Maandelijks archief: september 2005

Lucht

Een heel korte B&W om de vrijdagochtend mee te beginnen. We hebben de koffie nog niet op als el loco de vergadering al sluit. Verder nog de Stuurgroep duurzaamheid en de beheerraad DSO waar het thema ‘luchtkwaliteit’ de boventoon voerde. Een lunchvergadering met de vakbonden, Kamer van Koophandel, VNO-NCW West en MKB Den Haag waarin tal van economische onderwerpen de revue passeren. En een nieuwe journaliste van de ADHC komt langs voor een interview over gemeentelijke dienstreizen. Met dienstreizen moet je kritisch omgaan, vind ik. Ik kijk scherp naar nut en noodzaak van dergelijke reizen, het is ten slotte Haags gemeenschapsgeld dat je besteedt. Aan de andere kant, door bij de buren te gaan kijken, kan je veel leren en ideexc3xabn opdoen, en het kan helpen om instellingen en bedrijven te werven. Aansluitend een overleg over het Haags China Festival; eerder dit jaar hadden we een succesvolle eerste editie, georganiseerd vanuit de Bibliotheek. De vraag rijst of we dit continueren. Ik pak die vraag op en kijk met een schuin oog naar de concurrent.
De Haagse notadokter komt langs voor een consult. We praten over hoe onze schrijftaal duidelijker en beter kan worden zodat de lezers minder foeiwoorden en minder gebakkenluchtwoorden ontdekken.
De dag sluit ik af met een niet alledaags interview. Lilian komt langs voor een luistersessie van “3 voor 12 Den Haag”. Ze heeft 5 CD’s meegenomen waaronder een paar van lokale bands. Hiervan worden nummers gedraaid en tegelijkertijd praten wij over deze muziek. Ik vond Griffin, met radio star, wel de leukste van de 5 al bracht een coverband mij wel back-on-memory-lane (Engel, Tapperij, Koffer) .

35

De dag begonnen met cadeautjes en gebak en dat is altijd erg leuk! De kamer was prachtig versierd met ballonnen en slingers. Mooie kaarten, felicitaties, een fles bubbels van de goede club WFIA en leuke spelletjes van de staf.

Daarna aan de slag met een vergadering over D2-projecten (economische projecten die Europese subsidie krijgen). Met Else overleg ik kort over het verkiezingsprogramma. Oud-burgemeester Luigi komt langs om te praten over een Chinees project, de oud-voorzitter van de BLF Willem komt langs om te praten over een Scandinavisch project en oud-raadslid James komt langs om te praten over het Avenue Culinair project.
Na het CDA, de VVD heeft D66 ook een keuze gemaakt. Om koning HAFMO te citeren: het is een meisje geworden. Marjolein, gefeliciteerd.
Bij de Binnenstadsborrel zei ik het al: “als de jury deskundig is dan wint de Haagse Binnenstad”. Onze binnenstad is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing van de beste binnenstad van Nederland. Den Haag heeft vandaag niet gewonnen maar de Martinistad wel. Als oud-stadjer vind ik het wel leuk dat Grxc3xb8n heeft gewonnen maar ik had liever gezien dat de Hofstad de prijswinnaar was geweest. Zou wel verdiend zijn geweest.
Aan het einde van de middag is een andere uitverkiezing, namelijk die van de Jonge Ambtenaar van Den Haag 2005. Ik mag de jury aanvoeren die de 5 finalisten aan de tand voelt. En net als bij Idols mag het publiek meebeslissen. Tot en met 20 september kan men via het gemeentelijk Intranet stemmen op Pierre, Maartje, Rick, Ronny of Agnes. Meer dan 300 mensen hebben dat al gedaan. De keuze van jury en van het publiek leiden samen tot de winnaar die op 21 september wordt bekendgemaakt. Een leuke activiteit van JongDenHaag.

Hollandse garnalen met couscous

Op weg naar de auto kom ik in het Atrium Geertje tegen die op 1 oktober Cecile M gaat opvolgen als een van mijn voorlichters. Ze heeft er zin. Mooi, welkom aan boord! Samen met Wilbert reis ik naar de visafslag voor een bijeenkomst van het Nationaal Visbureau. Met een lunchbijeenkomst “Vis op de Kaart”, met zeer originele visgerechten op het menu, moet het product vis worden gepromoot. De hele keten van de vis (vangst, afslag, verwerkingsbedrijven, groothandel, overheden etc) is vertegenwoordigd. Midden in de hallen van de afslag staan de tafels gedekt. Ik zit aan tafel met o.a. Unilever en de vogelbescherming. Halverwege moet ik helaas de lunch vroegtijdig verlaten om aanwezig te kunnen zijn bij de raadscommissie Verkeer en Economie. Voor mij duurt deze commissievergadering kort. Ik wens Marjolein nog succes voor vanavond.

In de namiddag en avond ga ik op werkbezoek samen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Den Haag. We bezoeken een hotel (Sebel), een restaurant (M) en een dagrestaurant (Delizzies); en we verplaatsen ons met de Ooievaart. Mooi vervoermiddel. Met de horecaondernemers wil ik spreken over hun ervaringen, de lastendruk, regelgeving, administratieve lasten en andere knelpunten (en hopelijk ook enkele positieve punten). Over deze onderwerpen wordt vaak in abstracte termen gesproken. Ik heb hen verzocht heel concreet aan te geven welke vergunning, welk formulier, welk artikel uit onze verordeningen, welke regels lastig of overbodig zijn. Dat hebben ze gedaan en een concreet lijstje is het resultaat. Hiermee kan de gemeente aan de slag. Naast digitalisering van vergunningen en onze dienstverlening, naast kijken of vergunningen automatisch kunnen worden verlengd, zijn er volgens mij meer mogelijkheden om het voor Haagse ondernemers leuker en gemakkelijker te maken. Ik pak dat graag op, samen met hen.

Mi segundo amor

Na een korte vergadering van de stuurgroep managers (c’est moi, de burgemeester en gemeentesecretaris) hebben we B&W. In tweexc3xabnhalf uur zijn we klaar. Tijdens de terugkoppeling vanuit het college naar mijn staf meldt Cecile, een van mijn voorlichters, dat ze spannende plannen heeft buiten het stadhuis en als voorlichter zal stoppen. Jammer maar is het wel een mooie uitdaging voor haar. Haar opvolgster zal binnenkort aantreden.
Vandaag wordt de begroting 2006 gepresenteerd. Voor economie en internationaal beleid zitten er nieuwe plannen en projecten in.
Voor het opknappen van bedrijventerreinen (o.a. Zichtenburg) is 3 miljoen beschikbaar.
Ruim 9 miljoen is ter beschikking gesteld voor 15 D2-projecten. Dat zijn projecten ter stimulering van de economie in een groot deel van de stad waarbij wij ook Europese subsidie krijgen.
Het internationale profiel van Den Haag wordt versterkt met bijvoorbeeld een werelds vredesfestival in het kader van The Hague Peace and Justice, en we gaan internationale winkelformules aantrekken.
Het winkelcentrum Loosduinen is dringend aan een opknapbeurt toe en daarvoor is 1,5 miljoen voorhanden.
Verder wil ik doorgaan met de aanpak van een paar winkelstraten die de extra ondersteuning verdienen; hiervoor is 1 miljoen beschikbaar.

Verder leuk nieuws: de Tweede Kamer maakt werk van de aanpak van huisjesmelkers. Bij de behandeling van de Rotterdamwet zouden vandaag amendementen en moties in stemming worden gebracht. O.a. de VVD-er Balemans heeft er sterk voor gemaakt, hulde! Ik hoop dat zijn pogingen succes hebben.

Vanmiddag verzorg ik een opening in Kijkduin. Het is een winkel waar o.a. cadeauartikelen worden verkocht die zijn gemaakt door clixc3xabnten van de Compaan. Deze winkel wordt gerund door bewoners/clixc3xabnten van de Compaan (met een beetje begeleiding) en is vooralsnog iedere dinsdag (10-15 uur) open. Leuke winkel (met een romantische naam) waar ik zelf ook een cadeautje heb gekocht. Ik hoop dat dit fantastische project gaat slagen! Als bedankje kreeg ik deze klok die door de bewoners zelf was gemaakt. Hij hangt nu op mijn kamer.

Terug naar het stadhuis voor de Binnenstadsborrel die in het teken staat van 10 jaar stadhuis en de bijbehorende tentoonstelling van de maquettes. Het stadhuis heeft gezorgd voor een enorme stimulans voor de binnenstad. Het spuikwartier was medio jaren tachtig niet veel soeps; en als je ziet hoeveel sindsdien is gexc3xafnvesteerd en ten goede is gekeerd. Een tentoonstelling en een borrel waard. Het was weer een mooie borrel waarbij veel ondernemers en raadsleden zoals Koen en Jan (beide opa), en Ton (geen opa wel CDA) aanwezig waren.

Door naar Scheveningen voor de supergezellige MKB-beachborrel. Elk jaar hebben ze een nieuw wensenlijstje. Zo ook dit jaar. Die van vorig jaar heb ik bijna geheel gerealiseerd en ik kan zelfs het eerste exemplaar van het, door hen en mij gewenste, Welkomspakket voor ondernemers uitreiken. Verder reiken de voorzitter van MKB-Den Haag en ik de MKB Business Award en de aanmoedigingsprijs uit. Er waren drie genomineerden dit jaar. Van Gelderen heeft gewonnen. De aanmoedingsprijs voor beste jonge ondernemer ging naar Atila Savas Akin, tevens penningmeester van de VBM Businessclub.

P.S. n.a.v. gisteren: hij rookt geen sigaren meer en is geen kandidaat blijkbaar.

Terug naar de collegebanken

Het nieuwe jaar is begonnen (met nieuwe voornemens: oef, spierpijn van het squashen ). De Campus Den Haag van de universiteit Leiden en ook deels van de universiteit Delft begint aan een nieuw academisch jaar. Vanmiddag is de opening daarvan die ik deels bijwoon. De afgelopen jaren heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan de Campus zodat deze kennisinstelling kon groeien in Den Haag en een aandeel kon leveren aan de kenniseconomie. De lezing gaat over Heike Kamerlingh Onnes die zowel aan de universiteiten van Delft als Leiden heeft gewerkt. Niettemin is deze Nobelprijswinnaar uit Grxc3xb8n wel aan de RUG afgestudeerd. In de collegezaal zitten naast de genodigden ook veel studenten. Van deze laatste groep krijg ik nog twee keer de vraag, in welk jaar ik zit . Het Bureau Internationale Zaken bestaat een paar jaar en heeft een brainstorm onder het motto: ‘waarheen leidt de (internationale) weg’. Ik verricht daar de aftrap en dat doe ik met plezier voor dit goede bureau.
Vervolgens schuif ik aan bij een overleg met enkele VVD-ers over het conceptverkiezingsprogramma. Snel iets eten en dan naar de raadszaal voor een discussie over integratie. Bestuurders, Hagenaars en andere deskundigen moeten discussixc3xabren over de Haagse staat van de integratie omdat het vandaag de Dag van de Integratie is. Mijn bijdrage gaat over economische integratie. Sommigen noemen het allochtoon of nieuw of etnisch ondernemerschap. Wat mij betreft noemen we het gewoon Haags ondernemerschap.

Pierre heeft afgezien van kandidatuur voor het voorzitterschap van de landelijke PvdA. Er gaan meerdere namen de ronde waaronder een oude bekende van mij. Ben benieuwd of ie doet.

Talk of the town-hall

Mijn lichaam had kuren en moest me enkele dagen ziek melden. Daardoor heb ik ook Berlijn moeten missen. Een drietal raadscommissies zijn voor vier dagen op werkbezoek in Berlijn en ik was graag meegegaan. Van Henk krijg ik warme, belangstellende sms-jes vanuit de hoofdstad van de oosterburen.
Vandaag ga ik naar het stadhuis om de postmappen weg te werken. Morgenmiddag op de fractiekamer ga ik in de weer met het conceptverkiezingsprogramma dat zijn voltooiing nadert. En met dit mooie weer ga ik dit weekend de B&W- en de stafstukken maar op het balkon lezen.
Het CDA en de VVD hebben hun lijsttrekker, D66 volgt deze maand en bij GroenLinks hebben zich zelfs drie personen kandidaat gesteld: Bert, Arnoud en Oscar. De politieke temperatuur loopt op. Ben benieuwd of het AD dit politieke nieuws covert. Ik vond het AD altijd al een belabberde krant en nu ik hem noodgedwongen in de brievenbus krijg, schiet ik snel naar pagina 37 of verder voor berichtjes uit Den Haag. De rest lees ik niet. En van de Haagse berichtgeving vind ik de kwaliteit sterk minder geworden. Of ik moet nog wennen aan de veranderingen. Ik denk dat ik vanaf 1 oktober maar een proefabonnement op de Haagse Telegraaf ga nemen.

Op het internet maar tevens de afgelopen dagen op het stadhuis woedt een discussie over de erfpacht. Onder andere op de sites van Miguel, de PvdA en de VVD discussieert men over het sturingsinstrument dat bijna 9 decennia geleden is gexc3xafntroduceerd. In de afgelopen maanden is mij duidelijk geworden dat de erfpacht een ingewikkelde kwestie is dankzij de fiscale, juridische en financixc3xable consequenties.
Zo kan je discussixc3xabren over de nut en noodzaak van erfpacht nu de gemeente over veel meer juridische bevoegdheden (Wet RO, WVG) beschikt dan in 1920.
Zo kan je discussixc3xabren over de reikwijdte van erfpacht; moeten naast woningen ook bedrijven en kantoren op erfpacht blijven staan.
Zo kan je discussixc3xabren over het gebied van erfpacht; moeten nieuwe gebieden en wijken waar geen enkele ruimtelijke ontwikkeling is te verwachten, niet worden uitgezonderd van erfpacht. Of zou je erfpacht moeten handhaven in die delen van de stad die (ooit) worden geherstructureerd.
Tegen welke prijs kan men de grond overnemen en hoe ga je om met net verlengde erfpachtcontracten?

Op zich is de gedachte sympathiek dat een Hagenaar behalve eigenaar van de woning ook eigenaar van de grond kan worden. Maar hier wordt politiek zeer verschillend over gedacht. Denk maar ff terug aan de grondpolitiek onder Den Uyl (voor de jonge lezertjes onder ons: da’s een socialist die tientallen jaren geleden maar xc3xa9xc3xa9n periode mocht regeren).
Het is een mooi onderwerp om in de raad en in de stad de komende tijd te bediscussixc3xabren en over te debatteren.

Op donderdag 6 oktober a.s. houdt het Haags Kwartier 3-2-6, een zeer actieve pijler van de VVD Den Haag, een discussieavond over de toekomst van de erfpacht. Aan deze discussie nemen vier Haagse gemeenteraadsleden deel: Thessa Oosterholt (VVD), Marieke Bolle (PvdA), Adri Hartman (CDA) en Jan Brink (D66). Volgende week debatteert de raadscommissie verder en waarschijnlijk zal 22 september de gemeenteraad uitspraken doen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Nog een foto gemaakt van de plattegrond van Den Haag waarbij de kavels waarop erfpacht rust, met rood zijn ingekleurd.

When the ladies smile

Zaterdagavond was het erg gezellig. Wow. Tienduizenden Hagenaars hebben genoten van het festival. Wat mij betreft doen we dit binnenkort weer over!


Het typisch Haagse podium


Visser Henk en Carien


De dames van PvdA en D66

Vandaag is het weer maandag. Naast de diverse stafoverleggen heb ik nog een interview met Nieuwspoort over het Haagse Hospitality Center (met oud-collega van de VNG Josine).
Een aantal jaren geleden hebben meerdere gemeenten en twee Kamers van Koophandel de handen ineen geslagen en de WFIA opgericht. De bedoeling is om gezamenlijk buitenlandse bedrijven naar onze regio te halen. De eerste periode loopt af en er is een externe evaluatie verricht naar de behaalde resultaten. Binnenkort moeten de partners van het eerste uur besluiten of we wederom een periode eraan vastknopen. De resultaten zijn erg goed geweest. Er zijn veel bedrijven (vele tientallen) en arbeidsplaatsen (vele duizenden) binnengehaald. En de bedrijven zijn gekomen, kenden sinds hun komst ook een behoorlijke werkgelegenheidsgroei. Daarnaast verloopt de samenwerking goed; meerdere partners kunnen meer bereiken dan een gemeente individueel. Tijdens een dinervergadering bespreekt het bestuur de evaluatie en het voorstel aan de deelnemende partners over de continuering van de WFIA. Na de KFC vanavond nog fractievergadering.

Beyond

Geen overvolle agenda vandaag. Om 09.00 uur begonnen met een overleg met enkele collega’s over een instelling en een subsidieverzoek, en daarna een interview over bedrijfshuisvesting. ’s Middags een gesprek met de NS die verheugende mededelingen meebracht. Kan er niet echt over uitweiden maar spannende ontwikkelingen die veel mogelijkheden en kansen crexc3xabren.

De gemeente laat onderzoek doen naar de economische effecten van internationale organisaties in Den Haag. Voor het onderzoek is een klankbordgroep in het leven geroepen met medeoverheden en experts. Vandaag worden de onderzoeksresultaten aan ons gepresenteerd. In oktober wordt de eindrapportage gepubliceerd.

De VBM Businessclub organiseert een feest waarbij ook de nieuwe website wordt gelanceerd. VBM is een platform voor allochtone en autochtone ondernemers. Ze werken hard aan thema’s zoals allochtoon/nieuw ondernemerschap die ik een warm hart toedraag en daarom bezoek ik hen vanavond. Samen met MKB Den Haag verricht ik de feestelijke opening van hun website.

Morgen is op het Malieveld het festival Beatstad dat vast erg leuk wordt en is ook de Koningin der Catan jarig. Nog een leuk laatst bericht; na de plannen van Den Haag, Rotterdam en klaarblijkelijk Zoetermeer denkt ook de gemeente Delft nu na over de verruiming van de winkelopeningstijden op alle zondagen.

Wakker Nederland

Na de CAO-onderhandelingen van vannacht en vanochtend ben ik vandaag wat later begonnen . ’s Middags op het stadhuis heb ik overleg met de directie en raad van bestuur van DHME en later bezoek ik een opleiding van G4-ambtenaren die benieuwd zijn naar de ervaringen van een Haagse wethouder met de dualisering en de politiek/ambtelijke verhoudingen. Ted Zwietering die vandaag als plaatsvervangend algemeen directeur van DSO is begonnen, komt nog ff langs.
Na enkele weken afwezigheid eet ik vanavond weer bij KFC maar troost mij met de gedachte dat ik al een squashzaal op het internet heb gevonden. Vanavond is het vergadering van de gemeenteraad. Er staat niet veel op de agenda al zal de PPS-kwestie de gemoederen wel bezig houden.

Vandaag komt de nieuwe krant uit, het Haagse AD. De website was gisteren al veranderd; het oude adres (www.haagschecourant.nl) werkt nog wel maar de nieuwe adressen zijn al aangemaakt (www.addenhaag.nl, http://www.adhaagschecourant.nl, http://www.ad.nl/denhaag). Zal ff wennen zijn die nieuwe krant en het nieuwe formaat. Over een maand begint de Haagse Telegraaf en als liberaal vind ik concurrentie heel goed. Maar ik weet niet of ik twee lokaal georixc3xabnteerde kranten ga nemen. Beetje teveel van het goede. Ik kijk in oktober wel op welke van de twee kranten ik me ga abonneren.

Over websites geschreven trouwens. De Caballero-fabriek heeft een eigen website gekregen. En ik lees op de log van Wil Vonk dat de eerste lijstrekker van 2006 al vast staat. Met ongeveer 80% van de stemmen is Michel Santbergen gekozen bij het CDA, de rijen zijn gelukkig weer gesloten. Op naar de volgende lijsttrekkersverkiezing.