Maandelijks archief: september 2006

MeetingMate

I.v.m. Prinsjesdag begint onze collegevergadering eerder en duurt deze korter. We beginnen om half negen en iets na tien uur staan we weer buiten. Van mijn kant meerdere hamerstukken, enkele raadsvoorstellen, een paar collegebesluiten en taart van Maison Kelder.

Vandaag ben ik te gast bij het ontvangst van de HTM in de Koninklijke Schouwburg en ik spreek daar over bereikbaarheid in onze regio en Openbaar Vervoer in het bijzonder. Het is een plezierige bijeenkomst. Na de Gouden Koets en de troonrede ga ik terug naar het stadhuis voor een overleg met een collega en drie raadsleden. xe2x80x99s Middags bezoek ik Prinsjesdagborrels in Nieuwspoort en het Thorbeckehuis.

Gisterenavond was de fractievergadering. Onze voorzitter had een vergadermeter (MeetingMate geheten) meegenomen en deze pontificaal in het midden van het vergaderzaaltje gezet. Een fotootje waard. De fractievergadering duurde tot kwart over tien.

Advertenties

Morgenstond

Een vroege maandagochtend voor mij want om half negen zitten wij al op het ministerie van VROM om te overleggen met de ministers Dekker, Peijs en staatssecretaris van Geel over luchtkwaliteit. Voor mij is dat ministerie dichtbij; je zal maar in Enschede of Houten wonen zoals andere delegatieleden, oef. Het is een nuttig overleg. De rest van de dag is gevuld met stafoverleggen; met mijn eigen staf, met Verkeer, met de binnenstad, met milieu en parkeren, nogmaals met de binnenstad maar dan anders, met de Binckhorst etc. En zo is de maandag weer gevuld. Vanavond is er fractievergadering van de VVD, tussen de middag is de lunch met de VVD en het avondeten is met AH en KFC boven de postmap.

Trakteren

Het is een bijzondere dag. Met een hazelnoottaart van Maison Kelder en een mooi kado. Ik heb bezoek vanuit Rotterdam om over vervoer te praten. Daarna spreek ik met de burgemeester over het bestuurlijk overleg luchtkwaliteit en ik geef een interview aan Den Haag FM over de aanstaande, bijzondere zondag.

Den Haag en onze binnenstad zijn namelijk prima bereikbaar op tal van duurzame manieren en overmorgen wordt dat gepromoot. Je kan onze stad bereiken per boot, koets, step, riksja, fietstaxi, fiets, bus, tram etc. Dat is allemaal heel milieuvriendelijk. En de gemeente trakteert want zondag is xe2x80x98t allemaal GRATIS!

Verder ben ik blij dat het gelukt is om een rijtuig van RandstadRail in de binnenstad te regelen, en wel op het Kerkplein. De Hagenaars kunnen zondag alvast een kijkje in het rijtuig nemen.


Zondag live te bewonderen in de Haagse binnenstad!

xe2x80x99s Middags komen enkele heren langs om te praten over het VCP en vervolgens schuift het hoofd Monumentenzorg aan. In de binnenstad staat ongeveer de helft van alle Haagse monumenten. Ik heb een interview met de Scheveningse Courant en dan reis ik af naar het Provinciehuis. Gelukkig is over 1,5 uur de Koningskade weer open want het verkeer in de stad is wel lastig nu. Fietsen is sneller. Bij de Provincie is het bestuurlijk spooroverleg zuidvleugel en daarna de vergadering van de stuurgroep N470 (daxe2x80x99s een weg). Terug op het stadhuis werk ik de laatste post weg, neem een stapel stukken mee naar huis en ik ga lekker het weekend in.

Inlopen

Eerst gezellig overleggen met mijn staf en dan heb ik, als regiobestuurder Verkeer, stafoverleg met de afdeling Verkeer van Haaglanden. Na een snelle lunch rijden wij naar het Haags Milieucentrum waar ik een werkbezoek breng. Ik laat me bijpraten over de werkzaamheden van de organisatie en we spreken over het milieubeleid in de stad.
Terug op het stadhuis word ik gexc3xafnformeerd door twee medewerkers die gefascineerd kunnen vertellen over VRIxe2x80x99s, TWIxe2x80x99s en groene golven (en dat staat voor verkeersregelinstallaties, ook wel stoplichten genoemd, en tramwaarschuwingsinstallaties). En brengt VNO-NCW kring West een kennismakingsbezoek aan de nieuwe portefeuillehouder. Ik ken werkgeversorganisatie natuurlijk maar al te goed maar het is prima om aan het begin van deze nieuwe collegeperiode een tour de horizon te maken.

Ik breng een bezoekje aan de inloopbijeenkomst i.v.m. de inspraak rondom het voorlopig ontwerp van de aansluiting Hubertusviaduct. De bouw van de Hubertustunnel vordert vlot. Van de projectleider Paul Janssen hoor ik dat al ruim 500 meter is geboord. Ik zou best wel eens de tunnel willen inlopen. Een gigantisch en indrukwekkend project. Wow!


Het hele tracxc3xa9 van de Hubertustunnel (1,6 km)


Een foto van een reeds geboord tunneldeel


Laat je niet door de schaal op de foto bedriegen. Als je heel goed kijkt, zie aan het eind een klein mannetje met een gele helm staan. Zo hoog is de tunnel!

Avondeten halen bij AH en KFC want dadelijk is de raadsvergadering. Er staan geen punten van mij op de agenda maar ik ben toch aanwezig en ik neem de postmappen mee.

Lucht

Omdat ik geen agendapunten heb voor de raadscommissie SRO kent mijn agenda enige lucht. Een ongekende maar zeer aangename luxe. Dit biedt mij de tijd om te gaan buurten bij de noeste werkers van Bureau Binnenstad, telefoontjes af te handelen, de vergaderstukken voor de komende dagen te lezen en enkele lopende zaken weg te werken. Dat geeft een opgeruimd en rustig gevoel. Bijna altijd is het zo hectisch en de dag zo overladen dat je als het ware, achter jezelf en achter je agenda aanrent. Een verademing, deze ochtend.

De rest van de woensdag is gevuld met bestuurlijk overleg Trekvliettracxc3xa9, het Dagelijks Bestuur van Haaglanden en ik spreek de programmadirecteur Stedenbaan. De commissie Verkeer en Vervoer van Haaglanden vergadert en aansluitend vergadert xe2x80x99s avonds de raadscommissie Verkeer van Den Haag. Na afloop van die commissievergadering ga ik langs bij de ALV van de Haagse VVD. Diverse leden zijn bezorgd over het VCP en de kwaliteit van de lucht.

Oplossen

Nog voor B&W worden wederom fotoxe2x80x99s van mij genomen. Heel toepasselijk voor een verkeerswethouder op halte Ternoot, voor de netkous. In de collegevergadering zijn aan de orde: meerdere hamerstukken, beantwoordingen van schriftelijke vragen (inclusief het te verbeteren fietspad op de Grote Marktstraat), commissiebrieven i.v.m. de begroting, een raadsmededeling en collegebesluiten. Na de vergadering wordt er op het Provinciehuis met Gedeputeerde Staten geluncht. Sander en ik lopen terug naar het stadhuis want dat gaat sneller (en xe2x80x99t is prachtig weer). Terug op het Spui heb ik overleggen met de harde werkers van het Trekvliettracxc3xa9, en van de Neherkade, de nieuwe directeur Bestuurszaken komt langs en straks ga ik nog ff langs de binnenstadsborrel.

Op mijn kamer is een bos bloemen bezorgd van een inwoonster die blij is dat na jaren, recentelijk is besloten een verkeersknelpunt aan te pakken en nu snel is uitgevoerd. Erg attent van haar. Vandaag gaat de begroting 2007 naar buiten. In het collegeakkoord/voorjaarsnota zijn de meeste budgetverschuivingen voor 2007 e.v. al aan de orde geweest. Als aanvulling daarop wordt, voor mijn portefeuille, voorgesteld extra geld uit te trekken voor o.a. duurzaamheid, verkeersveiligheid en fietsbeleid .


Op de Grote Marktstraat wordt met stippellijnen (een xe2x80x98runway-effectxe2x80x99 met witte steentjes) en fietssymbolen geschilderd op het pad, duidelijker gemarkeerd waar het fietspad ligt. De fietssymbolen worden trouwens in het echt duidelijker dan hier op de artist impression te zien is.

No regret

Gisteren heb ik mijn stem uitgebracht voor de Tweede Kamerlijst van de VVD via het internet. Gezien de spelregels van het stemmen is strategisch opereren wijs. Daarom heb ik enkele goede mensen, echte liberalen, jonge talenten en kandidaten uit de G4 bovenaan gezet. Wie weet, werkt het en klimmen sommige personen een aantal plekken. Ik heb in ieder geval gebruik gemaakt van mijn stemrecht. Nu maar afwachten wat de definitieve lijst wordt.

Deze maandag overleg ik met mijn staf, wordt in een groter verband een bepaald dossier besproken, stafoverleg verkeer, een voorbespreking ivm de raadscommissie, stafoverleg Binckhorst, een dinervergadering met de meeste verkeersbetrokkenen uit de Zuidvleugel (stadsgewesten Rotterdam en Haaglanden e.o.) en wellicht pik ik een staartje van de fractievergadering mee.

xe2x80x99s Middags komen de minister, leden van het Nationaal Mobiliteitsberaad (een van de vele nevenfuncties) en veel verkeersbestuurders bijeen in Madurodam. De netwerkanalyses zijn af. Per gebied is de afgelopen maanden door alle betrokken overheden gekeken, welke investeringen in autowegen, rail en OV nuttig, effectief, efficixc3xabnt en noodzakelijk zijn. Daarbij is verder gekeken welk effect een investering had op de andere verkeersstromen in een gebied. Ook voor de Zuidvleugel is deze klus geklaard. Dat leidt tot 3 lijstjes van investeringen (investeringen die verder moeten worden verkend, regionale investeringen en een lijst van no-regret-investeringen). Tot mijn tevredenheid staan investeringen zoals het Trekvliettracxc3xa9 en RandstadRail 2e fase op goede plaatsen. Want van investeringen in het Trekvliettracxc3xa9 en het OV krijg je geen spijt.