Duurzaam?!

Op de agenda van de collegevergadering staan van mij uit, drie besluiten. Het is een korte vergadering tot elf uur. De beleidscyclus van dit college start op en dus is mei iets rustiger dan normaal, de maand juni wordt waarschijnlijk erg druk. Na afloop praten enkelen nog na over de Zuidvleugel. Met mijn staf bespreek ik de collegevergadering en alle uitdagingen die voortkomen uit het collegeakkoord. Frits komt langs om bij mij te kijken naar de persconferentie van Ayaan Hirsi Magan. Vanmiddag komen de voorzitter (Marieke Bolle) en de secretaris (Rik Gevers) van de raadscommissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving (VML) langs om de werkzaamheden voor de komende tijd door te spreken.
Met mijn portefeuille heb ik de komende jaren te maken met twee raadscommissies. Voor verkeers- en milieuaangelegenheden met de raadscommissie VML; en voor de Binckhorst en de Binnenstad met de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening (SRO) die onder leiding staat van de jarige Rob van de Laar. Voor beide commissies zijn er raadsvoorstellen die binnenkort behandeling vergen zoals de parkeerregeling Rustenburg-Oostbroek.
Aan het einde van de middag ga ik langs bij het milieucafxc3xa9 in het atrium van het stadhuis. Centraal in het debat tussen diverse raadsleden staat de vraag hoe duurzaam het Haagse coalitieakkoord is.

Advertenties