Maandelijks archief: februari 2007

Exposure

Gisterenmiddag heb ik viereneenhalf uur achtereen interviews gegeven. Als je media-exposure zoekt, moet je aftreden. Oef, veel belangstelling vanuit de journalistiek. Dat merk je de volgende dag aan de knipselkrant. Erg dik en voor de helft gevuld met artikelen over mijn aftreden. Gisterenavond had ik beide telefoons weer aangezet en meteen stromen de tientallen voicemailtjes en sms-jes binnen. Erg bemoedigend en heel plezierig. Doet goed. Ik ben begonnen met het beantwoorden van alle berichtjes en mails. Vandaag heb ik enigszins uitgeslapen. Marion komt gezellig langs, ik klets bij met Sander, Ageeth wipt binnen en ik begin mijn kamer op te ruimen. Ik gooi veel papier weg en met de auto breng ik de privxc3xa9-spullen uit mijn werkkamer naar huis. Oogt leeg nu. En een nieuw record voor mijn weblog. Gisteren was de drukste dag tot nu toe met maar liefst 366 unieke bezoekers. Wow.

Advertenties

Verantwoordelijkheid

Een aparte B&W-vergadering waarbij van mijn kant op de agenda stonden: drie hamerstukken, samen met Marnix een bestemmingsplan in verband met Den Haag Nieuw Centraal, een commissiebrief over de 6e voortgangsrapportage binnenstad, een commissiebrief over verbeteringen van de verkeersafwikkeling in Leidschenveen en commissiebrief over de 9e voortgangsrapportage RandstadRail. Maar ik start met een mededeling en ik geef twee brieven af. xe2x80x99s Avonds heb ik een eetafspraak staan met partijgenoot Hans van den Broek. De rest van de dag verloopt atypisch .

************

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van xe2x80x99s-Gravenhage

27 februari 2007

Geachte voorzitter,

Deze wethouder, met het hart en ziel voor de stad, altijd functionerend, bij nacht en ontij werkend, voor iedereen bereikbaar, neemt zijn verantwoordelijkheid, deze wethouder dient zijn ontslag in bij de voorzitter van de raad.

Hoogachtend,

Mr. P.T. van Woensel

************

Staf

Ook al is het officieel reces, toch is deze maandag aardig gevuld met tal van overleggen. Allereerst met mijn eigen staf, dan vergadert de stuurgroep van de tunnel onder spoor 11/12, heb ik stafoverleg verkeer, de wethouderslunch, en stafoverleg binnenstad. De dag sluit ik af met enkele telefoontjes, gesprekken en een vergadering van de stuurgroep Spuikwartier.

Vorige week kreeg ik de vraag wat er toch in al die stafoverleggen op maandag wordt besproken. In zoxe2x80x99n vergadering overleg ik, bijgestaan door mijn geweldige bestuursadviseurs/voorlichter, met de ambtelijke top over onder andere conceptvoorstellen voor de raad, conceptbesluiten voor B&W, of over notities over in te zetten beleidslijnen in de komende maanden. Tal van onderwerpen passeren de revue zoals: een actieplan luchtkwaliteit, betaald parkeren in meerdere woonwijken, de Haagse nota Mobiliteit 2020, de ambitie om fietsstad no. 1 te worden, bouwplannen in de binnenstad zoals de 5 poortjes, een plan om honderden (ondergrondse) parkeerplaatsen toe te voegen, een nieuw actieplan klimaat, en het concept-masterplan Binckhorst (WOW!). Dan heb ik dit ook eens uitgelegd.

De RR-voertuigen kunnen uit de remises

Vanochtend een korte collegevergadering waarna Jetta en ik met enkele medewerkers verder overleggen. Om elf uur is de persconferentie van informateur Anke van Kampen waarin zij het goede nieuws meldt dat het is gelijmd. Er komt witte rook uit de schoorsteen. Om twaalf uur is het wekelijkse persgesprek over RandstadRail waarin ik meld dat het volledige RandstadRail-netwerk, de Erasmuslijn naar Rotterdam en de 2 lijnen naar Zoetermeer (lijn 3 en 4), volgende week in test- en proefbedrijf kunnen gaan .
Verder heb ik een lunchafspraak met twee dames op een terrasje op het Plein; het lijkt wel lente. xe2x80x99s Middags overleg ik met stakeholders uit de binnenstad over parkeren in en rondom diezelfde binnenstad. Vervolgens neem ik in de Haagse Hogeschool een rapport in ontvangst over het verduurzamen van evenementen. Deze dag sluit ik in Delft af samen met vertegenwoordigers van de twee studentenpartijen uit Delft en Groningen; STIP en Student en Stad. Overigens, beide steden hebben al een VCP en wat mij betreft wordt binnenkort Den Haag aan dat lijstje toegevoegd.

Brandalarm

Omdat de vergaderingen van de raadscommissie over het VCP zijn uitgevallen, kent mijn agenda meerdere witte vlekken en dat komt goed uit. Ik kan andere zaken afhandelen, veel mensen spreken en overleggen, en een bijdrage leveren in het vegen van de schoorsteen. Verder zit ik live in de uitzending van Den Haag FM over windmolens en aardgasbussen, overleg ik met het RandstadRail-team en vanavond is er een fractievergadering. Gewerkt aan mijn conditie door de trappen te nemen tussen alle verdiepingen en overleggen. xe2x80x99s Avonds is het trappenhuis nog de enige route want vanwege een brandalarm zijn de liften in het stadhuis uitgezet.

Binckhorst by Vincent van Gogh

Allereerst in het stadhuis een vergadering van de raadscommissie SRO met xc3xa8xc3xa8n agendapunt voor mij, namelijk een nadeelcompensatie als gevolg van de tramtunnel. Daarna snel door naar het bestuurlijk overleg van de wethouders milieu in Haaglanden. Lunchen en ff werken op het stadhuis en dan terug naar Haaglanden voor een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Terug op het stadhuis overleg ik met medewerkers over het concept-meerjarenprogramma xe2x80x98Fietsxe2x80x99. Daarna snel iets eten (AH en KFC) dan terug naar Haaglanden voor een vergadering van het algemeen bestuur. Dat vergadert deze keer in Delft en bespreekt onder andere de opzet van de externe evaluatie van het project RandstadRail en de regiotaxi. Terug op het stadhuis handel ik nog enkele zaken af.

Gisterenavond hoorde ik op de ALV een verhaal over de Binckhorst dat ik niet kende maar mij wel intrigeerde. Als het waar zou zijn, dan zou het te mooi zijn om er niets mee te doen. In de buurt van de Binckhorst heeft ooit een bekende schilder gewoond, die van zijn omgeving meerdere schilderijen en tekeningen heeft gemaakt. Een snelle ronde op het internet leert mij dat Vincent (1853) in zijn vroege periode, veel in Den Haag heeft geproduceerd. Hij werkte toen in kunsthandel Goupil (van 1869 tot 1873) op de Plaats en woonde in de nu niet meer bestaande Schenkstraat, op nr. 13. Die straat lag tussen de Schenkweg en de Eerste van den Bosch Straat en liep ooit door tot aan het Louise de Colignyplein (tot 3 maart 1945); en op dezelfde plek ligt nu de wijk Bezuidenhout-West. Vincent zou ook meerdere schilderijen en tekeningen hebben gemaakt op xc3xa8n van de Binckhorst.
Ik heb al enkele exemplaren kunnen vinden en hieronder geplaatst. Dit laat ik eens goed napluizen. Want deze wereldberoemde kunstenaar zouden we kunnen gaan gebruiken bij de branding van de Nieuwe Binckhorst!


Meadows near Rijswijk and the Schenkweg


Three Figures near a Canal with Windmill


Country Lane with Trees


Lower Part of the Windmill De Laakmolen

Een beter klimaat

Een gewone collegevergadering inclusief een lunchbijeenkomst met de directie van Siemens. Van mijn kant staan op de B&W-agenda: een commissiebrief over extra windmolentjes in de stad, een commissiebrief over bodemsanering, een commissiebrief over de komst van aardgasbussen, en het convenant over de binnenstad dat ik kan gaan sluiten. Daarna overleg ik met het RandstadRail-team en is het vooroverleg met de Haagse leden van het Algemeen Bestuur van het stadsgewest. Vervolgens is er een ingelaste raadscommissievergadering Verkeer op verzoek van enkele oppositieleden, over het dossier RandstadRail. Later op de avond bezoek ik de algemene ledenvergadering van de Haagse VVD over het VCP waar trouwens tevens Mark Rutte spreekt over de actuele politiek.


Straks aardgasbussen in Den Haag


Meer windenergie in Den Haag