Maandelijks archief: juni 2006

Nacht en ontij

Vandaag is de laatste raadsvergadering van dit politieke jaar. Het is een volle agenda met onder andere de Voorjaarsnota, de Jaarrekening, mondelinge vragen over een autoluwe zondag in september, een busstation, de WFIA, parkeerbeleid in Rustenburg-Oostbroek, een initiatiefvoorstel voor het openbaar vervoer en enkele hamerstukken. Alle raadsvoorstellen zijn vanavond aangenomen.
Het is een zwaar halfjaar geweest met de campagne, de verkiezingen, de collegeonderhandelingen, de collegesamenstelling, de WFIA, de start in de nieuwe portefeuille etc. Gelukkig heb ik een goede staf met Lilianne, Ineke, Jeanne, Wilma, Geertje, Carien en straks Adrienne die mij ondersteunen. Ik heb de afgelopen weken wel eens terug gedacht aan zijn woorden aan het einde van de avond van woensdag 28 januari 1998. Die hebben toen indruk op mij gemaakt (ooit kon ik het uit mijn hoofd opzeggen) en voor het Beukeblad heb ik xe2x80x99t wel eens verwerkt in een artikel. Ik heb de tekst weer eens opgezocht. Parafraserend: xe2x80x9cdeze wethouder, met het hart en ziel voor de stad, altijd functionerend maar xc3xa9xc3xa9n keer niet adequaat reagerend, bij nacht en ontij werkend, voor iedereen bereikbaar, kijkt u recht in de ogen, deze wethouder gaat in augustus weer aan de slag xe2x80x9d.

Gezegend

De start van het boren van de Hubertustunnel was een bijzondere en een leuke gebeurtenis. Groep 7 van een basisschool had de mooiste naam voor de boormachine bedacht. De naam Gravin Huberta Debora (roepnaam de-boora) is onthuld, en de boormachine en het beeld van St. Barbara zijn gezegend door de pastoor. Over ongeveer 6 maanden duikt 63 meter lange boormachine, 1600 meter verderop weer boven de grond waarna het proces zich herhaalt voor de tweede tunnelschacht. Het kost wat (146 miljoen) maar dan heb je ook wat. Een beter bereikbaar Den Haag inclusief een intact duin.


De boormeester plaats het gezegende beeld van de heilige Barbara bij de tunnelmond


De boormachine voor de linkerschacht van de tunnel

Vanavond is de vergadering van de raadscommissie over de WFIA en daarna is er ledenvergadering van de VVD.

Tekenen

xe2x80x99s Ochtends wordt er met diverse personen uitvoerig gediscussieerd over het Openbaar Vervoer in de regio en in de stad; en over de vraag welke maatregelen en welke lijnen kunnen/moeten worden genomen/toegevoegd op de kaart, om echt een verbetering in het OV te realiseren. Zodat meer reizigers, met name woon-werkverkeer, gebruik gaan maken van het OV.
xe2x80x99s Middags staat de A4-Midden-Delfland centraal. De adviescommissie IODS komt bijeen en als het goed is (alle lichten staan op groen) worden aan het einde van de middag de handtekeningen onder de overeenkomst gezet. Ik teken namens Haaglanden. Na ruim 30 jaar praten en tekenen, nu handtekenen en dan z.s.m. aanleggen. Zou het er dan toch van komen? Ik hoop van wel.

Zonder titel

Op de agenda van de raadscommissie VML van vanochtend staan de jaarrekening, de voorjaarsnota en een tweetal raadsvoorstellen. Een van die raadsvoorstellen is een initiatiefvoorstel van het CDA, een goed voorstel waarvan het dictum nog wel moet worden aangepast.Vanavond hebben de wethouders Verkeer van de vier grote steden (G4) een dinervergadering. De G4 trekken vaak gezamenlijk op en nu deze steden allemaal een nieuwe portefeuillehouder kennen, is een constituerend beraad des te nuttiger. En de rest van de dag dan? Het reces komt in zicht dus staat vandaag in het teken van het afronden van allerlei zaken en dossiers.

A12/A4

Met slechts vijf afspraken in mijn agenda zou je denken een rustig dagje. Neen dus, xe2x80x99t is hectisch en druk. Nadat de raadscommissie VML gisterenavond tegen middernacht afliep, zit ik vanochtend om negen uur wederom in de raadszaal. In de raadscommissie SRO zijn weinig vragen m.b.t. mijn portefeuille. Na afloop praten Marian, Iris en ik elkaar bij. Zoontje Sebastiaan van Iris maakt tijdens dit overleg kleurige tekeningen die ik later krijg aangeboden. Ik stort me op de stapel (vergader)stukken en dan naar Leidschenveen-Ypenburg alwaar ik de opening van de tunnel onder de A12 mag verrichten. Er is een leuk feestje georganiseerd voor de wijkbewoners. Het is een belangrijke verbinding voor dit stadsdeel. Vanmiddag treden behalve de portefeuillehouder, ook onder andere Bob de Bouwer en Floortje (leuke naam) op.

Door naar Haaglanden voor een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Meerdere verkeersbesluiten staan op de agenda waaronder de RandstadRail-tarieven en de historische overeenkomst die ik vrijdag mag ondertekenen in verband met de aanleg van de A4-Midden-Delfland. Terug op het stadhuis stort ik me op de immer groeiende stapel (vergader)stukken. Voor de 3e keer deze week haal ik mijn avondeten bij AH en KFC alvorens de vergadering van het algemeen bestuur van xe2x80x99t stadsgewest begint. Ik heb zoxe2x80x99n vermoeden dat de vergadering voor 21.00 uur is afgelopen .


xc2xa9Sebastiaan Michels-Spee (voetbalfan en voetbalplaatjesverzamelaar)

Verkeersbord

Een drukke B&W-agenda vandaag. Van mijn kant is geagendeerd: de antwoorden op de vragen van Ibo Gxc3xbclsen over de verkeerslichten, twee korte raadsmededelingen, een voortgangsrapportage over de Binckhorst, een herinrichtingbesluit, een wijziging van de parkeerverordening, meerdere besluiten rondom de Volautomatische Autoberging (VAB) en het parkeerfonds, en een besluit voor het aanleggen van fietspaden op twee kruispunten. xe2x80x99s Middags komen de voorzitter en de secretarissen van de raadscommissie SRO langs en is het vooroverleg Haaglanden. Morgenavond is namelijk de vergadering van het Algemeen Bestuur van xe2x80x98t stadsgewest en de Haagse leden hiervan spreken de vergadering altijd voor. De rest van de dag vul ik met het voorbereiden van commissievergaderingen en het lezen van een grote stapel vergaderstukken. Vanavond is de raadscommissievergadering over het voorstel m.b.t. restrictief parkeerbeleid in Rustenburg-Oostbroek.

Ik zag op het Politiek Portaal van Residentienet de aankondiging (inclusief een plaatje van een verkeersbord) voor vanavond. Maar volgens mij had de griffie beter een ander verkeersbord kunnen kiezen.

Afko

Dankzij het tijdsverschil hangt collega Sander al bij de ontbijttafel aan de telefoon, Moscow is calling. Deze maandagochtend heb ik stafoverleg waar voor het eerst Adrienne bijzit. Ze begint pas op 1 augustus als nieuwe bestuursadviseur maar ze komt nu kennismaken en meekijken. Daarna komen twee vertegenwoordigers van alle bewonersorganisaties rondom de NWH langs. En NWH staat voor Noord-Westelijke Hoofdroute en is het gedeelte tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Professor B.M. Teldersweg. Ik ben het met hen eens dat er een globale schets/plan voor deze route zou moeten komen. Vervolgens wordt een maquette binnengedragen door een architect en ontwikkelaar. Spannend bouwproject maar volgens mij ligt xe2x80x98t niet in mijn gebied. Dan stafoverleg Verkeer, de lunch, de Binnenstadsstaf en de staf projecten. Om vier uur xe2x80x99s middags ben ik wel uitgestaft, oef.

Aan het einde van de middag bereid ik me voor op de parkeerdiscussie in de wijk Rustenburg-Oostbroek. Morgenavond is de vergadering van de raadscommissie daarover en de ABBO heeft al acties aangekondigd, zie hun website (en ABBO staat voor Actiegroep Boze Bewoners Ondernemers). Vanwege parkeerdruk in de avonduren en de gevolgen die dat heeft voor onder andere de leefbaarheid en de toegankelijkheid, is het voorstel om restrictief parkeren in te voeren. Dat betekent ongeveer evenveel parkeervergunningen verstrekken als er parkeerplaatsen zijn; en er zijn heel veel meer autoxe2x80x99s dan dat er parkeerplaatsen zijn .

Vanavond ga ik de situatie ter plaatse in ogenschouw nemen en misschien maak ik nog een filmpje. Vanavond is er tevens fractievergadering. Oh ja, in de wijk komt na de zomer tevens een VAB (en deze 3e afko staat voor Volautomatische Autoberging). Wil je weten hoe dat werkt, kijk dan op: live from the future, in The Hague, the absolutely VABulous!

p.s. ik heb inderdaad een filmpje gemaakt (180 seconden) van mijn bezoek in Rustenburg-Oostbroek.