Haven

Vandaag een hele ochtend doorgebracht in Scheveningen. Met meerdere raadsleden van de VVD en Tweede Kamerlid Charlie Aptroot bezoeken wij enkele visbedrijven en de haven. Leuke gesprekken met ondernemers die veel informatie aandragen en wij discussixc3xabren over de Haven, Scheveningen, de vis en het rapport van de commissie Van der Zwan. Ik zie de variant die ook door de commissie wordt bepleit als kansrijk maar tevens als een absolute kans. Hiermee wordt het eigen van de Scheveningen-Haven met zijn bedrijvigheid, werkgelegenheid en vis behouden xc3xa9n versterkt. Zodat het ook echt een Haven blijft.


Visrokerij Roeleveld


Ontvangst op de Mercuur

Ook vanochtend weer verhalen gehoord over de lastige indeling van bedrijven in milieucategoriexc3xabn, wel effect dat heeft op deze ondernemingen en wat er in de buurt van deze ondernemingen mag plaatsvinden. Het is erg ingewikkeld om uit te leggen hoe deze indeling met 5 categoriexc3xabn met meerdere subcategoriexc3xabn en de koppeling met ruimtelijke ordening werkt maar het moet flexibeler en beter kunnen. Ik ga binnenkort maar eens met de VNG praten over grondige herziening van die milieucategorie-indeling. Veel te veel gaan deze regels uit van papieren overlast i.p.v. werkelijke hinder. Rigide regels zorgen voor rare situaties en belemmeren onnodig.

Na de bedrijfsbezoeken ontmoeten wij op de Mercuur ongeveer 40 betrokken Scheveningers en Hagenaars tijdens een lunch. Hier komen diverse onderwerpen (starterswoningen, parkeerdruk, geen woningen in de duinen, vis, Haven, rijden op de boulevard) langs. Ik geniet van de gesprekken en de dialogen. Om 14.00 uur is het afgelopen en ga ik naar een overleg dat zo geheim is dat ik niet eens mag opschrijven dat het heeft plaatsgevonden.
Charlie Aptroot hield nog een pleidooi voor het afschaffen van de verplichte bijdrage door ondernemers aan de product- en bedrijfsschappen. Ik ben het daar mee eens. Als ze werkelijk zo goed werk leveren, betalen ondernemers wel vrijwillig. Maar geld incasseren zonder dat ondernemers zeggenschap hebben, kan natuurlijk niet. Ik hou niet van verplichte lidmaatschappen. Aan deze lastenverzwaring mag best een einde worden gemaakt.
Trouwens, we hebben lastenverlichting nodig in dit land. Ik ben blij dat het kabinet dat ook inziet. De verkiezingsbelofte van de VVD wordt ingelost: de OZB wordt deels afgeschaft. Dat stond in ons verkiezingsprogramma en vervolgens in het regeerakkoord, en dus moet dat gewoon worden uitgevoerd.