Maandelijks archief: september 2006

M&Mxe2x80x99s

Gisterennamiddag ziek geworden maar vanochtend geen koorts dus ik klauter uit mijn bed om zeven uur. Jetta en ik staan om negen uur op de stoep van V&W maar de minister is vanwege de files rechtstreeks naar de 2e kamer gereden waar vandaag de algemene beschouwingen zijn. Wij fietsen/rijden naar het Plein. In de Haagse binnenstad ben je sneller op de fiets dan in de auto. Ergens in het kamergebouw spreken wij elkaar. Daarna ga ik naar mijn oude werkgever voor een vergadering van de commissie Mobiliteit&Milieu (afgekort: MenM). De medewerkers van het VNG-bureau delen met een knipoog naar de commissienaam, zakjes M&Mxe2x80x99s uit. Terug op het stadhuis vindt er overleg plaats over RandstadRail. Aan het einde van de middag werk ik mee aan een uitzending van Verkeer&Meer van TV West. Vandaag gaat, als het goed is, het 1e concernbericht uit met onder andere aandacht voor fietsbeleid, de OV-tunnel en het oude centrum. In Grxc3xb8n zeggen we dan: niet slecht.

De poll (aan de linkerkant) trekt lekker veel stemmen. Nu al meer dan 400! En ondanks de inspanningen van sommigen, zakt het aantal voorstanders van het VCP gestaag, richting de 20%.

Series Finale

Ik begin de dag met een bezoekje aan Ap in de Korte Houtstraat. Daarna werp ik me op de dagmappen van vandaag, van donderdag en tal van vergaderstukken die ik goed moet doornemen. De FAD probeert ondertussen, nog steeds, mijn computer te repareren. Cor komt langs om over het VCP te praten. En xe2x80x99s middags en xe2x80x99s avonds is het volcontinue stadsgewest Haaglanden. Allereerst een vergadering van het Dagelijks Bestuur, dan een vergadering van de Haaglandse wethouders Verkeer en vervolgens een vergadering van het Algemeen Bestuur waarbij onder andere een interpellatie en twee voorstellen van mij op de agenda staan. En tussendoor is er een overleg op het stadhuis in verband met de afspraak van morgenochtend. En wie weet, lukt xe2x80x99t me vandaag nog de postmappen weg te werken.

Leuk nieuws! Als het goed is, wordt er vandaag iets heel leuks bezorgd. Jammer genoeg is de serie gestopt bij jaargang 7 maar niettemin: de zevende box met DVDxe2x80x99s is onderweg!

MPP

Vandaag hebben wij als college weer een lunchbijeenkomst tijdens onze B&W-vergadering en wel met Ballast Nedam. In de collegevergadering zitten van mijn kant: enkele hamerstukken, het milieuprojectenplan (MPP), de herinrichting van de Veerkades, de reconstructie van de kruising Spui-Veerkade en de uitbreiding van busstroken op de Van Alkemadelaan. In het MilieuProjectenPlan wordt concreet aangegeven welke milieuprojecten de komende tijd worden uitgevoerd. Concreet, resultaatgericht en gerangschikt onder 8 doelen. Deze projecten worden opgepakt. En elk jaar wordt bekeken welke nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd. Dit plan gaat nu de inspraak in en gaat daarna naar de gemeenteraad.

Na B&W zit ik het Lokaal Milieu Overleg voor, vindt het vooroverleg plaats in verband met de AB-vergadering van Haaglanden, en dan op naar Bilthoven voor een vergadering van het SKVV (en dat staat voor de regiobestuurders verkeer en vervoer).

Chippie

Ik overleg met mijn staf en ik geef een interview over Rijkswaterstaat. In verband met de beoogde cultuurveranderingen bij dit rijksorgaan, worden externen ondervraagd over hun ervaringen met deze organisatie. Wilbert komt langs en vertelt smakelijk over de roaming-tarieven tussen de Antillen en Nederland en dus over zijn nieuwe provider Chippie. Als vanouds veel gelachen maar we bespreken ook OM Den Haag alwaar hij namens de gemeente, in de Raad van Toezicht zit. Ik heb vervolgens stafoverleg Verkeer, de VVD-wethouderslunch alwaar Anne aanschuift, de nieuwe coxc3xb6rdinator Kabinet&Protocol komt kennismaken, het periodieke overleg met de HTM-directie, stafoverleg Binckhorst en een kennismakingsgesprek met de procesbegeleider van Binckhorst. Dan kan ik beginnen aan de postmap, nieuwe vergaderstukken en mijn avondeten van xe2x80xa6 en .. (inderdaad Margot). Vanavond is er geen fractievergadering van de liberalen maar ik heb toch fractievergadering.

Rara, hoe kan dat? Hedenavond ben ik te gast bij de sociaal-democratische fractie. De wethouders van GroenLinks en PvdA bezoeken xc3xa8xc3xa8n voor xc3xa8xc3xa8n een vergadering van de VVD-fractie om uitgebreid kennis te maken, lange-termijn-dossiers door te nemen en de onderlinge banden verder te versterken. Zo ook andersom. Vandaar dat ik vanavond een bezoek breng aan de PvdA.

Squashen

Vandaag mag ik een uurtje uitslapen omdat er geen verlengde collegevergadering is . Om 10 uur overleg ik met de projectleiders en een collega over de Binckhorst. Dan komt de stuurgroep Spuimarkt (gemeente en ontwikkelaars) bijeen om de bouwprojecten te bespreken. De hoofdredacteur en de chef redactie van AD/HC komen langs om bij te praten; zij maken een rondje langs alle wethouders. Daarna bereid ik met de gemeente en het stadsgewest de MIT-onderhandelingen met het ministerie van V&W voor. Een hele stapel stukken gaat mee naar huis en morgen heb ik cursusdag van de VVD-topkadertraining. Zondag ga ik misschien weer eens squashen, sinds lange tijd.

Biesieklette

Een iet wat meer relaxte dag vandaag. Ik overleg met mijn staf zoals gebruikelijk op donderdagochtend, ik koppel terug naar Sander, de nieuwe directeur Personeel komt kennismaken, ik overleg over taxistandplaatsen, VVD-raadslid Iris Michels-Spee komt praten over een dossier en dan is het tijd voor de lunch. xe2x80x99s Middags loop ik door de binnenstad voordat ik in de Grote Halstraat de nieuwste stalling van Biesieklette open.
Den Haag is een unieke fietsenstalling rijker die een openbare, bewaakte stalling combineert met een stalling die 24 uur per dag toegankelijk is voor buurtbewoners en ondernemers. Zeker in de Haagse binnenstad is dit een aanwinst.
Om vier uur beginnen de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. Na deze dag wordt de begroting in de diverse raadscommissies besproken en dit leidt uiteindelijk tot besluitvorming op 2 november. Ben benieuwd wat we dadelijk te horen krijgen.

Kijk omhoog

Een leuke dag vandaag met een boeiende klimtocht die onvermoede kanten van de Haagse binnenstad laat zien, het verheugende sms-je over de nieuwste wereldbewoonster Maryse Hannah en een mail waaruit blijkt dat er meerdere Thorbeckianen werken in dit stadhuis. Allereerst moet ik deze woensdagochtend input leveren voor een beoordelingsgesprek. Daarna heb ik bestuurlijk overleg milieu van Haaglanden.
Een ontwikkelaar laat mij vervolgens enkele panden in de Spuistraat zien. Via een winkel klauteren we verschillende verdiepingen naar boven. De ruimtes zijn verwaarloosd en je moet oppassen om niet door de vloer te zakken, en niet te struikelen over stapels kleerhangers, afzuigbuizen en kapotte etalagepoppen. Zij geven een rondleiding in en achterom de panden. Vanaf het dak op een naastgelegen pand bezien we de huidige situatie en zij presenteren hun plannen. Ik raad het iedereen aan om eens stil te staan in de Spuistraat en omhoog te kijken!

Dan kan je veel moois zien. Prachtige gevels in verschillende, historische bouwstijlen. Jammer genoeg zijn sommige juweeltjes verstopt achter minder fraaie (ahum) en later aangebrachte faxc3xa7ades en puien.


Verstopte parels

De waarnemend fractievoorzitter van GroenLinks komt langs om twee dossiers te bespreken, een kort overleg over de gemeentelijke website, een stuurgroepvergadering over de bouw van de twee Randstadrailtunnels onder CS en de bewonersorganisatie Duinoord komt langs. Ten aanzien van parkeren heb ik beter nieuws voor ze dan over het VCP. Ik haal mijn avondeten bij KFC en AH (inderdaad wederom, Peter Paul en Maurits), werk de postmap weg en lees enkele stukken in verband met vanavond. Om negen uur is namelijk de raadscommissievergadering over de HTM.