Uitgangspunt

Het ADHD wordt ook steeds aparter. Laatst vroeg een journaliste i.v.m. een interview op het stadhuis, wat het adres van het stadhuis was zodat ze het kon vinden . En nu lees ik op de website van die krant “VVD-raadslid Anne de Jong……”. Moet niet gekker worden, ben benieuwd wat D66-ster Marjolein Mulder ervan vindt.

Na een stafoverleg ga ik op bezoek in Vrederust in het bijzonder bij het winkelcentrum Ambachtsgaarde. Met de actieve wijkbewoners Aad en Mehmet spreken Alle en ik over de corporaties, de plannen ten aanzien van herstructurering, de veranderingen in de wijk en het opknappen van het winkelcentrum. Het winkelcentrum wordt mooi maar het ligt er nu nog desolaat bij. Eindelijk, eindelijk, starten binnenkort de bouwwerkzaamheden voor een opknapbeurt, de AH wordt uitgebreid en er komt een complex met koopwoningen. Het water staat de laatst overgebleven winkeliers wel tot aan de lippen. Er zijn prachtige delen in Vrederust, een schitterende moskee die binnenkort wordt geopend, nieuwbouw die wordt geheid, maar ook leegstand, verloedering, en tegelijk nieuwe plannen voor de Ambachtsgaarde.


Nieuwe plannen voor de Ambachtsgaarde


Leegstand en verloedering in het winkelcentrum dat nu eindelijk wordt opgeknapt


Dichtgetimmerde huizen in die delen die worden geherstructureerd


En delen van de wijken waarin prachtig kan worden gewoond

Oud-raadslid James komt kort langs en aansluitend het bestuur van de Stichting KVIE dat zich inzet voor kennisvalorisatie. Aangezien ik voorzitter van de WFIA ben, neem ik van tijd tot tijd de lopende zaken door met de directeur van deze organisatie. De stuurgroep buitenland (meest betrokken leden van B&W) komt bijeen om enkele Europese en internationale aangelegenheden te bespreken. De voorzitter en de directeur van Stabij komen langs om de plannen toe te lichten.
Ik ga nog ff langs bij een forum bij de ABNAMRO, over duurzaam ondernemen voor MKB-ers. Oud raadslid Robert speelt een belangrijke rol daarbij met OM Den Haag. Na afloop spreek ik met een directeur van de bank over starterskredieten en maatregelen om allochtoon ondernemerschap te bevorderen. Voordat de gemeenteraad begint, schud ik de hand van oud-raadslid Niek die jammer genoeg vertrekt.

In de wandelgangen spreek ik met veel raadsleden over tal van onderwerpen. Op de tribune zitten Diederik en Cecile.
In de raad is erfpacht het belangrijkste onderwerp op de agenda. Het debat is leuk en af en toe fel. Wim Pijl gaat nog naar de fractiekamer om zijn bijbel te halen om de bijbelteksten gehanteerd door Marieke Bolle, van repliek te dienen. De lijsttrekkers van de VVD en D66 vliegen elkaar in de haren.

Het is bijna half twaalf als de meerderheid van de raad het politieke voorstel van D66 verwerpt.
En een overgrote meerderheid (incl. D66 !) stemt voor de motie van de VVD om de afschaffing/hervorming van de erfpacht op een ordentelijke wijze te onderzoeken.
De motie hiertoe, voor een grondig onderzoek van het erfpachtstelsel, is op 15 september jl. ingediend.
39 jaar geleden op precies die datum presenteerde een groep van 36 personen, zichzelf aanduidend als het ‘Initiatiefcomitxc3xa9’, in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag een politiek pamflet (te koop voor 1 gulden).
Bij het pamflet zitten 31 uitgangspunten. Uitgangspunt 24 is opvallend: “…een zodanige grondpolitiek dat bij stijging van de waarde van de grond […] tenminste een deel van die waardestijging aan de gemeenschap ten goede komt.”. Laat dat nu net het argument zijn dat wordt gehanteerd door de voorstanders van erfpacht.
Het kan verkeren in de politiek.