Maandelijks archief: februari 2006

Entrepreneur

Een druk dagje vandaag met 12 aaneensluitende afspraken van negen tot elf. Behalve de stafoverleggen nog enkele leuke projecten. Samen met Ries markeren we de start van het duurzamen van de gemeentelijke auto’s en we nemen drie hybride Prius-auto’s in ontvangst. Economie en duurzaamheid trekken hand in hand op. Een bijdrage aan de leefkwaliteit en tegelijk een impuls voor innovatieve werkgelegenheid.
Vervolgens ga ik naar de enorme KPN-hallen waar de ondertekening van de overeenkomst met het consortium plaatsvindt. Deze publiek-private samenwerking gaat Laakhaven-West herontwikkelen. Verder licht ik de bouwplannen in de Petroleumhaven en in de rest van de Laakhavens toe (een prachtig ontwerp van 100 meter hoog met vele honderden starterswoningen).
Daarnaast spreek ik over de KPN-hallen die een nieuwe functie gaan krijgen en waarvoor we, vanaf vandaag, een ondernemer gaan zoeken via advertenties. Dus heb je een leuk, creatief, spannend, evenement idee en wil je de hallen exploiteren, dien dan je plan zo spoedig mogelijk in!
Snel door naar de bijeenkomst met alle verenigingen van alle Haagse bedrijventerreinen, dan nog de bestuursvergadering van de WFIA en aansluitend naar de fractievergadering.
De PvdA heeft het berichtje van de frontpage al snel verwijderd maar de laatste dagen riepen zij op om niet ingevulde volmachten op stempassen, op te sturen naar het partijkantoor. Volgens mij is dat echt in strijd met de Kieswet; artikelen Z8 en L14. Dat de PvdA snel de oproep heeft verwijderd van hun site, toont m.i. wel aan dat zij ondertussen de Kieswet hebben ontdekt.

De buurt in

Zaterdagochtend heeft de VVD zich verzameld bij de AH op het Lorentzplein. Daar spreken we met bewoners en ondernemers uit de buurt om vervolgens enkele winkels te bezoeken. Onder grote belangstelling van cameraploegen, fotografen en journalisten drinken we koffie in een snackbar. Ondertussen laat de VVD zich goed informeren over wat er speelt in Laak, over die zaken waar bewoners en ondernemers tegenaan lopen.
Daarna is een besloten bijeenkomst waar mensen van makelaarskantoren, assurantiekantoren en financixc3xable dienstverleners aan de ministers Zalm en Dekker, en de enkele lokale VVD-ers vertellen over hun ervaringen. We horen we schokkende verhalen over discriminatie op basis van afkomst en postcode. Ontoelaatbaar. De maatschappij (en de banken) moet blij zijn met mensen die willen investeren in eigen woningbezit. Discriminatie is moreel verwerpelijk. De VVD wil gelijke kansen, plichten xc3xa8n rechten voor iedereen.
Anne Mulder presenteert een actieplan voor woningbouw voor starters. Mensen die jong zijn, alleenstaand, of net afgestudeerd, kunnen niet de enorme prijzen voor koopwoningen betalen die nu worden gevraagd. Hij en de VVD wil zich inzetten voor betaalbare koopwoningen, ook voor diegenen die starten op de woningmarkt.

Zaterdagmiddag bezoek ik een manifestatie in Regentes-Valkenbos (waar druk door Solidair Nederland wordt gefolderd) en ik neem deel aan een politiek debat. De VVD heeft zich de afgelopen 4 jaar sterk gemaakt voor de leefbaarheid in deze prachtige wijk ReVa. In dit soort buurten hebben de inwoners vaak zelf de beste ideexc3xabn wat er moet gebeuren in hun wijk. Ik pleit ervoor dat de gemeente meedenkt (en niet tegendenkt) over hun initiatieven, dat buurtbewoners zelf kunnen bepalen welke projecten/maatregelen worden gefinancierd en dat ze daarvoor buurtbudgetten ter beschikking krijgen.

Vandaag stapels stukken weggewerkt. En wie is de stadsdeelwethouder van het stadsdeel met het beste stadsdeelkantoor van Den Haag? Ik ben blij dat de hard werkende medewerkers van dit stadsdeelkantoor in het zonnetje worden gezet en deze complimenten met het prachtige rapportcijfer krijgen! Hulde aan hen.

Vertrouwen

’s Ochtends met Elgeline, VVD-kandidaat, gesproken over allochtoon ondernemerschap en nog enkele andere gesprekken gevoerd. Vervolgens ben ik afgereisd naar Rijswijk voor een vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Industrieschap Plaspoelpolder. We vergaderen in de Sion-zaal van hun stadhuis. Het is een goed voorbeeld van efficixc3xabnte samenwerking in goede verstandhouding. Het is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag. Beide gemeenten dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succesvol functioneren van vele, vele hectares bedrijventerrein in deze omgeving met erg veel werkgelegenheid. Terug op het stadhuis werk ik de post, mails etc weg. Ik klok vroeger dan gebruikelijk op een werkdag, uit. Het is me wel een week geweest. Morgen en overmorgen campagnevoeren en de stukken voor maandag en dinsdag wegwerken.

Nog ff n.a.v. de entry van gisteren. Nog afgezien van de feiten dat D66 toch moeilijk al vxc3xb2xc3xb2r de verkiezingen een belofte uit hun kersverse verkiezingsprogramma kan breken, dat GroenLinks in hun programma pleit voor een raadgevend referendum, en dat de PvdA meer invloed voor en betrokkenheid van inwoners wil in een zo vroeg mogelijk stadium zodat een correctief referendum waarmee burgers alleen achteraf hun zegje kunnen doen overbodig wordt; snap ik het CDA niet.
Ze schrijven een prijsvraag uit voor het vrijkomende deel van het Zuiderpark (dit betekent overigens m.i. dat het CDA tegen het collegevoorstel gaat stemmen). De prijsvraag kent een jury en die kiest het beste. Een jury die bestaat uit een architect en twee CDA-ers, en staat nota bene onder voorzitterschap van de CDA-lijsttrekker. Deze drie mensen bepalen wat het beste is voor het Zuiderpark. En dat voor een partij met een verkiezingsprogramma getiteld: ‘Vertrouwen in Hagenaars’ .

p.s. ik hoop niet dat de Haagse Stemwijzer pas over 24 dagen online is… en in Groningen houdt de lokale krant meerdere opiniepeilingen; waarom gebeurt dat toch niet in Den Haag…

Onorthodox

De dag toch nog gezellig begonnen met mijn staf. Vervolgens naar de Leyweg om met o.a. de winkeliersvereniging, diensten en de beheerder van het winkelcentrum te spreken over (economische impuls)maatregelen. Om de zoveel weken bezoek ik hen om de voortgang en verdere acties te bespreken. Ik proef een positieve sfeer; mede door de samenwerkingsprojecten ziet men de toekomst meer optimistisch in en met meer vertrouwen tegemoet. We spreken een paar zaken af en lopen nog een rondje door het winkelcentrum.
Ik voer nog enkele drangende gesprekken op het stadhuis, geef een interview aan Den Haag FM en aan Binnenlands Bestuur, en loop langs Nieuwspoort om met het Haagse Tweede Kamerlid Bibi de Vries bij te kletsen.
’s Middags is op locatie, net als afgelopen vrijdag, een bijeenkomst waarin we met behulp van een onorthodoxe aanpak een casus doorspitten en bezien hoe voortaan procedures, regels, dienstverlening etc beter kunnen worden georganiseerd. Uitermate leerzaam, nuttig en productief. Ik loop achter met de postmappen; ik ga deze nu maar eens wegwerken.

Bijna 3 jaar geleden heeft de gemeenteraad op voorstel van VVD en D66 ingestemd met de mogelijkheid van een referendum in Den Haag. Een referendum kan er komen op verzoek van de raad, of kan er komen op initiatief vanuit de bevolking.
In beide gevallen is het zo dat de raad akkoord moet gaan met een referendum xc3xa8n dat er 10.000 handtekeningen vanuit de Haagse samenleving moeten worden verzameld.
In de verordening en in de toelichting staat dat een referendum kan worden gehouden over en tussen alternatieven. Dit alles op basis van een startnotitie. Aan de kiezer kan in de vraagstelling twee alternatieven worden voorgelegd. Het is eveneens mogelijk de vraag voor te leggen of de kiezer voor of tegen de beoogde oplossingsrichting uit de startnotitie is.

Waarom deze parlementaire geschiedenis? Nog afgezien van het feit dat ik nauw betrokken was bij deze verordening, heb ik in het verleden in het hoge noorden actief ervaringen opgedaan met referenda (Noorderplantsoen en Grote Markt). Samen met Robert van Lente en Peter Smit heb ik de ‘referendumverordening startnotitie’ opgesteld en met brede steun (volgens mij incl. CDA) in de raad aangenomen gekregen. Als fractievoorzitter van de VVD heb ik voor motie 6.2 gestemd bij de begrotingsbehandeling op 30 oktober 2003 die vraagt om een startnotitie betreffende het Zuiderpark. In deze motie spreekt de gemeenteraad uit dat het college een startnotitie presenteert over de mogelijke bestemming van de vrijkomende ruimte, waarbij meerdere opties worden aangegeven. Overigens ontdekte ik vandaag het saillante detail dat het college blijkbaar in december 2003 aan de raad heeft geschreven dat deze startnotitie in de loop van 2004 (zo mogelijk voor 1 juli 2004) aan de raad zou worden aangeboden. Afgelopen dinsdag heeft het college ingestemd met de startnotitie Zuiderpark. Hierin zitten vier varianten:
1. bebouwing met sportvelden en een sportinstituut
2. 700 appartementen in parkachtige setting
3. 1200 appartementen in een stedelijke blokverkaveling
4. uitbreiding van het Zuiderpark (groen, water, recreatie)
Het college heeft daarbij gekozen voor variant 1.

D66 heeft in het verkiezingsprogramma op diverse plekken staan dat zij een referendum over dit onderwerp wil. Ik neem aan dat zij niet nu al een belofte uit hun kersverse verkiezingsprogramma gaan breken.
Opvallend is dat het CDA vandaag heeft aangekondigd een prijsvraag uit te schrijven voor ideexc3xabn: wat te doen met de vrijkomende plek in het Zuiderpark. In ieder geval, zo lees ik, “dient het groene karkater (PvW, zal wel karakter moeten zijn) van het park vergroot te worden”.
Ben benieuwd.

Open

De afgelopen weken was er het nodige te doen over postkantoren die zouden verdwijnen. De raadsvragen daarover zijn beantwoord maar de TPG wilde graag ook zelf nog aan de wethouder de plannen uitleggen en daarom komen ze vanochtend een kop koffie halen. Als persoon heb ik meteen mijn hart kunnen luchten over de openingstijden. Wie geregeld iets bestelt of koopt via het internet en zelf werkt, kent de problematiek. Pakjes moet je ophalen bij het postkantoor terwijl deze ’s avonds en in het weekend (eigenlijk) nooit open zijn. Veel werkende personen kunnen moeilijk door de week tussen negen en half zes aan de balie staan.

Maar goed, het gespreksonderwerp was het postkantoor/postagentschap. Deze functie is erg belangrijk in de wijk en voor de Haagse samenleving!
Terecht en blij dat TPG zegt dat er geen kantoor verdwijnt voordat een agentschap is geopend. Is er dan een verschil in dienstverlening of producten voor de klanten, tussen een postkantoor en een postagentschap?
Nee. Het is deze dagen gevaarlijk Denen te citeren maar: “what’s in the name?”. In een agentschap kan je namelijk precies dezelfde dingen kopen, dezelfde zaken doen en dezelfde handelingen verrichten als in een postkantoor.
Het verschil zit ‘m blijkbaar in de vormgeving en in het gebouw. Het ene is een apart gebouw en de ander zit in bij een andere ondernemer. Voor de Hagenaar blijft de dienstverlening hetzelfde (en in de buurt) en daar gaat het om!
Goed om deze toelichting te horen van hen. Ik hou de kwestie in de gaten.

Over een paar weken wordt de Zilveren Ooievaar uitgereikt, de prijs voor de beste Haagse ondernemer. De drie genomineerden zijn gekozen door de jury: Schindler liften, Madurodam en Repro van de Kamp. Zij presenteren zich vanochtend aan de jury en daarna kiest de jury de winnaar (maar die blijft nog geheim tot de prijsuitreiking op het Ondernemersontbijt).

’s Middags voer ik enkele gesprekken en ik spreek enkele journalisten over diverse onderwerpen (heli’s, Sion, koude douches etc). Daarna nog live interview bij radio west en vervolgens bij tv west over de mogelijke komst van een helihaven in Den Haag. Vanuit de markt is een concreet initiatief ons bekend. Deze aanvraag gaat de gemeente natuurlijk toetsen aan allerlei zaken en beoordelen.
Vanavond heb ik een dinervergadering van het bestuur van het industrieschap Harnaschpolder.
Op 2 februari heb ik iets geschreven over de wenselijkheid van een Starbucks in Den Haag en dat ik daar werk van ga maken. Op 3 februari vraagt de PvdA of het college niets eens werk wil gaan maken van een Starbucks in Den Haag. Goh. Briljant idee van ze. Hoe komen ze erop?

Agenten

Behalve vergaderen, gaat het college vandaag ook op werkbezoek. Vandaag is het stadsdeel Centrum aan de beurt. We bekijken projecten in Transvaal, Rivierenbuurt en de Schilderswijk, de gebruikersruimte aan het Zieken (waar aan de muur het krantenartikel met het standpunt van het CDA hangt), het Zeeheldenkwartier met de afgebrande school ‘De Wereldwijzer’, en de Kloosterkerk en de Baljurk in de binnenstad (wordt trouwens heel mooi daar).

In B&W zitten enkele schriftelijke vragen, raadsmededelingen over WTO/GATS en de helihaven, een directeursbenoeming bij Stadsbeheer, en enkele collegebesluiten. ’s Middags open ik de tentoonstelling over 10 jaar stadhuis. De afgelopen maanden is dit feit gevierd met tal van activiteiten en nu is in het Atrium een interessante, afsluitende overzichtstentoonstelling gemaakt. Daarna snel naar de VNG om Peter de hand te drukken die nieuwe wegen gaat inslaan. En dan naar de Commercixc3xable Club voor een diner en een uiteenzetting over het economisch beleid in Den Haag.

In de log van Gerrit Zalm staat iets interessants en belangrijks voor Den Haag: “Apart punt van aandacht is het onderzoek dat is afgerond over het budget verdeelsysteem voor de politie. Op zichzelf is er wel steun voor een betere methodiek om gelden te verdelen over de politieregio’s. Het leidt echter bij de directe invoering niet alleen tot plussen maar ook tot minnen. Die minnen zijn moeilijk verteerbaar. Ook minister Remkes heeft dit al bij me aangekaart en we hebben afgesproken dat we ons ervoor inzetten dat die minnen niet optreden”.
Deze problematiek van plussen en minnen is erg belangrijk, ook voor de stad Den Haag. De VVD maakt zich heel sterk voor xc3xa8n hamert op veiligheid. Nu de criminaliteitsstatistieken in de Hofstad eindelijk dalen, kon ik mij al moeilijk voorstellen dat een VVD-minister van Veiligheid zou zorgen voor een vermindering van het aantal politieagenten. Blij ben ik dan ook te lezen als onze VVD-er Gerrit schrijft dat ‘die minnen’ niet mogen optreden zodat ook Den Haag in ieder geval het aantal agenten kan houden dat wij nu al hebben. Het is wederom duidelijk welke partij echt werk maakt van veiligheid, namelijk de VVD. Meer veiligheid, dat heeft Den Haag nodig.

Solidair Nederland

Veel interne overleggen vandaag. Aan het einde van de middag is een VVD-bijeenkomst georganiseerd. Samen met diverse genodigden willen wij gaan nadenken over de vraag hoe het liberaal gedachtegoed de komende jaren krachtig kan worden ondersteund. ’s Avonds is de fractievergadering.

Behalve de 10 partijen die nu al in de raad zitten, doen er nog 19 lijsten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart. Mijn verwachting is dat die 10 partijen van 2002, ook in de periode 2006-2010 in de gemeenteraad zitten. Zij gaan zetels bemachtigen. Van alle andere partijen acht ik hun kansen op een zetel bijzonder klein tot nihil of afwezig.
Behalve voor Solidair Nederland. Wat ik hoor over hun kandidatenlijst, hun verkiezingsprogramma en de verkiezingscampagne dan moet ik zeggen dat zij een echte kans maken daadwerkelijk een of meerdere zetels te bemachtigen. Ik neem ze serieus. Ze gooien hoge ogen en ik ga er vanuit dat zij, als 11e partij, na 7 maart in de Haagse gemeenteraad zitten.

Gejat

Vrijdag had ik mijn fiets bij het stadhuis laten staan. Op zaterdagochtend stond ie er niet meer . Enkele maanden geleden is mijn fiets bij een graveeractie voorzien van een postcode; en ik had hem met twee sloten vastgezet en ook aan een fietsbeugel. Tsja. Ik heb zojuist aangifte gedaan via de digitale snelweg bij de politie. Het is wel erg handig dat je niet meer naar het politiebureau hoeft te gaan. Maar ik ben benieuwd of het zal helpen bij het terugkrijgen van mijn stalen ros. Vandaag ga ik maar een nieuwe fiets aanschaffen.
Op zaterdagmiddag heb ik in de Hoytemastraat in Benoordenhout samen met Els en Marian campagne gevoerd. Op straat kwamen wij onder andere plaatsgenoot Joost Eerdmans tegen. Wellicht gaat ie in Den Haag op de VVD stemmen. Het is leuk om campagne te voeren op straat. Levert veel leuke reacties en gesprekken op.

Zomaar een vrijdag

Het college en de ambtelijke top heeft een ontmoeting met de top van KPN om o.a. de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Aan de hand van een powerpoint-presentatie vertelt KPN over haar plannen in en voor de stad Den Haag. Op de eerste rij levert dit leuke discussies op. Hierna overleg ik met mijn zeer gewaardeerde bestuursadviseurs over de komende maanden.
Samen met Ries bezoek ik The British School in Mariahoeve. Deze onderwijsinstelling heeft in de regio vier vestigingen met ruim 2000 leerlingen en gaat een nieuwe vestiging bouwen in Leidschenveen.

Het is een heel mooi schoolgebouw.


Waar ze tuurlijk ook Nederlands leren.

Aansluitend ga ik naar een lunchroom voor een bespreking op locatie. Ik ben bezig met een tweetal projecten om te zien hoe de dienstverlening beter en gemakkelijker kan worden georganiseerd. Het eerste project is nogal onorthodox van aanpak. De afgelopen maanden zijn er voorbeelden verzameld van zaken die vastliepen of erg moeilijk liepen bij het aanvragen van allerlei vergunningen.
O.l.v. een bureau lopen we alle gebeurtenissen na van de allereerste aanvraag tot het (al dan niet) starten van de zaak. In een open en positieve sfeer evalueren de diverse betrokken dienstonderdelen en de ondernemer de gehele geschiedenis van de casus. Indrukwekkend, leerzaam en interessant. De bedoeling is om te zien hoe het zo heeft kunnen lopen en welke lessen hieruit voor de toekomst kunnen worden getrokken. We bekijken vanuit de praktijk, de uitvoering en gaan zoek naar verbetermogelijkheden. Volgende week bekijken we een andere casus.
Het tweede project kijkt meer vanuit de regelgeving, de vergunningen en het beleid naar verbetermogelijkheden. Dit alles moet ertoe bijdragen dat het voor de ondernemer en de gemeente gemakkelijker wordt om te werken. Wordt vervolgd.
Op TV zie ik de persconferentie van Boris over zijn aftreden. Heel terecht. Zijn leiderschap, voor zover die al bestond de laatste tijd, was sinds gisterenavond helemaal weg. Met Lousewies als politiek leider heeft de kleinste liberale partij een betere kans om de interne partijcrisissen de komende tijd te overleven.
Straks neem ik de trein (veel sneller dan met de auto op vrijdagnamiddag) naar Utrecht voor een VVD-overleg van de G4 en de partijtop. Wordt vast erg gezellig.

Starbucks

Vandaag minder hectisch maar ook niet echt rustig te noemen. Diverse interne overleggen, een bespreking over de WFIA, een gezellige lunchafspraak met Tweede Kamerlid Edith Schippers, en de ondertekening van het contract met Museon. Deze waardevolle Haagse instelling gaat de komende jaren een interactieve tentoonstelling bouwen zodat 2 miljoen bezoekers, waarvan (heel belangrijk) vele honderdduizenden scholieren en jongeren, worden gexc3xafnformeerd over internationaal recht en vrede.
Gegeten bij KFC. Wanneer komt trouwens Starbucks eens naar Den Haag en Nederland? Dat wordt hoog tijd. Er zijn al onderzoeken waarin Den Haag als een goede vestigingsplaats wordt aangemerkt. Morgen maar eens achteraan gaan.

Vanavond is de op-een-na-laatste-raadsvergadering van deze collegeperiode. Op de agenda staat behalve het pannenkoekenrestaurant ook de intentieovereenkomst voor de Binckhorst die de gemeente met Rabo en BPF wil gaan sluiten.

Zojuist (22.30 uur) heeft de gehele gemeenteraad, m.u.v. 1 SP-raadslid, ingestemd met het voorstel . Ik mag de overeenkomst met de twee marktpartijen gaan ondertekenen . Binnenkort wordt deze handeling feestelijk verricht, ongetwijfeld voorzien van glaasje bubbels .