Maandelijks archief: oktober 2006

Hubertustunnel

Een korte B&W-vergadering met van mijn kant slechts een hamerstuk en een collegebesluit, zodat ik op tijd ben bij het bouwproject van de Hubertustunnel. Samen met de projectleider en een journalist bekijken we de vorderingen van dit belangrijke verkeersproject. Het schiet op. De boor nadert al het einde van de eerste tunnel van 1,8 kilometer waarna zij de tweede tunnel gaat boren. Knap staaltje werk. We lopen door de tunnel naar de boormachine toe. Dat is nog best een flinke wandeling. We bewonderen de boormachine in werking. Indrukwekkend en dan lopen we terug door de immense tunnel. Ik heb een filmpje (04:20) gemaakt van het bezoek.

xe2x80x99s Middags hebben Marnix en ik bestuurlijk overleg met een buurgemeente. Vanavond gaan ik naar Jan Jaap van der Wal kijken in een schouwburg in een omgeving met allure.

Brillie

Na een week reces is de agenda nu weer, als vanouds, vol. Vandaag heb ik veel (staf)overleggen. Met mijn eigen staf, verkeer, milieu&parkeren en de binnenstadsprojecten. Zoals gebruikelijk op maandag is er tevens de wethouderslunch en de fractievergadering; heb ik een bestuurlijk overleg over de A12 en een overleg over het Trekvliettracxc3xa9. Ik geef twee interviews over RandstadRail en ondertussen lees ik op het internet enkele positieve reacties. Aan het einde van de middag ga ik met Marnix een biertje pakken.
Verder zijn vanochtend op bezoek geweest: MKB Den Haag, Kamer van Koophandel en de Binnenstadondernemers. Zij komen praten over het VCP en melden wat hun bezwaren tegen het plan zijn. Het is duidelijk dat de weerstand bij hun achterban groot is. Ik verwacht dat later deze maand het college het raadsvoorstel presenteert aan de stad en de gemeenteraad. En ja, Brillie, net als de agenda, is het, als vanouds, vanavond AH en KFC.

Series Finale II

Een paar dagen in Istanbul geweest. Een fascinerende miljoenenstad. Veel te zien en te bewonderen en dat dus ook gedaan: de moskeexc3xabn, de cisterne, de musea, de paleizen, de Bosporus etc.

Al is het herfstvakantie, het werk gaat toch gewoon door en derhalve meerdere telefoontjes. Ontzettend balen van RandstadRail. RaRa, wanneer rijdt ie? Vandaag ben ik langs het stadhuis gegaan om de post weg te werken anders ligt er maandag zoxe2x80x99n grote stapel te wachten. Aan het einde van de middag is een ingelaste DB-vergadering van het stadsgewest over het collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarna is er ’s avonds een extra overleg met de wethouders van de RandstadRail-gemeenten. Vrijdag en zaterdag is weer de topkadertraining van de VVD. Zondag werk ik de stukken voor maandag en dinsdag weg; en wie weet, hopelijk is er diezelfde dag een startmoment. Al eerder heb ik erover geschreven maar toen kwam de DVD-box niet en bleek de release een maand te zijn uitgesteld (jaargang 7, en tevens ’t laatste jaargang, van West Wing). Maar nu, nu schijnt ie toch echt bezorgd te worden.

It giet oan

Het was een boeiende bijeenkomst gisterenavond in de Caballero-fabriek. Het gebiedsconcept is volgens mij goed ontvangen. Er hing een spirit van: ‘it giet oan’. De medewerkers van RABO Vastgoed, BPF Bouwinvest en de gemeente hadden het goed georganiseerd.

De vrijdagochtend begint met samen met Henk op het provinciehuis bij de gedeputeerde Van Dijk. Daarna heb ik overleg met mijn staf en heb ik mijn periodieke afspraak met de HTM-directie. Raadslid Van der Velden van de LPF komt langs om bij te praten over verkeer en het VCP, en ik geef een interview over RandstadRail met de netkous op de achtergrond. Met collega Rabin bezoek ik de El Ouma moskee in Spoorwijk. De leden van het college leggen namelijk bezoeken af aan diverse geloofsgenootschappen in het kader van de dialoog en burgerschap. Ik heb nog een log toegevoegd bij de links en ik zie dat er al bijna 500 stemmen in de poll zijn uitgebracht. Zo populair is een poll niet eerder geweest; zal wel iets met het onderwerp te maken hebben. Hierna is het vrije tijd.

Het nieuwe rijden

Vandaag komen alle onderdelen uit mijn portefeuille VBBM terug in mijn agenda. Deze donderdag begint met een overleg met mijn Haaglandse collegaxe2x80x99s over het collectief vraagafhankelijk vervoer. Daarna overleggen de RandstadRail-gemeenten over de stand van zaken. Aansluitend is er het werkoverleg Verkeer van het stadsgewest Haaglanden, een gesprek met Brinkel Beleggingen, deelname aan de rijcursus xe2x80x9chet nieuwe rijdenxe2x80x9d in een Toyota Prius (de onderdelen milieu en verkeer helpen elkaar, Jan B.), en een overleg over het conceptraadsvoorstel inzake het VCP.

xe2x80x99s Avonds is er een raadscommissievergadering over de Binckhorst en wel op de Binckhorst zelf. Het gebiedsconcept wordt gepresenteerd inclusief de prachtige uitgave over Nieuw Binckhorst. Een uitgave die mede is gemaakt om te inspireren en om de verbeelding te prikkelen. Van die uitgave heb ik enkele foto’s gemaakt.

p.s. de avondmaaltijd van AH/KFC smaakt weer goed.

200 jaar stad

Een aparte dag vandaag met maar twee afspraken in de agenda. De ochtend is in mijn agenda gereserveerd voor de raadscommissie SRO die de begroting bespreekt. Om 10 uur zijn mijn portefeuilleonderdelen (Binnenstad en Binckhorst) reeds besproken zodat ik tijd heb om de vergaderstukken voor morgen te lezen. In de commissievergadering is er waardering maar tevens veel aandacht voor de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in de xe2x80x98huiskamer van Den Haagxe2x80x99. Joris Wijsmuller haalt mijn log aan ter ondersteuning van zijn betoog voor wonen boven winkels.

xe2x80x99s Middags heb ik als 2e loco en dus als lid van het gemeentelijke beleidsteam (GBT) een crisisoefening. Codenaam: Txe2x80x99REURIG. Het GBT, het GCT, meerdere organisaties en vele medewerkers participeren de hele middag in een levensechte simulatie. Zeer waardevol om te doen. Den Haag wordt in de oefening getroffen door een ramp. Hopelijk wordt het nooit werkelijkheid maar het is goed dat wij ons regelmatig prepareren.

Vanochtend lees ik op de geschiedeniskalender dat Den Haag in 1806 stadsrechten heeft gekregen van Lodewijk Napoleon. Ik heb nooit geweten dat wij al precies 200 jaar officieel stad zijn. Een snelle rondgang op meerdere sites leert dat de geschiedeniskalender gelijk heeft.

FBI

Een korte agenda en een klein stapeltje stukken en derhalve duurt de collegevergadering tot kwart voor twaalf. Twee hamerstukken, een collegebesluit en een voortgangsrapportage zijn door mij ingebracht. Na de terugkoppeling naar mijn baxe2x80x99s werk ik de vier postmappen weg die ik had opgespaard sinds afgelopen donderdag. xe2x80x99s Middags overleg ik over de WOM en ga ik fietsen met de enkele leden van de wijkvereniging Zorgvliet, door hun wijk omdat ze hun verkeersproblemen aanschouwelijk willen maken voor mij (parkeren, sluiproutes).

xe2x80x99s Avonds komen enkele collegaxe2x80x99s vanuit Rotterdam en Den Haag bijeen om te spreken over de fysieke, verkeerskundige en economische infrastructuur van de Zuidvleugel in de toekomst. En ik heb me vandaag weer iets meer verdiept in FBIxe2x80x99s/VBIxe2x80x99s; fiscale, ook wel vrijgestelde, beleggingsinstellingen. Verder heb ik de CDA-fractie al een audio-visueel antwoord ge-MMS-t op de aankomende schriftelijke vragen en ik kan de griffier verblijden met een voorstander voor 27/28 november. In relatie tot dat laatste onderwerp is er een teleurstellend telefoontje.

In de pool van het AD/HC zegt nu 77% (van de 422) blij te zijn dat de autoxe2x80x99s van het Lange Voorhout gaan verdwijnen. Trouwens, ff richting de sponsor van Dames 3 van Groen Geel: kijk eens wat ik tegenkom tijdens mijn fietstocht!

Pavlov

Eerst met mijn eigen staf overleggen voordat een gezamenlijke persconferentie over RandstadRail wordt gegeven. Samen met de HTM/RET, de RandstadRail-gemeenten en de projectorganisatie geven wij een toelichting op de stand van zaken en het proefbedrijf. Daarna heb ik de rest van de dag allerlei vergaderingen: allereerst staf verkeer, wethouderslunch met Anne erbij, binnenstadstaf, staf projecten binnenstad, staf milieu en parkeren, een overleg met diverse raadsleden en dan de fractievergadering. En het avondeten dan? Nou, dat is vandaag geworden: een echte maaltijd bij Pavlov en geen AH/KFC.

Stratenmaker

De begrotingsbehandelingen zijn nu echt begonnen. Vanochtend heb ik mijn eerste commissievergadering en wel over de onderdelen Verkeer, Laak en Milieu. Daarna bel ik met een gedeputeerde, overleg ik met Marnix, en geef ik een interview aan een vastgoedblad. xe2x80x99s Middags mag ik even stratenmaker zijn! Ik mag de ‘eerste’ steen leggen. Een tijdje geleden heb ik al iets geschreven en iets gefilmd over het fietspad in de Grote Marktstraat. Dit fietspad wordt beter gemarkeerd met witte fietssymbolen en stippellijnen in de straat; dat is volgende week gerealiseerd. Vandaag mag ik een witte steen leggen in de straat en samen met de voorzitter van de Fietsersbond het eerste fietssymbool op de straat spuiten. Leuk vak is dit toch!

Aan het einde van de middag vertrekken wij naar de Martinistad voor een tweedaags werkbezoek.


Op naar Grxc3xb8n zodat wij deze titel straks kunnen veroveren!