Eerste raad

Op een dinsdag is er niet veel te melden op de log. Want een groot gedeelte van deze dag is gevuld met de collegevergadering met van mijn kant drie besluiten op de agenda. De rest van de dag is gevuld met overlegjes, post, stukken, mails etc. Straks begint de raadsvergadering om acht uur. Twee nieuwe raadsleden worden benoemd en dus wordt er ook afscheid genomen van twee leden. Verder is oa aan de orde de aanpassing van de huisvestingsverordening en, erg belangrijk, de bespreking van het coalitieakkoord!