Gas geven

Het grootste deel van de dinsdag is gevuld met de collegevergadering. Van mijn kant is er een nieuw plan voor het werven van bedrijven naar Den Haag toe, de realisatie van een ‘expat service center’, de herontwikkeling van het bedrijventerrein Uitenhagestraat, en de verduurzaming van het gehele gemeentelijke wagenpark. De afgelopen maanden hebben Ries en ik ons daarvoor ingezet. Voortaan wordt elke gemeentelijke auto die wordt vervangen, vervangen door een meer duurzame en meer milieuvriendelijke auto. Via de leasecontracten gaan we dat regelen; zodat bijvoorbeeld in een hybride- of aardgasauto wordt gereden. Het kost de gemeente weinig meer en de bijdrage aan de luchtkwaliteit en het milieu is fors. Ik ben blij dat dit gelukt is. Tijdens B&W is er nog een presentatie over HTM. Daarna gaan Ries, Marnix en ik naar Rijswijk om enkele zaken te bespreken. Vervolgens ga ik kort langs het stadsdeelkantoor van Haagse Hout maar vandaag zijn er geen personen voor het spreekuur van de stadsdeelwethouder. En In-Holland organiseert een diner dat ik bezoek en na afloop daarvan probeer ik nog naar een VVD-bijeenkomst over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te gaan.