Meer xc3xa8n betere opvang

De afgelopen dagen ben ik in Brussel geweest voor vergaderingen van het Comitxc3xa9 van de Regio’s. Ik ben voor de komende 4 jaar wederom door de Europese ministerraad benoemd en ik zit tevens in de commissie COTER die o.a. over de structuurfondsen adviseert. Trouwens, in de Nederlandse delegatie zijn de structuurfondsen het gesprek van de dag.
Woensdagmiddag (en daarom kon ik helaas niet bij het ondernemerscongres in Scheveningen zijn ) naar Brussel toe zodat ik de vergadering van onze delegatie kan bijwonen. ’s Avonds ga ik uit eten met de Nederlandse delegatie.
Donderdagochtend is een plenaire vergadering. In de pauze bezoek ik met Andre de EMIF-vakbeurs waar tal van landen en steden zich presenteren aan de congresindustrie, om congressen te werven. Den Haag staat er ook, op de Holland-stand, samen met o.a. DHME en WFCC. Erg informatief bezoek.

’s Middags is weer een plenaire vergadering waarin onder meer Ivo Opstelten zijn rapport over veiligheid verdedigt in het bijzijn van de EU-commissaris. ’s Avonds worden we ontvangen door de Permanante Vertegenwoordiger in zijn ambtswoning. En aansluitend dineer ik met een drietal leden van de delegatie.
Vrijdagochtend is de constituerende vergadering van de commissie COTER die ik bijwoon. In de namiddag werk ik op het Haagse stadhuis de post weg.

Via de site van RTV West bekijk ik de uitzending van gisterenavond van het TV West nieuws. Dit n.a.v. onze bezoeken aan scholen en kinderopvangcentra.

Het item over de VVD-plannen om fors te investeren in opvang en onderwijs, ziet er leuk uit. Alleen hoor ik tot mijn grote schrik de voice-over zeggen dat we bijstandmoeders zouden willen inzetten. Dat is niet de bedoeling! Ik heb daarover niet gesproken en onze notitie spreekt daar ook niet over. Sterker nog, ik pleit juist voor professionele krachten zodat de opvang kwalitatief beter wordt (naast het feit natuurlijk dat deze fors moet worden uitgebreid). Allez, slip of the voiceover en bij deze weer rechtgezet. Op de site worden onze plannen toegelicht en gepresenteerd. Kortom, de VVD wil meer xc3xa8n betere opvang.