BA

Vrijdagavond heb ik genoten van het debat in het kader van de VVD-lijsttrekkersverkiezingen. Mark kwam erg goed over op de buis. Ik hoop zo dat ie wint. De afgelopen week had ik een rustige IBS-dienst met slechts vier aanvragen waarvan twee overdag.
Op mijn log heb ik al meerdere keren, bijvoorbeeld op 6 oktober en op 4 maart, geschreven over milieucategoriexc3xabn. Dit weekend heb ik de reacties mogen lezen op dat artikel. En daarin vallen mij een paar zaken op. De VNG onderkent, bij woorden van Marja Hilders, dat de Staat van Inrichting geen wettelijke basis heeft, dit terwijl jurist Ton Nijmeijer schrijft dat er wetgeving is die zich niet opzij laat schuiven. De VNG heeft hierin gelijk. Ton maakt het nog bonter door te pleiten voor een meer gedetailleerde indeling van de categoriexc3xabn. Hierdoor gaat de toepassing alleen maar meer knellen! Nee, dan heeft Marja het beter begrepen door te spreken over het hanteren van werkelijke hinder als uitgangspunt. Al blijf ik van mening dat geen ingrijpende aanpassing noodzakelijk is, maar dat mijns inziens afschaffing het beste is. De omgevingsvergunning waarop Jan van den Broek wijst, biedt jammer genoeg geen oplossing voor het probleem. Douwe Tiemersma denkt ten onrechte dat de verankerde zekerheden uit het verleden in een bestemmingsplan, zich goed blijven verhouden tot voortschrijdende ontwikkelingen in de maatschappij, de economie en de (milieu)technologie. Maar ik ben het met hem eens als hij stelt waarvoor de regelgeving voor bedoeld is: “het optimaal benutten van de ruimte. Hinder heeft lokaal ruimtelijke effecten, die moet je ook lokaal oplossen, dus in bestemmingsplannen. Flexibel, maar vanuit duidelijke kaders.” Jammer genoeg alleen zijn bestemmingsplannen niet flexibel en daarom wil ik het dus niet daarin oplossen.
De maandag start met overleg met mijn staf waarbij Carien meldt dat ze een nieuwe, mooie functie heeft gekregen. Gefeliciteerd maar wel jammer dat ze weggaat . Op zoek dus naar een nieuwe ba. Vervolgens heb ik stafoverleg Binckhorst en dan stafoverleg Verkeer. Tussen de middag lunch ik met Frits, Anne en Sander. Dadelijk heb ik de Binnenstadsstaf en daarna ga ik me omkleden in verband met het jaarlijkse Nationaal Transport Diner. In smoking op naar Putten.