Water

Er lijkt geen einde te komen aan al dat hemelwater uit die wolken. Hoeveel kxc3xa0n het regenen?

En of er nog niet genoeg nattigheid is, informeer ik eens her en der naar de verdere mogelijkheden in de onderwatersport. xc2xb4s Middags pak ik de trein voor een gesprek in Amstelveen en kom ik op het Centraal Station een nijverige rijksambtenaar en oud-bestuurslid tegen.