Op West

De eerste echte collegevergadering in nieuwe samenstelling is de start van de dinsdag. Vanuit mijn portefeuille staan o.a. enkele raadsvoorstellen geagendeerd. Na afloop leg ik een ideetje voor een activiteit voor volgende week voor aan twee andere toppers. Zij zien het gelukkig ook zitten dus ik ga proberen die dinsdag iets te organiseren .
Na de terugkoppeling naar mijn staf en de lunch, werk ik post en mail weg. De middag is gevuld met een bezoekje van een VVD-raadslid, een kennismakingsgesprek met Haaglanden, Cor komt langs, de ba’s over de nieuwe werkverdeling, en een afscheidreceptie van een dropliefhebber (al volg ik deze directeur richting DSB). De nieuwe portefeuille lijkt ietsjes meer aandacht van voorlichting te vergen. Zo heb ik een tv-interview met RTV West over de tramtunnel, een tv-interview met RTV West over de binnenstad, en een studio-gesprek bij RTV West over het VCP (verkeerscirculatieplan).