Maandelijks archief: juni 2006

Nacht en ontij

Vandaag is de laatste raadsvergadering van dit politieke jaar. Het is een volle agenda met onder andere de Voorjaarsnota, de Jaarrekening, mondelinge vragen over een autoluwe zondag in september, een busstation, de WFIA, parkeerbeleid in Rustenburg-Oostbroek, een initiatiefvoorstel voor het openbaar vervoer en enkele hamerstukken. Alle raadsvoorstellen zijn vanavond aangenomen.
Het is een zwaar halfjaar geweest met de campagne, de verkiezingen, de collegeonderhandelingen, de collegesamenstelling, de WFIA, de start in de nieuwe portefeuille etc. Gelukkig heb ik een goede staf met Lilianne, Ineke, Jeanne, Wilma, Geertje, Carien en straks Adrienne die mij ondersteunen. Ik heb de afgelopen weken wel eens terug gedacht aan zijn woorden aan het einde van de avond van woensdag 28 januari 1998. Die hebben toen indruk op mij gemaakt (ooit kon ik het uit mijn hoofd opzeggen) en voor het Beukeblad heb ik xe2x80x99t wel eens verwerkt in een artikel. Ik heb de tekst weer eens opgezocht. Parafraserend: xe2x80x9cdeze wethouder, met het hart en ziel voor de stad, altijd functionerend maar xc3xa9xc3xa9n keer niet adequaat reagerend, bij nacht en ontij werkend, voor iedereen bereikbaar, kijkt u recht in de ogen, deze wethouder gaat in augustus weer aan de slag xe2x80x9d.

Gezegend

De start van het boren van de Hubertustunnel was een bijzondere en een leuke gebeurtenis. Groep 7 van een basisschool had de mooiste naam voor de boormachine bedacht. De naam Gravin Huberta Debora (roepnaam de-boora) is onthuld, en de boormachine en het beeld van St. Barbara zijn gezegend door de pastoor. Over ongeveer 6 maanden duikt 63 meter lange boormachine, 1600 meter verderop weer boven de grond waarna het proces zich herhaalt voor de tweede tunnelschacht. Het kost wat (146 miljoen) maar dan heb je ook wat. Een beter bereikbaar Den Haag inclusief een intact duin.


De boormeester plaats het gezegende beeld van de heilige Barbara bij de tunnelmond


De boormachine voor de linkerschacht van de tunnel

Vanavond is de vergadering van de raadscommissie over de WFIA en daarna is er ledenvergadering van de VVD.

Tekenen

xe2x80x99s Ochtends wordt er met diverse personen uitvoerig gediscussieerd over het Openbaar Vervoer in de regio en in de stad; en over de vraag welke maatregelen en welke lijnen kunnen/moeten worden genomen/toegevoegd op de kaart, om echt een verbetering in het OV te realiseren. Zodat meer reizigers, met name woon-werkverkeer, gebruik gaan maken van het OV.
xe2x80x99s Middags staat de A4-Midden-Delfland centraal. De adviescommissie IODS komt bijeen en als het goed is (alle lichten staan op groen) worden aan het einde van de middag de handtekeningen onder de overeenkomst gezet. Ik teken namens Haaglanden. Na ruim 30 jaar praten en tekenen, nu handtekenen en dan z.s.m. aanleggen. Zou het er dan toch van komen? Ik hoop van wel.

Zonder titel

Op de agenda van de raadscommissie VML van vanochtend staan de jaarrekening, de voorjaarsnota en een tweetal raadsvoorstellen. Een van die raadsvoorstellen is een initiatiefvoorstel van het CDA, een goed voorstel waarvan het dictum nog wel moet worden aangepast.Vanavond hebben de wethouders Verkeer van de vier grote steden (G4) een dinervergadering. De G4 trekken vaak gezamenlijk op en nu deze steden allemaal een nieuwe portefeuillehouder kennen, is een constituerend beraad des te nuttiger. En de rest van de dag dan? Het reces komt in zicht dus staat vandaag in het teken van het afronden van allerlei zaken en dossiers.

A12/A4

Met slechts vijf afspraken in mijn agenda zou je denken een rustig dagje. Neen dus, xe2x80x99t is hectisch en druk. Nadat de raadscommissie VML gisterenavond tegen middernacht afliep, zit ik vanochtend om negen uur wederom in de raadszaal. In de raadscommissie SRO zijn weinig vragen m.b.t. mijn portefeuille. Na afloop praten Marian, Iris en ik elkaar bij. Zoontje Sebastiaan van Iris maakt tijdens dit overleg kleurige tekeningen die ik later krijg aangeboden. Ik stort me op de stapel (vergader)stukken en dan naar Leidschenveen-Ypenburg alwaar ik de opening van de tunnel onder de A12 mag verrichten. Er is een leuk feestje georganiseerd voor de wijkbewoners. Het is een belangrijke verbinding voor dit stadsdeel. Vanmiddag treden behalve de portefeuillehouder, ook onder andere Bob de Bouwer en Floortje (leuke naam) op.

Door naar Haaglanden voor een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Meerdere verkeersbesluiten staan op de agenda waaronder de RandstadRail-tarieven en de historische overeenkomst die ik vrijdag mag ondertekenen in verband met de aanleg van de A4-Midden-Delfland. Terug op het stadhuis stort ik me op de immer groeiende stapel (vergader)stukken. Voor de 3e keer deze week haal ik mijn avondeten bij AH en KFC alvorens de vergadering van het algemeen bestuur van xe2x80x99t stadsgewest begint. Ik heb zoxe2x80x99n vermoeden dat de vergadering voor 21.00 uur is afgelopen .


xc2xa9Sebastiaan Michels-Spee (voetbalfan en voetbalplaatjesverzamelaar)

Verkeersbord

Een drukke B&W-agenda vandaag. Van mijn kant is geagendeerd: de antwoorden op de vragen van Ibo Gxc3xbclsen over de verkeerslichten, twee korte raadsmededelingen, een voortgangsrapportage over de Binckhorst, een herinrichtingbesluit, een wijziging van de parkeerverordening, meerdere besluiten rondom de Volautomatische Autoberging (VAB) en het parkeerfonds, en een besluit voor het aanleggen van fietspaden op twee kruispunten. xe2x80x99s Middags komen de voorzitter en de secretarissen van de raadscommissie SRO langs en is het vooroverleg Haaglanden. Morgenavond is namelijk de vergadering van het Algemeen Bestuur van xe2x80x98t stadsgewest en de Haagse leden hiervan spreken de vergadering altijd voor. De rest van de dag vul ik met het voorbereiden van commissievergaderingen en het lezen van een grote stapel vergaderstukken. Vanavond is de raadscommissievergadering over het voorstel m.b.t. restrictief parkeerbeleid in Rustenburg-Oostbroek.

Ik zag op het Politiek Portaal van Residentienet de aankondiging (inclusief een plaatje van een verkeersbord) voor vanavond. Maar volgens mij had de griffie beter een ander verkeersbord kunnen kiezen.

Afko

Dankzij het tijdsverschil hangt collega Sander al bij de ontbijttafel aan de telefoon, Moscow is calling. Deze maandagochtend heb ik stafoverleg waar voor het eerst Adrienne bijzit. Ze begint pas op 1 augustus als nieuwe bestuursadviseur maar ze komt nu kennismaken en meekijken. Daarna komen twee vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties rondom de NWH langs. En NWH staat voor Noord-Westelijke Hoofdroute en is het gedeelte tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Professor B.M. Teldersweg. Ik ben het met hen eens dat er een globale schets/plan voor deze route zou moeten komen. Vervolgens wordt een maquette binnengedragen door een architect en ontwikkelaar. Spannend bouwproject maar volgens mij ligt xe2x80x98t niet in mijn gebied. Dan stafoverleg Verkeer, de lunch, de Binnenstadsstaf en de staf projecten. Om vier uur xe2x80x99s middags ben ik wel uitgestaft, oef.

Aan het einde van de middag bereid ik me voor op de parkeerdiscussie in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Morgenavond is de vergadering van de raadscommissie daarover en de ABBO heeft al acties aangekondigd, zie hun website (en ABBO staat voor Actiegroep Boze Bewoners Ondernemers). Vanwege parkeerdruk in de avonduren en de gevolgen die dat heeft voor onder andere de leefbaarheid en de toegankelijkheid, is het voorstel om restrictief parkeren in te voeren. Dat betekent ongeveer evenveel parkeervergunningen verstrekken als er parkeerplaatsen zijn; en er zijn heel veel meer autoxe2x80x99s dan dat er parkeerplaatsen zijn .

Vanavond ga ik de situatie ter plaatse in ogenschouw nemen en misschien maak ik nog een filmpje. Vanavond is er tevens fractievergadering. Oh ja, in de wijk komt na de zomer tevens een VAB (en deze 3e afko staat voor Volautomatische Autoberging). Wil je weten hoe dat werkt, kijk dan op: live from the future, in The Hague, the absolutely VABulous!

p.s. ik heb inderdaad een filmpje gemaakt (180 seconden) van mijn bezoek in Rustenburg-Oostbroek.

A4

Woensdagavond ben ik naar Oslo gevlogen en op donderdagavond weer teruggevlogen naar Schiphol. Wat heb ik van Noorwegen/Oslo gezien? Nou, bijzonder weinig. De gedeeltes tussen vliegveld-hotel, hotel-vergaderfaciliteit en vergaderfaciliteit-vliegveld om precies te zijn. Maar het is erg groen zo te zien vanuit de taxi: veel gras/bomen/groen/bossen, houten huisjes in het rood, erg schattig etc. Best een mooi land. Het Environment Forum is een behoorlijke groep van Europese steden die betrokken zijn met duurzaamheid en milieu. Van tijd tot tijd komen zij bijeen om de voortgang te bespreken, om nadere acties te bepalen en gezamenlijke projecten/uitwisselingen op te zetten. Donderdagavond laat thuis gekomen.

Vanochtend is er collegevergadering over onder andere het WFIA-rapport. Vanavond gaan de raadsmededeling en een aanvullende brief van mijn persoon uit. Niet veel later ga ik naar wonderschoon en landelijk Maasland voor een vergadering van de IODS. Deze afkorting heeft te maken met de A4-Midden-Delfland. Deze letter-cijfercombinatie wacht al decennia op realisatie en het wordt tijd dat onomkeerbare besluiten worden genomen die onverwijld worden uitgevoerd. Het dossier nadert zijn ontknoping. Deze 7 ontbrekende kilometers asfalt moeten er komen!


Om dit stukje tussen Delft/Schipluiden en Vlaardingen/Schiedam gaat het. Je kan het eigenlijk al zien liggen. Ooit is de grond bewerkt met zand waardoor je een profiel/tracxc3xa9 door het landschap kan herkennen maar de weg is nooit aangelegd. En eindigt dus, letterlijk, in het gras. Nog wel.

Kort langs het stadhuis en dan naar een bijeenkomst met liberale ondernemers. Het is een leuke en open bijeenkomst, prima voorgezeten door Henri, waarvan we er zouden moeten hebben. Ik schiet langs AH en KFC en dan naar het stadhuis. Met de WK-wedstrijd op de buis werk ik de stapels post etc deels weg; de rest gaat mee naar huis. In een dag tijd wordt er een hoop papier verzameld voor een wethouder. Voor papierbezuinigingen krijg ik van Hilde aanvullende tips nu het is gelukt om de 6367 papieren telefoongidsen afgeschaft te krijgen.

Environment

Ik overleg als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer met de medewerkers van Haaglanden. Het werkoverleg verloopt efficixc3xabnt, niet geheel verrassend want de ambtelijke organisatie van Haaglanden maakt een goede indruk (trouwens, hetzelfde geldt ook voor DSO/Verkeer). Daarna begin ik de post etc maar eens weg te werken. Het is verrassend hoeveel zich kan opstapelen op je bureau als minder dan 24 uur in het zuiden des lands bent.
De Scheveningse Courant komt langs voor een interview over verkeersafwikkeling en parkeren in dit prachtige stadsdeel. xe2x80x99s Middags is het rustiger in mijn agenda; ik bereid onder andere de bijeenkomst (Oslo) van morgen voor. Den Haag is voorzitter van het milieuforum van Eurocities en dus heb ik de voorzittershamer van mijn voorganger Ries overgenomen. Eurocities is een netwerk van ruim honderd grotere Europese steden (>250.000 inwoners) dat zich inzet voor de stedelijke lobby in Europa, en het is tevens een netwerk dat mogelijkheden biedt voor het gezamenlijk opzetten van projecten en het uitwisselen van kennis over onder andere duurzaamheid.

De percentages in de poll (bovenin links) over het VCP beginnen te veranderen. De tegenstanders lopen uit (nu al 60%).

Hof_stad

Het Jekerdal nabij Maastricht, en tegen de Belgische grens aan, is ontzettend mooi. Boven in het dal ligt het Chxc3xa2teau Neercanne waar de VNG-bijeenkomst was. Veel bekenden gezien en gesproken. En tussen al het aangename door, wordt er gewerkt. Diverse dossiers, wegaanleg bijvoorbeeld, worden in bilateraaltjes en trilateraaltjes doorgenomen. En ik hoorde een verhaal van een oud-raadslid dat ik ga uitzoeken. In de Haagsche bluf speelt soms een carillon. En dat zou socialistische strijdliederen spelen zoals de Internationale, m.a.w. sluikcampagne! Terug in het hotel heb ik nog een tijd nagebabbeld aan de bar met andere bestuursleden en (oud-)VNG-medewerkers. Zo ook met de dienaar van mijn baas, the secretary-general of the city council a.k.a. city clerk.
Vandaag weer teruggereisd naar Den Haag omdat ik onder andere de opening van de Caballero Fabriek verricht. De eerste fase is afgerond en wordt vandaag feestelijk geopend. Boven verwachting is alles nu al verhuurd. En voor de tweede fase waaraan volgende jaar wordt begonnen, is reeds een lijst van huurders. En als de horeca in het Ketelhuis aan het water volgend jaar opengaat, dan is dit gedeelte van de Binckhorst-haven onherkenbaar verbeterd; xe2x80x99t is mooi en een succes geworden. Ik geef enkele interviews en pleeg meerdere telefoontjes. Aan het einde van de middag ga ik naar de binnenstadsborrel in de Hof van Wouw. Dit hofje is een verborgen pareltje in de Hofstad! Op de binnenstadsborrel is het goed toeven. Ik zie en spreek veel bekende Hagenaars en raadsleden.

In de Telegraaf op het internet lees ik dat een HTM-tramchauffeur is aangevallen met een ijzeren voorwerp door een passagier. Schokkend verhaal! Ik ga informeren naar de gezondheidstoestand van deze chauffeur.