Staf

Ook al is het officieel reces, toch is deze maandag aardig gevuld met tal van overleggen. Allereerst met mijn eigen staf, dan vergadert de stuurgroep van de tunnel onder spoor 11/12, heb ik stafoverleg verkeer, de wethouderslunch, en stafoverleg binnenstad. De dag sluit ik af met enkele telefoontjes, gesprekken en een vergadering van de stuurgroep Spuikwartier.

Vorige week kreeg ik de vraag wat er toch in al die stafoverleggen op maandag wordt besproken. In zoxe2x80x99n vergadering overleg ik, bijgestaan door mijn geweldige bestuursadviseurs/voorlichter, met de ambtelijke top over onder andere conceptvoorstellen voor de raad, conceptbesluiten voor B&W, of over notities over in te zetten beleidslijnen in de komende maanden. Tal van onderwerpen passeren de revue zoals: een actieplan luchtkwaliteit, betaald parkeren in meerdere woonwijken, de Haagse nota Mobiliteit 2020, de ambitie om fietsstad no. 1 te worden, bouwplannen in de binnenstad zoals de 5 poortjes, een plan om honderden (ondergrondse) parkeerplaatsen toe te voegen, een nieuw actieplan klimaat, en het concept-masterplan Binckhorst (WOW!). Dan heb ik dit ook eens uitgelegd.