Maandelijks archief: januari 2007

69

Omdat Hare Majesteit 69 jaar is geworden, heeft een van de deelnemers aan het bestuurlijk overleg Trekvliettracxc3xa9 oranje bonbons meegenomen. Leuke geste. Daarna heb ik werkoverleg verkeer van Haaglanden en geef ik een interview aan Tanja over de invoering van restrictief parkeren in Rustenburg-Oostbroek. Dat systeem wordt morgen van kracht en de raad heeft ermee ingestemd dat alle vergunningen in Den Haag iets duurder worden (xe2x82xac1,66) zodat de vergunningen in Rustenburg-Oostbroek niet kostendekkend hoeven te zijn. Niet iedereen is het daarmee eens. Het invoeren van het systeem maakt ook veel los in de betreffende wijk. Gelukkig hebben ook de ABBO en de BORO (bewonersorganisaties uit de wijk) de vernielingen aan de parkeerapparatuur afgekeurd. Alle aanvragen voor een parkeervergunning voor de 1e auto zijn gehonoreerd en van de aanvragen voor de 2e auto kon 40% worden toegekend. Aan het einde van de middag heb ik overleg met alle wethouders verkeer van Haaglanden. En natuurlijk tussendoor veel mail- en telefoonverkeer.

Hoor en wederhoor

Er is wat aan de hand met Den Haag want vannacht kreeg ik weer drie aanvragen voor een IBS. Nog redelijk uitgeslapen begint de collegevergadering met gebak in verband met de verjaardag van Henk (die wordt ook elk jaar jonger). In B&W zitten van mijn kant: antwoorden op schriftelijke vragen, een raadsvoorstel voor nadeelcompensatie (volgens mij de aller-, allerlaatste rondom het souterrain), een raadsmededeling over RR, drie collegebesluiten en een commissiebrief. Ik overleg met enkele medewerkers over de zaken voor de komende dagen en spreek ondertussen enkele voicemails in. Ik leg de laatste hand aan de stukken en daarna heb ik een gesprek met de hoofdinspecteur. Sander gaat eten in mijn favoriete restaurant (ben jaloers) en ik ga naar mijn meest gefrequenteerde eetetablissement (AH en KFC). Vanavond is de tweede hoorzitting van de raadscommissie Verkeer over het Verkeerscirculatieplan (VCP). Ik heb begrepen dat het deze keer de bedoeling is dat er vragen worden gesteld door de raadsleden aan de diverse insprekers.

Het is me wat

Zaterdagmiddag druk in de weer geweest met RR en zondag de stukken gedaan. Deze week heb ik IBS-dienst en dus is de mobiel continue aan en altijd in de buurt; tot nu toe al drie aanvragen gehad. Allereerst overleg met mijn staf voordat ik mijn periodieke vergadering met de HTM-directie heb. Daarna spreek ik met Jaap en Gerard; waarna ik met medewerkers het overleg inzake het Trekvliettracxc3xa9 voorbereid. Na afloop van het stafoverleg verkeer lunch ik met Anne en Sander. De binnenstadstaf en dan op naar Bilthoven voor een dinervergadering van het SKVV. Dat is een samenwerkingsverband van de portefeuillehouders verkeer en vervoer van de stadsregioxe2x80x99s/kaderwetgebieden. Tussendoor veel werk aan de winkel inzake RR. Terug op het stadhuis lees ik enkele stukken en werk de post weg.

Never a dull moment

Een enerverende dag! Behalve een overleg over een ander onderwerp staat de gehele dag in het teken van het artikel van de Volkskrant over RandstadRail. Op zoxe2x80x99n dag gebeurt er erg veel: talrijke telefoontjes, overlegjes, concepten, stukken, mails, bilateraaltjes, mensen die in en uit lopen. Met andere woorden veel activiteit en energie. xe2x80x99s Middags komen alle betrokkenen bij RandstadRail bijeen en gaat er later op de dag een persverklaring uit. En oh ja, voor NOVA geef ik een korte en ludieke reactie op het aanstaande vertrek van minister Peijs naar Zeeland. Erg jammer dat Karla vertrekt, een pracht van een minister.

Damsterdiep

Eerst heb ik overleg met mijn staf voordat de directeur van DZH langs komt. Ik ben sinds enkele maanden geen commissaris meer van het Duinwaterbedrijf en Piet Jonker komt langs voor een soort afscheidsgesprek. Ik krijg een mooie replica van de monumentale watertoren in Scheveningen. Verder praat ik met de gemeentelijke lobbyist en heb ik een vergadering van de stuurgroep Spuikwartier. Met onder meer Jan Brink, brengt een deel van de raadscommissie een bezoek aan de verkeersmanagementcentrale om ons te laten bijpraten over onder andere verkeerslichten, dynamisch verkeersmanagement en groene golven.


De Haagse verkeersmanagementcentrale met links de camerabeelden waarmee het verkeer wordt gemonitord en rechts het detectiesysteem op de snelweg

Marjo van Dijken stopt als parlementarixc3xabr en ik bezoek haar afscheidsreceptie. Jammer dat ze niet hoger op de PvdA-lijst stond en geen tweede termijn krijgt. De receptie is meteen een Martinistad-rexc3xbcnie met vele oude bekenden zoals Tjerk Bruinsma, Sebo Gankema, Jacqueline Kinds, Johan Remkes, Max van den Berg (ja, die van dat verkeersplan uit xe2x80x9977), Annie Tak enz. Nog meer Grxc3xb8n vandaag: via de GIC lees ik over de ambitieuze plannen voor het Groninger Damsterdiep en ik bewonder de video-impressie. Aan de rand van de binnenstad wordt een zeer markant gebouw en een grote parkeergarage toegevoegd.

Vanavond is er raadsvergadering. Na een gezonde avondmaaltijd van AH en KFC ga ik naar het afscheid van raadslid Tineke van Nimwegen. Er staat maar een punt op de agenda namelijk het raadsvoorstel xe2x80x98zwaar verkeerxe2x80x99 inclusief het onderzoek naar het instellen van een milieuzone (het weren van vieze en zware vrachtwagens). Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Gelukkig duurt de raadsvergadering niet tot 2 uur xe2x80x98s nachts zoals was aangekondigd op het Politiek Portaal.

Sweet Lake City

Vanochtend zijn er 12 insprekers over de herinrichting Lange Voorhout. Eigenlijk altijd spreken er alleen tegenstanders in maar gelukkig is deze keer een uitzondering op de regel. Vrienden van Den Haag en de heer Andreoli komen in de raadscommissie SRO pleiten voor mijn plannen ten aanzien van het Lange Voorhout. Plezierig. Voor de volledigheid: er zijn ook 10 insprekers tegen. De raad is in grote meerderheid een voorstander van de plannen. Ze vinden dat het heel mooi gaat worden. Zoals Ries Smits het prachtig verwoordt: xe2x80x9cHet CDA is een oppositiepartij maar dit is een plan van Van Woensel dat wel goed isxe2x80x9d . En oh ja, de gemeente gaat behalve paarse ook andere kleuren krokussen planten op het Voorhout. Daarna heb ik een eerste gesprek met onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die beginnen met hun werkzaamheden. Vervolgens is er de tweewekelijkse vergadering van het DB van Haaglanden.

Terug op het stadhuis werk ik post weg voordat ik met de bus naar Zoetermeer afreis. Ik pak bus 5 van het vervangend vervoer om 18.00 uur vanaf Centraal Station en ruim een half uur later sta ik in het stadhuis van Zoetermeer (avondeten: notenbrood met geitenkaas van C’est du Pain). Het is natuurlijk geen RandstadRail maar wel redelijk Openbaar Vervoer. Vanavond vergadert de RandstadRail-begeleidingscommissie uit de Zoetermeerse raad. Ik had aangeboden langs te komen en daarom zit ik samen met hun wethouder ruim een uur in discussie over RandstadRail. Pittige discussies soms maar wel goed dat we in gesprek zijn. Terug op het stadhuis werk ik nog wat zaken weg.


Impressie van het nieuwe Lange Voorhout

Yonri

Cultuur op de vroege ochtend. Het voltallige college bezoekt, nog voor de B&W-vergadering, de tentoonstelling Rubens en Breughel in het Mauritshuis. Ik moet zeggen: een aanrader. Ze hebben een expositie met tal van schilderijen die deze twee grootmeesters gezamenlijk hebben gemaakt. We krijgen een rondleiding door de algemeen directeur die enthousiast vertelt over de geschiedenis van de stukken, de schilders etc.


Adam en Venus geschilderd door Rubens en Breughel na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand

Daarna vergaderen we. De vergadering duurt niet al te lang met maar xc3xa8xc3xa8n voorstel van mij (bereikbaarheid, fietspad en parkeerplaatsen rondom een Mondriaan-vestiging). Daarna terugkoppeling naar mijn staf, enkele zaken en acties worden uitgezet en ik pleeg meerdere telefoontjes. Vervolgens heb ik een overlegje in coalitieverband, spreek ik met twee andere wethouders over een bedrijf in de Binckhorst alvorens ik afreis naar Amsterdam voor een DB-vergadering van Regio Randstad waarin ik de bereikbaarheid behartig. Tussendoor lees ik de log van Jan boven gezond avondeten van AH. xe2x80x99s Avonds terug naar Den Haag voor een debat over bereikbaarheid en milieu (80 KM op de Utrechtse Baan en het VCP zijn de onderwerpen). Het Lagerhuisdebat is georganiseerd door Yonri (jongerenonderdeel van de Orde voor Nederlandse Raadgevende Ingenieurs en waaraan ik als jurist (en wethouder Verkeer en Milieu) deelneem.

Test

Ik heb ze nog niet zien rijden maar vandaag zou de HTM beginnen met de testritten met RandstadRail-voertuigen tussen Loosduinen en Centraal Station (lijn 3). Deze ochtend begint met het overleg met mijn staf; dan een gesprek met een projectontwikkelaar over een bouwproject nabij de binnenstad; ik spreek met de burgemeester; verder heb ik stafoverleg verkeer; is er de wethouderslunch met Anne erbij; om aansluitend stafoverleg milieu en parkeren te hebben. En dan is het nog pas half drie. De transportsector (EVO en TLN) en de overheid (gemeente Den Haag en ministerie van V&W) slaan de handen ineen om de luchtkwaliteit te verbeteren door het goederenvervoer te verbeteren; door bijvoorbeeld vracht te bundelen. Er zijn vier pilot-projecten waaronder het Haagse bedrijventerrein Forepark. Ik hoop dat xe2x80x99t gaat slagen in zijn doelstelling en daartoe onderteken ik de intentieverklaring. Vanavond is er fractievergadering en vooraf eten Anne, Sander en ik een hapje in Nieuwspoort.

Eitje erbij

Al om acht uur ben ik op het stadhuis voor een ontbijt tussen Haagse Tweede Kamerleden en het college. De opkomst is groot en de gesprekken boven scrambled eggs en koffie zijn nuttig en plezierig. Na afloop maak ik met enkele kamerleden zoals Sybrand en Paul, een paar praktische afspraken. Daarna is in de B&W-kamer een themabespreking over volksgezondheid en vervolgens komen Marnix, Henk en ik bijeen om over de Binckhorst te spreken. Verder heb ik nog een vergadering van de beheerraad van DSO. xe2x80x99s Middags klok ik eerder dan normaal uit.

Storm

Een gedenkwaardige dag die vroeg begint met erg goed nieuws . Voor dat de raadscommissie Verkeer begint, bel ik met Pieter Smit, mijn Zoetermeerse collega. In de raadscommissie is een rondvraag over RandstadRail, een raadsvoorstel om de Put van de Vaillantlaan aan te pakken (xe2x82xac 34 miljoen), een discussie over parkeren in de binnenstad en het raadsvoorstel xe2x80x98zwaar verkeerxe2x80x99 inclusief het instellen van een milieuzone. De vergadering duurt vierenhalf uur en dan vangt Tanja me op voor een reactie op het dossier RandstadRail. Verder geef ik een interview over de verstedelijkingsstrategie in de Zuidvleugel, overleg ik met mijn staf, en ik woon een presentatie bij van het project xe2x80x9cMet de fiets minder filexe2x80x9d dat een interessant voorstel lanceert. Aansluitend heb ik een lang interview met Laura van AD/HC over RandstadRail en dan ga ik naar de informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden over het Trekvliettracxc3xa9. Ondanks de storm gaat die bijeenkomst gelukkig wel door.