Maandelijks archief: mei 2006

Ondertussen op straat

Allereerst is er een commissievergadering SRO over een vijftal raadsvoorstellen inzake nadeelcompensatie in verband met de aanleg van het souterrain en de bespreking van alle rapporten over de brandveiligheid van het souterrain. De behandeling van deze zes agendapunten gaat snel. Ik heb dus wat tijd over om naar het politiebureau te gaan om mijn aangifte van mijn vermeende fietsendiefstal te herroepen. Na een kort bezoek aan bureau Jan Hendrikstraat, ga ik meteen ff kijken in een erg apart gedeelte van de binnenstad, namelijk Laan.

Ik loop verder naar de hoek Prinsegracht-Jan Hendrikstraat waarover Ibo Gxc3xbclsen schriftelijke vragen heeft gesteld en ik aanschouw ook hier ter plekke de situatie. Over deze verkeerssituatie heb ik een filmpje (70 seconden) gemaakt en ik heb tevens tegelijk een welkomstfilmpje (14 seconden) opgenomen voor YouTube. Terug op het stadhuis bel ik naar stadsbeheer.
’s Middags komen bestuurskundestudenten Ivo en Maurice langs voor een interview in het kader van hun bachelorthesis waaraan ik graag meewerk. Twee verkeersdeskundigen (Cor en Hans) brengen een kort en gezellig bezoek om te praten over de 2e fase RandstadRail.

Onlangs kreeg ik een verzoek van bewoners op de Suezkade e.o. voor een afspraak over de verkeersoverlast in hun straat/straten. I.p.v. een afspraak op het stadhuis, ga ik bij hen op bezoek en neem ter plaatse samen met hen een kijkje. Dat dit werkbezoek samenvalt met de Straatspeeldag is leuk meegenomen. Ik ken het wijkje als oud-bewoner behoorlijk goed. Ik krijg van hen een boekje met voorstellen en een mooie verzamelingen kindertekeningen aangeboden.

En ik mag een eigengemaakt verkeersbord onthullen. Op dit moment vindt er een verkeersonderzoek plaats naar het probleem en de mogelijke maatregelen. Dit wordt besproken met de bewoners.

Ik ga door naar OM Den Haag, een actieve organisatie op het gebied van duurzaamheid waarmee ik als nieuwe wethouder Milieu graag nader kennismaak en nieuwe ideexc3xabn opdoe. Ik ga vanavond niet naar Amsterdam voor de uitslag. Ik volg het wel op TV. Ziet er niet goed uit; met zo’n hoge opkomst ben ik bang dat ’t Rita wordt. Andere politieke partijen (zoals Marjolein vanochtend op de trap) zeggen mij dat zij wxc3xa8l hopen dat Verdonk wint. Ik kan wel begrijpen waarom zij dat zeggen. Vanavond ga ik stukken lezen en kijken naar expeditie Robinson en RWL.

Spoortunnel

De collegevergadering begint niet om negen uur zoals gebruikelijk want het Blazersensemble brengt een aubade aan het nieuwe college en wil via haar muziek het nieuwe stadsbestuur energie inblazen. Dat lukt goed. Onder de belangstelling van tientallen ambtenaren en het college, treedt dit gezelschap met een drietal nummers op. Klinkt erg goed. Ik heb een filmpje gemaakt (180 seconden) van het optreden. Let wel, ik ben zo vroeg nog niet helemaal wakker dus de kwaliteit van de regie laat wat te wensen over . Ahum, ik leer bij, zal maar zeggen.
Wat ik wel scherp op de fotokorrel heb, is een das. Een zeldzaamheid vastgelegd. Wie o wie draagt deze das? Raad eens!

In B&W zit van mijn kant een commissiebrief over de aanleg van de extra sporen 13 en 14 in een tunnel onder het CS. Er komen extra sporen op het station zodat ook voor RandstadRail in de toekomst voldoende plek is. De perrons komen onder de grond te liggen in een lange tunnel. Een investering in goed openbaar vervoer!

Verder een reconstructie van een bus-/tramhalte/keerlus en een gezamenlijk briefje over de MER Nieuwe Driemanspolder. Ik spreek Jetta in verband met de voorbereidingen voor de begrotingsretraite. Ton Kaper komt langs om bij te praten. En Bruno en Marjet brengen een bezoek aan de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand die hen op 10 juni gaat trouwen. Voor de rest nog enkele telefoontjes en de postmappen wegwerken.
Frits heeft ondertussen gemaild dat ook hij de suggestie die gisteren werd gedaan door Hilde, slim vindt en we pakken dit samen op.

Dom

Misschien kan je ’t herinneren dat op 4 februari mijn fiets bij het stadhuis weg was en dat ik dus aangifte van fietsendiefstal heb gedaan.
Afgelopen vrijdagavond kwam ik aan op het Centraal Station en ik wilde mijn fiets uit het fietsenrek halen. Zie ik, een meter links van mijn nieuwe fiets, tot mijn verrassing een andere fiets staan die mij wel erg bekend voorkwam. Dit stalen ros leek wel heel veel op mijn oude fiets. Zelfs beide fietssloten kwamen mij bekend voor. Dat was mijn oude fiets en waarschijnlijk ook met mijn oude sloten!
Maar hoe kan mijn oude fiets met dezelfde sloten op slot staan als ie was gejat? Ik ga snel naar huis om de oude fietssleutels die ik had bewaard, op te halen. En ik begin iets te vermoeden. Terug op het Centraal Station passen mijn oude sleutels perfect en ik kan zo mijn oude fiets meenemen. Dom! Op vrijdagavond 3 februari heb ik naar alle waarschijnlijkheid mijn fiets achtergelaten bij het Centraal Station. En dus niet bij het stadhuis. Dus mijn fiets stond al bijna 4 maanden te wachten tot ik ‘m weer zou komen ophalen .
Ik had toentertijd aangifte via het internet gedaan. Navraag leert dat ik deze aangifte weer kan intrekken door op het politiebureau langs te komen. Zal ik deze week maar eens bezoekje brengen aan de hermandad.
Voor de rest een rustig weekend. Tweemaal een IBS-aanvraag gehad ook al had ik geen dienst. En zaterdagavond zijn we naar The Hague Jazz geweest in het Congresgebouw. Leuke optredens gezien van onder andere Monique Klemann en band. Er hing een heel relaxed sfeertje. Niet te druk, wel gezellig. Kan tot een mooi jaarlijks jazzfestival uitgroeien. En ik ben Bert van Alphen nog tegen gekomen.

De maandag ben ik begonnen met overleg met mijn staf, Marleen Claassen komt langs om te praten over de opvolging van Carien, een stafoverleg verkeer, een wethouderslunch met Sander en Anne, een stafoverleg milieu en parkeren, een stafoverleg projecten binnenstad/binckhorst, en de onderzoekscommissie komt langs. En dan is het al snel aan het einde van de middag. Vanavond geen fractievergadering want ik moet ’s avonds naar De Bilt voor een bestuurlijk overleg over de invoering van de OV-chipkaart.
Ik krijg een leuke suggestie van Hilde Pel om het papierverbruik binnen de gemeente te verminderen. Ze heeft uitgezocht dat maar liefst 6367 interne telefoongidsen worden verspreid terwijl deze telefoongids tevens op intranet beschikbaar is. Er kan een hoop papier worden bespaard als deze gids niet meer gedrukt of enkel wordt gedrukt voor die afdelingen zonder intranet. De ecologische voetafdruk van Den Haag kan hiermee kleiner worden gemaakt. Slim. Waardevolle suggestie die ik meteen heb doorgestuurd aan collega Frits (Facilitaire Dienst) en met hem ga bespreken.

JA!

Sinds medio februari, meer dan 3 maanden geleden, heb ik weer een raadscommissievergadering. Aan de orde is de MER van de Wijnhavenplannen. Het centrum van de Hofstad wordt heel mooi. Ik krijg een luchtfoto aangereikt van het toekomstige centrum.

Indrukwekkende skyline

Ik wil natuurlijk geen buiktyphus oplopen en aangezien deze vaccinatie binnenkort verloopt, haal ik een nieuw shot bij de KLM Travel Clinic. Daar loop ik Pierre tegen het lijf die uitlegt waarom de gemeentelijke compu’s laatst een dag uit de lucht waren. Na de lunch ga ik naar de Groenmarkt die prachtig is opgeknapt. Om 14.00 uur trouwen Mark en Nicole en ik ben voor het eerst ambtenaar van de burgelijke stand. Heel leuk om hen te trouwen. Zij zien er prachtig en gelukkig uit!

Later op de dag wordt het feest gevierd. Ik race naar Haaglanden voor een vergadering van Dagelijks Bestuur waar veel verkeerspunten op de agenda staan waaronder een niet onbelangrijke overdrachtsovereenkomst en de aanleg van spoor 13 en 14. Terug op het stadhuis werk ik de laatste zaken weg voordat het lange Hemelvaartsweekeinde begint. Ik neem wel een stapel papier mee naar huis. Dit weekend ben ik loco maar verder heb ik de komende dagen geen werkzaamheden. Niet erg want de maand juni wordt nog druk genoeg!

P.S. vandaag is de laatste dag dat de VVD-leden mogen stemmen voor hun lijsttrekker. Doe dat en stem op Mark Rutte! Het wordt een hoge opkomst, boven de 70%. Op mijn poll hebben tot nu toe 76 personen gestemd waarvan 50% op Mark, 35,5% op Rita (behoorlijk gekelderd de laatste dagen in de poll) en 14,5% op Jelleke (meer dan ik had gedacht). Over een week zullen wij het weten.

Haagse Beek

Gisterenavond waren er meerdere oud-wethouders aanwezig bij het diner, ’t was dus gezellig. Ik heb veel relevante personen uit het bestuurlijk verkeersnetwerk kunnen ontmoeten en de minister heeft een vlammend betoog gehouden over de aanleg van de A4-Midden-Delfland die nu eens eindelijk moet worden aangelegd.
Deze week wederom een korte collegevergadering, we hebben het weten te rekken tot elf uur. Na de terugkoppeling met mijn staf, loop ik ff bij Sander binnen, ga lunchen en werk de dikke postmappen weg.
’s Middag is er een kennismakingsgesprek met de ambtelijk verantwoordelijke voor onder andere de riolering en de waterbeheersing. Ik hoor leuke ideexc3xabn voor nieuwe milieuprojecten en ik leer de exacte loop van de Haagse Beek. Daarna komt Henk Jagersma langs voor een gesprek over gedeeltes in de binnenstad waarvan het tijd wordt dat er iets mee gaat gebeuren. En de zoektocht naar een nieuwe ba houdt de gemoederen en mijzelf bezig.

BA

Vrijdagavond heb ik genoten van het debat in het kader van de VVD-lijsttrekkersverkiezingen. Mark kwam erg goed over op de buis. Ik hoop zo dat ie wint. De afgelopen week had ik een rustige IBS-dienst met slechts vier aanvragen waarvan twee overdag.
Op mijn log heb ik al meerdere keren, bijvoorbeeld op 6 oktober en op 4 maart, geschreven over milieucategoriexc3xabn. Dit weekend heb ik de reacties mogen lezen op dat artikel. En daarin vallen mij een paar zaken op. De VNG onderkent, bij woorden van Marja Hilders, dat de Staat van Inrichting geen wettelijke basis heeft, dit terwijl jurist Ton Nijmeijer schrijft dat er wetgeving is die zich niet opzij laat schuiven. De VNG heeft hierin gelijk. Ton maakt het nog bonter door te pleiten voor een meer gedetailleerde indeling van de categoriexc3xabn. Hierdoor gaat de toepassing alleen maar meer knellen! Nee, dan heeft Marja het beter begrepen door te spreken over het hanteren van werkelijke hinder als uitgangspunt. Al blijf ik van mening dat geen ingrijpende aanpassing noodzakelijk is, maar dat mijns inziens afschaffing het beste is. De omgevingsvergunning waarop Jan van den Broek wijst, biedt jammer genoeg geen oplossing voor het probleem. Douwe Tiemersma denkt ten onrechte dat de verankerde zekerheden uit het verleden in een bestemmingsplan, zich goed blijven verhouden tot voortschrijdende ontwikkelingen in de maatschappij, de economie en de (milieu)technologie. Maar ik ben het met hem eens als hij stelt waarvoor de regelgeving voor bedoeld is: “het optimaal benutten van de ruimte. Hinder heeft lokaal ruimtelijke effecten, die moet je ook lokaal oplossen, dus in bestemmingsplannen. Flexibel, maar vanuit duidelijke kaders.” Jammer genoeg alleen zijn bestemmingsplannen niet flexibel en daarom wil ik het dus niet daarin oplossen.
De maandag start met overleg met mijn staf waarbij Carien meldt dat ze een nieuwe, mooie functie heeft gekregen. Gefeliciteerd maar wel jammer dat ze weggaat . Op zoek dus naar een nieuwe ba. Vervolgens heb ik stafoverleg Binckhorst en dan stafoverleg Verkeer. Tussen de middag lunch ik met Frits, Anne en Sander. Dadelijk heb ik de Binnenstadsstaf en daarna ga ik me omkleden in verband met het jaarlijkse Nationaal Transport Diner. In smoking op naar Putten.

BOP

Henk en ik praten bij over het dossier Economie, een overdrachtsgesprek zonder overdrachtsdossier want dat laatste kent de gemeente Den Haag niet. Met de projectleider en de burgemeester overleg ik over een bouwproject in de binnenstad en vervolgens is er een korte afspraak om de raadscommissie van volgende week voor te bereiden.
Een stoet van DSO-medewerkers komt in bioscoopopstelling praten over het Trekvliettracxc3xa9, excuus, het BOP (het Binckhorstontsluitingsplan). Mijn laatste afspraak is met Rob, Nan en Guus, de voorzitter en de secretarissen van de raadscommissie SRO, om te praten over de planning voor de komende weken en maanden.
Het is druk op het gastenboek van Gerrit Zalm met reacties op de onverkwikkelijke zaken van de laatste tijd. Sommigen dragen zelfs juridisch advies aan zoals ene Martijn. Ook op de site van David ontspint zich een discussie aan de hand van jurisprudentie en kamerstukken.

Asfalt

Met mijn staf overleg ik over alle lopende zaken. Daarna komt Alfons langs om mij bij te praten over de Europese aspecten van milieubeleid. ’s Middags heb ik werkoverleg op het stadsgewest Haaglanden als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer en maak ik meteen kennis met diverse medewerkers bij het stadsgewest. Aansluitend geef ik een interview aan RTV West over de plannen van minister Peijs over “gratis” OV. Wat overigens helemaal niet gratis is. Later is het bestuurlijk overleg Trekvliettracxc3xa9 tussen Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Vanavond werk ik thuis, onder andere aan de toespraak voor het te sluiten huwelijk.

In de radio-uitzending van Qwestie van Zaken is de nieuwe VVD-woordvoerder Ibo Gxc3xbclsen te horen over het Verkeerscirulatieplan. Hij komt goed uit de verf in het debat met de BOF-voorzitter (tussen de 30e en 35e minuut van de uitzending). Hij krijgt het nog druk met de het VCP.
De woordvoerder milieu, Bart de Liefde, had dinsdag zijn vuurdoop in het milieucafxc3xa9. Hij begon te stellen dat de VVD meer asfalt wenste. Het publiek begon al te snuiven, te schuiven met de stoelen en maakte aanstalten om aan te vallen. Tot dat hij zei dat hij meer asfalt i.p.v. tegels op fietspaden wilde. De stemming sloeg meteen om in de zaal; leuk gedaan.

Syrra

Gisteren ben ik met Martijn uit eten geweest in restaurant Syrra op de Dr. Lelykade 25 te Scheveningen. Heerlijk, ik kan je het etablissement aanraden!

Vandaag komt Heidi, de mobiliteitsmanager van SWINGH, langs voor een kennismakingsgesprek. SWINGH is een samenwerkingsverband voor groot Haaglanden op het terrein van verkeer en mobiliteit. Via het interne TV-kanaal volg ik het debat in de raadscommissie over het woonwagenbeleid. De nieuwe VVD-woordvoerder Arjen doet het goed. Marieke (oud-VNG) komt lunchen en we kletsen gezellig bij. Mendy van Veen komt samen met Vronie en Lena langs om te spreken over het bureau Binnenstad en de binnenstadsportefeuille. ’s Middags heb ik een interview met het AD/HC over de proef met de chipcard op de RandstadRail-lijn van en naar Zoetermeer. Vandaag ben ik loco-burgemeester. Wim en Jetta, de 1e loco, zijn afwezig dus ben ik loco. Wat houdt dat in? Goede vraag. Tenzij er iets ergs gebeurt in Den Haag, zal ik er waarschijnlijk weinig van merken. In de vorige periode was ik korte tijd 7e loco en na het vertrek van Louise schoof ik door naar de 4e plaats. In dit college ben ik 2e loco en ben ik tevens een stoel aan de collegetafel, naar links opgeschoven. Deze week heb ik tevens IBS-dienst. Met een van mijn collega’s heb ik een dienst geruild. Het is rustig met aanvragen, tot nu toe nog nul. Gisterenochtend vernam ik dat er gemiddeld ongeveer 1,5 IBS-aanvraag per dag wordt gedaan. Het gemeentelijk computernetwerk ligt voor het grootste deel van de dag plat . In de tussenstand van de poll over de VVD-lijsttrekkersverkiezingen (zie linkerkant) scoort Jelleke met 14% hoger dan ik had gedacht. Mark staat nog goed bovenaan!