Maandelijks archief: januari 2008

Zuidwest

Met mijn cluster bespreek ik de komende weken, heb ik een gesprek met de teamleider en een medewerkster van Juridische Zaken, bespreek ik met twee medewerkers een dossier, en krijg ik een heldere uiteenzetting over het WOP Zuidwest. Voor Leiden-Noord xc3xa8n voor Zuidwest zijn wijkontwikkelingsplannen (WOP) opgesteld. Dit zijn grote projecten met impact op de stad en de wijk.
Impressie uit het WOP van Zuidwest

Met de voorzitter en secretaris van de raadscommissie nemen we de lange-termijn-agenda door en dadelijk ga ik langs bij de afscheidsreceptie van de procesmanager Zuidwest in het buurtcentrum Vogelvlucht. Aansluitend bezoek ik in Zoeterwoude een bijeenkomst van de Leidse Regio Kring. Als je via Google Maps naar deze stad kijkt, is op de satellietfoto niet te onderscheiden waar de gemeenten grenzen. De afgelopen decennia zijn gemeenten ruimtelijk gegroeid en in elkaar gegroeid, sociaalgeografisch aan elkaar verknoopt en economisch verweven. Daarom is het belangrijk goed contact te onderhouden met de overige bestuurders in de Leidse regio en het regionaal bedrijfsleven.

Weinig drukte

Een dag waarin externe afspraken uitvallen en het rustiger is dan normaal. Dat geeft mij de kans om het bureau leeg te maken van papier; om allerlei kleinere zaken die nog moesten worden afgehandeld, weg te werken; en om mijn gedachten te laten gaan over enkele dossiers.

Stad en student

Een dag waarin veel gebeurt. Het grootse deel daarvan zit in de wekelijkse collegevergadering met onder andere drie voorstellen van mijn kant. Verder is, en daarmee ben ik erg blij, een bepaald onderwerp benoemd en bepaald dat de verantwoordelijkheid daarvoor in mijn portefeuille valt. Verder komt het stadsbestuur samen met het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en met de Raad van Bestuur van het LUMC. We bespreken enkele zaken en ik geef een prestatie over de binnenstad en het programma dat daarvoor moet worden opgesteld. Tussendoor doe ik nog iets anders. Aan het einde van de middag koppel ik de uitkomsten van de B&W-vergadering snel terug naar mijn cluster. Ik haal mijn avondeten, pleeg enkele telefoontjes, heb een overleg en lees nog enkele memoxe2x80x99s en stukken in verband met de raadscommissievergadering van vanavond. In de commissie Ruimte en Bereikbaarheid zijn aan de orde: twee rondvragen over een bouwplan en de uitwerking van de woonvisie, het handhavingprogramma en de evaluatie van de regionale woonruimteverdeling. De vergadering eindigt iets na elf uur maar wordt elders informeel voortgezet.

Strike

Eerst bespreek ik met mijn cluster de week door en daarna buig ik me over een aantal stukken. Verder heb ik de wekelijkse staf Ruimtelijke Ordening en voor het eerst de tweewekelijkse staf Publiekszaken. Vanaf volgende week begint de wekelijkse staf Binnenstad. Over wat in de stafoverleggen wordt besproken, schrijf ik hier niet. Daarna ga ik naar het LAKtheater waar een bijeenkomst ter ere van Robert Strijk is.
De afgelopen vijf jaren heeft hij zich als centrummanager bijzonder ingespannen voor de Leidse binnenstad en met onder andere een symposium, de gouden stadsspeld en een afscheidsreceptie in het Arsenaal wordt afscheid genomen van deze waardevolle centrummanager. Het symposium xe2x80x9cRobert Strijkes Backxe2x80x9d inspireert en het valt op dat meer dan eens wordt gepleit voor een goede samenwerking tussen partijen en dat spreekt mij aan. Op de aansluitende receptie is het erg druk. Tout Leiden is aanwezig. Snel nog een hapje eten alvorens de fractievergadering begint.

Pieterswijk

Niet gebruikelijk voor een vrijdag maar het college komt vandaag bijeen en wel voor een tweetal presentaties en een lunch. Daarna heb ik een gesprek met de vertrekkende en de aankomende centrummanager. Uiteraard komt het programma binnenstad ter sprake. Ik was al van plan eens een kijkje te gaan nemen en toen ik gisteren een uitnodiging kreeg om kennis te maken, dacht ik: laten we dat meteen maar eens doen. Zonder afspraak ben ik dus vanmiddag langs geweest in de steeg en krijg ik een rondleiding van Marco. Een ervaring rijker.

Vanavond is in het stadhuis een ontvangst van een gezelschap van Redevco. Dit is een van de grootste vastgoedmaatschappijen in de detailhandel in Europa. De burgemeester heet hen welkom en aansluitend is er een diner met hen in een restaurant in de prachtige, oude Pieterswijk.


Een historische prent van de Pieterswijk met prominent, de Pieterskerk

Het weekend is voor de stukken voor de stafoverleggen en de collegevergadering, en voor het feest in Amsterdam in verband met het 60 jarig bestaan van de landelijke VVD.

Rekenen en tekenen

Een dag die vol zit met van alles en nog wat. Allereerst een overlegje met mijn cluster alvorens ik fiets naar de Langegracht waar het stadsbouwhuis is gevestigd. Hierin zijn veel gemeentelijke afdelingen gehuisvest zoals de afdeling Vastgoedontwikkeling en Grondzaken. Met de medewerkers van deze laatste afdeling maak ik kennis. In een gezellige, informele setting passeren tal van onderwerpen de revue en we lunchen samen. Zij vertellen gedreven over waaraan ze werken. Het biedt mij de mooie gelegenheid dieper gexc3xafnformeerd te worden over stedenbouw, vastgoed, rekenen en tekenen, erfpachtbedrijf, planeconomie, grondzaken etc.
Terug op het stadhuis heb ik een regulier overleg over het WOP Leiden-Noord, maak ik uitgebreider kennis met een concerndirecteur, word ik bijgepraat over het handhavingprogramma en bespreek ik samen met paar medewerkers een lastig dossier. Tussendoor verricht ik enkele telefoontjes. Ik ga eten in de binnenstad, werk post weg en daarna ga ik naar de Branderij. Daar is vanavond de Jubileumborrel van de VVD Leiden. Op 24 januari bestaat onze afdeling 60 jaar. Dat moet gevierd worden!

PKvV

De raad maakte het laat gisterennacht. Het was nog wel mogelijk om met het nachtnet van kwart over twee thuis te komen. Vanochtend buig ik me samen met Kees, Guido, Rien en Jolanda over het startdocument van het programma binnenstad. Binnenkort zit ik in het schema van de IBS-diensten en daarom wordt mijn mobiel klaar gemaakt voor het inloggen op de BOPZ-online zodat ik de last tot inbewaringstelling kan afgeven. En verder heb ik een gesprek met Marjo Visser, directeur van de corporatie Sleutels van Zijl en Vliet.
Leiden is ook een studentenstad met duizenden studenten als inwoner en nog meer studenten die hier onderwijs volgen aan de Universiteit en Hogeschool. Met andere woorden een belangrijk deel van onze inwonerpopulatie dus. Om die reden heb ik een afspraak in het studentencentrum Plexus met het bestuur van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV). Dit is het overkoepelende overlegorgaan van 23 Leidse studentenverenigingen, en omvat naast de gezelligheidsverenigingen ook internationale, religieuze, sport- en muziekverenigingen. We maken kennis, nemen een paar onderwerpen door en maken enkele vervolgafspraken. Terug op het stadhuis handel ik nog een paar zaken af en neem ik leesvoer mee naar huis.

Eerste raad

Op een dinsdag is er niet veel te melden op de log. Want een groot gedeelte van deze dag is gevuld met de collegevergadering met van mijn kant drie besluiten op de agenda. De rest van de dag is gevuld met overlegjes, post, stukken, mails etc. Straks begint de raadsvergadering om acht uur. Twee nieuwe raadsleden worden benoemd en dus wordt er ook afscheid genomen van twee leden. Verder is oa aan de orde de aanpassing van de huisvestingsverordening en, erg belangrijk, de bespreking van het coalitieakkoord!

Griffier

Na het overleg met een deel van mijn cluster ontmoet ik de projectleider voor het gebied Lammenschans. Hij informeert mij over de stand van zaken en wij brainstormen over het grote gebied. Ik bespreek de raadsvergadering met Jolanda door en daarna is de eerste stafvergadering. Voor elk van de drie onderdelen van mijn portefeuille heb ik een stafoverleg (ook wel PO geheten). Deze week begint de cyclus van de wekelijkse stafoverleggen Ruimtelijke Ordening. In dit nieuwe jaar met de nieuwe gemeentelijke organisatie, nieuwe portefeuillehouder en nieuwe afdelingsmanagers is het nog ff zoeken naar een soepele werkwijze maar dat gaat vast lukken de komende weken. Daarnaast loop ik naar de Breestraat 70 waar nu nog de griffie en de fracties zijn gevestigd. Onder genot van een spaatje rood praten de griffier en ik bij. Aan het einde van de middag bespreek ik samen met paar medewerkers een lastig dossier; eens kijken of we dat in het juiste vaarwater kunnen geleiden. Vanavond woon ik de wekelijkse fractievergadering bij.

LCP

Van twee projectleiders krijg ik een toelichting op het LCP en dat staat voor Leiden Centraal Project. Zoals de naam wellicht al doet vermoeden, worden hiermee alle projecten en ontwikkelingen aan stads- en zeezijde van het stationsgebied bedoeld.


Een overzicht van het Leiden Centraal Project

Een deel is reeds gerealiseerd (SVB), of is in uitvoering (Achmea) en een ander deel staat nog stapel (bijvoorbeeld nieuwbouw ROC, hoek Stationsplein/Stationsweg, en de Trafo-locatie). Daarna gaan we op de fiets alle deelprojecten in dit gebied bekijken. Indrukwekkende investeringen in de stad. Bij Lebkov (aan de zeezijde) neem ik meteen een heerlijke lunch mee. Terug op het stadhuis handel ik een aantal zaken af en daarna heb ik een afspraak met Joost Bleijie.

Joost is behalve raadslid en centrummanager tevens al een zevental jaren stadsgids voor de VVV. Bij mijn installatie bood hij een wandeling door de binnenstad aan. Daarvan maak ik nu dankbaar gebruik. Als gids weet hij te wijzen op de bijzondere aspecten en de verhalen te vertellen over de geschiedenis van de sleutelstad. Hij vertelt boeiend over de historie van Leiden en haar binnenstad. Zeer de moeite waard en ontzettend leuk!

Even nog twee fotoxe2x80x99s, die ik van Frederik kreeg, van de discussiebijeenkomst van gisterenavond. Ik neem nog een stapel stukken mee en ga het weekend in.


Discussie met de zaal onder leiding van Louk


Paul, Greetje, Frederik en Krijn van de VVD-fractie met de SP-visie