Goede landing

Na afloop van de raad gisteren nog ff naar Stout geweest voor een biertje (of twee). Gelachen met Wilbert en Thessa.
Vanochtend om 10.00 uur verder met de begroting. De hele ochtend is gevuld met de 2e termijn van de fracties. In de lunchpauze neemt het college de hele stapel van tientallen moties door en wij bepalen onze standpunten. Na de lunch geven alle negen leden van het college hun commentaar en antwoorden. Aan het einde van de middag vinden de stemmingen plaats.

Deze twee dagen bestaan grotendeels uit luisteren, weinig praten en heel veel zitten. Dus ook veel ge-sms-t naar raadsleden, journalisten etc. Het is wel grappig dat je tijdens de raad bilateraaltjes kan hebben met raadsleden terwijl we ons niet hoeven te verplaatsen naar de wandelgangen of achterkamertjes maar gewoon kunnen blijven zitten.

Op mijn portefeuille speelden diverse kwesties. De moties over een interculturele (bedrijven)markt, de wenselijkheid van een helikopterhaven (ben al bezig met beoordeling van initiatieven tot een heli-haven), een analyse van de WTO-maatregelen inzake GAT (handelsovereenkomst), zijn aangenomen.

Aan GroenLinks heb ik toegezegd informatie te verstrekken over stageplaatsen, overleg te voeren met de bedrijvenkoepels over WAO-verzekering; aan de PvdA om te werken aan microkredieten; en aan de VVD om in Laakhavens, Petroleumhaven en de Binckhorst te werken aan transformatie met aandacht voor groen in de openbare ruimte en voor groen in het complex (binnentuinen/dakterrassen) en ik heb hen toegezegd te gaan werken met verfrissende (studenten-)architectuur bijvoorbeeld m.b.v. een concours.
Ook een amendement van de VVD voor een expatservicecentrum voor €200.000 is aangenomen .

En de motie over een rookplek in het stadhuis voor ambtenaren, raadsleden en fractiemedewerkers is door D66 aangehouden nadat ik was ingegaan op de PvdA en Henk Kool een toezegging had gedaan.

En een aantal moties (niet op mijn portefeuille) staakte in de stemmen zodat deze de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming moeten worden gebracht. De uitslag zal dan wel hetzelfde zijn (22-22) tenzij het 2e raadslid van de SP weer eens opduikt na een jaar van afwezigheid.

Om half zes is de raad afgelopen. Ik werk nog wat post weg, doe de log, en heb een terugkoppeling naar mijn staf. Vanmiddag kwamen de lokale vakbonden al langs voor iets. Morgen zit ik weer een hele dag met de landelijke vakbonden in een vergaderzaal. Gelukkig is de box bezorgd met zes dvd’s van West Wing; dus dit weekend klinkt veelvuldig: “The eagle has landed… ” .