Maandelijks archief: maart 2006

Rekwisietenkoffie

Als je niets mag vertellen uit de onderhandelingen en je doet niet veel anders meer dan onderhandelen, dan worden de logs wel steeds korter. We beginnen om tien uur en gaan door tot tegen drie uur. Daarvoor nog werk ik een postmap weg, lees nagekomen stukken, en klets met mijn staf over actuele ontwikkelingen.
Onze onderhandelingen beginnen in aanwezigheid van NOS-camera’s. I.v.m. een item op zondagavond komen ze ons filmen. Waarom is onduidelijk maar de personen worden herschikt voor de camera. Er is nog geen koffie, dus voor het beeld worden lege kannen op tafel gezet. De rest van de dag blijven we zo maar zitten (maar later wordt wel echte koffie bezorgd hoor). Vlak voor de lunch zie ik een heli boven het centrum cirkelen waarvan ik weet dat daarin enkele politici waaronder Bart en Veronique zitten. Ze gaan de Doubletstraat vanuit de lucht bekijken.

In de inbox zit een mail van Bureau Gemeentesecretaris (BGS) met een afdruk van een B&W-besluit dat morgen ingaat. Het besluit inclusief bijlagen, bevat reglementen en technische voorschriften. In de beschrijving zijn tevens foto’s opgenomen ter illustratie van de noodzakelijke kenmerkingsborden op alle dienstauto’s.
Het gaat hierbij (kortheidshalve) om het volgende besluit:

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
gelezen het voorstel van de burgemeester om nadere uitvoering te geven aan ons besluit van 31 januari 2006 tot verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark;
– overwegende dat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) als doelstelling heeft het bevorderen van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit betekent het voorkomen van schade, of hinder voor mens, dier en omgeving als gevolg van dit vervoer. De WVGS is een integrale kaderwet. Naast het vervoer zelf vallen ook handelingen gerelateerd aan het vervoer onder deze wet;
– overwegende dat het derhalve noodzakelijk is de dienstvoertuigen van het college van burgemeester en wethouders, directeuren van gemeentelijke diensten en diensthoofden met ingang van morgen aan te passen aan de veiligheidsregels welke in het bijzonder gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Besluit:
I. dienstvoertuigen van burgemeester en wethouders, directeuren van gemeentelijke diensten en diensthoofden met ingang van morgen dienen voorzien te zijn van twee oranje, duidelijk zichtbaar geplaatste, kenmerkingsborden aan de linker- en de rechterzijde van het vervoermiddel, een en ander overeenkomstig bijlage 1;
II. bij een definitieve bevestiging is plaatsing van een sticker i.p.v. een plaat toegestaan, dit teneinde windgeruis tot een minimum te beperken;
III. parkeren van dienstvoertuigen van burgemeester en wethouders, directeuren van gemeentelijke diensten en diensthoofden dient plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften in bijlage twee;
IV. collegeleden en directeuren van gemeentelijke diensten te verzoeken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk morgen een afspraak te maken met de gemeentelijke Brandweer, die voor de plaatsing van de kenmerkingsborden zorg zal dragen.

In de postmap zit een aanvraag, die ik zou moeten verlenen, voor een incidentele nachtontheffing voor een winkel. I.v.m. een wel zeer bijzondere verkoopactie in deze winkel. Het is, met diverse ambtelijke adviezen erbij, een aanvraag voor de nacht van vandaag op morgen (na middernacht). Maar ja, welke dag wordt het ook al weer na middernacht ?

Na de onderhandelingen loop ik langs de fractiekamers (en doe een nasale en visuele waarneming die ik als verantwoordelijk wethouder FAD voor o.a. rookbeleid nog als een tegendossier kan gebruiken tijdens de onderhandelingen ), ik ga naar kapper Ap (bestaat morgen 10 jaar en da’s geen grap), doe de laatste postmap en ik klok uit. Het wordt een rustig weekend. Ik ga de champagnereceptie van Martijn Bos op zaterdag missen. Omdat ik niet langskom, kan hij het nieuws alvast verklappen. Deze ontwikkeling had ik niet zien aankomen. Appalling. Onthutsend, ongelofelijk en schokkend. Je denkt dat je iemand kent. Dat had ik niet verwacht! Je krijgt alleen spijt van de dingen die je niet doet.

Wachtwoord

In mijn agenda staat de komende dagen weinig anders meer dan de collegeonderhandelingen. Eigenlijk alle andere afspraken worden gecancelled. ’s Ochtends drinken wij koffie bij Else en bespreken de gemeentefinancixc3xabn. De verslagen en notities uit de diverse werkgroepen druppelen gedurende de dag binnen (soms voorzien van elektronische wachtwoorden ) en doen de hoge stapel van papier rijzen. Van twee tot vijf uur komt het onderhandelingsteam bijeen. Snel een hap eten in de stad, nog een werkgroepje voorbespreken en dan de fractievergadering.

Kafka

De afgelopen tijd is een Kafka-brigade, ook wel geheten GOV-brigade, bezig geweest. Ik heb daarover al eerder (op 3 en 9 februari) geschreven. Ze zijn klaar en hebben conclusies plus aanbevelingen geformuleerd. Binnenkort presenteren zij dit ook aan het GMT (gemeentelijk managementteam). Het belangrijkste wat ik eraan heb overgehouden (anders dan korte-termijn-oplossingen als enkele regels, categoriexc3xabn en formulieren schrappen) is de noodzaak tot een echt andere manier van werken binnen de gemeente. Processen omgooien, cultuur en mentaliteit draaien. Meteen de meest moeilijke oplossing maar wel het meest noodzakelijke.
’s Middags heb ik een bestuurlijk overleg tussen enkele P4-gedeputeerden en enkele G4-wethouders over de structuurfondsen. Wat zal ik daarvan zeggen? Ach, het was noodzakelijk en niet onvermakelijk. En de directeur van de WFIA komt kort langs. De rest van de dag staat in het teken van de collegeonderhandelingen. Veel gelezen; erg veel gelezen. Een aantal fractieleden spreekt werkgroepjes voor. Tussendoor worstel ik me door een stapel van 20 centimeter van (ambtelijke) dossiers, achtergrondinfo en de (in)formateursmap. Oef, mijn hoofd zit nu vol met informatie en ik heb een dozijn vellen met info per onderwerp.

De ALV van de VVD Den Haag liep gisterenavond goed; ik ben benieuwd wat de ALV van GroenLinks vanavond doet. In de Martinistad komt wellicht ook een college van PvdA-GroenLinks-VVD nu de combi van PvdA-SP-GroenLinks gaat stranden. Vanavond is er een informele drinkafspraak in het kader van de onderhandelingen.

Schriftje

De dinsdag begint met B&W inclusief een praatje/plaatje, tot half twee. Op de agenda staan enkele voorstellen van mijn kant waaronder eentje ten aanzien van de revitalisering van het winkelcentrum Loosduinen. Ik ben blij dat dat gelukt is. Hiermee start de samenwerking in het stadsdeel en met de leden van de commissie Loosduinen, om zo snel mogelijk het winkelcentrum op te knappen en nog dit jaar € 1,5 miljoen uit te geven aan de revitalisering. Da’s hard nodig en ’t wordt tijd dat men zekerheid krijgt. In de lift naar de 10e verdieping becommentarieert de 3e loco mijn schriftje. Om half twee komen de onderhandelaars weer een uurtje uur bijeen. Hierna beginnen de groepen te werken. Ik heb dan een lange afspraak met mijn eigen sector. ’s Avonds heeft de VVD afdeling Den Haag haar algemene ledenvergadering.

Constructief

Deze maandag loopt agendatechnisch anders dan gepland. I.p.v. een rits stafoverleggen staat deze dag in het teken van de collegeonderhandelingen. Ik heb nog wel overleg met mijn eigen staf om negen uur. Daarna spreken de zes onderhandelaars elkaar o.l.v. Jetta en ondersteund door Ludo, van tien tot half een. Sander en ik lunchen in de kantine op de 11e verdieping en overleggen daarna op mijn kamer. Van twee tot half vijf spreken we weer met ons achten, waarna Sander en ik nabespreken. Verder geen commentaar. Afgelopen zaterdag heb ik een zwart aantekeningenboek gekocht. ’s Avonds is wederom een bijeenkomst van de klankbordgroep en dan begint de fractievergadering.

Ya man

Het was gisterenavond een mooi feest, het Unicef Ondernemersgala. Er is veel geld opgehaald voor Unicef (€ 143.000) , erg gezellige tafel, en leuke optredens. Geslaagde avond en voor herhaling vatbaar!


Fantastische sfeer in het Atrium


En het werd nog laat

En ik heb een nieuwe link toegevoegd, de Kingston Weekly Telegraph.

Legal Eagle

De eerste echte activiteit van deze vrijdag is de perspresentatie in het HHC rondom het Haganum Festival. Deze staat in het teken van de Legal Capital; The Hague, city of peace and justice. De gimmick van deze presentatie is een leuke Legal Eagle-cap waarmee we op de foto gaan.

Daarna spreken Sander en ik met Jetta en Marnix ruim vijf kwartier. De rest van de dag is mijn agenda wederom schoongeveegd. Rob komt ff langs op mijn kamer en Thessa ook. Vele fractiegenoten bellen om te horen hoe het verloopt maar er valt weinig te melden. We werken aan twee persberichten; het kan namelijk beide kanten opgaan. Het is afwachten geblazen. Aan het einde van de middag komt een sms-je binnen van een liberaal. Op de 3e verdieping bij de fractiekamers spreek ik o.a. een groep CDA-ers. ’s Avonds ga ik naar het afscheidsfeestje van Albert. Morgen is het Unicef Ondernemersgala. Oh ja, voor ik het vergeet: de VVD gaat met PvdA en GroenLinks de coalitie vormen.

Plumeau

Gisterenmiddag tijdens de MKB Match Finale trillen mijn mobieltjes regelmatig door de inkomende sms-jes. Gelukkig kan ik twee dingen tegelijk. Nadat de jury de winnaar heeft gekozen, ga ik terug naar het stadhuis. Onderweg bel ik een collega en in het ijspaleis spreek ik nog meerdere mensen voordat ik naar huis kan gaan.

Dezer dagen laad ik elke ochtend mijn beide mobiels op en da’s ook nodig. Telfort en Vodafone worden nog rijk aan mij. Vanochtend om negen uur begint het bellen en sms-en weer. Om tien uur heb ik stafoverleg, we lachen veel af. Gezellie.
De rest van de dag laat zich moeilijk vangen in een log. Van alles en nog wat gebeurd; teveel en te moeilijk om te beschrijven, nu in een korte bijdrage. Aan het einde van de middag heb ik een nieuw horlogebandje gekocht; en ben ik een flink stuk gaan lopen in ’t Haagse Bos. Was heerlijk, lente komt eraan, het zonnetje schijnt. Den Haag is mooi!
Vanavond is er fractievergadering. Oh ja, ik ben het eens met Remco en Bart over Jelleke.
Oh ja, het schijnt dat de gemeente Den Haag de Gouden Plumeau heeft gewonnen voor het proefdiervrijbeleid inzake schoonmaakmiddelen. Hartstikke leuk!

Stemmen

Gisterenavond duurde de fractievergadering niet lang. Na afloop gaat een groep nog wat drinken in Havana aan de overkant.
Ik kon het niet geloven toen ik het gisteren hoorde maar het is waar. De uitwerkingen van de Structuurvisie waarover de krant zaterdag schreef, waarover een deel van de raad een debat wil hebben, en die een aantal raadsleden graag wil lezen, staan allemaal sinds vorige week vrijdag gewoon op het intranet. En dan niet alleen de drie boekjes waarover AD/HC schreef, maar alle 9 boekjes per gebied en daarnaast de algemene uitwerkingsnota. De 10 bestanden kunnen gewoon worden gedownload . Trouwens, op hetzelfde intranet kunnen DSO-ers stemmen op hun favoriete college. De tussenstand van deze dienst (287 stemmen) is:
1. PvdA, VVD, CDA (32.1%)
2. Nog anders (19.5%)
3. PvdA, SP, Groenlinks, D66 (18.8%)
4. PvdA, VVD, Groenlinks (18.5%)
5. PvdA, CDA, Groenlinks (11.1%)
Vandaag zal het best weer hectisch zijn. De telefoon rinkelt en sms-jes piepen. Afgezien daarvan, wat doe ik de rest van de dag? Een directeur komt langs om een beleidsonderwerp door te spreken en hij laat zich ontvallen wat een redelijke coalitie zou moeten zijn die recht doet aan alle vier partijen. Buitenlandse Zaken komt langs om te praten over de internationale instellingen en hun medewerkers. Een goede vriendin uit Grxc3xb8n komt lunchen en ’s middags ben ik jury-lid bij de MKB Match Finale.
Wordt vervolgd.

Linksaf

Gisterenavond duurde de fractievergadering niet lang. Al snel kwamen we unaniem tot dezelfde conclusies. Na afloop gaat een groep VVD-ers drinken in Stout. Later op de avond komt Menzo binnen met een motie die hij diezelfde avond op de ALV van de PvdA heeft opgehaald.


Overigens is deze motie (die pleit voor een stabiele coalitie met de VVD en met minimaal 25 zetels) niet in stemming gebracht

Vanochtend al driftig sms-verkeer, voor en tijdens de collegevergadering. Deze vergadering is redelijk snel afgelopen. De rest van de dag verloopt best hectisch. Ik spreek met Sander een liberaal, spreek met Marnix over de ontstane situatie en mogelijke uitwegen, loop bij Jetta naar binnen, Else en Anne komen langs om te bespreken, een liberaal valt binnen, Bruno komt langs; vele (telefoon)gesprekken worden in deze uren gevoerd. Op het tijdstip dat de meeste mensen gaan lunchen, is het duidelijk: de PvdA wil linksaf bezien.
Ze wil verkennende gesprekken voeren over een linkse coalitie van PvdA, GroenLinks, D66 en de SP. Ik betreur dat. Graag had ik het gesprek op inhoud voortgezet en doorgesproken over voorstellen die in onze ogen redelijk waren en recht deden aan de verkiezingsuitslag. Niettemin, voorlopig doen CDA en VVD niet mee.
Maar de VVD is altijd bereid wederom met de PvdA om tafel te gaan zitten en te praten over uitgebalanceerde coalities. ’s Middags hebben o.a. Wilbert en ik een gesprek over DHME. Op de fractiekamer wordt de laatste hand gelegd aan ons persbericht en de leden van onze fractie worden gebeld i.v.m. een ingelaste fractievergadering. Ik doe deze log, ga hapje eten in Scheveningen en daarna fractievergadering.