Maandelijks archief: oktober 2005

Kookproject Mariahoeve

Leuk statistiekje gelezen in Binnenlands Bestuur dit weekend. Den Haag staat in de top 3 met de laagste (!) kosten van gemeentelijke catering (efficixc3xabnte Facilitaire Dienst). Nummer twee was Smallingerland en de allergoedkoopste was Haren. Zo zie je maar dat een heel grote gemeente toch efficixc3xabnt en kostenbewust kan werken en dat veel kleine gemeenten duurder uit zijn.

Een project uit Haagse Hout is genomineerd voor de Hein Roethofprijs, een prestigieuze, landelijke prijs voor het beste project voor criminaliteitspreventie. Als stadsdeelwethouder ga ik bij de prijsuitreiking kijken. Van de 42 projecten zijn 4 projecten door naar de finale waaronder het Kookproject uit Mariahoeve. Dat is een mooi resultaat waarop ze trots mogen zijn! Utrecht wint uiteindelijk maar het genomineerde project krijgt wel, behalve een oorkonde, €5.000. Gefeliciteerd!

Naast de gebruikelijk staven op deze maandag heb ik dadelijk een interview met de NY Times over Den Haag als internationale stad. De journaliste is afgereisd en ik sta haar te woord over onze ambities ten aanzien van The Hague. Aan het einde van de middag heb ik nog een dinervergadering met het bestuur van de WFIA en aansluitend de fractievergadering.

Van Josine Boven krijg ik nog mooie foto’s gemaild van de opening van vrijdagmiddag. Eentje plaats ik hierbij.

Long Legs

Op deze zonnige vrijdagochtend heb ik met een journaliste van de Cobouw afgesproken in de Caballero-fabriek (CabFab). De verbouwing is in volle gang. Ik laat haar de jachthaven ernaast zien waar met horeca in het voormalige ketelhuis, een aantrekkelijk gebied wordt gemaakt. De CabFab wordt groots verbouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw. Aan de andere kant in de Binckhorst-haven wordt een groot kiezelvrachtschip gelost. Na een toelichting op de stand van zaken voor de Binckhorst, fietsen we door het gebied. Het is een contrastrijk, spannend en verrassend gebied.

We fietsen langs moderne kantoren, vrachtschepen, broedplaatsen, begraafplaatsen, het kasteel Binckhorst, bedrijven en huizen, de prachtige groene waterkant van het Trekvliet, enorme opslagplaatsen en de molen. En dat allemaal in de Binckhorst.

Bij de monumenten van de oude gemeentelijke gasfabriek, bij de onderdoorgang Dintelstraat/Trekvlietplein staan we ff stil. Enkel een voetgangersbruggetje geeft ontsluiting naar de Bontekoekade en HS. Hemelsbreed ligt het Hollands Spoor 200 meter af van de Binckhorst; nog zo’n goed bewaard geheim.


Een vrachtschip tussen de kantoorgebouwen in de Binckhorst-haven


Op weg naar de betoncentrale


De CabFab in verbouwing


De jachthaven aan de zijkant van de CabFab


De lading wordt gelost


Links de monumentale panden, rechts de voetgangersbrug over het Trekvliet en in het midden de zon waar tegenin de foto is gemaakt


200 meter verderop ligt Hollands Spoor


De molen aan het Trekvliet

Na deze fietstocht ga ik naar het landelijk overleg met de vakbonden. De net afgesloten CAO loopt binnenkort weer af dus we beginnen aan de onderhandelingen voor de volgende CAO. Er wordt veel gelachen in het vooroverleg; de werkgeversdelegatie is erg gezellig. In een komende reeks van vrijdagen zullen we elkaar weer veel zien. Vanuit het zaaltje in het Mercure Hotel beziet CNV-er Willem Jelle (ook Grxc3xb8n) de deplorabele toestand van de Philipszaal waar de stukken pleisterwerk vanaf vallen. Aan het einde van de middag heb ik nog een interview met Business Haaglanden over de Babytycoon Award.

De poll over de coalitiesamenstelling heeft zijn honderdste stemmer gehad. Tijd om af te sluiten. De uitslag was:
– VVD, CDA, GroenLinks, D66 [29%]
– een andere combinatie [21%]
– PvdA, CDA, GroenLinks, D66 [16%]
– VVD, CDA, PPS, D66 [12%]
– VVD, PvdA, D66 [12%]
– VVD, PvdA, CDA [10%]
De huidige coalitie krijgt maar steun van 10%. Centrum-rechts en centrum-links scoren net als de paarse variant iets hoger maar niet veel hoger. Een andere combinatie scoort hoog (kan van alles zijn: PvdA/SP/D66/GroenLinks, Pvda/VVD/GroenLinks of combi’s met PPS, HSP en CU-SGP). De winnaar is blijkbaar VVD, CDA, GroenLinks, D66 met 29%.

Toen ik vanochtend het stadhuis uitliep, werd ik erg hoopvol aangekeken door enkele gemeenteambtenaren. De discussie is of in het stadhuis een inpandige rookplek moet komen, en dan ook alleen in het stadhuis en niet in alle gemeentelijke panden. Dus een financixc3xable investering in een rookvoorziening/rookzaal in het stadhuis. Ben benieuwd naar de reacties en opvattingen.

De dag eindigt plezierig met een feestelijke opening. Het Hospitality Center voor buitenlandse media heeft samen met een internationale expositieruimte een mooie plek gekregen in het Atrium. Dit feestje is goed voorbereid. Na de speech volgt een leuk verrassingsoptreden van Meike met een Engels lied over Den Haag als internationale stad (zie hieronder) met Hans op de piano. Vervolgens zingen we gezamenlijk “Oh Oh Den Haag” in het Engels: “…Painters’ Quarter, Long Legs and the Square…”.
Meike en ik lopen vervolgens samen door een groen-geel lint en daarmee is het geopend.


Meike zet het lied in


Samen Oh Oh The Hague zingen


De tekst van het lied op een spandoek


En hiermee is het geopend

Met dank aan Cecile, Geertje, BIZ en HHC.

——————-
The Hague – International City

Colourful city of yellow and green
The city for you and for you and for me and of course for the Queen
Glad we are together – in spite of this weather – still typically Dutch
I’m so glad you’re here
Thank you Pieter my dear
Thank you so very much
International city The Hague – it is yours
For so many nations and organisations – opening doors

An awakening beauty – Here in City Hall
Hospitality Centre – it’s easy to enter – so far it’s too small
This accommodation a splendid location for public debate
Historic reflections
But keen on your questions
We can hardly wait !
D.I.A. – I.E.C – H.H.C. – it is totally yours
International City of Justice and Peace is your city – of course

Hoera ‘s-Gravenhage ! – hooray and three cheers !
Courthouse and Court have been here in this town almost 800 years
Courtesy counts it is easily found look around and you’ll see:
International feeling
And spinning the wheel
Here at the I.E.C.
Great expectations for expats – for you
Uniting the nations – and congratulations
Your organisations have plenty to do !

Oh – Oh – The Hague
Pretty city at the seaside
The Painters’ Quarter – and your Long Legs – and The Square
Oh – Oh – The Hague
I will be there till I die dear
I almost cry dear
But I will hide away my tears…

Holland may be windmills
Orange, Football, Cruijff and cheese
But The Hague will be the capital of Justice and of Peace

xc2xa9 Tekst & muziek: Hans Steijger / Meike van de Linde, 28 oktober 2005

Goede landing

Na afloop van de raad gisteren nog ff naar Stout geweest voor een biertje (of twee). Gelachen met Wilbert en Thessa.
Vanochtend om 10.00 uur verder met de begroting. De hele ochtend is gevuld met de 2e termijn van de fracties. In de lunchpauze neemt het college de hele stapel van tientallen moties door en wij bepalen onze standpunten. Na de lunch geven alle negen leden van het college hun commentaar en antwoorden. Aan het einde van de middag vinden de stemmingen plaats.

Deze twee dagen bestaan grotendeels uit luisteren, weinig praten en heel veel zitten. Dus ook veel ge-sms-t naar raadsleden, journalisten etc. Het is wel grappig dat je tijdens de raad bilateraaltjes kan hebben met raadsleden terwijl we ons niet hoeven te verplaatsen naar de wandelgangen of achterkamertjes maar gewoon kunnen blijven zitten.

Op mijn portefeuille speelden diverse kwesties. De moties over een interculturele (bedrijven)markt, de wenselijkheid van een helikopterhaven (ben al bezig met beoordeling van initiatieven tot een heli-haven), een analyse van de WTO-maatregelen inzake GAT (handelsovereenkomst), zijn aangenomen.

Aan GroenLinks heb ik toegezegd informatie te verstrekken over stageplaatsen, overleg te voeren met de bedrijvenkoepels over WAO-verzekering; aan de PvdA om te werken aan microkredieten; en aan de VVD om in Laakhavens, Petroleumhaven en de Binckhorst te werken aan transformatie met aandacht voor groen in de openbare ruimte en voor groen in het complex (binnentuinen/dakterrassen) en ik heb hen toegezegd te gaan werken met verfrissende (studenten-)architectuur bijvoorbeeld m.b.v. een concours.
Ook een amendement van de VVD voor een expatservicecentrum voor €200.000 is aangenomen .

En de motie over een rookplek in het stadhuis voor ambtenaren, raadsleden en fractiemedewerkers is door D66 aangehouden nadat ik was ingegaan op de PvdA en Henk Kool een toezegging had gedaan.

En een aantal moties (niet op mijn portefeuille) staakte in de stemmen zodat deze de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming moeten worden gebracht. De uitslag zal dan wel hetzelfde zijn (22-22) tenzij het 2e raadslid van de SP weer eens opduikt na een jaar van afwezigheid.

Om half zes is de raad afgelopen. Ik werk nog wat post weg, doe de log, en heb een terugkoppeling naar mijn staf. Vanmiddag kwamen de lokale vakbonden al langs voor iets. Morgen zit ik weer een hele dag met de landelijke vakbonden in een vergaderzaal. Gelukkig is de box bezorgd met zes dvd’s van West Wing; dus dit weekend klinkt veelvuldig: “The eagle has landed… ” .

Luchtkwaliteit

En weer is een lijsttrekker bekend geworden, nu bij de PPS en ze heet Arina. En ze hebben een bekende lijstduwer, de andere Jol. Nadat ik vanochtend portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken bij Haaglanden heb gehad, doe ik een rondje weblogs. Deze twee dagen is de politieke spanning in het stadhuis hoger i.v.m. de begrotingsbehandeling.
In de weblogs staat (verstopt) vaak relevante informatie, ook bij die van Michel, die een politicus van pas kan komen. Vroeger werden nieuwtjes uitgewisseld bij de koffie-automaat en bij het rookhok. Nu gebeurt dat steeds meer via weblogs. Die ontwikkeling staat volgens mij los van het feit dat de rookhokken zijn verdwenen; al wil D66 ze weer terug, zo las ik. Weblogs zijn schoner voor de lucht.

Ook kandidaat-raadsleden hebben websites. Dit medium wordt gebruikt in de strijd voor een mooie plek op de lijst van de VVD. Kijk bijvoorbeeld op:
Boudewijn Revis (de nummer 23 op de conceptlijst)
Ibo Gxc3xbclsen (de nummer 6 op de conceptlijst)
Bart de Liefde (de nummer 18 op de conceptlijst en Thorbecke-Academie)
Roderick Potjer (de nummer 19 op de conceptlijst en Grxc3xb8n)

De gemeenteraadsvergadering begint om 14.00 uur. Eerst zijn de twaalf fracties aan het woord en na het diner heeft het college haar eerste termijn. Morgenochtend gaan we verder met twee keer tweede termijn (eventueel twee keer derde termijn) en dan de stemmingen over de vele moties en amendementen.

Vervolg… De lijst Becker was er niet dus in de eerste termijn waren 11 fracties aan het woord. In de dinerschorsing heeft het college zich voorbereid op de beantwoording (onder genot van een heerlijke maaltijd). Daarna hebben we in de raad de vragen beantwoord en zijn we ingegaan op de amendementen (ongeveer 15 tgv €3 miljoen ongeveer). Er was een amendement op mijn porteufeuille; €200.000 voor een expatservice-centrum. Dat is zeker positief ontvangen. Morgenochtend worden alle overige moties ingediend (Labuche heeft nu al 14 moties van wantrouwen ingediend; spannend) en gaat de discussie verder. Morgenmiddag de stemmingen.

Met recht

Op dinsdag tuurlijk B&W (op de agenda o.a. twee documenten ten aanzien van de gemeentelijke formatie) die deze keer tot na 12.00 uur duurt zodat we samen lunchen. RTV West had een Teletekst-bericht gemaakt over de feestzalen waarop het AD weer reageerde met vragen, grappig effect van een entry. En Den Haag FM reageerde weer op de entry over de velo-taxi want met Gerard had ik een leuk interview terwijl ik in de velo-taxi zat.
Ik werk de postmappen weg, kijk ondertussen met een schuin oog naar het interne TV-kanaal met de raadscommissiediscussie over de structuurvisie, vind op het internet een website en informatie die mij gelijk geeft in een discussie over staatsrecht (of is staatrecht in de nieuwe spelling? ), heb terugkoppeling naar mijn staf, en spreek meerdere keren met mijn lijsttrekker. Verder komt een supermarkt praten over een nieuwe vestiging en een directeur over een personele kwestie en zo is de hele dinsdagmiddag gevuld.
Vanavond ga ik een hapje eten met Ibo Gxc3xbclsen (de nummer 6 op de conceptlijst van de VVD) in Nieuwspoort. Daarna gaan we samen naar de ALV van de VVD waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.
En ik krijg een e-mail dat deel 6 van West Wing in de post zit .

Vier nieuwe, duurzame ondernemers

Ook de maandag na de vakantie is (hiep hiep hoera) grotendeels gevuld met stafoverleggen. Niettemin ga ik aan het einde van de ochtend naar Rotterdam voor overleg met wethouder Van Sluis over een aantal dossiers waaronder het vliegveld en de naam ervan. Aan het einde van de middag heb ik een aantal andere afspraken met bijvoorbeeld het afdelingshoofd van mijn bestuursadviseurs en met de kersverse PvdA-lijstrekker over het Grote Steden Beleid. Ik feliciteer haar nogmaals en tuurlijk komt de collegevorming en haar uitspraken daarover ter sprake.

Deze log wordt dagelijks door enkele tientallen mensen gelezen, tot Angola en Roemenie aan toe. En blijkbaar ook regelmatig door Patrick van RTV West. Hij was nieuwsgierig geworden naar de feestzalen gelet op mijn entry; dus ik heb hem de laatste stand van zaken verteld. Uit de bezoekersstatistieken van NedStat kan je zien wanneer en waarvandaan de bezoekers van deze site komen. Met behulp van een ander statistiekprogramma, dat onder deze site hangt, kan ik het aantal unieke bezoekers per dag bekijken. Dat aantal vertelt meer dan page-views.

Om vijf uur neem ik een ritje met de Velotaxi, de nieuwste aanwinst om Den Haag te bekijken.

Naast Den Haag bewonderen via een rondvaartboot en via de Gouden Koetsjes, kan je nu ook dit vervoermiddel gebruiken. Het is duurzaam/milieuvriendelijk, ook te gebruiken bij slecht weer (m.u.v. de wintermaanden), is leuk om in te zitten, erg aantrekkelijk voor toeristen, en deze vier taxi’s worden bestierd door eigen ondernemers.
Er zit een elektromotor in die helpt bij het fietsen. Ik maak een rondritje. Onderweg kom ik de wethouder Duurzaamheid Ries tegen en fiets hem een stukje. Vanavond wederom fractievergadering.

Activering

Afgelopen dagen het reces gebruikt om Zeeland te bezoeken. Genoten van zon, zee en strand in deze rustieke provincie.

Via SMS verneem ik de winst van Jetta in de verkiezing tot partijleider. Eerder schreef ik dat ik op basis van de geluiden en berichten uit de top en uit het kader van de partij, vermoedde dat Marnix zou winnen. Maar het blijkt dat de basis van de PvdA liever Jetta aan de top van het kader ziet staan. Jetta, gefeliciteerd met deze overwinning tot lijsttrekker! Ben benieuwd geworden naar de rest van haar kandidatenlijst.
Bij de VVD wordt het conceptverkiezingsprogramma aanstaande dinsdagavond vastgesteld en de conceptkandidatenlijst op 16 november. De conceptlijst maakt altijd veel los bij de leden en de kandidaten, de onderlinge sociale partijcontacten worden gexc3xafntensiveerd en geactiveerd. Boeiende periode.
Ik verwacht dat het CDA en de PvdA nu snel met hun lijsten komen aangezien op 30 en 21 november hun ALV-en zijn.

Gisterenmiddag weer begonnen, met de post en de stukken, Benoordenhout bezocht, en op het stadhuis nieuwe stukken opgehaald (wat me het verwijt van Joris Wijsmuller opleverde dat ik te hard werkte). Heel lang geleden is door Piet Vink het wijkcentrum Benoordenhuis geopend. Het was tijd voor een verbouwing en grondige renovatie. Dit wijkcentrum wordt wel zeer intensief gebruikt getuige het activiteitenoverzicht en het heeft een belangrijke functie voor de wijk. De feestelijke heropening van dit mooie pand heb ik samen met de voorzitter van de wijkvereniging, de heer Buter, verricht. Het was druk, er waren veel buurtbewoners aanwezig, en verder oud-raadslid Albert Peereboom Voller (VVD en tevens buurtbewoner), huidige en zeer actieve raadsleden Ageeth van de Heuvel (VVD en tevens buurtbewoner) en Ton Lutter (CDA), en wellicht toekomstig raadslid Els van Vliet (nummer 13 op de conceptlijst van de VVD en tevens buurtbewoner). Gelukkig hoorde ik van ideexc3xabn om in het wijkcentrum meer activiteiten te gaan organiseren voor de jeugd van Benoordenhout.

’s Avond een feest in Amsterdam nabij het Leidseplein (als zo vaak loopt Machteld ook hier rond met haar fototoestel en ik zet haar op de foto en omgekeerd) en vandaag de rest van de overgebleven stukken weggewerkt.