Maandelijks archief: september 2006

Inlopen

Eerst gezellig overleggen met mijn staf en dan heb ik, als regiobestuurder Verkeer, stafoverleg met de afdeling Verkeer van Haaglanden. Na een snelle lunch rijden wij naar het Haags Milieucentrum waar ik een werkbezoek breng. Ik laat me bijpraten over de werkzaamheden van de organisatie en we spreken over het milieubeleid in de stad.
Terug op het stadhuis word ik gexc3xafnformeerd door twee medewerkers die gefascineerd kunnen vertellen over VRIxe2x80x99s, TWIxe2x80x99s en groene golven (en dat staat voor verkeersregelinstallaties, ook wel stoplichten genoemd, en tramwaarschuwingsinstallaties). En brengt VNO-NCW kring West een kennismakingsbezoek aan de nieuwe portefeuillehouder. Ik ken werkgeversorganisatie natuurlijk maar al te goed maar het is prima om aan het begin van deze nieuwe collegeperiode een tour de horizon te maken.

Ik breng een bezoekje aan de inloopbijeenkomst i.v.m. de inspraak rondom het voorlopig ontwerp van de aansluiting Hubertusviaduct. De bouw van de Hubertustunnel vordert vlot. Van de projectleider Paul Janssen hoor ik dat al ruim 500 meter is geboord. Ik zou best wel eens de tunnel willen inlopen. Een gigantisch en indrukwekkend project. Wow!


Het hele tracxc3xa9 van de Hubertustunnel (1,6 km)


Een foto van een reeds geboord tunneldeel


Laat je niet door de schaal op de foto bedriegen. Als je heel goed kijkt, zie aan het eind een klein mannetje met een gele helm staan. Zo hoog is de tunnel!

Avondeten halen bij AH en KFC want dadelijk is de raadsvergadering. Er staan geen punten van mij op de agenda maar ik ben toch aanwezig en ik neem de postmappen mee.

Lucht

Omdat ik geen agendapunten heb voor de raadscommissie SRO kent mijn agenda enige lucht. Een ongekende maar zeer aangename luxe. Dit biedt mij de tijd om te gaan buurten bij de noeste werkers van Bureau Binnenstad, telefoontjes af te handelen, de vergaderstukken voor de komende dagen te lezen en enkele lopende zaken weg te werken. Dat geeft een opgeruimd en rustig gevoel. Bijna altijd is het zo hectisch en de dag zo overladen dat je als het ware, achter jezelf en achter je agenda aanrent. Een verademing, deze ochtend.

De rest van de woensdag is gevuld met bestuurlijk overleg Trekvliettracxc3xa9, het Dagelijks Bestuur van Haaglanden en ik spreek de programmadirecteur Stedenbaan. De commissie Verkeer en Vervoer van Haaglanden vergadert en aansluitend vergadert xe2x80x99s avonds de raadscommissie Verkeer van Den Haag. Na afloop van die commissievergadering ga ik langs bij de ALV van de Haagse VVD. Diverse leden zijn bezorgd over het VCP en de kwaliteit van de lucht.

Oplossen

Nog voor B&W worden wederom fotoxe2x80x99s van mij genomen. Heel toepasselijk voor een verkeerswethouder op halte Ternoot, voor de netkous. In de collegevergadering zijn aan de orde: meerdere hamerstukken, beantwoordingen van schriftelijke vragen (inclusief het te verbeteren fietspad op de Grote Marktstraat), commissiebrieven i.v.m. de begroting, een raadsmededeling en collegebesluiten. Na de vergadering wordt er op het Provinciehuis met Gedeputeerde Staten geluncht. Sander en ik lopen terug naar het stadhuis want dat gaat sneller (en xe2x80x99t is prachtig weer). Terug op het Spui heb ik overleggen met de harde werkers van het Trekvliettracxc3xa9, en van de Neherkade, de nieuwe directeur Bestuurszaken komt langs en straks ga ik nog ff langs de binnenstadsborrel.

Op mijn kamer is een bos bloemen bezorgd van een inwoonster die blij is dat na jaren, recentelijk is besloten een verkeersknelpunt aan te pakken en nu snel is uitgevoerd. Erg attent van haar. Vandaag gaat de begroting 2007 naar buiten. In het collegeakkoord/voorjaarsnota zijn de meeste budgetverschuivingen voor 2007 e.v. al aan de orde geweest. Als aanvulling daarop wordt, voor mijn portefeuille, voorgesteld extra geld uit te trekken voor o.a. duurzaamheid, verkeersveiligheid en fietsbeleid .


Op de Grote Marktstraat wordt met stippellijnen (een xe2x80x98runway-effectxe2x80x99 met witte steentjes) en fietssymbolen geschilderd op het pad, duidelijker gemarkeerd waar het fietspad ligt. De fietssymbolen worden trouwens in het echt duidelijker dan hier op de artist impression te zien is.

No regret

Gisteren heb ik mijn stem uitgebracht voor de Tweede Kamerlijst van de VVD via het internet. Gezien de spelregels van het stemmen is strategisch opereren wijs. Daarom heb ik enkele goede mensen, echte liberalen, jonge talenten en kandidaten uit de G4 bovenaan gezet. Wie weet, werkt het en klimmen sommige personen een aantal plekken. Ik heb in ieder geval gebruik gemaakt van mijn stemrecht. Nu maar afwachten wat de definitieve lijst wordt.

Deze maandag overleg ik met mijn staf, wordt in een groter verband een bepaald dossier besproken, stafoverleg verkeer, een voorbespreking ivm de raadscommissie, stafoverleg Binckhorst, een dinervergadering met de meeste verkeersbetrokkenen uit de Zuidvleugel (stadsgewesten Rotterdam en Haaglanden e.o.) en wellicht pik ik een staartje van de fractievergadering mee.

xe2x80x99s Middags komen de minister, leden van het Nationaal Mobiliteitsberaad (een van de vele nevenfuncties) en veel verkeersbestuurders bijeen in Madurodam. De netwerkanalyses zijn af. Per gebied is de afgelopen maanden door alle betrokken overheden gekeken, welke investeringen in autowegen, rail en OV nuttig, effectief, efficixc3xabnt en noodzakelijk zijn. Daarbij is verder gekeken welk effect een investering had op de andere verkeersstromen in een gebied. Ook voor de Zuidvleugel is deze klus geklaard. Dat leidt tot 3 lijstjes van investeringen (investeringen die verder moeten worden verkend, regionale investeringen en een lijst van no-regret-investeringen). Tot mijn tevredenheid staan investeringen zoals het Trekvliettracxc3xa9 en RandstadRail 2e fase op goede plaatsen. Want van investeringen in het Trekvliettracxc3xa9 en het OV krijg je geen spijt.

Passage

Aan de ontbijttafel de stukken weggewerkt. Het is een drukke vrijdag. Allereerst een overlegje binnen de coalitie; daarna in een kleiner verband een ander dossier bespreken; de wethouders Verkeer van Haaglanden komen bijeen; en twee bestuursleden van de BLF brengen een bezoek en snijden enkele punten aan. Het blijkt weer dat met een goede onderlinge communicatie, afspraken te maken zijn.
Aansluitend komt de directeur voorlichting langs voor ons periodiek overleg. En om de zoveel weken komen de wethouders Verkeer van de G4 bij elkaar, zo ook vandaag. Dan bespreken wij meerdere dossiers en stemmen onderling af; en dat werkt goed. Gezamenlijk geven wij na afloop een interview over dynamisch verkeersmanagement. Eten halen bij AH en KFC en deze log schrijven.

Vanavond open ik een driedaagse opvoering van Sancho Panxc3xa7a. De Passage is prachtig, werkelijk schitterend gerenoveerd. Wow! Daarop moet Den Haag trots zijn.

En daarom wordt deze opera in de Passage opgevoerd. We zouden meer van dit soort evenementen moeten hebben. Het onderstreept de allure van de historische hofstad en benadrukt de aantrekkelijkheid van de Haagse binnenstad.


De Haagse Passage

Morgen heb ik de hele dag VVD-Topkadertraining waaraan naar het schijnt, meerdere Hagenaars deelnemen. Zondag de stapels stukken wegwerken.
Vandaag gaat de samenvatting van een uitvoerige stapel studies naar buiten. Daaraan is de afgelopen maanden hard en knap gewerkt en eindelijk kan ik er hier iets over schrijven. Het is een samenhangend pakket van Openbaar Vervoer-investeringen die moeten leiden tot 40% meer OV-reizigers in de stad en in de regio.
Het kost wat (975m) maar dan heb je ook wat. Hierbij moeten je denken aan nieuwe P+R voorzieningen, nieuwe tophaltes, verhoging frequenties van het tramnet (7,5 minutendienst), ongelijkvloerse kruisingen, nieuw materiaal, meerdere Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbindingen en xe2x80x93busbanen, introductie van de nieuwe RandstadRail-lijnen 1, 9 en 11 etc etc.
Want naast investeringen in een Trekvliettracxc3xa9 is het net zo noodzakelijk het OV te bevorderen.

Schoolklassen

Een kinderrijke dag vandaag. Samen met Sander ga ik naar de basisschool de Spoorzoeker alwaar minister Van der Hoeven een xe2x80x9cFrisse Scholen Doosxe2x80x9d in ontvangst neemt. Dit is een van de instrumenten om een gezond binnenmilieu (luchtkwaliteit) in klaslokalen te realiseren. De schoolklassen hebben een lied ingestudeerd voor de minister, getiteld: xe2x80x9cfrisse luchtxe2x80x9d. Want met frisse lucht kan je beter leren. Met een rondleiding en een toelichting op de maatregelen die de school heeft genomen, is het bezoekje afgerond.

Op het stadhuis spreek ik met een manager van OVG over infra- en ontwikkelingsprojecten in de regio. Ad Dekkers komt langs om over de binnenstad te spreken. We herbevestigen tegen elkaar dat we ervoor moeten gaan zorgen dat de Haagse binnenstad, de beste binnenstad van Nederland wordt. En de manager publieke zaken van ADO komt op bezoek.

Op naar de Paviljoengracht; alwaar ik een leuke tentoonstelling over o.a. rioleringen open. Een aanwezige schoolklas krijgt een demonstratie en via een inspectiewagen kunnen ze kijken m.b.v. een rijdende camera in het riool. Boeiend. Via een webcam kan je trouwens live kijken in een Haags rioolgemaal.


Via het internet kan je een Haags rioolgemaal volgen

Samen met een naburige collega ga ik naar de minister om te praten over een kilometerbegrenzing en trajectcontrole. Gezien het mooie weer loop ik terug naar het stadhuis. Ik doe post etc af en aan het einde van de middag komen de directeur en de voorzitter van OM Den Haag langs om over de stichting en milieubeleid te praten. Robert zegt me toe een wiekje voor mijn windmolentje dat verloren is gegaan, aan te leveren. Tussendoor hang ik aan de lijn met Laura, Eduard en Bruno. Onder het genot van het avondeten van AH en KFC schrijf ik deze log en lees de stukken voor de vergaderingen van morgen. Vanavond ga ik naar de bewonersavond in Laak om het concept-stadsdeelplan toe te lichten.

Trommel

Een onderzoeksbureau bekijkt voor de G4 de subsidiemogelijkheden vanuit de EU voor verkeersprojecten. Via een interviewvorm worden hun eerste bevindingen besproken. Ik kom er achter dat een van de consultants graag een afsluitbare stalling voor zijn fiets (fietstrommel) wil hebben op zijn brede stoep. We spreken af dat hij zoiets gaat aanvragen/realiseren en dat ie mij laat weten of dat lukt en waar hij eventueel tegenaan loopt. Ik ben benieuwd.

In een volgend gesprek word ik voor een onderzoeksproject (waarin een oude bekende, Veronique, meeloopt) bevraagd over mijn bestuurlijke ervaringen met subsidieverstrekkingen. Met stadsbeheer en de projectleider bespreek ik aansluitend het RandstadRail-project.

Ik reis af naar Delft voor een bijeenkomst met tal van Haaglandse wethouders over het RSP. En dat staat voor het Regionaal StructuurPlan. Dit document gaat over de ruimtelijke toekomst van de regio. Waar is nog ruimte voor woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en infrastructuur? Houden we nog groen over in de omgeving? Dit soort vragen en nog vele meer, komen aan de orde in de discussie. Als regiobestuurder Verkeer geef ik aan wat de noodzakelijke en gewenste investeringen zijn in (snel)wegen, bus, lightrail etc. voor de komende jaren. Terug op het stadhuis werk ik nog ff door. Op teletekst lees ik het vertrek van Van Schijndel. Verbaast me nog dat xe2x80x99t zo lang heeft geduurd voordat ie zijn biezen kon pakken. De VVD kan beter mensen als Jeroen de Veth in de 2e Kamer hebben (er loopt een voorkeursactie voor deze 44e kandidaat).

Lippenstift

Een lange B&W-vergadering die wel tot twee uur duurt inclusief de kroketten. Van mijn kant slechts een hamerstuk, schriftelijke antwoorden en een collegebesluit. Na de collegevergadering is er een terugkoppeling naar mijn staf. Het is een zo gezellige terugkoppeling inclusief verhalen over lippenstift, dat ik opbeur na vijf uur intensief vergaderen. Ik bel met twee VVD-leden en met een restauranthouder in de buurt van het Voorhout; en de voorzitter van KNV Taxi, de brancheorganisatie, komt langs voor een kennismakingsgesprek. De directeur internationale stad komt een concept brengen, en Berenschot met Regio Randstad komen een conceptrapport toelichten. Behalve DB-lid (een van mijn vele nevenfuncties) ben ik ook bestuurlijk trekker Verkeer en Vervoer voor de Randstad. We spreken over de agenda met de mogelijke verkeersthemaxe2x80x99s voor de komende jaren voor de Randstad.

Op naar Oestgeest voor een dinervergadering die in het teken staat van xe2x80x9cAnders Betalen voor Mobiliteitxe2x80x9d (commissie Nouwen). Ik zit gezellig naast Paul en we kletsen over o.a. het middenbestuur; met aan mijn rechterzijde een charmante tafeldame die me snel bijpraat over de invoering van de kilometerbeprijzing. Ik ga terug naar het stadhuis om nog wat werk te doen want gelukkig kan je dag en nacht in het stadhuis binnenkomen. Het is deze septemberweken behalve overdag ook alle avonden en weekenddagen vol in de agenda, zodat het papier- en leeswerk zich gemakkelijk opstapelt. Hetgeen vanmiddag leidt tot de terechte opmerking van Frans dat de log een gehaaste indruk maakt. De rest van de stukken neem ik mee voor tijdens de ontbijttafel.

Hmm, sinds gisteren zijn er bijna 100 nieuwe stemmen uitgebracht in de poll. En allemaal tegenstemmen. Hmm, erg opvallend!

Vergadermeter

Deze week begint met overleg met mijn staf en dan haast ik me naar het Provinciehuis. Zo te zien vanuit het provinciehuis vorderen de werkzaamheden aan de Koningskade. Aldaar heb ik een bestuursvergadering van SWINGH. Terug op het stadhuis heb ik stafoverleg Verkeer, lunch ik met Anne en Sander, stafoverleg Milieu, stafoverleg projecten binnenstad, een overlegje met Jetta, stafoverleg projecten Binckhorst en dan is de dag bijna voorbij (een vergadermeter zou ervan uitslaan). Avondeten halen bij KFC en AH en vervolgens de aanvullende stukken voor morgen en de postmap wegwerken. Vanavond is er nog fractievergadering.

ANTM

Normaal is de vrijdag een rustigere dag richting het weekend. Nou, deze week niet. Voor de ingang van het stadhuis spreek ik collega Bert en wij praten eens bij. De manager van SWINGH komt langs in verband met de aankomende bestuursvergadering, en een delegatie van Vrienden van Den Haag komt de actuele ontwikkelingen (VCP, bouwplannen etc.) bespreken. Ik ken deze vereniging als sterk betrokken met de historische Hofstad. Ik geef een interview over het proefproject xe2x80x98spitsmijdenxe2x80x99 en ik spreek de voorzitter van de Haagse Fietsersbond. Aangezien ik de fiets, zeker voor de korte afstanden, in het woon-werk-verkeer wil bevorderen, zie ik uit naar de samenwerking in de komende jaren. Ik lunch met Sander en Michel.

Nieuw college, nieuwe fotoxe2x80x99s. Dus op naar studio Max Koot. Veel lachen: xe2x80x98t lijkt wel ANTM. Ik overleg met de RandstadRail-gemeenten en de projectorganisatie. Deze laatste schat in dat RandstadRail eind oktober waarschijnlijk kan starten. De exacte datum van de start van RandstadRail wordt drie weken tevoren, bij de start van het proefbedrijf, bekend gemaakt. Ik sta pers te woord en vertrek naar Amsterdam voor de borrel met de G4-VVD-gemeenteraadsfracties en aansluitend is het G4-VVD-diner van de stadsbestuurders, fractievoorzitters, de lijsttrekker, de vice-premier en de partijvoorzitter. Dit zijn meestal erg gezellige en goeie diners. Ongetwijfeld komen de verkiezingscampagne, de lijst en alle verwikkelingen ter sprake. Morgenoverdag fractie-hei-dag. Morgenavond Beatstad (gezellie)! Zondag de stukken (minder gezellie).