Zonder titel

Op de agenda van de raadscommissie VML van vanochtend staan de jaarrekening, de voorjaarsnota en een tweetal raadsvoorstellen. Een van die raadsvoorstellen is een initiatiefvoorstel van het CDA, een goed voorstel waarvan het dictum nog wel moet worden aangepast.Vanavond hebben de wethouders Verkeer van de vier grote steden (G4) een dinervergadering. De G4 trekken vaak gezamenlijk op en nu deze steden allemaal een nieuwe portefeuillehouder kennen, is een constituerend beraad des te nuttiger. En de rest van de dag dan? Het reces komt in zicht dus staat vandaag in het teken van het afronden van allerlei zaken en dossiers.