Verkeersbord

Een drukke B&W-agenda vandaag. Van mijn kant is geagendeerd: de antwoorden op de vragen van Ibo Gxc3xbclsen over de verkeerslichten, twee korte raadsmededelingen, een voortgangsrapportage over de Binckhorst, een herinrichtingbesluit, een wijziging van de parkeerverordening, meerdere besluiten rondom de Volautomatische Autoberging (VAB) en het parkeerfonds, en een besluit voor het aanleggen van fietspaden op twee kruispunten. xe2x80x99s Middags komen de voorzitter en de secretarissen van de raadscommissie SRO langs en is het vooroverleg Haaglanden. Morgenavond is namelijk de vergadering van het Algemeen Bestuur van xe2x80x98t stadsgewest en de Haagse leden hiervan spreken de vergadering altijd voor. De rest van de dag vul ik met het voorbereiden van commissievergaderingen en het lezen van een grote stapel vergaderstukken. Vanavond is de raadscommissievergadering over het voorstel m.b.t. restrictief parkeerbeleid in Rustenburg-Oostbroek.

Ik zag op het Politiek Portaal van Residentienet de aankondiging (inclusief een plaatje van een verkeersbord) voor vanavond. Maar volgens mij had de griffie beter een ander verkeersbord kunnen kiezen.

Advertenties