Maandelijks archief: december 2005

Zalig nieuwjaar

Op het stadhuis heerst een complete rust en stilte. Gisteren op het IJspaleis heb ik enkele stukken, die ik voor onder de kerstboom had meegekregen, geretourneerd en geparafeerd. Voor de rest van de dag, de laatste mails en enkele telefoontjes.
Vandaag is een overleg met de lokale vakbonden over het ziektekostenstelsel en de werkgeversbijdrage. Het Georganiseerd Overleg, en dat is voor mij voor het eerst, verloopt telefonisch. Via de speaker op het telefoontoestel wordt overlegd en kunnen wij een afspraak bereiken. Verder spreken wij af dat pas in januari hierover wordt gecommuniceerd, dus nog ff geen nieuws op deze log. ’s Middags is er witte rook uit de schoorsteen ten aanzien van de collectieve ziektekostenverzekering. De Europese aanbestedingsprocedure heeft een winnaar opgeleverd. In januari krijgen alle medewerkers van de gemeente een offerte voor deze collectieve ziektekostenverzekering.
Morgenmiddag reik ik in Diligentia de Haagse Promotieprijzen uit. De prijzen zijn voor instellingen en/of personen die Den Haag in 2005 beter op de kaart hebben gezet. Er zijn drie categoriexc3xabn te weten: cultuur, sport en toerisme, waarbij de jury uit de genomineerden een winnaar kiest. De vierde categorie is de Publieksprijs waarbij alle Hagenaars tezamen mogen bepalen wie moet winnen: Gerard van den IJssel, Marnix Rueb of Vlaggetjesdag. Aangezien pas morgenmiddag de uitreiking is, mag ik alle winnaars nu nog niet verklappen. Maar ik kan wel alvast zeggen dat ik zelf content ben met deze vier winnaars. Aansluitend op de uitreiking is de speciale oudejaarsconference van Sjaak Bral.
Dit is de laatste entry van 2005. Op 7 januari van dit jaar ben ik begonnen met deze log. Het was een druk jaar dat omvloog en waarin veel is gebeurd. Op naar 2006. Gelukkig nieuwjaar!

Zalig Kerstmis

De laatste werkdag voor Kerst. Er hangt een redelijk ontspannen sfeer in het stadhuis. Er wordt veel gelachen, de draak met een vijl gestoken en gegrapt (de mooiste quotes mag ik allemaal niet plaatsen van mijn voorlichtster). Na het bestuurlijk overleg integratie heb ik een interview met het AD/HC over de (economische) vooruitzichten van 2006. Over dat jaar ben ik optimistisch gestemd. I.v.m. de landelijke CAO-onderhandelingen kon ik op 1 december jl. de opening van het BAM-gebouw helaas niet verrichten en daarom ga ik vanochtend alsnog langs bij de directie en hun kantoor op de Binckhorst. In de hal hangt een prachtig, figuratief schilderij over de Binckhorst.

Op het stadhuis heb ik een kort overleg met Norder, en daarna komt Pierre en de Kennisalliantie langs voor een toelichting op het project BizWorld dat scholieren spelenderwijs in aanraking laat komen met het ondernemerschap. Klinkt leuk!

Het laatste overleg is gereserveerd voor enkele hardwerkende medewerkers van DSO. Er is de afgelopen tijd gebikkeld door velen van die dienst en ik complimenteer hen met de inzet en de resultaten! De rest van de middag gebruik ik om de laatste zaken af te handelen en op te ruimen. Een stapeltje stukken gaat mee voor onder de kerstboom.

Vlot

Wat een dag, wat een dag. Na het sectoroverleg komt Ageeth een bakkie doen om te overleggen over het boeiende onderwerp ‘onderwijs’. Daarna Georganiseerd Overleg met de lokale vakbonden over het ziektekostenstelsel. Er wordt geprobeerd een uitkomst te bedenken die recht doet aan de belangen van alle ambtenaren xc3xa8n de werkgever. Wordt vervolgd. In Nieuwspoort heb ik een persconferentie over een economisch onderzoeksrapport dat aantoont hoe belangrijk de internationale organisaties zijn voor de stad, de regio en het land. Behalve 1,5 miljard bestedingen levert het ook 15.000 Haagse/Nederlandse banen op! En als wethouder Economie xc3xa8n Internationale zaken stemt mij dat tot vreugde .
Tijdens de conferentie heb ik IBS-dienst. De server ligt plat dus de wap-telefoon weigert de last af te geven. Na veel consternatie en geregel lukt het in technische zin eindelijk om de last af geven. Overigens voor een in- en intrieste casus, oef, oef, als je sommige gevallen tot je laat doordringen dan stemt dat droevig .
Niettemin, de rest van de dag is gevuld met o.a. een bewogen marktkoopman op mijn spreekuur, met een ideexc3xabnbedenker, met een overleg met Henk de Boer van Haaglanden/Westland over bedrijventerreinen etc. En nog een radio-interview met kanshebber-op-de-Haagse-promotieprijs Gerard van den IJssel van Den Haag FM over de expats. Verder de postmappen weggewerkt.

Zo aan het einde van het jaar probeer je zaken af te ronden. Ik weet niet hoe; maar vandaag schijnt veel te lukken, los te schieten, rond te komen en mogelijk te zijn. In een paar uur tijd bewegen tal van dossiers zoals een gronddeal, een duurzame fabriek, lang verwachte blauwe mappen en te verzenden brieven en commissiebrieven, en een doorbraak ten aanzien van het rookbeleid. Lekker gevoel dat het zo vlot. Morgen nog een dag inclusief enkele parafen op de laatste blauwe en belangrijke mappen.

Een boompje planten

Net als gisteren ben ik op bezoek in Loosduinen. Nu om te spreken met de Stuurgroep Revitalisering Winkelcentrum Loosduinen, om een toelichting te geven op de plannen van de gemeente om 1,5 miljoen in 2006 te besteden aan het opknappen van het winkelcentrum, en om een rondje te lopen op het centrum en enkele winkeliers te spreken. Daarnaast, als een symbolische start van de opknapbeurt die in 2006 wordt uitgevoerd, worden 3 bomen gepland.
In een groene woonstad aan zee past dat natuurlijk fantastisch. In deze feestmaand misstaan de bomen met de rode bessen zeker niet. Samen met Dries Boersma, de voorzitter van de commissie Loosduinen planten wij de bomen. Aan de reacties van de voorbijgangers merken we meteen dat de boompjes op veel instemming kunnen rekenen van het winkelende publiek. Den Haag houdt van bomen. Loosduinen heeft erop moeten wachten maar ik ben blij dat we nu geld gaan uitgeven aan het opknappen ervan. En nu deze opgaande spiraal van energie en werkzaamheden vasthouden!


En scheppen maar


De drie bomen maken een laan naar het winkelcentrum toe


Zo is de kleur rood wel mooi

Na het bezoek aan Loosduinen spreek ik samen met Bruno een grote financixc3xable dienstverlener over huisvesting, overleg ik met een ondernemer over een tot de verbeelding sprekend plan voor allochtone ondernemers, komt de Avenue Culinaire praten over hun laatste plannen, en legt Peter N. nieuwe nieuwbouwplannen aan mij voor. Waarschijnlijk ga ik de Dennennaaldenparty van DSO niet halen. Jammer want vorig jaar was het een mooi feest op de dansvloer. Ik ga spreken en eten met Mark en Nicole i.v.m. hun bruiloft want ik mag voor het eerst in mijn leven een huwelijk gaan voltrekken, en wel dat van hen !

Busreisje

De laatste collegevergadering van 2005 heeft een overvolle agenda maar niettemin na ongeveer drie uur zijn we klaar. In deze vergadering zitten veel hamerstukken, een raadsvoorstel, de gemeente-CAO, een economisch onderzoeksrapport, het opknappen van het winkelcentrum Loosduinen, een voorstel dat ter instemming naar de COR gaat, en enkele collegebesluiten waaronder de benoeming van de nieuwe, algemeen directeur van DSO. Hij heet Kok en hij heeft op Financixc3xabn gewerkt; en nee, zijn voornaam is niet Wim.
Aansluitend gaan we met ons negenen in een busje voor een interessant bezoek aan het stadsdeel Loosduinen. We bekijken de bushaltes op het Deltaplein, nieuwbouw van The International School in aanbouw, de villawijken in de Westlandse Zoom (Vroondaal) in aanbouw, het winkelcentrum van Loosduinen etc. Terug op het stadhuis heb ik de terugkoppeling met mijn staf, werk de post weg, bewonder het figuratieve schilderij over de Binckhorst en bel met Marjolein. Vanavond heb ik een dinervergadering met de klankbordgroep Europa. Eens in de zoveel maanden spreken wij deze groep van externe deskundigen om met borden erbij, te klankborden.
Deze week heb ik IBS-dienst (last afgeven tot inbewaringstelling); tot nu toe twee meldingen (eentje ’s nachts en de ander vanmiddag). Gisteren had ik het overleg met de verenigingen op de Haagse bedrijventerreinen. Deze vergadering vond plaats in het pand van de Kamer van Koophandel en daar hebben ze abri’s opgesteld in de gangen. Goh.

Kerststal

Het grootste gedeelte van de dag is gevuld met stafoverleggen, de laatste van 2005. Aan het einde van de middag heb ik overleg met bestuursleden van de verenigingen op de diverse bedrijventerreinen. We bespreken de stand van zaken op de diverse terreinen, een conceptconvenant en een projectleider geeft een toelichting op de bedrijventerreinen in het 8e stadsdeel. In het Atrium is dit jaar wederom een kerststal opgebouwd. Ook vandaag is de Kerststal inclusief muzikale omlijsting in volle actie. Elke dag genieten vele Hagenaars, klein en groot, van de kerststal en de optredens. Het stadhuis heeft al 10 jaar een echte publieksfunctie.


De kameel komt binnen


De kerststal vol in bedrijf


Met op de voorgrond: os Billy

Bijna Kerst

Na de raadsvergadering ben ik een tijdje blijven hangen in Stout. Was gezellie . Een soort afsluiting van dit politieke jaar, al is er nog een week te gaan.
De B&W-vergadering van vanochtend is met twee presentaties gevuld. Beide presentaties zijn goed voorbereid vanuit de dienst en de medewerkers. Ina komt langs voor kopje koffie bij het secretariaat en ik ga naar de beheerraad van DSO. Om vervolgens met de Kamer van Koophandel, VNO-NCW-West en MKB Den Haag te overleggen over tal van economische onderwerpen. Op naar Rijswijk voor een vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Industrieschap Plaspoelpolder. Ik kom iets te laat bij deze vergadering ondanks het feit dat de taxi-chauffeuse hands-on bellend om een routebeschrijving op te vragen, rode stoplichten negeert . Terug op het stadhuis verricht ik de afsluiting van een congres over kennisvalorisatie en tegelijkertijd geef ik het startschot voor het KVIE. Deze organisatie is gelukkig in Den Haag terecht gekomen; niet geheel verbazingwekkend aangezien zowel de Europese, de Nederlandse en de Beneluxse organisaties ter bescherming van het intellectueel eigendom in deze Haagse regio zitten. Als ik bij de vergaderzaal van het congres aankom, hebben de dames Janssen en Jansen de speech in de aanslag. Het komt op zijn pootjes terecht; al heeft Janssen nog wel last van de kater die niet goed op zijn pootjes terecht is gekomen (het kerstdiner van VEB was gisterenavond erg gezellie naar het schijnt). Op de werkkamer doe ik laatste post en mappen. De rest van de stukken gaat mee naar huis. Morgen is het landelijk partijcongres in Rotterdam.