Kijk omhoog

Een leuke dag vandaag met een boeiende klimtocht die onvermoede kanten van de Haagse binnenstad laat zien, het verheugende sms-je over de nieuwste wereldbewoonster Maryse Hannah en een mail waaruit blijkt dat er meerdere Thorbeckianen werken in dit stadhuis. Allereerst moet ik deze woensdagochtend input leveren voor een beoordelingsgesprek. Daarna heb ik bestuurlijk overleg milieu van Haaglanden.
Een ontwikkelaar laat mij vervolgens enkele panden in de Spuistraat zien. Via een winkel klauteren we verschillende verdiepingen naar boven. De ruimtes zijn verwaarloosd en je moet oppassen om niet door de vloer te zakken, en niet te struikelen over stapels kleerhangers, afzuigbuizen en kapotte etalagepoppen. Zij geven een rondleiding in en achterom de panden. Vanaf het dak op een naastgelegen pand bezien we de huidige situatie en zij presenteren hun plannen. Ik raad het iedereen aan om eens stil te staan in de Spuistraat en omhoog te kijken!

Dan kan je veel moois zien. Prachtige gevels in verschillende, historische bouwstijlen. Jammer genoeg zijn sommige juweeltjes verstopt achter minder fraaie (ahum) en later aangebrachte faxc3xa7ades en puien.


Verstopte parels

De waarnemend fractievoorzitter van GroenLinks komt langs om twee dossiers te bespreken, een kort overleg over de gemeentelijke website, een stuurgroepvergadering over de bouw van de twee Randstadrailtunnels onder CS en de bewonersorganisatie Duinoord komt langs. Ten aanzien van parkeren heb ik beter nieuws voor ze dan over het VCP. Ik haal mijn avondeten bij KFC en AH (inderdaad wederom, Peter Paul en Maurits), werk de postmap weg en lees enkele stukken in verband met vanavond. Om negen uur is namelijk de raadscommissievergadering over de HTM.