Grote duim omhoog voor opvang

Een tijdje geleden ben ik op bezoek geweest in de Frederikstraat e.o. De ondernemers hadden enkele verzoeken waarbij ik heb toegezegd ze te bekijken. Binnenkort krijgen ze een brief dat de gemeente wil meewerken aan een van hun ideexc3xabn. En dat maakt de dinsdagochtend leuk. De collegevergadering duurt niet te lang met o.a. een besluit dat de 2 woontorens voor starters en studenten in Laak-centraal een grote stap dichterbij haalt. Binnenkort wordt de bouwvergunning afgegeven. Aansluitend luncht het college met directieleden van Bouwfonds MAB.

’s Middags verricht ik het welkomstwoordje voor de expats die meedoen aan het Welcome to The Hague Programme. En ’s avonds is er een economiedebat georganiseerd door MKB, VNO-NCW, KvK en Bouwend Nederland, bij de Kamer zelf.

Bij sommige partijen ligt de campagne echt op stoom. De VVD heeft vanavond politiek cafxc3xa9 met Jozias en vanmiddag trekt de VVD-tram door de stad Den Haag om het thema ‘veiligheid in tram‘ luister en inhoud bij te zetten. De VVD wil de conducteur op de tram terug.
En Ageeth maakt zich sterk voor het voortbestaan van de peuterspeelzaal Klein Duimpje in Bezuidenhout. Er was blijkbaar vanochtend een leuke optocht van de peuters in het stadhuis, zo lees ik op de site.