTV West voor “het gesprek van de dag”. Het gaat over het investeringsprogramma voor Den Haag dat gisteren aan de MP is aangeboden. Kritische luisteraars maar ik ga graag het gesprek met hen aan. Daar geniet ik van.

Obladi oblada …

Je hebt wel eens van die dagen. Die blijven je bij en zijn anders dan gewoonlijk.
Vrijdag de inhoud van mijn portemonnee verloren, onthullingen zoals een aanstaande bruiloft (gefeliciteerd Musetta en Hotze!) meegemaakt en wat al niet meer zij.
Flabbergasted is een mooi Engels woord. Balen. Deze week meer. Enkele partijgenoten gesproken dit weekend en ook nog de stukken gedaan. Kon jammer genoeg niet naar het feest van Freek gaan (veel succes in NY!).
En oh ja, vrijdag een paar uur thuis tevergeefs gewacht op Casema. Komen ze niet opdagen en elke keer als je de klantenservice(?) belt (0900-nummer), hoor een bandje dat de wachttijd meer dan 30 minuten bedraagt en dat je later moet terugbellen want de verbinding wordt verbroken! Ongelofelijk, wat een klantvriendelijkheid.

Vandaag natuurlijk weer de stafoverleggen zoals altijd op maandag. Ook nog een persconferentie met de MP. Schreef al eerder over de nota die gaat over Den Haag als internationale stad. Deze nota is nu officieel aangeboden aan de MP en dat gebeurde in het Hospitality Center. De verbouwing voor het Center is klaar en ze hebben nu een goede plek in het stadhuis inclusief een mooie expositieruimte.
Als je internationale gasten en organisaties welkom wil laten voelen dan moet je investeren in je klantvriendelijkheid. Vandaar het Hospitality Center. Het zag er erg goed uit en Willem Post (wie kent ‘m niet) leidde de bijeenkomst soepel. Balkenende had een goed verhaal voor/over Den Haag en verwees nog naar de jongste Haagse ooievaar die zijn vleugels nu uitslaat. Trouwens, zondag zag ik deze majestueuze vogel voor ons huis op een thermiek in grote cirkels vliegen; prachtig gezicht!

’s Middags nog een presentatie van een bureau over het aantrekken van internationale winkelformules. Wil Den Haag stijgen op de lijst van aantrekkelijke winkelsteden dan moeten spannende en nieuwe winkels aan de binnenstad worden toegevoegd. Vandaar deze plannen.
Verder mezelf georixc3xabnteerd op sporten; en ik reis toch niet af voor een spannend overleg maar ik bezoek de eerste fractievergadering van het nieuwe jaar. Heb zo’n vermoeden dat een biertje na afloop gepast is.

Opstarten

Vanochtend hoorde ik de wekkerradio wel maar het duurde twee minuten voordat ik me realiseerde dat dat geluid betekent dat ik moest opstaan. Oef, opstarten is lastig. Maandag begin ik echt maar ik ga niettemin vandaag al naar het stadhuis om de stapels op het bureau weg te werken en voor een afspraak die in mijn vakantie moest worden gepland. Ook kan ik Geert feliciteren die al 25 jaar in overheidsdienst is. Ik sla het gebak af maar feliciteer hem met deze mijlpaal!
Er is veel gesproken en geschreven over de transformatie/herstructurering van de Binckhorst maar is het tijd om de daad bij het woord te voegen. Een tijdje geleden ben ik daarmee begonnen. Dat doe ik via drie sporen: enkele concrete bouwprojecten, het uitwerken van de oude gebiedsvisie, en het vormen van een gebiedsautoriteit/PPS voor het gebied. Binnenkort wordt de besluitvorming hierover afgerond. Deze dagen worden de laatste gesprekken gevoerd met private partijen om te bepalen met wie de samenwerking kan worden gevormd. Uiteindelijk moet dit leiden tot een samenwerking die het grote terrein van de Binckhorst (120 ha) de komende jaren (20) zal laten transformeren. Dit soort grote projecten zijn er niet veel in Nederland. Het Maastrichtse Belvxc3xa9dxc3xa8re is enigszins vergelijkbaar.
Aan het eind van de middag nog afspraken met partijgenoten en dan nog pokeren met vrienden. Wellicht kan ik de overgebleven Tanzaniaanse shillingen aan hen verliezen. Vanavond komt de raadspost weer en start de stukkenstroom. Weer aan de slag! Het wordt een boeiend nieuw politiek jaar.

POTUS

Deze dagen had ik nog vrij maar het reces is officieel voorbij dus rinkelt de telefoon weer. Over restaurantgidsen, stichtingen, konijnen en wat al niet meer zij. Over die konijnen is nog al wat te doen. Las op de weblog van Wil Vonk al een reactie. Meteen daarna kwamen de eerste mails over dierenwelzijn binnen. We zoeken het uit of het xc3xbcberhaupt mag en hoe het zich verhoudt tot initiatiefvoorstellen. Soms zijn zaken niet zo eenvoudig als ze moeten zijn .
Ook nog een leuke mail gekregen vandaag. Tijdje geleden een verzoek gekregen en soms denk je: “dat moet toch kunnen, dat zou mogelijk moeten zijn”. En vandaag kreeg ik de bevestiging van Frans dat het gelukt is. Dat vind ik nou mooi, iemand heeft weer een kans gekregen. Een verschil maken.
Gisteren nog met een vriend naar Sail geweest. We zouden met een gigantische boot (ahum) over de grachten naar de botenparade varen maar de buitenboordmotor liet ondanks 60 keren aanzwengelen ons vriendelijk doch stil weten dat hozen en peddelen een beter idee was. We hebben nog vakkundig gekeken naar de binnenkant van de motor met gereedschap in ons handen maar gaven ons gewonnen. Dus de boot weer aangemeerd, de zeilen van de masten (ahum) gehaald en op de fiets naar de IJ-haven. Mooie boten en leuk vuurwerk onder genot van een bubbel.


Vandaag genoten van de West Wing. Jaargang 5, 6 en het ontbrekende deel van jaargang 1 weten op te sporen en besteld. De eerste van de 15 DVD’s zijn al binnen dus met veel genoegen gekeken. Vakantie is dadelijk voorbij.