Maandelijks archief: mei 2006

BOP

Henk en ik praten bij over het dossier Economie, een overdrachtsgesprek zonder overdrachtsdossier want dat laatste kent de gemeente Den Haag niet. Met de projectleider en de burgemeester overleg ik over een bouwproject in de binnenstad en vervolgens is er een korte afspraak om de raadscommissie van volgende week voor te bereiden.
Een stoet van DSO-medewerkers komt in bioscoopopstelling praten over het Trekvliettracxc3xa9, excuus, het BOP (het Binckhorstontsluitingsplan). Mijn laatste afspraak is met Rob, Nan en Guus, de voorzitter en de secretarissen van de raadscommissie SRO, om te praten over de planning voor de komende weken en maanden.
Het is druk op het gastenboek van Gerrit Zalm met reacties op de onverkwikkelijke zaken van de laatste tijd. Sommigen dragen zelfs juridisch advies aan zoals ene Martijn. Ook op de site van David ontspint zich een discussie aan de hand van jurisprudentie en kamerstukken.

Advertenties

Asfalt

Met mijn staf overleg ik over alle lopende zaken. Daarna komt Alfons langs om mij bij te praten over de Europese aspecten van milieubeleid. ’s Middags heb ik werkoverleg op het stadsgewest Haaglanden als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer en maak ik meteen kennis met diverse medewerkers bij het stadsgewest. Aansluitend geef ik een interview aan RTV West over de plannen van minister Peijs over “gratis” OV. Wat overigens helemaal niet gratis is. Later is het bestuurlijk overleg Trekvliettracxc3xa9 tussen Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Vanavond werk ik thuis, onder andere aan de toespraak voor het te sluiten huwelijk.

In de radio-uitzending van Qwestie van Zaken is de nieuwe VVD-woordvoerder Ibo Gxc3xbclsen te horen over het Verkeerscirulatieplan. Hij komt goed uit de verf in het debat met de BOF-voorzitter (tussen de 30e en 35e minuut van de uitzending). Hij krijgt het nog druk met de het VCP.
De woordvoerder milieu, Bart de Liefde, had dinsdag zijn vuurdoop in het milieucafxc3xa9. Hij begon te stellen dat de VVD meer asfalt wenste. Het publiek begon al te snuiven, te schuiven met de stoelen en maakte aanstalten om aan te vallen. Tot dat hij zei dat hij meer asfalt i.p.v. tegels op fietspaden wilde. De stemming sloeg meteen om in de zaal; leuk gedaan.

Syrra

Gisteren ben ik met Martijn uit eten geweest in restaurant Syrra op de Dr. Lelykade 25 te Scheveningen. Heerlijk, ik kan je het etablissement aanraden!

Vandaag komt Heidi, de mobiliteitsmanager van SWINGH, langs voor een kennismakingsgesprek. SWINGH is een samenwerkingsverband voor groot Haaglanden op het terrein van verkeer en mobiliteit. Via het interne TV-kanaal volg ik het debat in de raadscommissie over het woonwagenbeleid. De nieuwe VVD-woordvoerder Arjen doet het goed. Marieke (oud-VNG) komt lunchen en we kletsen gezellig bij. Mendy van Veen komt samen met Vronie en Lena langs om te spreken over het bureau Binnenstad en de binnenstadsportefeuille. ’s Middags heb ik een interview met het AD/HC over de proef met de chipcard op de RandstadRail-lijn van en naar Zoetermeer. Vandaag ben ik loco-burgemeester. Wim en Jetta, de 1e loco, zijn afwezig dus ben ik loco. Wat houdt dat in? Goede vraag. Tenzij er iets ergs gebeurt in Den Haag, zal ik er waarschijnlijk weinig van merken. In de vorige periode was ik korte tijd 7e loco en na het vertrek van Louise schoof ik door naar de 4e plaats. In dit college ben ik 2e loco en ben ik tevens een stoel aan de collegetafel, naar links opgeschoven. Deze week heb ik tevens IBS-dienst. Met een van mijn collega’s heb ik een dienst geruild. Het is rustig met aanvragen, tot nu toe nog nul. Gisterenochtend vernam ik dat er gemiddeld ongeveer 1,5 IBS-aanvraag per dag wordt gedaan. Het gemeentelijk computernetwerk ligt voor het grootste deel van de dag plat . In de tussenstand van de poll over de VVD-lijsttrekkersverkiezingen (zie linkerkant) scoort Jelleke met 14% hoger dan ik had gedacht. Mark staat nog goed bovenaan!

Duurzaam?!

Op de agenda van de collegevergadering staan van mij uit, drie besluiten. Het is een korte vergadering tot elf uur. De beleidscyclus van dit college start op en dus is mei iets rustiger dan normaal, de maand juni wordt waarschijnlijk erg druk. Na afloop praten enkelen nog na over de Zuidvleugel. Met mijn staf bespreek ik de collegevergadering en alle uitdagingen die voortkomen uit het collegeakkoord. Frits komt langs om bij mij te kijken naar de persconferentie van Ayaan Hirsi Magan. Vanmiddag komen de voorzitter (Marieke Bolle) en de secretaris (Rik Gevers) van de raadscommissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving (VML) langs om de werkzaamheden voor de komende tijd door te spreken.
Met mijn portefeuille heb ik de komende jaren te maken met twee raadscommissies. Voor verkeers- en milieuaangelegenheden met de raadscommissie VML; en voor de Binckhorst en de Binnenstad met de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening (SRO) die onder leiding staat van de jarige Rob van de Laar. Voor beide commissies zijn er raadsvoorstellen die binnenkort behandeling vergen zoals de parkeerregeling Rustenburg-Oostbroek.
Aan het einde van de middag ga ik langs bij het milieucafxc3xa9 in het atrium van het stadhuis. Centraal in het debat tussen diverse raadsleden staat de vraag hoe duurzaam het Haagse coalitieakkoord is.

Paris Hilton

Volgende maandag is pas de eerste maandag waarop alle stafoverleggen regulier staan ingepland. ‘T duurt ff voordat alle bestuurlijke systemen opnieuw zijn ingeregeld na de installatie van het nieuwe college. Vandaag nog geen stafoverleggen dus ik heb gaten in mijn agenda. Wel, zoals gebruikelijk, heb ik ’s ochtends overleg met mijn staf en is er de wethouderslunch met Frits waarbij Anne aanschuift. De rest van de dag staat in het teken van Haaglanden. ’s Middags is de Regiodag Haaglanden. Ik heb me ingeschreven voor het middaggedeelte “RandstadRail”. Onder meer het project ‘De Netkous’ wordt bezocht.
Bij de, in aanbouw zijnde, halte Beatrixlaan (filmpje: 40 seconden, NB ik ben nog lang geen Paul Verhoeven) klimmen we naar boven en lopen we over ‘het spoor’ naar halte Ternoot. Het is een prachtig bouwsel.

Verder ga ik naar de ondertekeningsceremonie in verband met het aanstaande Hilton The Hague hotel! De opening in de zomer van 2008 wordt ook erg interessant…. Terug naar Haaglanden voor de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur. Vanavond wordt ook het Dagelijks Bestuur gexc3xafnstalleerd. Ik ben benieuwd wie DB-lid voor Verkeer&Vervoer wordt . Na afloop ga ik misschien nog langs het Politiek Cafxc3xa9 waar Rita gaat optreden. Campagne voeren voor Mark Rutte!

Verwachting

Na afloop van de raad is een groep naar het Plein gegaan en heeft aldaar genoten van de warme lentenacht en het koude bier. Vanochtend is er druk telefoonverkeer waardoor mijn ochtendprogramma in de war wordt gegooid. Er is een belangrijke stap in overleg met het ministerie gezet voor een groot verkeersproject en da’s goed nieuws. Bij de stichting Binnenstadsmanagement, waarvan Rabin, Henk en ik lid zijn, is een lunchvergadering. In dit samenwerkingsverband proberen onder meer ondernemers, bewoners, eigenaren, KvK, gemeente, bureau Binnenstad etc gezamenlijk te werken aan een betere binnenstad. Het VCP is een belangrijk gesprekspunt in deze vergadering.
Terug op het stadhuis is in klein verband een overleg over de verkeersafwikkeling op een straat in noordoost Den Haag. De rest van de middag vul ik met het wegwerken van post etc. En ik heb een site ontdekt waar je video’s kan uploaden dus zou ’t dan toch gaan lukken om videootjes van mijn mobiel via mijn log te laten zien? Ik heb een korte proefopname gemaakt van mijn werkkamer. Ik denk dat ik in de toekomst naast foto’s, ook filmpjes ga plaatsen als ondersteuning van mijn log.

De milieueffectrapportage (MER) van het Wijnhavenkwartier is gisterenavond door B&W vastgesteld. Ik word voorgedragen richting de ALV van de VNG, als lid van de commissie Milieu & Mobiliteit. Goed dat ook de VNG een combi heeft gemaakt van deze twee onderwerpen. Verder geen nieuws; ’t is bijna weekend.
De verkiezing van de VVD-lijstrekker is nog geen 3 dagen bezig en nu al heeft 30% gestemd. Een resultaat boven verwachting!

DeZES

Na het overleg met mijn staf komt de projectleider van RandstadRail langs voor een overdrachtsgesprek. Gigantisch project is dat toch; indrukwekkend qua complexiteit, omvang en vervoersbelang. Ik werk de achterstallige post weg, ga lunchen met Henk en Lilianne, klets ff bij met Anne en dan komt de directie Financixc3xabn, waaronder ene Simon , langs voor de financixc3xable vertaling van het collegeakkoord in verband met de begrotingsretraite in juni.

’s Middags is de gemeenteraadsvergadering vanaf 15.30 uur. Behalve vele benoemingen, stemmingen etc staat deze vergadering voor het overgrote deel in het teken van het collegeakkoord. Een soort algemene beschouwingen dus. Er zijn veel nieuwe fractievoorzitters. Van de twaalf bekleden er acht deze functie voor het eerst in deze raad.
De raadsfracties hebben volgens RTV West gemiddeld een “6” gegeven voor het akkoord. Houdt niet over, al denk ik dat de coalitiepartijen een hoger cijfer dan de zes hebben gegeven en de oppositiepartijen een lager cijfer dan de zes. Ik ben benieuwd wat hun beschouwingen over het akkoord zijn.