Maandelijks archief: november 2007

Bagels and beans

Van tijd tot tijd en met deze en gene spreek ik af om bij te kletsen, horen hoe het ermee staat en gaat, reilt en zeilt. De tijd gaat snel. Zo herinner je ineens; het is xc3xa8xc3xa8n jaar geleden. Vandaag ga ik naar de binnenstad om onder andere te lunchen in de prachtige Passage waar ik tevens Simon tegen het lijf loop.

Ik ben een fan geworden van de Bagels and Beans. Aldaar heb ik afgesproken met een liberaal raadslid met verstand van ICT. Boven een warme bagel met geitenkaas/honing/walnoot en een goede macchiato bespreken we het verleden, het heden en de toekomst.

Altas

Na een heerlijke satxc3xa9 heb ik gisterenavond genoten van de discussie. De zaal zat vol en ook met leden die normaal niet komen opdraven voor een activiteit. Emotie, debat, boeiend. Aan het einde van de avond kwam het Haagse lid Mark R. nog ff langs en gaf een knalspeech weg. Een klasse bijeenkomst onder leiding van Jeroen de Veth. Na afloop blijven hangen; oef . De schoorsteen op de stoomboot is een construcciones altas. In plaats van Sinterklaas wordt het de Kerstman.

Oud

Via het internet geef ik me op voor het jubileumfeest van mijn partij. In januari wordt gevierd dat in die maand op de 24e, zes decennia eerder, in Amsterdam de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) werd opgericht. De resultante van een fusie tussen de Partij van de Vrijheid van Stikker en het Comitxc3xa9 Oud. Partijleider Oud haalde in 1948 bij de eerste verkiezingen 8 van de 100 kamerzetels.

Een gestage groei trad op met als hoogtepunt het verkiezingsresultaat in 1959 met 19 van de 150 zetels. Met Hans Wiegel als lijstrekker in 1972 behaalde de VVD 22 zetels. Net zoveel als Mark Rutte bij de laatste verkiezingen.

Gelet op alle commotie binnen de partij na het laatste congres en omdat het volgende congres er al aan komt, houdt de Haagse afdeling vandaag een discussiebijeenkomst voor haar leden. Ik ga mijn licht aldaar opsteken nadat ik met een raadslid, sinds lange tijd weer eens in Nieuwspoort, heb gegeten.

Autovrije binnenstad

De VVD-activitieit van deze nieuwe HK was niet heel druk bezocht gisterenavond in cafxc3xa9 Momfer de Mol maar dat mocht de gezelligheid en de discussie niet drukken. Een van de ondernemers vond het een xe2x80x9cprima initiatiefxe2x80x9d en daar ben ik het mee eens.

De bezoekers van de discussiebijeenkomst waren over het algemeen tevreden over (ondernemen in) de binnenstad; de criminaliteit en overlast was laag. Het mocht zeker wel wat schoner en de charme van het Hofkwartier mocht best wat meer aandacht, ondersteuning hebben. Het is inderdaad een leuk buurtje.

Afgezien van enkele problemen rondom vergunningverlening en de vergunningdruk, benadrukten de ondernemers het belang van een servicegerichte gemeente voor een goed ondernemersklimaat. De heer Hoek begon natuurlijk nog over het VCP. Maar dan sluit ik me aan bij het geluid van een andere ondernemer, goudsmid Paul uit het Hofkwartier, dat gisterenavond klonk. Ik ben vxc3xb2xc3xb2r het VCP. Met Paul ben ik ervan overtuigd dat het, letterlijk en figuurlijk, een verademing voor Den Haag en de binnenstad zal zijn. Een economische impuls en een gigantische verbetering van het verblijfsklimaat. Steden die een autovrije binnenstad hebben, zijn veel aantrekkelijkere steden voor het winkelend publiek xc3xa8n voor de inwoners. Ik hoop dat het VCP snel wordt uitgevoerd. Na afloop heb ik nog een tijdje gekletst met barman Joep en de nieuwe actievelingen van HK Centrum.

Een geanimeerde discussie van VVD-ers en ondernemers

Vanmiddag ben ik wezen lunchen met Hans van den Broek en natuurlijk hebben we de laatste ontwikkelingen binnen de partij besproken. Jammer voor het hoofdbestuur. De speculaties over de opvolger van Jan zijn al begonnen.

Haags Kwartier

Ik heb een nieuwe link toegevoegd, een interviewverslag verbeterd, nog geen witte rook uit de schoorsteen van de stoomboot gezien, en erg gezellig gedineerd met mijn opvolger in Sequenza. Ik kende dit restaurant niet maar het is goed bevallen; heerlijk gegeten. Het Haags Kwartier Centrum (een soort onderafdeling) van de VVD organiseert een stadswandeling en aansluitend een discussiebijeenkomst met als thema xe2x80x9cOndernemen in de binnenstad: de lusten en de lastenxe2x80x9d. Hoewel ik niet in hartje binnenstad woon/werk, lijkt me dit een interessante activiteit van de partij dus ben ik van de partij.

Stoomboot

Het was druk bij VNO-NCW. Een zaal van honderd genodigden luistert gespitst naar de NCTb. Na afloop biedt StaalBankiers een aangeklede borrel aan. Ik kom veel bekende gezichten tegen op deze netwerkbijeenkomst. Door naar Duindorp voor de thema-avond van de lokale christen-democraten. Ik vind het prijzenswaardig als een politieke partij dit soort activiteiten organiseert. Michel Santbergen presenteert hun visie en slaat de politieke piketpalen al in het strand.

Hij kiest duidelijk voor de maritieme functie van de haven, voor (visgerelateerde) bedrijvigheid en daarmee ook voor buffers tegen woningbouw in verband met de milieueisen. De 3e haven mag niet worden gedempt en moet behouden blijven, en hij ziet niks in de brug over de haven heen. Wat hem betreft, kan de doelstelling om 900 woningen bij te bouwen in het stadsdeel Scheveningen best worden verlaagd. Wat ik echt opvallend vind, is zijn uitspraak dat het CDA hoogbouw langs de kust volstrekt onacceptabel vindt!

Ik ben benieuwd. Het publiek in de zaal is niet kritiekloos. En aan weerskanten van de zaal zie ik twee oud-raadsleden van de PPS. Besluitvorming in het college is wederom aangehouden en dus is de vergadering van de raadscommissie verdaagd naar 6 december. Wat brengt Sinterklaas voor de haven van Scheveningen?

Masterplan Scheveningen

Sybrand is een goede spreker voor een politiek cafxc3xa9. Hij stipte enkele themaxe2x80x99s aan waarvoor hij bij de behandeling van de justitiebegroting aandacht zal vragen zoals een parlementaire enquxc3xaate naar de onderwereld. En mijns inziens maakte hij een treffende opmerking over de reclassering. Deze instantie trekt nog niet zoveel belangstelling als de jeugdzorg, maar de werkwijze en effectiviteit van de reclassering zou wel eens wat meer aandacht mogen hebben. Het was niet druk in het cafxc3xa9 maar ik trof nog wel twee andere oud-raadsleden (Jeannette en Adri).

VNO-NCW kring Den Haag organiseert een activiteit op hetzelfde moment als de binnenstadsborrel plaatsvindt. De binnenstadsborrel is in hotel Wahdo, het eerste Chinese hotel in Den Haag. Hoewel altijd gezellig sla ik die borrel deze keer over, te meer ik het project maar al te goed ken omdat ik iets meer dan een jaar geleden de bouw heb mogen starten. Maar ook omdat bij de werkgevers Tjibbe Joustra spreekt over terrorismebestrijding. En zo vaak krijg je niet de kans om de nationaal coxc3xb6rdinator terrorismebestrijding (NCTb) horen spreken. Verder bezoek ik een CDA-bijeenkomst op Scheveningen. Oke, ik weet het, het is niet mijn partij. Maar het is wel interessant want de Nota van uitgangspunten Masterplan Scheveningen-Kust en de Nota van uitgangspunten planontwikkeling Scheveningen-Havens komen eraan en dit kan, maatschappelijk en politiek gezien, een interessante casus worden.

Afnemende meeropbrengsten

Op een zestal weblogs waarnaar ik links had gemaakt, was al maanden geen nieuw bericht verschenen. Dus die links heb ik gisteren verwijderd. Zal je net zien; sinds vandaag schrijft Jan Brink weer. Dus wederom een link aangemaakt naar Jan (of moet ik Dirk van der Woude zeggen?).
Heden spreekt Sybrand van Haersma Buma in het politiek cafe. Hij is nu Tweede Kamerlid voor het CDA maar ik ken hem nog als beleidsmedewerker van diezelfde fractie. In de tijd dat ik beleidsmedewerker bij de VNG was en onder andere het prostitutiebeleid in mijn takenpakket had zitten, was hij werkzaam bij die oppositiepartij en betrokken bij de parlementaire behandeling van de opheffing van het bordeelverbod. Nu heeft hij als kamerlid, Justitie in de portefeuille en aangezien deze begroting eraan zit te komen, is hij vast en zeker goed voor een paar leuke, politieke uitspraken.

De samenleving wordt steeds complexer, ingewikkelder, met meer interdepedenties. En dat brengt veel voordelen met zich mee. Maar niet alleen voordelen. Het wordt moeilijker zaken te veranderen of veranderingen bij te sturen.

Zeker als het majeure zaken en veranderingen zijn zoals een stelselwijziging, een juridische herziening, nieuwe fysieke infrastructuur, invoering van een technisch systeem etc. Soms gaat dat goed en geregeld ook niet. Hoe groter de kwestie, hoe meer partijen erbij zijn of moeten worden betrokken, aan des te meer belangen tegemoet moeten worden gekomen, en aan des te meer regels moet worden voldaan etc.
Mijns inziens komt dit door: de bestuurlijke drukte in de arena; steeds meer technologische mogelijkheden; er is steeds meer mogelijk en elk van die mogelijkheden moet op zijn beurt weer worden begrensd; toenemende beschikbaarheid van informatie; de mondige burger; een cultuur waarbij het liefst elke misstand, ongelijkheid en of maatschappelijke nadeel wordt uitgesloten en alle belangen worden gehonoreerd; hoger wordende verwachtingen dat alles maar kan en moet worden geregeld, het liefst door xe2x80x98die anderxe2x80x99 of nog mooier, door ‘dxc3xa8 overheid’; het juridisme in onze samenleving; de roep die je steeds vaker hoort dat iets moet worden geregeld; en dus er steeds meer voorschriften en regels komen die ook moeten worden nageleefd.
Tsja. Dan lees je artikelen over de invoering van rekeningrijden op de A10 in 2010 of het Elektronisch Kinddossier in het jaar 2009, C2000, de HSL, de omgevingsvergunning, de Betuwelijn, de A4 Midden-Delfland, de landelijke kilometerheffing, of de OV-chipkaart.

Zoxe2x80x99n zeven jaar geleden was ik samen met een paar duizend anderen, deelnemer aan het proefproject xe2x80x9cde Tripperpasxe2x80x9d. Een succesvol project zo bleek en ook ik was erg te spreken over het gebruiksgemak. Dit experiment was bedoeld als een proef van twee jaar, voorafgaand aan de landelijke invoering in 2003xe2x80xa6 Humor!!!

Als je steeds meer wilt sturen en regelen dan krijg je volgens mij te maken met de wet van afnemende meeropbrengsten. Elke beleidsinspanning die gericht is op het maximaliseren van de maatschappelijke sturing kost op een gegeven moment meer dan het oplevert. Eigenlijk paradoxaal: de wens tot meer sturing, zorgt ervoor dat er minder kan worden gestuurd.


Afnemende meeropbrengsten van beleid

Woodstock

Ik kreeg meer dan eens de vraag hoe het stond in de United States met de verkiezingen. Het is al weer enige weken geleden dat ik erover schreef.
Het is redelijk rustig. De spanning en activiteiten bouwen zich op richting het einde van dit kalenderjaar om tot een eerste piek in de eerste week van 2008 te komen. De republikeinen en de democraten hebben hun caucus in Iowa op 3 januari 2008. Deze staat is daarmee weer de eerste in de rij. De vraag blijft wanneer New Hampshire hun primaries houden; misschien wel al in december 2007 om de rat race om de eerste staat te zijn, toch te kunnen winnen.

De peilingen zijn niet heel erg veel veranderd ten opzichte van de vorige keer. In de democratische peilingen wordt nu door alle onderzoekers de nobelprijswinnaar niet meer meegenomen zodat ze onderling beter te vergelijken zijn. Bij de democrats ligt Hillary Clinton ligt nog steeds op kop gevolgd door Barack Obama en John Edwards. Het is duidelijk dat Hillary met de helft van de stemmen ver voorop loopt en ja zelfs uitloopt. Het verschil met de nummer twee schommelt zo rond de 20%-punt sinds enkele dagen (CNN, Fox, USA Today/Gallup, Rasmussen, Newsweek en ABC/washington Post).

Het nadeel van zo boven het veld van kandidaten uitsteken, is wel dat het ook negatieve aandacht trekt. Zowel van democratische zijde als van republikeinse zijde. John McCain heeft in een plan van Hillary Clinton voor een Woodstock-museum een mooie stok gevonden.

Bij de republicans ligt Rudy Giuliani nog steeds aan kop ten opzichte van Fred Thompson en John McCain. Volgens Rasmussen met 5% en volgens USA Today/Gallup met 16%. De oud-burgemeester van NY scoort rond de 30%. Bij de republikeinen is er dus nog geen echt duidelijke nummer 1. Al verwachten de meesten dat Giuliani uiteindelijk de nominatie gaat winnen. Hij maakt van alle kandidaten de meeste kans om van Clinton te kunnen winnen. Al scoort Hillary sinds oktober enkele procenten beter in die landelijke peilingen waarin deze twee kandidaten het tegen elkaar opnemen.

In Iowa en New Hampshire is eigenlijk wel elke dag een presidentskandidaat op bezoek, op sommige dagen wel zeven tegelijk. En elke kandidaat heeft meerdere evenementen op xc3xa8xc3xa8n dag. Je struikelt erover in Des Moines, Cedar Rapids, Manchester en Concord. Met name over John Edwards die er praktisch woont (al 178 campagneactiviteiten in Iowa). Trouwens ook in New Hampshire waar John al 91 keer iets heeft georganiseerd. Typisch voor een kandidaat die een goed resultaat in het begin nodig heeft om xc3xbcberhaupt in de race te kunnen blijven.

De peilingen geven aan dat Clinton wint in the Hawkeye State en the Granite state al heeft Obama nog een goede kans in Iowa. Mitt Romney wint waarschijnlijk beide staten, niet verbazingwekkend als je maar liefst al 128 keer en 77 keer aldaar campagne hebt gevoerd) al scoort ie landelijk maar 12%. Het wachten is op Super Tuesday op 5 februari als 22 staten tegelijk hun voorverkiezingen houden. Dan vindt de echte shakeout plaats.

La bomba

Net als in eerdere jaren was het Gouden Pollepel-gala een succes. Voor Villa Pardoes is xe2x82xac 35.000 opgehaald en het was erg gezellig. Tussen de gangen met verrukkelijk eten door, waren er optredens van onder andere Lee Towers en New Timeless. Disgenoten John Arzbach en Catherine Keyl zwieren op de muziek van Leen en ook city consul Sari waagt zich op de dansvloer als het broertje van Winston Bogarde de Motown-klassiekers inzet.


De desserts: la bomba chocolade


"You never walk alone…"

Wat is er verder gebeurd in de tussentijd? Van alles en nog wat; een interview met onderzoekers, verven bij vrienden, telefoontjes en brieven, etc etc en ik heb me aangemeld voor het VVD-congres te Rotterdam. Op 8 december is er weer een ALV van de echte liberalen en het belooft wederom enerverend te worden.